Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Datubāzu izmēģinājums

Jelgavas Pilsētas bibliotēka līdz 18. oktobrim piedāvā izmēģināt trīs datubāzes. Piekļuve e-grāmatām un datubāzu publikācijām iespējama, pieslēdzoties no bibliotēkas datoriem. Datubāzes lasāmas angļu valodā.

IG Publishing platforma piedāvā plašas autoritatīvu izdevēju e-grāmatu kolekcijas dažādās zinātņu nozarēs – ekonomikā, medicīnā, inženierzinātnēs, sociālajās zinātnēs (tostarp bibliotēkzinātnē): https://portal.igpublish.com/iglibrary/.      

 

NewsBank, savukārt, nodrošina piekļuvi aktuāliem ziņu avotiem un arhīviem, tostarp laikrakstiem, žurnāliem, periodiskiem izdevumiem, tiešsaistes saturam u.c. Vairāk informācijas skatīt šeit: https://infoweb.newsbank.com/apps/news/easy-search?p=AWGLNB.

 

Readex piedāvā vēsturisko laikrakstu digitalizētās versijas, valdības dokumentus utt. Kolekcijā iekļauti resursi par tādām tēmām kā kodolenerģija, bioētika, vides aizsardzība, datorzinātne un medicīna. Aicinām iepazīties ar datubāzes daudzveidīgo saturu dažādās nozarēs.

Kodolenerģija – energoresursu pārvaldības globālā izcelsme atomu laikmetā, 1957-1995: https://infoweb.newsbank.com/apps/readex/welcome?p=TOPGOERM.

Morāle un zinātne – mūsdienu bioētikas globālā izcelsme, 1957-1995:

https://infoweb.newsbank.com/apps/readex/?p=TOPGOMB.

Klimata zinātne un ilgtspējība – mūsdienu vides aizsardzības globālā izcelsme, 1957-1995: https://infoweb.newsbank.com/apps/readex/?p=TOPGOME.

Datortehnika un mākslīgais intelekts – digitālā laikmeta globālā izcelsme, 1957-1995:  https://infoweb.newsbank.com/apps/readex/?p=TOPGODA.

Sabiedrības veselība – mūsdienu veselības politikas un pārvaldības globālā izcelsme, 1957-1995: https://infoweb.newsbank.com/apps/readex/?p=TOPPH.

Readex blogs: https://www.readex.com/blog/category/international-studies.

 

Aicinām pieslēgties un lasīt kolekcijas!