Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Grāmatu piegāde pirmskolas izgītības iestādēm

Lai veicinātu interesi par grāmatām un lasītprieku, Jelgavas pilsētas bibliotēka aicina uz sadarbību pirmsskolas izglītības iestāžu skolotājus! Piedāvājam interesantas grāmatas par dažādām tēmām pēc jūsu pieprasījuma, kas kalpotu kā palīgmateriāls bērnu izglītošanā un mācību satura dažādošanā pirmsskolas izglītības iestādēs. Lai taupītu pedagogu laiku, piedāvājam grāmatas piegādāt pēc pieprasījuma tieši uz pirmsskolas izglītības iestādi.

Pieteikt pakalpojumu jūs varat Jelgavas pilsētas bibliotēkā un tās filiālēs – Miezītes bibliotēkā, Pārlielupes bibliotēkā, bērnu un jauniešu bibliotēkā “Zinītis” telefoniski vai rakstot e-pastā uz konkrēto bibliotēku. Bibliotekārs pēc jūsu pieteiktā temata sagatavos jums grāmatas un, telefoniski vai elektroniski vienojoties par konkrētu piegādes laiku, grāmatas varēsiet saņemt savā pirmsskolas izglītības iestādē. Informējam, ka grāmatas paredzētas izmantošanai tikai konkrētā grupiņā uz vietas.

Tāpat aicinām izmantot bibliotēkas plašo pasaku audioierakstu klāstu diskos, kas ir noderīgs papildmateriāls, ko arī piedāvājam izmantot tematiskajās nodarbībās! Iepazīties ar klausāmgrāmatām aicinām ŠEIT.

 

Nodarbību tematus aicinām pieteikt:

• Jelgavas pilsētas bibliotēkā – 63046587; abo@biblioteka.jelgava.lv;

• Miezītes bibliotēkā – 63083151; miezite@biblioteka.jelgava.lv;

• Pārlielupes bibliotēkā – 63011829; parlielupe@biblioteka.jelgava.lv;

• Bērnu un jauniešu bibliotēkā "Zinītis" – 63029093; Zinitis@biblioteka.jelgava.lv

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas un tās filiāļu krājums regulāri tiek papildināts ar jaunām, skaistām un krāsainām bērnu grāmatām! Aicinām tās izmantot!