Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Jauna izstāde “Grāmatizdevēji Jelgavā. J. Vilka kolekcija”

Jelgavas pilsētas bibliotēka no šā gada februāra līdz pat gada beigām piedāvā aplūkot dažādus Jelgavā iespiestus izdevumus, sākot ar unikāliem eksemplāriem no 18. gadsimta sākuma, līdz pat 20. gadsimta pirmajai pusei.

Ekspozīcijā apskatāmie iespieddarbi tiks mainīti ik pēc diviem mēnešiem, katrā posmā veltot īpašu uzmanību vai nu noteikta laikposma ieskicēšanai, vai arī izceļot konkrētu Jelgavas grāmatizdevēju un tā devumu.

 

Februārī un martā būs iespējams aplūkot unikālu 18. gadsimta sākumā izdotu Kurzemes Kalendāra sējumu, 1755. gadā izdevēja Johana Heinriha Kestera iespiestu “Likumu no ceļu un tiltu taisīšanas”, kas ir tam laikam unikāls dokuments, tulkots latviešu valodā, kā arī pa izdevumam no Georga Radecka, Johana Frīdriha Hartknofa un Jakoba Frīdriha Hinca.

 

Aprīlī un maijā būs apskatāmi divu latviešu grāmatniecībai nozīmīgu izdevēju – Gustava Ādolfa Reiera un Heinriha (Indriķa) Alunāna iespiestās grāmatas.

 

Izstādē apskatāmi materiāli no Jelgavas kolekcionāra Jāņa Vilka privātās kolekcijas.

 

Izstāde iekļaujas Jelgavas pilsētas bibliotēkas dibināšanas 100. jubilejas sarīkojumu ciklā, kas veltīti ne tikai bibliotēkas vēsturei, bet arī citiem nozīmīgiem, ar bibliotēku nozari cieši saistītiem jautājumiem.