Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Jaunās grāmatas, strazdu dziesmu sasvilptas

Kad pie durvīm skaļi klauvē pavasaris, daba mostas un saulīte silda arvien biežāk, pie mums, strazdu dziesmu sasvilptas, ieradušās jaunas grāmatas. Marta jaunumu sarakstā atradīsiet pašmāju un ārzemju autoru romānus, padomus veselīga dzīvesveida uzsākšanai un mierīgas dzīves noslēpumus, dzejas krājumus, medicīnas un metodiskās grāmatas un vēl daudz ko citu. Jauno grāmatu rezervācija no 18.03.2021. Aizraujošu un prieka pilnu lasīšanu!

Ādas. Medicīna. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupes bibliotēka.

Tetovētas ādas preparātu kolekcija Rīgas Stradiņa universitātes Anatomijas muzejā. 

 

 

 

Anspoka, Zenta. Sākam mācīties! Skolotāja grāmata.1. daļa. Pirmsskolas izglītība. Lielvārde: Lielvārds, 2020. Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.

Komplektizdevums "Sākam mācīties!" paredzēts piecgadīgiem bērniem mācībām pirmsskolas izglītības iestādē un atbilst MK noteikumiem Nr. 716 "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem", 2018. Šajā grāmatā ir iekļauts teorētiskais pamatojums un metodiskie komentāri integrētā izglītības satura apguvei pirmajos trijos mēnešos. Bērniem un skolotājiem tiek piedāvāti trīs svarīgi dabaszinātņu temati - "Planēta Zeme: kur mēs dzīvojam?", "Ūdens – dzīvības pamats" un "Izejam svaigā gaisā!", kuros ir integrēti pārējie mācību jomu un caurviju jautājumi. 

 

 

Anspoka, Zenta. Sākam mācīties! Skolotāja grāmata. 2. daļa. Pirmsskolas izglītība.Lielvārde: Lielvārds, 2020. Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.

 

Komplektizdevums "Sākam mācīties!" paredzēts piecus gadus veciem bērniem un atbilst MK noteikumiem Nr. 716 "Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem", 2018. Skolotāja grāmatas otrajā daļā ir iekļauti metodiskie komentāri integrētā izglītības satura apguvei no decembra līdz februārim. Otrās daļas temati tiek saistīti ar dabas un sabiedrības dzīves ritmiem: "Kalendārs" (par dienu un nakti, darbdienām un svētkiem), "Gadalaiki" un "Dabas ritmi". Lielajos tematos ir integrēti pārējie mācību jomu un caurviju jautājumi.

 

 

Anspoka, Zenta. Sākam mācīties! 3. daļa. Skolotāja grāmata. Pirmsskolas izglītība. Lielvārde: Lielvārds, 2020. Pieejams: Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Izdevumā "Sākam mācīties! Trešā daļa. Skolotāja grāmata" ir iekļauti metodiskie komentāri integrētā izglītības satura apguvei no marta līdz maijam. Trešās daļas temati ir saistīti ar pasaules izziņu, izmantojot visas cilvēka maņas: "Mājas mīluļi", "Zirnekļi, kukaiņi, putni" un "Sajust pasauli". Lielajos tematos ir integrēti pārējie mācību jomu un caurviju jautājumi. 

 

 

 

Aškinīte, Rasa. Glesum. Lietuviešu romāni. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2021. Pieejams: JPB, BJB "Zinītis".

Glesum latīņu valodā nozīmē "dzintars". Romānā tas ir gan galvenās varones vārds, gan aistu pārticības pamats mūsu ēras pirmajos gadsimtos, par kuriem vizuālā, poētiskā valodā stāsta Rasa Aškinīte (1973) - lietuviešu literatūras hipstere, kam patīk humors, paradoksi un baltu tautu vēsture. Rasa Aškinīte pēc izglītības ir vēsturniece, filozofe un psihoterapeite, bet brīvajā laikā labprāt raksta prozu un vēstules. Līdz šim publicēti pieci romāni pieaugušajiem un grāmata bērniem. Romāns "Žmogus, kuriam nieko nereikėjo" (Vīrs, kuram neko nevajadzēja) 2014.gadā tika atzīts par labāko romānu Lietuvā. Aškinītes intereses atspoguļojas arī viņas rakstītajā, kritiķi izceļ viņas prozas darbu ironiju un dēvē tos par 21.gadsimta absurda parabolām. Romāna “Glesum” vidi viņa uzbūrusi vizuālā, poētiskā valodā, liekot lietā arheoloģiskajos izrakumos gūto pieredzi. Tā darbība galvenokārt norisinās tagadējās Kauņas apkaimē, taču romāna varoņu ceļi aizved arī uz Senās Romas impērijas pilsētām. 

 

 

Bēge, Dīters. Mēs - cilvēki. Vācu proza. Psiholoģija. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2021. Pieejams: JPB, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Bilžu grāmatas nav domātas tikai pirmsskolas vecuma bērniem, vismaz ne šī. Izcils dizains, oriģināls mākslinieciskais rokraksts, spēcīgs un ievesmojošs vēstījums. Pārliecinieties paši – attēls ir runīgāks un daudznozīmīgāks par vārdiem, tikai jāiemācās to lasīt. Mēs dzīvojam uz šīs planētas jau tūkstošiem gadu – mīlam un nīstam, draudzējamies un karojam, ceļam un iznīcinām. Mēs esam dažādi un vienlaikus – tik līdzīgi. Katrs ar saviem sapņiem, dzīves mērķiem un likteni. Kas mēs, cilvēki, esam? Filozofiska bilžu grāmata mums visiem un par mums visiem. Neatkarīgi no tā, cik veci vai cik jauni esam, kurā pasaules malā dzīvojam, kā izskatāmies, ko domājam un ar ko nodarbojamies. 

 

 

Bekmanis, Zigmunds. Apkārt pasaulei blusas mugurā. Latviešu stāsti bērniem. 3.-4.klase. Rīga: Latvijas Mediji, 2020. Pieejams: JPB, BJB "Zinītis".

Kad sunenīte Heidi atnes mājās blusu, piecus gadus vecā Sonora dodas neticamā piedzīvojumā. Kopā ar mazo, bet stipro Blusu viņa nokļūst gan uz Mēness, kur satiek pētnieku robotu Mēneszaķi, gan savā vārdā nosauktajā tuksnesī Ziemeļamerikā un pat Antarktīdā, lai kopā ar jūrniekiem un profesoru Karlsonu iepazītu pingvīnus. Un ar to ceļojums vēl nav galā.

 

 

 

Berra, Solvita. Autentiski teksti valodas apguvē: teorijas, pieejas un pieredzes stāsti. Latviešu valodas mācīšana un mācīšanās augstskolā. Rīga: LU Latviešu valodas institūts, 2020. Pieejams: JPB, BJB "Zinītis".

Lingvodidaktiskais izdevums paredzēts valodniecības un pedagoģijas studiju programmu īstenošanai universitātēs, svešvalodu metodiķu un pedagogu profesionālajai pilnveidei. Grāmatā īpaša uzmanība pievērsta lingvistiskās ainavas pieejas un tekstu izmantojuma teorētiskajam pamatojumam un praksei, mācot latviešu valodu kā svešvalodu. Šis ir starpdisciplinārs izdevums, kurā ir apvienotas jaunākās teorijas lingvistikā un valodas pedagoģijā ar svešvalodu mācīšanas praksi, t.sk. inovatīviem metodiskajiem paņēmieniem un neierastiem mācību satura risinājumiem. 

 

Bikova, Anna. "Ideālas mammas" mierīgas dzīves noslēpumi. Māte un bērns. Rīga: Avots, 2021. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Ja mamma dusmās purina bērnu - viņa sagrauj bērnu. Ja mamma saglabā mierīguma masku brīžos, kad viņu pārņem dusmas - viņa sagrauj sevi. Kā ar to tikt galā un kā no tā izvairīties? Šajā grāmatā autore izskaidro, cik svarīgi mammai mācēt atgūt un saglabāt dvēseles mieru.
        

   

 

Bumbiere, Daina. Līdzskaņu spēles. 3. daļa. Mācību līdzekļi pirmsskolām. Rīga: RaKa, 2021. Pieejams: BJB "Zinītis".

Turpinot 1. un 2. daļu, 3. daļā atrodamas spēles, kas palīdz bērniem diferencēt balsīgos un nebalsīgos līdzskaņus L un R, F un V, Ļ un J, M un N, kā arī Ņ. Arī to veido sagriežamas kartītes, kur centrā ir attiecīgais burts, bet apkārt tam bērniem jāsaliek attēli, kuros atainoto parādību nosaukumā sākumā, vidū vai beigās ir burtam atbilstīgā balsīgā vai nebalsīgā skaņa. Kartīšu kopā likšana notiek sadarbojoties ar logopēdu vai individuāli, papildinot darbības ar daudzveidīgiem skaņu izrunas vingrinājumiem. Spēles papildina metodiskie norādījumi gan par spēli, gan skaņu izrunu. Uzdevumi izstrādāti praktiskā darbā ar bērniem. Grāmatas autore ir logopēde ar ilggadīgu pieredzi. Lasītāji jau pazīst viņas logopēdiskās spēļu grāmatas "Burtu paslēpes", "Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš", "Jautrās atskaņas", "Veiklais bilžu burtotājs". 

 

Dārza mode. "Lauku Avīzes" tematiskā avīze. Rīga: Latvijas Mediji, 2021. Pieejams: JPB.

Plāno gudri, uzlabo radoši, baudi paveikto! Izvēlies drošu un ērtu siltumnīcu. Iekārto pārdomāti! Siltumnīca skaistumam. Stādām, audzējam, baudām! Bez slimībām!   

       

 

   


Deksne, Inese. Jelgavas parki stāsta. Novadpētniecība. Atmiņas par Jelgavu. Jelgava: Jelgavas tipogrāfija ; Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Parks - pilsētas daļa vēstures griežos.No pirmajiem zaļumiem līdz parkiem. Mīlestības aleja - pastaigu vieta; Langervaldes meža parks; Pils parks. Agrāko muižu parki un jaunā Jelgava : Ozolmuiža, Henrietes muiža, Zorgenfreija un Valdeka, Jaunā Jelgava. Parka atskaņas Miezītē; Uzvaras parks; Raiņa parks; Grēbnera parks; Ā. Alunāna parks; Stacijas parks. Jelgavas parku stāsta izskaņa. 

 

Eštavīka, Hanne.  Bordo klajie lauki. Norvēģu romāns. Rīga: Valodu māja, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupes bibliotēka.

Māksliniece Ruta dodas ceļā uz Bordo, kur līdztekus izstādes atklāšanai izdzīvo savu attiecību veidošanās epopeju gan caur atmiņām un prātojumiem, gan fiziski - caur savu jutekliskumu un sāpēm, caur saskarsmi ar citiem. Viņas ilgās un gaidās jūtams cilvēcisks trauslums, ko autore kā satrauktas elpošanas ritmu ievijusi savā vienreizīgajā valodā. Grāmatā liela loma ir atvēlēta seksualitātei un Rutas fiziskajam un garīgajam ceļojumam, taču no tā izaug stāsts arī par to, kā ir dzīvot starp citiem, kā saslēgties ar pasauli ārpus sevis un kā pasaule atbild uz mūsu mēģinājumiem to darīt.

 

Galbraits, Roberts. Nemierīgās asinis. Angļu detektīvromāns. Rīga: Zvaigzne ABC, 2021. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Privātdetektīvs Kormorans Straiks ir ieradies Kornvolā apciemot tuviniekus. Tur viņu uzmeklē kāda sieviete un lūdz, lai detektīvs palīdz atrast viņas māti Margo Bamboro, kura pazudusi mīklainos apstākļos 1974. gadā.   

 

 

 

 

Hānbergs, Ēriks. Jums uzsmaida omulības klubiņš. Latviešu satīriskie stāsti. Rīga: Jumava, 2021. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka.

Uz smaidu un smieklu sesijām gadu gadiem pulcējis interesentus Rīgas Latviešu biedrības Omulību klubiņš. Laika ritumā uzkrājušies stāstījumi un sprēgājumi. Klubiņa dibinātāji Jānis Ķuzulis, Ēriks Hānbergs un klubiņa līdzpulsinātāja Sandra Jansone grāmatai izraudzījušies vēstītāju daudzveidīgos paudumus, lai lasītājiem rastos kopiespaids par saturisko izteikšanos. 

 

 

 

Hānbergs, Ēriks. Stipri maisās. Pasmaidījumi. Latviešu stāsti. Rīga: Jumava, 2021. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka.

Grāmatā — nenopietnas nopietnības un nopietnas nenopietnības.            

  

 

   

 

 

Harari, Juvāls Noass. Homo Deus. Cilvēces īsā nākotne. Vērgale, Pāvilostas novads: Zoldnera izdevniecība, 2021. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Grāmatā HOMO DEUS autors pārsteidzošā, provokatīvā un aizraujošā veidā stāsta, kā tehnoloģijas maina mūsu sabiedrību un ar kādiem izaicinājumiem cilvēce saskarsies jau tuvākajā nākotnē. Homo Deus jūs satrieks. Homo Deus jūs izklaidēs. Un vēl svarīgāk - Homo Deus liks domāt tā, kā iepriekš nekad neesat domājis./Daniels Kānemans, Nobela prēmijas laureāts ekonomikā.

 

 

 

Ketnere, Keita. Asteszvaigznes brīdinājums. Latviešu romāns. Rīga: Virja LK, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupes bibliotēka.

Šajā daļā Lienes sirds Itālijā sildās mīlestībā, tikmēr Latvijā... dzīve kūleņu kūleņiem. Romāns ar jaunas sievietes – Lienes - acīm gudri vēsta ne tikai par viņas likteni, mīlestību un pārdzīvojumiem, bet ar spilgtām epizodēm parāda dzīvi Latvijā (Rīgā) padomju laikos. Mūsdienu jaunieši nevar pat iedomāties, ka vārda brīvība var būt delikatese, ko ikdienā nevar atļauties baudīt. Šķietami nekaitīgas mājas viesības nākamajā rītā var novest pie atlaišanas no darba, jo kāds no viesiem izrādījies nodevējs ("stukačs"). Samta nakts bērns 3. daļa. 

 

Kļaviņa, Laura. Indes ap mums. Toksikoloģijas un ekotoksikoloģijas pamati. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020. Pieejams: JPB.

Grāmatas mērķis ir iepazīstināt lasītāju ar toksikoloģijas un ekotoksikoloģijas pamatiem - toksisko vielu un kaitīgo faktoru iedarbības pamatprincipiem un veidiem. Aplūkoti galvenie toksikoloģijas jautājumi: vielu toksiskuma noteikšanas principi, toksisko vielu metabolisma īpatnības cilvēku, dzīvnieku un augu organismos, toksisko vielu bioakumulācija. Aplūkotas dabiskas un antropogēnas izcelsmes nozīmīgākās piesārņojošās vielas, to īpašības un risinājumi šo vielu iedarbības un piesārņojuma mazināšanai, kā arī ķīmisko vielu likumdošanas un vielu iedarbības riska analīzes pamatprincipi.   

 

Konno, Mari. Sniegs. Japāņu dzeja. Rīga: Orbīta, 2021. Pieejams: JPB.

Mari Konno krājums “Sniegs”lasītāju ieved japāņu tradicionālā žanra – tankas – pasaulē. Grāmata izdota četrās valodās – japāņu, angļu, latviešu un krievu. Tulkojumus veikuši literatūrā sevi pierādījuši dzejnieki un atdzejotāji: Amelia Fielden, Edvīns Raups, Sergejs Timofejevs un Aleksandrs Zapoļs. Grāmatas sastādītājs un redaktors – dzejnieks un atdzejotājs Ivars Šteinbergs. Tanka ir japāņu klasiskās dzejas forma un viens no visplašāk pārstāvētajiem japāņu literatūras žanriem. 20. gadsimta otrajā pusē, kad japāņu izcelsmes amerikāņu dzejnieki sāka publicēt tankas angļu valodā, pasaules popularitāti iemantoja starptautiskā tanka, kas kļuva par kultūru mijiedarbības tiltu. Mari Konno par krājumu "Sniegs" teic: "Tas sākās 2008. gadā, kad iemīlējos kādā burvīgā Latvijas gobelēnā ar ziemas ainavu. Šis sniegs mani aizveda pie Latvijas cilvēkiem un Latvijas kultūras. Esmu ļoti gandarīta par to, ka "Orbīta" manas tankas izdevusi Latvijā.” 2008. gadā Mari Konno saņēma 34. Laikmetīgās tankas dzejnieku asociācijas balvu par krājumu "Hoshijo-rokka" ("Zvaigžņveida sniega kristāls"), 2016. gadā saņēmusi Japānas Tankas biedrības Augstāko apbalvojumu. 2010. gadā šī krājuma papildinātu izdevumu trijās valodās–japāņu, angļu un latviešu – publicējusi Tokijas izdevniecība "Kadokawa Shoten". Dzejniece Latvijā 2010. un 2013. gadā piedalījusies "Dzejas dienās". 2015. gadā viņa publicēja dzejas krājumu “Sniegs un Latvija" – nu tankas no šī krājuma ir publicētas grāmatā "Sniegs" japāņu, angļu, latviešu un krievu valodā.

 

Kvans, Kevins. Bagāto ļaužu problēmas. Amerikāņu romāns. Rīga: Zvaigzne ABC, 2021. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

Uzzinot, ka tuvojas vecmāmiņas nāves stunda, Nikolass Jangs, mātes mudināts, steidzas viņu apmeklēt, bet ne jau tikai viņš vien. Pie Ah Ma gultas ir sapulcējies viss Šangu un Jangu klans, kas ieradušies no visām zemeslodes malām, lai pretendētu uz savu daļu no viņas neiedomājamās bagātības. Tā kā ikviens ģimenes loceklis alkst mantot Taiersolparku – pasakaini ekskluzīvo īpašumu pašā Singapūras sirdī – Nikolasa bērnības māja pamazām pārvēršas par apmelošanas un savstarpēju intrigu perēkli. Kamēr pārējie radinieki cīkstas par mantojumu, Astrīdai Liongai ir jātiek galā arī ar pašas problēmām. Viņa ir iemīlējusies seno dienu draugā Čārlijā Ū, bet bijušais vīrs ir apņēmības pilns iznīcināt gan Astrīdas jaunās attiecības, gan reputāciju. Pa to laiku Kitija Ponga, kas ir precējusies ar Ķīnas otro bagātāko cilvēku miljardieri Džeku Bingu, jūtas savas jaunās pameitas slavenas modes blogeres Koletes Bingas aizēnota.

 

 

Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980-2017. Putnu skaits, izplatība un to pārmaiņas. Rīga: Latvijas Ornitoloģijas biedrība, 2021. Pieejams: JPB, Pārlielupes bibliotēka.

Latvijas Ornitoloģijas biedrība laidusi klajā grāmatu "Latvijas ligzdojošo putnu atlanti 1980–2017. Putnu skaits, izplatība un to pārmaiņas". Publikācija, kuras 512 lappusēs apkopota informācija par visām vairāk nekā 220 Latvijā ligzdojošo putnu sugām un to skaita un izplatības pārmaiņām, uzskatāma par pēdējās desmitgadēs apjomīgāko un informatīvi bagātāko izdevumu par putniem Latvijā. Grāmatas autori ir Viesturs Ķerus, Andris Dekants, Ainārs Auniņš un Ieva Mārdega, taču tajā apkopotā informācija balstīta uz vairāku simtu Latvijas Ornitoloģijas biedrības biedru un citu putnu pazinēju ievākto informāciju daudzu gadu garumā. Katrai putnu sugai veltīto grāmatas atvērumu ilustrē arī paša putna un tā tipiskas ligzdošanas dzīvotnes fotogrāfijas, kuras grāmatai dāvinājuši vairāk nekā 40 fotogrāfi.

 

Lejniece, Sandra. Klīniskā hematoloģija. Asinis. Slimības. Rīga: Medicīnas apgāds, 2020. Pieejams: JPB.

Hematoloģija kā nozare pēdējā gadu desmitā piedzīvo strauju attīstību, arvien vairāk diagnostikā pielietojot ģenētiskās izmeklēšanas metodes, pozitronemisijas kompjūtertomogrāfiju, kā arī attīstoties medikamentozajai terapijai. Grāmata sniedz plašu ieskatu hematoloģiskajās slimībās, to mūsdienīgas diagnostikas un ārstēšanas iespējās. Atsevišķas nodaļas ir veltītas asinsrades un asins šūnu izmaiņām, slimnieku izmeklēšanas principiem un metodēm. Grāmatā apskatīti gan anēmijas un iedzimtus asins sarecēšanas traucējumi, gan onkoloģiskās hematoloģiskās slimības. Tekstuālais materiāls papildināts ar tabulām un attēliem.

 

Lībiete, Māra. Lirika uz dzīves malas. Latviešu dzeja. Rīga: Jumava, 2021. Pieejams: JPB.

Dzejas krājuma nosaukums "Lirika uz dzīves malas"- tik tiešām atspoguļo manas dzīves un dzejas satikšanos un saspēli, jo tam ir dziļāks pamats.         

 

       

 

 

          

     

Lībiete, Māra. Mans draugs Dzejolītis. Latviešu dzeja bērniem. Rīga: Jumava, 2021. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Ja tev gadiņi ir trīs, māmiņa tev priekšā palasīs. Dzejolītis mīļš un jauks būs tev labu labais draugs. Dzejoļu grāmata bērniem un vecākiem.            

        

 

 

 

Matulis, Haralds. Eksistencialisms. Latviešu dzejproza. Rīga: Ascendum, 2020. Pieejams: JPB.

Latvijas Literatūras gada balvas laureāta Haralda Matuļa dzejprozas krājums "Eksistenciālisms" domāts plašai auditorijai - visiem, ko nomāc dzīves neskaidrība, tiem, kas ir nelaimīgi, kas piedzīvojuši šaubas par dzīves jēgu, pusmūža cilvēkiem pirms un pēc 35 gadu vecuma, dzejniekiem. Šī ļoti daudzslāņaina grāmata, kas ne uz vienu neatstās viennozīmīgu iespaidu. Tā dod telpu klusām skumjām, sarkasmam, mīklām un noslēpumiem. Un tikai no lasītāja atkarīgs, cik dziļi viņš vēlas iegrimt šajos slāņos.  

 

 

 

Meiere, Madara. 21 diena līdz veselīgam dzīvesveidam. Novājēšanas diētas. Jūrmala: Mindsetters, 2020. Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.

Mani sauc Madara Meiere un esmu sertificēta fitnesa un uztura trenere. Šo grāmatu esmu radījusi, lai viegli lasāmā formā iemācītu visu, kas jāzina par veselīgu un sabalansētu dzīvesveidu. Tajā sniedzu praktiskus padomus, motivāciju un zināšanas par uzturu, kustību un attieksmi pret savu ķermeni. Grāmatā ir atvēlēta vieta arī piezīmēm, mērķa definēšanai, pārdomām un atziņām. Soli pa solim, es palīdzēšu saprast, kādēļ un kā sākt uzlabot savu veselību un dzīvi, lai tas kļūtu par dzīvesstilu, nevis īstermiņa aktivitāti. 

 

 

Meijers, Gunārs. Gunāra Meijera dziesmu grāmata. Latviešu dziesmu teksti. Rīga: Eveko, 2020. Pieejams: JPB.

Grāmata ir Gunāra Meijera populārāko dziesmu krājums, lai katram būtu iespēja izdziedāt viņa daudzveidīgās melodijas. Populārākā, protams, ir dziesma "Meitene", ar kuru arī sākās Gunāra ceļš uz lielās estrādes Grāmatā apkopotas 128 mūziķa dziesmas - teksti un akordi.

         

 

 

 

Mensons, Marks. Viss ir draņķīgi. Psiholoģija. Rīga: Sētava, 2020. Pieejams: JPB.

Grāmata ir par cerību, kura vēsta, ka nevajag cerēt. Šajā grāmatā jūs neatradīsiet tādus terminus kā pozitīvā domāšana vai iziešana no komforta zonas, pamācības kā būt laimīgam, kā gūt panākumus, kā nopelnīt miljonu… un līdzīgas saldas konfektītes. Var jau, protams, uzlikt rozā brilles un apgalvot, ka dzīve ir absolūti brīnumjauka. Bet reiz pienāks diena, kad arī mūsu ielā lukturi nodzisīs. Jā, grāmata brīžiem ir pat ciniska, bet godīga.    

 

 

Mīlestības grāmata. Latviešu literārie krājumi. Rīga: Ascendum, 2020. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Grāmatā apkopoti mūsdienu latviešu autoru stāsti, esejas, dzejoļi un atdzejojumi par mīlestību. Mūsdienu literatūrā un mākslā mīlestība nereti tiek uzskatīta par banālu un nenopietnu tēmu, par kuru viss jau pateikts. Šī grāmata ir pierādījums pretējam - par mīlestību ir iespējams rakstīt arī mūsdienās, taču godīgums un atklātība prasa daudz drosmes. Grāmatā lasāmi teksti, kas tapuši speciāli šim izdevumam un runā par dažādām mīlestības formām - draudzību, attiecībām, mīlestību pret bērnu, Dievu. 

 

 

Mitrevics, Māris. No Elkas kalna līdz jūrai. Ceļvedis - albums. Siguldas novads: Ozollīči, 2019. Pieejams: JPB.

Gaujas Nacionālā parka Jaunie Reindžeri kopā ar iedvesmotāju Māri Mitrevicu devās ekspedīcijā no Elkas kalna, kur meklējams Gaujas sākums, līdz jūrai, astoņu gadu laikā pieveicot 452 km. No 2010. līdz 2018. gadam katru gadu vienu vai vairākas dienas viņi izpētīja visu par Gauju, kā rezultātā tapa ceļvedis-albums "No Elkas kalna līdz jūrai. Ceļojums laikā, telpā un caur sevi". 

 

Noihausa, Nele. Mātes diena. Vācu detektīvromāns. Rīga: Zvaigzne ABC, 2021. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Kādā vecā, lielā mājā tiek atrasts tās īpašnieka līķis. Mirušais ir Teodors Reifenrāts. Tomēr tas nav vienīgais nepatīkamais atradums, kas sagaida galveno kriminālinspektori Piu Zanderi, – voljērā līdzās galīgi novārdzinātam sunim tiek atrasti apgrauzti cilvēka kauli.

 

 

 

Orvels, Džordžs. Posts Parīzē un Londonā. Angļu romāns. Rīga: Dienas Grāmata, 2021.Pieejams: JPB.

Kāpēc tāds jauks Ītonas zēns kā Ēriks Blērs mitinās netīros graustos, nevis mācās Oksfordā vai Kembridžā? Juzdamies vainīgs par apstākļiem, kādos jādzīvo pasaules trūcīgajiem un izstumtajiem, viņš dzīvo kā līdzīgs ar "ekscentriskiem ļaudīm, kas nokļuvuši postā un atmetuši cerību kļūt normāli vai cienījami". Viņš ir gatavs strādāt jebkuru darbu, kas pieejams nabadzības piemeklētajiem. Parīzē viņš strādā par trauku mazgātāju. Kopā ar klaidoņiem un viesstrādniekiem ceļo pa Angliju. Viņš dzīvo postā Parīzē un Londonā, atteicies no cienījamās pārtikušo ļaužu sabiedrības, un atdzimst kā... Džordžs Orvels. Grāmata ir tikai daļēji autobiogrāfiska, galvenais varonis nav gluži Orvels pats — vēstītājs paliek it kā anonīms, un tas ļauj lasītājam iztēloties sevi viņa vietā. Orvela tēlojums ir tik efektīgs, ka lasītājs uz savas ādas sajūt šo postu. Tomēr — grāmata brīnumainā kārtā nav depresīva un turklāt atklāj neparasti plašu pasauli. Elitārais izdevējs T.S. Eliots noraidīja tolaik nevienam nezināmā autora debijas grāmatu — iespējams, tieši tādēļ, ka bezdarba un posta apraksts bija pārāk skarbs, lai lasītājs justos ērti. Tomēr tieši šis darbs pieteica Džordžu Orvelu pasaules literatūrā. 

 

Pelšs, Einārs. Digi Dīgi. Nepiepildīto ieceru kopotie raksti. Latviešu dzeja. Saldus: Valters Dakša SIA, 2020.Pieejams: JPB.

Grandiozs literārs projekts, kurš Eināra Pelša 60. jubilejas gadā materializējies 840 lappušu biezā izdevumā ar 52 tematiskām nodaļām (dziedājumiem). Tajā apkopotie dzejdarbi radīti, izmantojot daudzveidīgas konceptuālās dzejas tehnikas, kuras Pelša lasītājiem daļēji pazīstamas jau no viņa iepriekšējām grāmatām (izšuvumiem). Šeit pārsvarā stāstīts par dzīves kolīzijām, tostarp – par dzejnieka lomu Latvijas literārajā vidē un dzejas tradīciju metamorfozēm. Kombinējot frāzes un atsevišķus vārdus ar zīmējumiem, zīmēm un simboliem, pat no citiem dzejniekiem aizlienētie teksti un atdzejojumi dabiski ieguļ šai šūšanas piederumu kastītē. Grāmatā iekļauts kopā ar dzejnieku Andi Surguntu sarakstītais cikls "52 nedēļas" spēļu kāršu formātā, kas aizvadītajā gadā piedzīvojis arī atsevišķu izdevumu. Krājums iznāk sērijās "Genius Lyrics" un "Pasaules mākslas klasika". Tās nosaukumu veido vārdu "digitālais dzejnieks" saīsinājums (digi) un latgaliešu vārds "dīgi" (diegi). Mērķauditorija – katra vairāk vai mazāk cienījama ģimene (arī indivīds). 

 

Petersons, Pērs. Vīrieši manā situācijā. Norvēģu romāns. Rīga: Zvaigzne ABC, 2021. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

Romāns "Vīrieši manā situācijā" reizē maigi un nežēlīgi portretē vīrieti, kas pakāpies malā no dzīves.

    

 

 

 

 

Puri, Indu. Laiks laikā. Psiholoģija. Rīga: Ezerrozes grāmatas, 2021. Pieejams: JPB.

Grāmatā "Laiks laikā. Jaunā laikmeta vēstījumi" autors dalās savās pārdomās un novērojumos par Jauno pasauli, tās radītajām pārmaiņām ārējā un iekšējā pasaulē. Jaunajam laikmetam nav laika limita, to nevar ielikt vispārīgos rāmjos, sastādīt noteiktu programmu un pamācību. To var tikai sajust. Šis ir laiks, kad viss sarežģītais ir vienkāršs un vienkāršais ir sarežģīts. Jaunais laikmets, tā radītās pārmaiņas un sevis paša iepazīšanas laiks. Būt klātesošam un to sajust, pieredzēt un vērot. Mosties savā apziņā. Neuzspiežot otram savu apziņu un nepārņemot otra apziņu sevī. Katram savs laiks un temps. Laiks laikā.     

 

Rakeli, Sals. Dvēseles integrācija. Pašaktualizācija. Psiholoģija. Rīga: Apgāds Sirds ceļš, 2021. Pieejams: JPB.

Grāmata aptver ļoti plašu ar dvēseles evolūciju saistītu jautājumu loku, un tajā tiek apskatītas un izskaidrotas idejas un tēmas, kuras dažādu iemeslu dēl nav tikušas adekvāti izklāstītas uz Zemes pieejamajā literatūrā un zinātnē.        


 

 

 

Robertsa, Nora. Mantojums. Amerikāņu romāns. Rīga: Kontinents, 2021. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Slaveno fitnesa treneri Eidrienu Rizo dzīve nav lutinājusi – viņai nācies samierināties ar to, ka pašas tēvs viņu nav vēlējies un māte bijusi pārāk aizņemta ar savu spožo karjeru, lai pievērstos meitai. Mīlestības siltumu viņa guva pie vecvecākiem, ar kuriem bieži pavadīja vasaras. Kad traģiski iet bojā Eidrienas vecmāmiņa, viņa acumirklī saprot, ka pienācis laiks atgriezties dzimtajā pilsētiņā, lai atbalstītu vectēvu. Eidrienas māte ir pārliecināta, ka meita šādi iznīcinās savu biznesu.

 

 

Rožkalne, Madara. Ting, bu dong. Ceļojumu apraksti. Ķīna. Rīga: Mansards, 2020.Pieejams: JPB.

Dzirdu, bet nesaprotu - "Ting, bu dong" ir pirmā frāze, ko apgūst ārzemnieki, ierodoties Ķīnā. Frāze, kuru viegli izteikt un kuru saprot visi ķīnieši. Lasītāji varēs sekot līdzi ģimenes gaitām un kopā ar viņiem noīrēt dzīvokli, atrast angļu valodā runājošu auklīti, apmeklēt bērnudārzu, doties pie friziera, piedzīvot gaisa piesārņojumu, atrast darbu, doties uz pludmali un daudz ko citu. Tāpat autore pastāstīs ko jaunu par ķīniešu virtuvi, viena bērna politiku, krāpšanas shēmām Ķīnā, ķīniešu sieviešu skaistuma noslēpumiem, Jauno gadu un citiem svētkiem. 

 

Šadre, Daina. Pagātnes atvari. Latviešu romāns. Rīga: Latvijas Mediji, 2021. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

Alma ir izklaidīga, bet sirsnīga trīsdesmitgadniece, kurai ir plašs draugu loks, mīļotais puisis un tieksme publicēt pašironiskus stāstus sociālajos tīklos. Kādā augusta dienā, kad viņa kopā ar draugu devusies uz teātri, satraukta piezvana krustmāte Rita – vienīgā dzīvā Almas tuviniece bez māsas ģimenes. Provinces skolotāja satraukta – pēdējās dienās viņa saņem nāves draudus, uz mājas durvīm sazīmēti krusti... Abas vienojas, ka Rita līdz skolas gada sākumam brauks paciemoties pie Almas, taču nākamajā dienā jaunā sieviete saņem ziņu par krustmātes nāvi. Šoku par notikušo pastiprina policijas iesaistīšanās – Rita tiešām noslepkavota. Kas gan noslēgtās sievietes dzīvē varēja novest pie šādas vardarbības? 

 

Азбука. Pirmsskolas izglītība. Mācību līdzekļi cittautiešiem. Москва: Проф-Пресс, 2020. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

На плотных картонных страницах книг этой серии собраны только самые лучшие стихи и сказки. Малышу безумно понравятся красочные иллюстрации, и он обязательно заинтересуется чтением. Обложки покрыты глянцевой ламинацией, что делает книгу более приятной на ощупь. Качество картона обеспечит долгое использование. Малыш не порвёт и не испортит книгу с любимой сказкой. 

 

 

Александрова, Наталья. Сокровище Великих Моголов. Krievu detektīvromāns. Москва: Эксмо, 2021. Pieejams: JPB.

Правитель империи Великих Моголов хранил несметные богатства, даже его Павлиний трон был полностью покрыт драгоценными камнями и золотом. После крушения империи часть трона попала к русскому графу Шереметьеву и была скрыта в его имении… Яна даже не думала, что ей придется защищать своего ненавистного шефа Сарычева от полиции! Его обвиняют в убийстве собственной жены, и, хотя все улики против него, Яна верит в его невиновность. А когда они вместе спасались от погони, выяснилось, что Сарычев на самом деле дальний потомок настоящего графа… Загадки истории, роковые предметы искусства, блестящая современная интрига на фоне изысканных декораций старины – все это знакомо поклонникам серии "Артефакт-детектив". О бесценном сокровище, спрятанном в старинном имении графа Шереметьева, читайте в новом захватывающем детективе известного автора серии Натальи Александровой — "Сокровище Великих Моголов"! Золотой и покрытый драгоценными камнями Павлиний трон по преданию принадлежал императору Великих Моголов, и теперь за ним идет настоящая охота.

 

Багдасарова, Софья. Омерзительное искусство. Glezniecība. Māksla. Москва: Бомбора; Эксмо, 2020. Pieejams: Pārlielupes bibliotēka

"Омерзительное искусство" - это новый взгляд на классическое мировое искусство, покорившее весь мир. Давайте взглянем на него со стороны Уголовного кодекса? Софья Багдасарова (Шакко) - нетривиальный персонаж в мире искусства, а также обладатель премии "Лучший ЖЖ блог" 2017 года. Знаменитые сюжеты мифологии, рассказанные с такими подробностями, что поневоле все время хватаешься за сердце и Уголовный кодекс! Да, в детстве мы такого про героев и богов точно не читали... Людоеды, сексуальные фетишисты и убийцы: оказывается, именно они – персонажи шедевров, наполняющих залы музеев мира. После этой книги вы начнете смотреть на живопись совершенно по-новому, везде видеть скрытые истории и тайные мотивы. А чтобы не было так страшно, все это подано через призму юмора. Но не волнуйтесь, никакого разжигания и оскорбления чувств верующих – только эстетических и нравственных.   

 

Балаге, Гильем. Месси. Гений футбола. Москва: Эксмо, 2020. Pieejams: Miezītes bibliotēka.

Известный спортивный журналист Гильем Балаге приводит полный и тонкий анализ "феномена Месси", обращаясь к его ближнему кругу – тренерам, коллегам, друзьям, семье. Какими качествами нужно обладать, чтобы стать "золотым мальчиком" футбола? Чем нужно пожертвовать, чтобы добиться такого успеха? Как достичь вершин, но остаться обычным человеком? Несмотря на многочисленные преграды и проблемы со здоровьем, Месси осуществил свою мечту, занимаясь любимым делом и работая над собой. Его история по-настоящему вдохновляет.

 

Бёгле, Николя. Остров Дьявола.  Franču detektīvromāns. Москва: Центрполиграф, 2021. Pieejams: JPB.

Инспектор норвежской полиции Сара Геринген оправдана после года, проведенного в тюрьме по обвинению в служебном преступлении. В день, когда ей предстоит выйти на свободу, на нее обрушивается новый удар: зверски убит ее отец. Перед смертью его жестоко пытали, руки изуродованы, в животе найден ключ, а труп посыпан странным белым порошком. Полицейский начальник Сары предлагает ей заняться поисками убийцы. Однако по закону в случае происшествий с родственниками это Недопустимо, и формально руководить расследованием он назначает молодого офицера Адриана Колла. Это сотрудничество приносит первые успехи. Инициативный Колл обращает внимание Сары на важные детали, и вскоре они попадают в затерянный в лесу старый особняк. Отсюда начинается полный испытаний путь Сары к разгадке ужасающей семейной тайны. 

 

Бюсси, Мишель. Безумство Мазарини. Franču detktīvromāns. Москва: Phantom press; Фантом Пресс, 2021. Pieejams: JPB.

Остров Морнезе в проливе Ла-Манш. Когда-то Колен провел здесь с родителями-археологами счастливые годы. Сейчас ему почти шестнадцать, и он давно уже сирота. Мать погибла в автокатастрофе, а отец утонул в море. У Колена всегда было смутное чувство, что с его родителями связана какая-то тайна. И накануне шестнадцатого дня рождения ему выпадает шанс вновь оказаться на острове Морнезе. Парню хочется побывать на развалинах того старого аббатства, где он жил с родителями и их товарищами. Но главное — он сомневается, что его отец умер, и надеется хоть что-то выяснить о его судьбе. В этих местах гуляет легенда, что кардинал Мазарини когда-то спрятал на Морнезе удивительное богатство, и три сотни лет не утихают попытки найти сокровище, получившее название "Безумство Мазарини". В те же дни, когда Колен приезжает на Морнезе в летний лагерь для подростков, из знаменитой тюрьмы, расположенной на дальней оконечности острова, сбегают двое заключенных… Охота за сокровищем Мазарини начинается.

 

Горский, Александр. Я, Лунин...  Krievu detektīvromāns. Mосква: Центрполиграф, 2020. Pieejams: JPB.

Илья Лунин не мог отказать родной тетке, хоть они и не виделись лет двадцать. В селе Старое Ясачное, в доме деда, Илья провел самые лучшие каникулы своего детства – эти воспоминания накрепко привязали его к родне. А беда у Татьяны Васильевны и впрямь случилась нешуточная: сына ее, Анатолия, обвинили в убийстве невесты. Лунин без особой охоты отправился в районный центр. Как он и ожидал, коллеги из района приняли следователя из области с откровенной настороженностью и неприязнью. Для них он чужак, который будет сомневаться в их работе, в доказательствах, собранных по делу, и будет выгораживать родню. Со своей стороны Лунин не думал, что местные правоохранители станут фальсифицировать доказательства просто по недомыслию или злобе. Только он знал, что даже в самом простом и ясном на первый взгляд деле, бывает, таятся глубоко спрятанные ниточки, – только потяни. 

 

Гунис, Эмили.  Девушка из письма. Krievu detektīvromāns. Москва: АСТ, 2021. Pieejams: Miezītes bibliotēka.

1956 год. Забеременевшая от любовника Айви Дженкинс оказывается в одном из монастырских приютов для незамужних матерей, печально известных в Великобритании и Ирландии. Здесь молодых женщин истязают и унижают, морят голодом и тяжелой работой, а их детей отнимают и продают на усыновление богатым бездетным парам...Наши дни. Молодая амбициозная журналистка Саманта Харпер мечтает о материале, который стал бы прорывом в ее карьере, — и случайно натыкается на письмо, подписанное некой Айви. В этом письме несчастная умоляет вызволить ее из адского "приюта", пока не поздно.Что же произошло? Удалось ли Айви спастись?Саманта начинает расследование этой трагической истории — и вдруг замечает необычайное количество странных смертей, постигших людей, связанных с "приютом".Что это — зачистка свидетелей? Или месть за прошлые грехи?Саманта понимает, что ей и ее близким тоже может грозить опасность.

 

Гэлбрейт, Роберт. Дурная кровь.  Angļu detektīvromāns. Mосква: Иностранка, 2020. Pieejams: JPB.

Корморан Страйк навещает родных в Корнуолле. Там к частному детективу, вновь попавшему на первые полосы газет после того, как он поймал Шеклуэллского Потрошителя и раскрыл убийство министра культуры Джаспера Чизуэлла, обращается незнакомая женщина и просит найти ее мать, пропавшую при загадочных обстоятельствах в 1974 году. Страйку никогда еще не доводилось расследовать «висяки», тем более сорокалетней выдержки; шансы на успех почти нулевые. Но он заинтригован таинственным исчезновением молодого доктора Марго Бамборо и берется за дело, которое оказывается, пожалуй, самым головоломным в его практике. Со своей верной помощницей Робин Эллакотт, успевшей стать в их агентстве полноправным партнером, Страйк разыскивает неуловимых очевидцев и опрашивает ненадежных свидетелей, ищет подходы к сидящему четвертое десятилетие за решеткой маньяку-убийце, с отвращением осваивает гадание по картам Таро и астрологические премудрости — и постепенно убеждается, что даже дела настолько давние могут быть смертельно опасны. 

 

Дайнека, Михаил. Без очереди в рай. Krievu detektīvromāns. Москва: АСТ; Санкт-Петербург ; Астрель-СПб, 2021. Pieejams: JPB.

Череда загадочных смертей, непонятное поведение окружающих, нелепые случайности, наводящие на мысль о зловещей закономерности… Для Дайаны Кейн, скромного врача обычной неотложной помощи, привычный мир в одночасье рушится. Кто-то всерьез пытается втянуть ее в паутину мрачной уголовщины. Дайана понимает, что все вокруг нее оказываются далеко не теми, кем поначалу кажутся. Впрочем, и сама она совсем не так проста — ведь Дайана не только доктор, но еще и мастер карате. И живет она по собственным законам.

 

Дашкова, Полина. Золотой песок. Krievu detektīvromāns. Москва: АСТ, 2020. Pieejams: JPB.

В биографии каждого человека всегда найдется свой "скелет в шкафу", а в биографии политика — тем более. И всегда найдется кто-то, кому будет интересно открыть этот "шкаф". У губернатора Синедольского края было все — деньги, власть, слава, но ему захотелось большего: как известно, «денег много не бывает»; если есть власть, хочется властвовать; а слава — так чтобы всемирная... Но тут и открылся этот «шкаф со скелетом» под названием "Золото Желтого лога".

 

 

Запата, Мариана. Ты будешь мне стеной. Amerikāņu romāns. Москва: Эксмо, 2020. Pieejams: JPB.

Ванесса два года проработала помощницей известного футболиста Эйдена, который за все это время едва ли хоть раз поговорил с ней по-человечески. К счастью, настало время уходить. Ванесса скопила достаточно денег, чтобы начать карьеру графического дизайнера. Неожиданно месяц спустя Эйден появляется на пороге ее дома и утверждает, что Ванесса должна вернуться. Как вести себя с человеком, который привык получать все, что хочет? Ванесса отказывает Эйдену, понимая, что все это не просто так. Однако Эйден знает, на какие точки давить, чтобы люди к нему прислушались.

 

Кейн, Рэйчел.  Горький водопад. Amerikāņu detektīvromāns. Москва: 2020, Эксмо. Pieejams: JPB.

Не оглядываясь на прошлое, до сих пор преследующее Гвен Проктор, она пытается двигаться вперед. Теперь Гвен — частный детектив, занимающийся тем, что у нее получается лучше всего, — решением чужих проблем. Но вот ей поручают дело, к которому она поначалу не знает, как подступиться. Три года назад в Теннесси бесследно исчез молодой человек. Зацепок почти не осталось. За исключением одной, почти безнадежной. Незадолго до своего исчезновения этот парень говорил, что хочет помочь одной очень набожной девушке… Гвен всегда готова ко всему — она привыкла спать чутко, а оружие постоянно держать под рукой. Но пока ей невдомек, насколько тесно это расследование окажется связано с ее предыдущей жизнью. И с жизнью людей, которых она так любит.

 

Кинг, Стивен. Мистер Мерседес. Amerikāņu detektīvromāns. Москва: АСТ, 2020.  Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.

Восемь убитых и пятнадцать раненых на счету бесследно исчезнувшего убийцы, протаранившего на «мерседесе» ни в чем не повинных людей… Стивен Кинг написал триллер, который заставит вас в ужасе оглядываться на каждый проезжающий мимо «мерседес» и совершенно по-другому смотреть на людей, с которыми вы сталкиваетесь каждый день. Кто знает, какие жуткие тайны скрываются за соседней дверью и кто именно хочет свести счеты именно с вами? 

 

 

 

Князева, Анна. Тени старого арбата. Krievu detektīvromāns. Москва: Эксмо, 2021. Pieejams: JPB.

Следователь из Вязьмы Максим Кречетов приехал в Москву на поиски сына Сергея, с которым он потерял связь. Остановился Максим у своего старого друга Михаила Самарова, крупного бизнесмена, проживающего в старинном особняке в районе Старого Арбата. Самаров собрал под одной крышей многочисленных родственников, но его мечты о дружной семье так и не сбылись: обстановка в доме сложилась совсем не уютная. А потом и вовсе произошла трагедия… Как выяснил Кречетов, это уже не первый подобный случай: дом давно окутан мрачными легендами. Больше ста лет назад предок Самарова, успешный врач, заподозрил молодую жену в измене и задумал жестокую месть.

 

Коутон, Скотт. Четвёртый шкаф. Amerikāņu romāns. Москва: Эксмо, 2020. Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.

Что случилось с Чарли? Этот вопрос продолжает мучить Джона. Его преследуют ночные кошмары, в которых его девушка умирает в костюме аниматроника. Он хочет забыть трагедию, произошедшую в пиццерии "Фредди Фазбера"... Как-то бессонной ночью, бродя по городу, он встречает старую подругу Джессику, которая приглашает его на встречу друзей и умоляет поговорить с Чарли, которая очень страдает из-за его холодности. Вот только Джон абсолютно уверен, что его Чарли умерла… "Five Nights at Freddy’s" – культовая компьютерная игра в жанре хоррор, которая стала одной из самых популярных игр в своем жанре, а также удостоилась высоких оценок критиков за уникальный подход. Роман расширяет вселенную "Five Nights at Freddy’s", позволяя читателю не только проникнуться духом игры, но и узнать предысторию. 

 

Лансдейл Джо Р. Пойма. Amerikāņu detektīvromāns. Москва: АСТ, 2021. Pieejams: JPB.

Лауреат премии "Эдгар" за лучший детективный роман. Лауреат премии "Геродот" за лучший исторический детектив. - На переплете : Лауреат премии "Эдгар" за лучший детективный роман. Лауреат премии "Геродот" за лучший исторический детектив.       Содержание : Великая депрессия, Восточный Техас. Молодой Гарри Коллинс и его сестра случайно обнаруживают чудовищно изувеченный труп женщины, оставленный в низовьях реки. Вскоре в городе находят еще одно тело, а потом еще одно, и люди паникуют, считая, что где-то поблизости бродит опасный безумец. Гарри начинает собственное расследование, ведь он считает, что эти убийства как-то связаны с байками о получеловеке-полукозле, странном существе, которое, по преданиям, обитает недалеко от того места, где обнаружили тело первой жертвы. И вскоре Гарри поймет, что правда куда страшнее любой легенды, а убийца подбирается все ближе к его семье. 

 

Леонов, Николай. Подвал с секретом. Krievu detektīvromāns. Москва: Эксмо, 2020. Pieejams: Miezītes bibliotēka.

Полковник МВД Лев Гуров расследует дело о пропаже человека. Это не первый случай: в том же районе при схожих обстоятельствах исчезли уже двое мужчин. Неужели действует серийный маньяк? Гурову удается установить водителя, который, по словам свидетелей, подвозил одного из пропавших. Сыщик спешит встретиться с подозреваемым, но дома его не застает. Зато в подполье, в потаенной комнате, случайно находит кучу изуродованных тел. Гурову кажется, что разгадка трагедии близка. Именно в этот момент он оказывается на волосок от гибели. 

 

Линден, Штефани, ван дер. Гениальные носки. Rokdarbi. Adīšana. Zeķes.  Москва: Эксмо, 2020. Pieejams: Miezītes bibliotēka.

Носки — это то, что вяжут абсолютно все, даже те, кто берет спицы в руки раз в несколько месяцев. Это не просто предмет одежды, это культ, маркер мастерства вязальщицы. Вы не умеете вязать, пока не связали хотя бы одну пару носков. Это не так-то просто, ведь носки должны быть не просто теплыми и красивыми, они должны идеально сидеть на ноге. Стефани ван дер Линден, автор знаменитой энциклопедии "Вязание на спицах", создала концентрат ноу-хау, настоящую мастерскую гениальных носков. Стопа, манжета, пятка, мысок — каждая часть носка может быть связана множеством разных способов и каждая из них влияет на идеальную посадку. Подобрать правильную комбинацию и найти свой способ вязания, попробовать что-то совершенно необычное: связать носки сверху, или два носка одновременно, или лоскутные носки, или крохотные носочки для самых маленьких... Автор предлагает модульный принцип, согласно которому отдельные части могут соединяться как вам угодно, возможно более двух с половиной миллионов комбинаций! Вам гарантированно не будет скучно осваивать этот кладезь бесценных знаний для любой страстной вязальщицы! 

 

Лю Цысин. Задача трех тел. Ķīniešu fantastiskā proza. Mосква: Fanzon, 2020. Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.

В те времена, когда Китай переживал последствия жестокой "культурной революции", в ходе секретного военного проекта в космос были посланы сигналы, чтобы установить контакт с инопланетным разумом. Один из сигналов подхватила цивилизация, находящаяся на краю гибели, и теперь пришельцы готовятся вторгнуться на Землю. Узнав об этом, люди разделились на тех, кто готов отдать наш порочный мир под управление высшего разума, и тех, кто до последнего будет бороться против этого вторжения.Блестящий научно-фантастический роман "Задача трех тел" самого популярного китайского писателя Лю Цысиня обрел широкое мировое признание и стал первой переводной книгой, номинированной на самые престижные литературные премии в области фантастики: "Хьюго", "Небьюлу", "Локус", "Прометей" и других. 

 

Майерсон, Эми. Книжный магазинчик прошлого. Amerikāņu romāns. Москва: АСТ, 2021. Pieejams: JPB.

Миранда выросла среди полок книжного магазина своего эксцентричного дяди Билли, решая загадки, которые он для нее придумывал. Но когда девочке исполнилось двенадцать, дядя поссорился с ее мамой и навсегда исчез из их жизни. В следующий раз она слышит о нем уже шестнадцать лет спустя: Билли умер и оставил ей книжную лавочку, находящуюся на грани банкротства.После того как Миранда возвращается в Лос-Анджелес и входит в "Книги Просперо" уже как владелица, она начинает находить подсказки: между страниц романов, в запертых ящиках и даже в самом названии магазина. Миранда решает спасти магазинчик и найти ответ на последнюю загадку, которую оставил ей Билли. Вскоре девушка встречает людей из его прошлого, и их истории помогают пролить свет на семейную."Книжный магазинчик прошлого" — роман с большим сердцем и любовью к деталям. История о семье, чувствах и целительной силе людей, которые окружают каждого из нас.   

 

Мартова, Людмила. Последний штрих к портрету. Krievu detektīvromāns. Москва: Эксмо, 2021. Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.

Катя Холодова восхищается бабушкой своей подруги: Аглая Тихоновна стойко перенесла не одну трагедию, сохранив и стать, и стиль, и манеры, отличающие потомственную дворянку. Новую внезапную беду Аглая Тихоновна встречает не дрогнув, но Катя-то видит, что пожилая дама напугана. Кажется, призраки оживают, не желая более хранить тайны прошлого, и мирная жизнь пожилой аристократки превращается в сущий кошмар с убийствами, шантажом и поисками мифического золота… Или золото все-таки было?

 

Маскейм, Эстель. Я говорил, что лучше промолчать? Angļu romāns. Москва: Эксмо, 2021. Pieejams: JPB.

Тайлер Брюс – парень с определенной репутацией: яркий, красивый, дерзкий, всегда хозяин положения. Он знает, чего хочет. Когда в его дом на лето приезжает сводная сестра Иден, между ними завязываются странные отношения. Иден кажется, что за нарочито грубым поведением Тайлера что-то скрывается. Его гложут болезненные воспоминания, о которых он ни с кем не хочет говорить, скрываясь за маской цинизма. Но стоит Иден поднять эту тему, как привычный мир вокруг нее стремительно меняется.   

 

 

Михалкова, Елена Ивановна. Ваш ход, миссис Норидж. Krievu detektīvromāns. Москва: АСТ, 2021. Pieejams: Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

  Благопристойные английские поместья напоминают глубокие озера с темной водой. Что скрывается там, за невозмутимой гладью? Твердое надежное дно или коварные омуты, мелкие безобидные рыбешки или страшные зубастые чудовища? Твердость духа, незыблемые принципы и типично английское чувство юмора помогают Эмме Норидж блестяще разрешать загадки, которые подбрасывает ей жизнь. Берегитесь, господа, — гувернантка выведет вас на чистую воду! Продолжение полюбившихся читателям рассказов про миссис Норидж, английскую гувернантку, в новой книге "Ваш ход, миссис Норидж".   

 

Нестерова, Наталья. Гости съезжались на дачу. Krievu romāns. Москва: АСТ, 2021. Pieejams: JPB.

"Тёщин Язык"' — обычный посёлок-«полуостров» в излучине реки. Здесь всего четыре дома. В каждом доме, на каждом участке, безмятежно течёт своя привычная жизнь. Но однажды мирное течение летнего благополучия нарушено — на пороге одного из домов появились "чёрные риелторы" и объявили хозяйке, чтобы она немедленно покинула дом, так как он теперь принадлежит новым владельцам. Да, победа лёгкой не была! За неё пришлось побороться! Но можно ещё раз убедиться в том, что честность, порядочность и отвага всегда победят подлость, злобу и алчность. Обыкновенные, на первый взгляд, люди становятся сильными, бесстрашными и по-настоящему мужественными героями.

 

Островская, Екатерина. Передай привет небесам. Krievu detektīvromāns. Москва: Эксмо, 2021. Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.

Не привыкай к хорошей жизни – она может рухнуть в один миг. У Алексея Метелина было все: любимая жена, спортивная слава, прибыльный бизнес, друзья… и коварный тайный враг. Кто-то застрелил его тестя, в убийстве обвинили Алексея, и он, несправедливо осужденный, провел в колонии двенадцать лет. Теперь у него нет ничего: ни жены, ни друзей, ни работы, ни денег. Но есть горячее желание найти и наказать того, кто его подставил, отобрал все. И только владелица розыскного агентства Вера Бережная способна разобраться в той темной и страшной истории и вернуть Метелину доброе имя.

 

Падрон, Катерина. Япония. Все тонкости. Ceļojumi. Japāna. Rituāli un ceremonijas. Москва: АСТ, 2020. Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.

Что мы привыкли читать про Японию? Среди вздохов и ахов по поводу нежно-розовых лепестков сакуры, ярко-красных листьев момидзи и горячих источников на природе все как один рассказывают о продвинутой стране и вежливых, трудолюбивых местных жителях. Не идеальный ли это мир?. Но он далеко не такой. В своей книге Катерина Падрон развеивает многие мифы об "инопланетной" Японии. Автор расскажет историю человека, который в роли Востоковеда "учил" Японию и все её тонкости на протяжении пяти лет, а потом превратился в местного жителя, прожив и проработав среди японцев более одиннадцати лет. "Понимание, что есть Япония, требует стопроцентного депрограммирования от всего того, что вы слышали об этой стране и попытки увидеть её без ложной лакировки... Япония, конечно же, никакая не таинственная земля, пропитанная древними духами, и никакое не футуристическое общество с автоматическими туалетами на каждом углу. Страна Восходящего солнца всегда разная: где-то слишком красивая и захватывающая, что аж щемит сердце, где-то настолько жестокая и расчётливая, что хоть вой на Луну. У Японии есть столько же плюсов и минусов, как и любой другой страны. И мне хотелось рассказать о них по-честному, исходя из своего опыта иммигранта. Всё, как было, про мою загадочную, непослушную и вечно разную спутницу жизни. Только про Мою Японию."

 

Престон, Дуглас. Стихи для мертвецов. Amerikāņu detektīvromāns. Санкт-Петербург: Азбука, 2020. Pieejams: Miezītes bibliotēka.

Специальный агент Алоизий Пендергаст вынужден согласиться с требованиями нового руководства нью-йоркского отделения ФБР: теперь он, знаменитый агент-одиночка, должен работать с напарником. Пендергаст и его новый помощник Колдмун направляются в Майами-Бич, где происходит череда немыслимых убийств. Почерк преступника ошеломляет: он вырезает сердца у своих жертв и оставляет их вместе с загадочными письмами на могилах женщин, совершивших самоубийство десять лет назад. Существует ли связь между всеми этими смертями? Что движет кровожадным психопатом? Пытаясь ответить на эти вопросы, Пендергаст и Колдмун даже не подозревают, какие невероятные обстоятельства вскоре откроются в ходе расследования, полностью меняя всю картину преступления и заставляя содрогнуться даже опытных следователей. 

 

Ревазов, Арсен. Одиночество-12. Krievu detektīvromāns. Москва: АСТ ; Corpus, 2021. Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.

Книга 1., [I] Братство ; Книга 2., [II] Бриллиант. Одиночество-12" — это детектив, роман-путешествие и философская проза под одной обложкой. Пытаясь найти разгадку внезапной гибели друга, в меру успешный житель мегаполиса отправляется по маршруту, в котором есть Древний Египет и средневековая Европа, российская тюрьма и буддистский монастырь, Ватикан и Иерусалим. Картой ему служат старинные манускрипты — и вся история мировой культуры, включая рок-музыку.Отсылки к Борхесу, Эко и Дэну Брауну неслучайны, но лишь подчеркивают собственную интонацию автора. Арсен Ревазов иронизирует над конспирологией, посмеивается над авторитетами и не стесняется своей веры в победу добра над злом.Книга выходит в новой редакции — с дополнениями и обновленным финалом — одновременно в России и в Соединенных Штатах. 

 

Рольф, Хелен. Маленькое кафе в конце пирса. Angļu romāns. Москва: Эксмо, 2021. Pieejams: JPB.

По просьбе бабушки и дедушки Джо приезжает в родной городок у моря, чтобы взять на себя управление семейным кафе. Поначалу дела у Джо идут не слишком гладко, но ей приходит в голову интересная затея – устраивать в помещении кафе свидания вслепую. За время работы в кафе Джо успевает присмотреться к посетителям и обзавестись теорией, кто с кем из них мог бы составить достойную пару. Единственное, о чем Джо не подумала, – а кто подошел бы ей самой? 

 

 

 

Сон Хёнгён. Потомки солнца. Признание Сичжина. Korejiešu romāns. Москва: АСТ, 2020. Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.

Когда Ю Сичжин и Кан Моён впервые увидели друг друга, они и представить себе не могли, что уже связаны судьбой. Он — капитан войск специального назначения, она — талантливый врач, проводящая в операционной каждый день. И казалось, что за романтичным расставанием на крыше больницы, откуда Сичжина забрал военный вертолёт, последует продолжение. Но отношения не сложились... Новая встреча ждала их в Уруке, куда был направлен отряд Ю Сичжина. Сюда же прибывает группа медицинских волонтёров из больницы "Хесон", среди которых оказывается и доктор Кан. В этой жаркой стране им придётся пережить множество опасностей, переосмыслить свою жизнь и, возможно, открыть друг другу сердца. 

 

Степанова, Татьяна. Последняя истина, последняя страсть. Krievu detektīvromāns. Москва: Эксмо, 2020. Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.

Большие деньги рождают большие неприятности… На свалке обнаружен труп молодого мужчины в дорогом костюме. Алексей Кабанов, сын прокурора, намерен был построить в городе опасное предприятие – мусороперерабатывающий завод. По злой иронии судьбы, его тело оказалось на свалке как ненужный мусор. К расследованию столь резонансного преступления подключается Екатерина Петровская, криминальный обозреватель Пресс-Центра ГУВД. Она должна войти в группу, возглавляемую начальником отдела полиции майором Ригелем. Алексея Кабанова многие ненавидели, ведь свалка стала причиной конфликта бизнесменов и местных жителей. И даже после его смерти противостояние разделяет родных, разводит в разные стороны влюбленных, разбивает сердца. В поисках убийцы Катя сорвет множество масок, услышит шокирующие признания, откроет страшные тайны. И все же найдет… последнюю истину.   

 

Тайсон, Майк. Беспощадная истина. Amerikāņu autobiogrāfiskā proza. Москва: Эксмо, 2020. Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.

Невероятно искренняя, брутальная и драматичная автобиография Майка Тайсона. Он стал легендой мирового бокса, но его жизнь вне ринга была не менее яростной и бесшабашной, чем его бои. В Майке Тайсоне уживаются несколько личностей — безжалостный боец и ироничный философ, осужденный преступник и бродвейский шоумен, ранимый подросток и неуемный бабник… Парнишка из гетто, ставший самым молодым абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории, принявший это как должное — и так и не научившийся с этим жить. Миллионер, в одночасье оказавшийся нищим, осужденный за преступление, которое не совершал, и выходивший безнаказанным из таких передряг, которые грозили ему пожизненным заключением. Алкоголик и наркоман, сумевший обуздать своих демонов. Он был абсолютно беспощаден к своим противникам на ринге. Он и теперь абсолютно беспощаден к себе и к читателю. Но только такая безжалостная искренность и позволила ему примириться с самим собой, восстановить достоинство и самоуважение, обрести любовь.

 

Tарханов, Виталий. Тайна тихой реки. Krievu detektīvromāns. Москва: Эксмо, 2021. Pieejams: JPB.

В небольшом южном селе совершено убийство журналиста Сергея Вяземского. Он приехал сюда, чтобы подготовить материал о происходящих в округе мистических явлениях. Глубокой ночью журналист был задушен и утоплен в реке. В убийстве подозревается местная ведунья. Прокурор Максим Архангельский не верит, что беспомощная старушка, передвигающаяся в инвалидной коляске, могла совершить такое преступление. Однако, есть свидетель, который утверждает, что видел это своими глазами, а на одежде подозреваемой обнаружены частицы одежды погибшего. Архангельский берется выяснить подробности случившегося и оказывается в центре событий, необъяснимых для нормального человека.

 

Уайт, Лорет Энн. Поглощенные сумраком. Amerikāņu detektīvromāns. Москва: Эксмо, 2021. Pieejams: JPB.

Мэйсон Денье, детектив из Ванкувера, из-за личных проблем переводится на работу в захолустный городок, где все ему кажется странным. Ко всему прочему, на него тут же обрушивается запутанное, кровавое дело, по хронологии событий поразительно напоминающее "Десять негритят" Агаты Кристи. У реки обнаружен гидросамолет с потерпевшими, но вскоре выясняется, что к трагедии привела вовсе не авария. Мэйсону и главе местной поисково-спасательной группы Келли Саттон придется столкнуться с собственными страхами, чтобы разгадать эту загадку и понять, кто в этом деле жертва, а кто – хищник. 

 

Уален, Мэрибет Мэйхью.  Всегда лишь она. Amerikāņu romāns. Москва: Эксмо, 2021. Pieejams: JPB.

Это могла быть идеальная свадьба. Брызги шампанского, платья в цветочек, новая жизнь. В маленьком городке Южной Каролины все только и говорят о предстоящем торжестве. Подружки невесты вовсю готовятся к праздничному обеду. Впереди финальная репетиция церемонии. До свадьбы Энни остались считаные дни. Это могла быть идеальная свадьба. Но невеста исчезла. 

 

 

 

Устинова, Татьяна. Камея из Ватикана. Krievu detektīvromāns. Москва: Эксмо, 2020. Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.

Когда в одночасье вся жизнь переменилась: закрылись университеты, не идут спектакли, дети теперь учатся на удаленке, и из Москвы разъезжаются те, кому есть куда ехать, Тонечка - деловая, бодрая и жизнерадостная сценаристка, и ее приемный сын Родион - страшный разгильдяй и недотепа, но еще и художник, оказываются вдвоем в милом городе Дождеве. Однажды утром этот новый, еще не до конца обжитый, странный мир переворачивается - погибает соседка, пожилая особа, которую все за глаза звали "старой княгиней". И еще из Москвы приезжает Саша Шумакова - теперь новая подруга Тонечки. От чего умерла "старая княгиня"? От сердечного приступа? Не похоже, слишком много деталей указывает на то, что она умирать вовсе не собиралась… И почему на подруг и священника какие-то негодяи нападают прямо в храме?! Местная полиция, впрочем, Тонечкины подозрения только высмеивает. Может, и правда, она, знаменитая киносценаристка, зря все напридумывала? Тонечка и Саша разгадают загадки, а Саша еще и ответит себе на сокровенный вопрос… и обретет любовь! Ведь жизнь продолжается. 

 

Устинова, Татьяна. По ЗОЖу сердца. Krievu detektīvromāns. Москва: Эксмо, 2020. Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.

Судью Елену Кузнецову подставили и оклеветали! Против нее ополчились все столичные СМИ — кто-то весьма успешный и влиятельный затеял эту травлю в массмедиа. Следы ведут в компанию, специализирующуюся на здоровом питании и техниках просветления. Лену угораздило однажды сходить туда на тренинг и благополучно покинуть это заведение, а теперь ее обвиняют во всех мыслимых и немыслимых грехах. А ведь совсем недавно подобные проблемы настигли и других успешных женщин, посещавших эти тренинги, и теперь их судьба плачевна. Лене придется приложить все силы, чтобы не повторить их историю. 

 

Устинова, Татьяна. Шок-школа. Krievu detektīvromāns. Москва: Эксмо, 2021. Pieejams: Pārlielupes bibliotēka.

Конечно, Натке пришлось раскошелиться, но она уверена, что вложение средств того стоит — в классе пятнадцать учеников, все из приличных состоятельных семей… Вот только она не учла, что ее собственная семья в этот элитный круг не очень-то вписывается: сына Натка воспитывает без мужа, с утра до ночи работает, а не проводит время в салонах красоты, как родительницы других учеников. Очень быстро начались проблемы, решать которые, как обычно, пришлось Лене, когда она обнаружила у себя на столе иск к школе от ее собственной сестры… Остросюжетные романы из цикла «Дела судебные», написанные Татьяной Устиновой и Павлом Астаховым в соавторстве, отличаются особенной динамикой и собственным стилем: в них объединены опыт юриста Астахова и житейская философия Татьяны Устиновой, их чувство языка, любовь к достоверным деталям и вкус к хорошей истории. Это всегда гарантированное удовольствие от складного сюжета, лихой интриги, подлинных бытовых ситуаций, живых запоминающихся персонажей и, конечно, фирменного юмора звездного дуэта Астахов-Устинова.  

 

Хантер, Кара. Вся ярость. Angļu detektīvromāns. Москва: Эксмо, 2020. Pieejams: JPB.

"Еще одна дура-студентка, — подумал водитель такси, — налакалась дешевого сидра и бредет среди ночи домой". Но затем он увидел ее лицо… Фейт Эпплфорд похитили, надели на голову пластиковый пакет, связали руки проволокой и увезли в уединенное место. Чудом ей удалось спастись. Полицейская команда инспектора Адама Фаули сразу понимает — девушка знает, кто напал на нее. Однако та настаивает: "Просто розыгрыш зашел слишком далеко". И отказывается выдвигать обвинения. Но вскоре детективы убеждаются, что она скрывает гораздо больше. Оказывается, Фейт — вовсе не Фейт.

 

Хольст, Кристоффер. Летний сон в алых тонах. Zviedru detektīvromāns. Москва: Inspiria, 2021. Pieejams: JPB.

Силла Сторм разочаровалась в своей работе. Рассталась с парнем. Раздумала покупать с ним домик у моря... или нет?После расставания она не хочет сидеть и распускать нюни, и решает приобрести небольшой участок на отдаленном архипелаге. Тут ее жизнь принимает неожиданный оборот. После ежегодного летнего празднования находят труп. Выясняется, что Силла последняя видела жертву живой, и девушка оказывается втянута в расследование. А ведет его очень симпатичный полицейский Адам.Немного невротичная поклонница Шардоне и строгий, всегда одетый с иголочки Адам - абсолютно разные люди. Возможно поэтому их так неудержимо тянет друг к другу. Но на острове происходит еще одно убийство.  

 

Эллиот, Кендра. Вторая правда. Amerikāņu detektīvromāns. Москва: Эксмо, 2021. Pieejams: JPB.

Воспитанная семьей выживальщиков, агент ФБР Мерси Килпатрик может принять любой вызов – даже враждебный прием родни и знакомых после возвращения домой. Но она – не единственная причина волнений в Иглс-Нест. Серия поджогов, сперва воспринятая властями как подростковые шалости, обернулась убийством двух шерифов. Мерси и шеф полиции Трумэн Дейли полны решимости найти поджигателя-убийцу. Но когда расследование раскроет шокирующую тайну городка выживальщиков, охотник и жертва поменяются местами.   

 

Эльнорд, Мария. Адюльтер. Krievu romāns. Москва: АСТ, 2021. Pieejams: JPB.

Ллойд и Оливия полюбили друг друга с первого взгляда. Возненавидели — тоже. Он превратил ее жизнь в ад. Она разбила ему сердце. Они не должны были встретиться вновь, но судьба распорядилась иначе. Спустя три года после расставания с Оливией Ллойд возвращается в родной городок, надеясь больше никогда не услышать ее имени. Спустя три года после расставания с Ллойдом Оливия превратилась в совершенно другого человека, которому чужды привязанность и настоящие чувства. Они поставили точку в своей истории, но лишь один неосторожный взгляд — и они опять попадают на поле битвы. Однако, как говорится, от ненависти до любви.   

 

Яроцкий, Борис. Прогнозист. Krievu detektīvromāns. Москва: Вече, 2020. Pieejams: JPB.

Действие этого остросюжетного романа известного российского писателя Бориса Михайловича Яроцкого разворачивается в лихие 1990-е. Главный герой, талантливый математик, волей случая становится финансовым аналитиком и прогнозистом в компании крупного олигарха. Он оказывается вовлечен в опасную игру предпринимателей вокруг продажи крупного целлюлозно-бумажного комбината на севере России. В центре событий также большая рабочая семья, вся жизнь которой тесно связана с этим комбинатом. Как переплетутся судьбы героев? Смогут ли они выстоять в непредсказуемых игрищах бандитов-олигархов и спасти свое предприятие, тем самым обеспечив себе и другим работникам более-менее стабильное будущее?.