Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Jaunas ekskursijas bibliotēkā!

Jelgavas pilsētas bibliotēkā ir izstrādāts jauns tematisko ekskursiju un bibliotekāro stundu piedāvājums! Visu vecumu mērķu grupām mēs piedāvājam saistošā veidā iepazīties ar bibliotēku, tās pakalpojumiem un plašajām iespējām uzticamas informācijas ieguvē, kā arī saņemt darbinieku konsultācijas grupās vai individuāli par dažādiem jautājumiem.

 

Šobrīd viens no bibliotēku galvenajiem uzdevumiem ir nodrošināt iespēju ikvienam pilsētas iedzīvotājam un bibliotēkas apmeklētājam apgūt informācijas meklēšanas, kritiskas izvērtēšanas un efektīvas izmantošanas pamatiemaņas, iepazīstināt ikvienu interesentu ar drošiem un uzticamiem informācijas avotiem – kā drukātiem, tā tiešsaistes resursiem. Bibliotēkas darbinieki strādā ne tikai uz vietas bibliotēkā, bet, individuāli vienojoties, dosies pie jums ciemos uz skolu, augstskolu, darbavietu, novada bibliotēku.

Īpaši aicinām sadarboties skolas – mūsu speciālisti bibliotekārajās stundās un tematiskajās ekskursijās, sadarbojoties ar skolotājiem, var integrēt arī skolā vai augstskolā apgūstamo saturu, bibliotēkas piedāvātie informācijas resursi ir uzticams un vērtīgs papildinājums mācībām.

Ekskursiju un bibliotekāro stundu piedāvājums tiks papildināts un pilnveidots saskaņā ar individuālām vēlmēm. Sākot ar jauno, 2018. gadu, plānotas arī neparastas bibliotekārās stundas, kur izmantosim seno laiku mācību līdzekļus astronomijā, matemātikā, latviešu valodā, mūzikā,  dabaszinībās vai citos priekšmetos. Pavasarī un vasarā plānojam piedāvāt arī īpašas, Jelgavas pilsētas bibliotēkas ēkas vēsturei veltītas ekskursijas.

Aicinām pie mums ikvienu jelgavnieku un viesi!


Ar bibliotēkas jauno piedāvājumu iepazīsties ŠEIT

Vairāk informācijas pa tālruni 63007747 vai info@biblioteka.jelgava.lv