Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Dāvinājums bibliotēkai

Gada nogalē Jelgavas pilsētas bibliotēka saņēmusi svarīgu dāvinājumu. Svarīgu tiešā un pārnestā nozīmē. Tas ir pamatīgs, apjomīgs izdevums „Silavieši”, ko bibliotēkai dāvinājusi akadēmiķe Baiba Rivža. Viens no stāstījuma autoriem grāmatā saka : „Braucot pa Eiropu, tik skaistus priežu un egļu mežus, kādi ir Latvijā, nekur citur redzēt nevar.” „Silavieši” ir izdevums par cilvēkiem, kas rūpējas par šo mūsu skaistumu un dabas bagātību – mežu. Tas ir stāstījums par Latvijas Valsts mežzinātnes institūta „Silava” personībām. Mežs – tā ir mūsu tautsaimniecības nozare, kas dod darbu tūkstošiem cilvēku un gādā, lai nākamajām paaudzēm tiktu saglabāta un vairota Latvijas lielākā dabas bagātība – mežs. Silavieši – cilvēki, kas ir nomodā par mežu.

Mežzinātnes institūta „Silava” pētnieki strādā,  lai būtu iespēja Latvijas mežus apsaimniekot un izmantot gudri. Lai tie būtu vērtība Latvijas tautsaimniecībai un prieks ikvienam, kurš bauda mežu atpūtai un aktivitātēm. Grāmatas galvenā bagātība – silavieši. Lasot grāmatu un uzklausot viņu  stāstus, uzzinām gan par pētniecības virzieniem, gan tēmām, gan azartu, kas mežus tur pie pētniekiem un pētniekus pie meža. Tas ir stāsts par mežzinātnes institūta veidošanu, tapšanas problēmām. Par praktiķu un teorētiķu strīdiem. Par meža zinātnes vietu un nozīmi praktiskajā darbā. Tas ir stāsts par silaviešiem – ne tikai zinātniekiem, bet arī par cilvēkiem ar savām problēmām, ar ikdienas  priekiem un bēdām, aizraušanos, vājībām. Tāpēc grāmatas autori - Ēriks Hānbergs un Jurģis Jansons -  papildinājuši zinātniskos stāstus ar „omulībām” – interesantiem faktiem, strīdīgiem jautājumiem, kurioziem atgadījumiem, par kuriem pasmaidīt, diskusijām  par mežu ciršanu un audzēšanu, piemēram, cik tad  Latvijas mežos ir koku un cik ir cērtamu koku, cik tad cilvēki cērt mežus Latvijā – daudz vai maz, cik tievu vai resnu koku cirst, vai mežs ir, vai nav gurķu dobe. „Silavieši” - saistošs, raits stāstījums par Latvijas mežu un tā vērtībām, bet galvenais – par cilvēkiem.

Pateicamies grāmatas dāvinātājai akadēmiķei Baibai Rivžas kundzei.