Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Ievērojamu jelgavnieku fotogrāfijas LU Akadēmiskās bibliotēkas, Rakstniecības un mūzikas muzeja datubāzē "Personu un vietu attēli"

Jelgavas pilsētas bibliotēkas datubāze "Ievērojami cilvēki Jelgavā" nepārtraukti tiek papildināta un rediģēta, taču nereti, meklējot pieejamo informāciju par personām, trūkst kvalitatīvu vēsturisku fotogrāfiju. Labi, ka ikvienam ir pieejami digitalizētie Latvijas nozīmīgāko muzeju, arhīvu un bibliotēku krājumi – tajos ir vērts ielūkoties un meklēt arī Jelgavā ievērojamu vēsturisku personību fotouzņēmumus. Kā vienu no apjomīgākām personu fotogrāfiju tiešsaistes datubāzēm iesakām "Personu un vietu attēli".

"Personu un vietu attēli" ir pieejamas divas tiešsaistes datubāzes. Tās veidotas no 2003. līdz 2005. gadam ar Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu, digitalizējot Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas un Rakstniecības un mūzikas muzeja (abām institūcijām mainīts nosaukums 2009. gadā) krājumos esošās fotogrāfijas un zīmējumus. Datubāzēs apskatāmas gandrīz 5000 Latvijas nozīmīgāko zinātnieku, politiķu, kultūras, izglītības un saimniecisko darbinieku, kā arī pilsētu un apdzīvotu vietu fotogrāfijas un zīmējumi. Abās datubāzēs ievietots identisks personu fotogrāfiju skaits, atšķiras sniegtās informācijas izkārtojums, kur datubāzē Nr.2 informācija izkārtota pārskatāmāka.

 

Ievērojamu personu fotogrāfijas pieejamas un meklējamas arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālajos resursos, Latvijas Nacionālā arhīva datubāzēs, muzeju digitālajos krājumos un citur, par šīm iespējām pastāstīsim kādā no nākamajām rubrikām, taču šoreiz aicinām ielūkoties “Personu un vietu attēlos”, lai gūtu vizuālu ieskatu ievērojamu jelgavnieku dzīvēs pagātnē.