Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Biogrāfiskais romāns

Romāns – dzīvesstāsts. Par cilvēkiem, kas atstājuši pēdas Latvijas un pasaules kultūrā, un par pavisam vienkāršiem ļaudīm. Lasīsim mēs arī, un atklāsim likteņus, notikumus, un izjūtas. Esi gaidīts bibliotēkā!

Grāmatu anotācijas no www.zvaigzne.lv, www.janisroze.lv, www.valtersunrapa.lv, www.lgramata.lv, www.la.lv,   

 

 

Bauere I.

Lizete, dzejniekam lemtā

 

Mūsu dzejnieki – radošie, ekspansīvie, pakļāvīgie un nepakļāvīgie... un viņu sievas. Talantīgā latviešu rakstniece Inguna Bauere meklējusi un atradusi veidu, kā pastāstīt par dzejnieku uzticamajām dzīves līdzgaitniecēm. Mums dota brīnišķīga iespēja izsekot Lizetes dzīvei no bērnības, pirmajām mīlestības jūtām līdz pat pēdējām dienām Kārļa Skalbes dzīvē. Grūtuma un reizēm vienatnības Lizetes dzīvē bijis gana, bet turpat arī lepnums par savu vīru – tautas patiesi mīlētu dzejnieku un īstenu Latvijas patriotu, prieks par bērniem, radoši atklājumi tulkotājas darbā.

Patiesi un emocionāli Inguna Bauere attēlo grūto un garīgi sāpīgo šķiršanos no Latvijas. Bet „darbs un mīlestība ir mūžīgi. Arī saule, mežs un zemeņu smarža vasaras viducī”. Dzejnieka un tulkotājas darbs, divu jaunu cilvēku mīlestība un Piebalga Latvijā – ir mūžīgi. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Bauere I.

Palieku tev uzticams

 

Viņš bija parasts lauku zēns – zemnieka dēls no Limbažu puses, kurš 1843. gadā nonāca Cimzes skolotāju seminārā, kur ieguva ceļamaizi nākotnei – studijām Tērbatas universitātē un kļūšanai par teologu. Pirmais latviskas izcelsmes Lutera mācītājs Valmieras apkārtnē. Iejūtīgs, sirsnīgs cilvēks, pazemīgs dēls, nelaimīgs mīlētājs un četru bērnu tēvs, kurš aizgāja pie Dieva četrdesmit divu gadu vecumā. Viņa dzimtas vīriešu kārtai nav pēcnācēju, jo abi dēli nomira jauni, un sievietes neko no latviskā negribēja zināt, tāpēc šis dzimtas zars ir nokaltis bez atvasēm.

Viņš baidījās no kara un nemieriem, izvēlēdamies mieru un mīlestību. Lai arī piedzīvoja dramatiskus notikumus pats savā ģimenē, tomēr palika uzticams kristīgajā ticībā dēstītajiem ideāliem, nebeidza pulcināt ap sevi ļaudis un skaidrot viņiem savu pārliecību, rakstīja pamācošus stāstiņus un dzejolīšus, ko publicēja paša izdotajā laikrakstā “Ceļa Biedris”.

Līdz paveica to, par ko latvieši viņu pieminēs mūžīgi – 1864. gada maijā Dikļos sarīkoja pirmos apkārtnes koru sadziedāšanās svētkus.

Latviešu Dziesmu svētku tēvs – Juris Neikens! 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Celle M.

Meitene no Mežaparka

 

Māra Celle dzimusi 1938. gadā Rīgā dzejnieces Rūtas Skujiņas un žurnālista Jūlija Lāča ģimenē. Šai grāmatā viņa raksta par sava mūža pirmajiem 12 gadiem – sešiem Latvijā, nākamiem sešiem bēgļu nometnēs Vācijā. 1950. gada jūnijā Māra kopā ar māti un māsu Lalitu devās uz Ameriku. Līdz ar šīs grāmatas beigām izbeidzas Māras bērnība.

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Dziļleja K.

Garlībs Merķelis

 

Biogrāfiskais romāns “Garlībs Merķelis” pirmo reizi publicēts 1935. gadā ar pseidonīmu Kārlis Lejnieks. Literatūras kritiķis Jānis Rudzītis atzinis, ka “Dziļlejas humānisms rada Raiņa humānismam, paužot alkas pēc augstākas cilvēcības. (..) Lejnieka darbs visādi respektējams – arī kā pirmais īstais biogrāfiskais romāns.” (No Andreja Grāpja priekšvārda) 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Jakubovska M.

Melnā Berta

 

Ir sācies Pirmais pasaules karš, un daudzi latvieši bēg no frontes un jukām. Arī divpadsmitgadīgā Berta Dēliņa kopā ar vecākiem, brāli un māsu pamet dzimto Rīgu, nezinot, vai jebkad vēl atgriezīsies. Tomēr nedz bēgļu gaitas, nedz tas, ka pēc kara par izdzīvošanu jācīnās pašai, nespēj kliedēt jaunās sievietes ilgas pēc izglītības.

Māras Jakubovskas likteņstāsts "Melnā Berta" vispirms ir stāsts par sievietes ilgām mīlēt un būt mīlētai, par savas tautas vēsturē ieaustiem sapņiem un par latvieša dvēselei raksturīgo spītu izturēt jebkuru likteņa pārbaudījumu.

Berta Grigoroviča (dzim. Dēliņa) jeb Melnā Berta, kā viņu nemainīgi melnās kleitas dēļ iesaukuši skolēni, ir rakstnieces Māras Jakubovskas vecmāmiņa. Autore grāmatā atklāj savas dzimtas stāstu no Bertas skatu punkta – izceļo līdzi ģimenei trimdas gaitās, piedzīvo tuvinieku zaudējumu (Bertas brālis Jānis Dēliņš ir viens no diviem pirmajiem Brīvības cīņās 1919. gada oktobrī kritušajiem latviešu kadetiem), divu Pasaules karu postu, miera laikos strādā skolā, spēlē teātri, dzied un aktīvi līdzdarbojas sabiedriskajā dzīvē. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Gailīte A.S.

Alīna. Likteņa celtā un likteņa gremdētā

 

2008. gadā rakstnieces rokās nonāca kādas sievietes dienasgrāmatas, kas piezīmēs un fotogrāfijās dokumentēja viņas dzīvi 88 gadu garumā. Apjomīgais dzīvesstāsts tika salīdzināts ar arhīvos un laikrakstos atrodamo informāciju un tapa romāns „Alīna. Likteņa celtā un likteņa gremdētā”. Tas ir dramatisks vēstījums par skaistas un talantīgas sievietes dzīvi gandrīz visa 20. gadsimta garumā, ietverot Latvijas brīvvalsts laiku, skaistos radoša darba un mīlestības piesātinātos jaunības gadus Beļģijā, padomju totalitārās sistēmas nežēlīgos līčločus un dzīvi Latvijā pēc Atmodas.

„Kaut Alīna nāca pasaulē nabadzīgā ģimenē, tomēr viņai netrūka ne ārējās pievilcības, ne talanta, ne uzņēmības, lai kļūtu laimīga. Kāpēc tā nenotika?

Kādā latviešu dainā skan lūgums: „Ej, Laimiņa, tu pa priekšu, es tavās pēdiņās”... varbūt Alīna sava avantūristiskā rakstura dēļ neaizgāja pa to celiņu, kur viņai būtu vēlējusi iet Laimes māte. Protams, sava loma bija arī laikmeta nežēlīgumam un nelaimīgai apstākļu sakritībai.

Ja saka: dzīvē tā nemēdz būt, tā raksta tikai romānos, – tad neticiet, jo Alīnas dzīve apliecina pilnīgi pretējo.” (Anna Skaidrīte Gailīte) 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Grūbe D.

Ducis cara rubļu jeb No svētdienas līdz svētdienai

 

Ir 1897. gads. Vai septiņgadīgā Mīnīte, parasta latviešu zemnieka meita, jauš, ko viņai sola lielā pasaule? Un tā patiesi ir liela, jo netālu no Veckalniņu mājām milža miegā klusi dus Vītolkalns, no kura – ai! – cik plaši apvāršņi paveras! Lielais Debesu Lākturis mēness taču apspīd visu – gan to, kas tuvu, gan to, kas tālu un acij nav saredzams. Pasaule ir liela un gaida Mīnīti.

Jā, Mīne Kalēja mierā vis nesēdēs. Kājas naski zib, rokas grib darba, un galva pilna nākotnes sapņu un ieceru. Viņa mācās un strādā. Rīga, Pēterburga, Maskava, Vladivostoka un pat Ķīna. Pārciests Pirmais pasaules karš, iepazīti visdažādākie ļaudis un pieredzētas ne tikai sāpes, bet arī neticami brīnumi.

Mīnes Kalējas dzīve 20. gs. 30. gadu Rīgā ir labklājīga. Viņa strādā liela laikraksta redakcijā un laimīgā laulībā audzina meitu, taču pie durvīm klauvē Otrais pasaules karš. Vai tiešām būs pienācis laiks likt lietā dzimtas sieviešu seno mantojumu – duci zelta nikolaju? Bet varbūt Mīnes dvēselē rodama daudz lielāka bagātība – spēks, kas ir varenāks par visas pasaules materiālajām vērtībām? 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Kalniņš G.

Kalnozolu dzimta

 

Šajā romānā gadsimta garumā ir attēlota Kalnozolu dzimtas dzīve. Romāna galvenie varoņi ir dievticīgā Marija ar vīru un divpadsmit bērniem, no kuriem pēc Pirmā pasaules kara dzīvi turpina tikai seši – pieci dēli un viena meita. Prieks, mīlestība un naids gadu gaitā vijas radu starpā. Vēlākajos gados vairāk atspoguļoti dēlu Augusta un Nikolaja dzīves līkloči pēc Otrā pasaules kara. Romāna nobeigumā aprakstīta rakstnieka Nikolaja Kalniņa dzīve Amerikā un attiecības ar brāļadēliem. 

 

Atrašanās vieta

 

 

Kristovskis Ģ.V.

Pieskāriens

 

Literārs un autobiogrāfisks stāsts par jauna inženiera un sportista dzīves izaicinājumiem Ventspilī Mihaila Gorbačova glastnostj laikā no 1985. gada pavasara līdz Latvijas Tautas frontes dibināšanai.

Darbs pie grāmatas ir sācies jau pirms trīsdesmit gadiem, kad VDK aģenti centušies autoru savervēt. Grāmata lieliski parāda, kādas bija represīvās izlūkiestādes metodes un taktika, kā arī – cik liels gribasspēks un prāta briedums bija nepieciešams, lai nesalūztu VDK spiediena dēļ... Tas ir arī stāsts par iesaistīšanos Ventspils Literātu apvienībā, kas pakāpeniski pāraug cīņā par degradētās Ventspils pilsētas un ekoloģiskās vides atveseļošanu, Ventspils Vides aizsardzības kluba izveidošanu un Atmodas procesiem.

Grāmatas īpašā vērtība ir autora jaunatklāti fakti par pretošanās kustību pēckara posmā, kad 1946. gadā 15 – 16 gadus veci jaunieši un viņu skolotāji izveidoja Latvijas Nacionālās Jaunatnes organizāciju un aicināja cīnīties par Latvijas valsts neatkarību. PSRS Kara tribunāls jaunajiem cīnītājiem piesprieda 5 – 10 gadus ilgus cietumsodus, taču LNJO darbība apliecina Ventspils skolu jaunatnes nacionālo un tiesisko pašapziņu, mīlestību pret savu valsti un gatavību ziedoties Latvijas neatkarības vārdā, kas nav zudusi arī mūsdienās. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Liepiņa A.

Mīlestība

 

Spēks, kas nāk no Visaugstākā, pavadījis viņus visu mūžu. Komponists Atvars Sirmais un aktrise Dina Kristīne Bitēna ir ne vien talantīgi cilvēki, bet arī bezbailīgi savas zemes patrioti. Satiekoties ar ļaužu nekrietnību, meliem un birokrātijas visatļautību, dzīve viņus nav padarījusi cietus. Ir izveidotas programmas, ar kurām apbraukāta ne tikai visa Latvija, bet vai puse pasaules. Ceļojumi - bieži kuriozu un negaidītu pavērsienu pilni. Abu mākslinieku dzimtu likteņi katram ir atsevišķa romāna vērti - traģēdijas, izmisuma pašnāvības Kristīnes dzimtā, mātes pāragrā aiziešana ārsta nolaidīgās alkatības dēļ, traģiski izsūtījuma gadi radiniekiem. Atvara dzimtas saknes ir mūzikas šūpulī Vīnē. Neskatoties uz sāpēm un skumjām, dzīvei cauri soļots ar gaišumu un mīlestību. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Pūce K.

Pūcesbērna patiesie piedzīvojumi Padomijā

 

Autors savas bērnības atmiņas uzrakstījis kā aizraujošu dēku stāstu, kurā bērna acīm skatītas skarbās padomju laika dzīves realitātes. Grāmatā bērna uztveres tiešums un naivitāte brīnišķīgi savijas ar pieauguša stāstnieka asredzīgu ironiju. Epizodes ir spilgtas un tēlainas, tajās lasām par mazā Pūcebērna pirmajiem soļiem izsūtījumā, par skolas gaitām svešumā un pirmajiem gadiem pēc atgriešanās tēvzemē. Represēto latviešu dzīvesstāstu vidū Kaspara Pūces grāmata ir iezīmīga ar oriģinālo vēstījuma intonāciju, silto humoru un bagāto valodu. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Puče A.

Jūs nekad viņu nenogalināsiet

 

Pasūtīja zādzību, saņēma - slepkavību... Kāpēc vienu krietnu vīru ar nolūku padarīja par kādas atriebīgas industrijas publisko izkārtni, liekot citiem bailēs un iztapībā novērsties no šī gadījuma vai to pieņemt kā izdomātu lozungu cīņā pret ļaunumu? Stāsta pamatā izmantota izcila latviešu izgudrotāja autobiogrāfija. Pagājušā gadsimta piecdesmitajos un sešdesmitajos viņa liktenis kļuva par vienu no skaļākajām lietām visā pasaulē. Vieni apgalvoja, ka viņš kara laikā Ventas rumbā noslīcinājis pusotru tūkstoti civiliedzīvotāju, citi zināja teikt, ka Bauskā ar tām pašām rokām izkastrēti vairāki simti ebreju... Viņš teju piecpadsmit gadu uzstājīgi prasīja sevi tiesāt vai vismaz nolikt uz galda apsūdzību pierādījumus, bet nelieši izvēlējās viņu novākt. 

 

Atrašanas vieta

 

 

 

Rūmnieks V.

Starp Mežaparku un Murjāņiem

 

Kā žurnāla "Dadzis" redakcijā nokļuva dzīvs āzis?

Ar kādu automašīnu brauca Vilis Lācis?

Kā akadēmiķis Jānis Kalniņš spēlēja atomkaru?

Kādi niķi piemita Jānim Sudrabkalnam?

Kā literārā vidē audzis palaidnis kļuva par ievērojamu rakstnieku?

Atbildes uz šiem un citiem jautājumiem, kā arī draiskulīgus un nopietnus stāstus par 20.gadsimta 50.–70.gadu rakstniekiem, māksliniekiem un citām kultūras personībām savā autobiogrāfijā "Starp Mežaparku un Murjāņiem" piedāvā pazīstamais rakstnieks Valdis Rūmnieks (1951). Grāmatā autors iemūžinājis atmiņas gan par bērnību, kas aizritējusi radošu cilvēku sabiedrībā, gan par studiju un pirmajiem patstāvīgā darba gadiem.

Valda Rūmnieka darbā mutuļo dzīvība, dzirkstī gluži neticami atgadījumi, dzīvus vaibstus iemanto ievērojami cilvēki, kurus pazīstam vien no grāmatu lappusēm, bet visam pāri klājas rakstnieka mīlestība pret Mežaparku un Murjāņiem – abām viņam tik nozīmīgajām dzīves vietām.

"Ceļojums “Starp Mežaparku un Murjāņiem” būs jautrs, jo ar visiem viņas augstības Sklerozes izlēcieniem atmiņa vēl glabā pietiekami daudz jokainu Agaismā. Kā ceļojums būs izdevies, spriediet paši!" 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Rūmnieks V., Migla A.

Trīs zvaigznes

 

Aicinājums atdzīvināt Latvijas vēsturi, lai tā kļūtu tuvāka un saprotamāka jaunajai paaudzei, ir dzirdēts bieži, un tam mērķtiecīgi un neatlaidīgi seko autoru tandēms Valdis Rūmnieks un Andrejs Migla. Autoru jaunākais darbs “Trīs zvaigznes” stāsta par ģeniālo latviešu tēlnieku, Brīvības pieminekļa un Rīgas Brāļu kapu, kā arī daudzu citu izcilu tēlniecības darbu autoru Kārli Zāli (1888–1942).

Romāna galveno varoni lasītājs vispirms iepazīst viņa jaunības gados Liepājā, tad seko līdzi mācībām Kazaņā, Maskavā un Pēterpilī, kopā ar viņu priecājas par pirmajiem panākumiem, ir liecinieks neatlaidīgajam tēlnieka darbam jaunajā Latvijas valstī, arī mākslinieku bohēmai un trakulībām. Spēks un misijas apziņa strāvo no Kārļa Zāles tēla. Mierīgo jaunrades darbu reizēm kavē politiķu un kolēģu aizdomīgums un nenovīdība, sāpīgi laikmeta grieži, taču galvenais mākslinieka dzīvē vienmēr bijis viņa darbs, kas veltīts Latvijai un tautai. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Stumbre L.

Maija, Cher Ami!

 

Grāmata ir beletrizēta biogrāfija par Maiju Silmali, kādu viņu atceras Lelde Stumbre. Autore centusies turēties pie faktiem, bet kā atzīst Lelde Stumbre “viegli nebija, jo viņa pati, lai gan spēja savākties, koncentrēties un strādāt, tulkojot kādu darbu līdz 16 stundām dienā, tomēr spēja arī salauzt un aizsviest pa gaisu režīmu, pienākumus, sistēmas, kārtību un kontroli. Tas viss gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Maija varēja būt gan nepārspējami haotiska, nervoza un depresīva, gan pilnīgi pretēji – mierīga, līdzsvarota un mērķtiecīga. Tad nu pamēģiniet paši izpētīt un salikt tādu cilvēku pa plauktiņiem, turklāt zinot, ka šim cilvēkam pilnīgi noteikti riebās jebkura veida “plauktiņi””.

Kopā ar Maiju Silmali šī grāmata ieskatās arī nelielā, bet savā ziņā interesantā un zīmīgā vēstures periodā – no 1956. līdz 1973. gadam. Tieši tik ilgi – 17 gadus – Maija nodzīvoja pēc atgriešanās no apcietinājuma un izsūtījuma Taišetā – ārkārtīgi ražīgi un spilgti. Grāmatā kolorīti iezīmēts laikmets, bagātīgi atspoguļota franču literatūra, šansoni, mūzika, ar ko nemitīgi gan domās, gan darbos dzīvoja izcilā tulkotāja Maija Silmale. 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Stumbre L.

Personīgi

 

Kādā saulainā ziemas dienā, kad grāmata jau bija krietni pusē, pēkšņi sapratu, kam īsti to rakstu - bērniem. Mūsu ģimenes bērniem - Silvijai, Elīnai, Elīzai un Ancei.

Protams, arī lasītājam, kam interesē, kā rakstnieks kļūst par rakstnieku - vai izlemj to vienā skaistā dienā vai ilgi un mokoši šaubās, vai viegli un palēkdamies sasniedz mērķi...

Nolēmu grāmatu sadalīt divpadsmit nodaļās, divpadsmit savas dzīves nozīmīgākajos periodos, kas ietekmēja rakstniecību. Man liekas, ka darīju pareizi.

Nedaudz biju satraukta, ko izspēlēs mana atmiņa - tā nav neko laba. Bet tad ieraudzīju kaut kur vārdu personīgi. Jā, re, kur tas ir - personīgi!

Es, protams, nerakstu vēsturisku traktātu, gribu tikai uzrakstīt personīgas atmiņas un tās nu ir tādas, kādas atceros tieši es.

Sajūtas man vienmēr ir likušās svarīgākās par faktiem. Sajūtas ir personīgas. /Lelde Stumbre/ 

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Šmite L.

Āmurbrālis, akmens cietais

 

Ciets kā granīts ir cilvēka mūžs. Tēlnieks Voldemārs Jākobsons (1899−1974) ar savu ceļu mākslā un jaunās paaudzes audzināšanā ir atstājis nezūdošas gaismas pēdas.

Kokneses novada dome un tēlnieka Voldemāra Jākobsona memoriālās mājas-muzeja darbinieki pateicas grāmatas autorei par izcilā novadnieka personības izpēti un dzīves atklāsmi, par atgādinājumu ― mums līdzās dzīvojis cilvēks, kura mūžs ir apliecinājums gara spēkam un dvēseles skaidrībai.

Lai grāmatai gaišs ceļš pie lasītājiem!

/Kokneses novada domes vārdā priekšsēdētājs Dainis Vingris/

 

Atrašanās vieta

 

 

 

Errera F.

Frīda

 

Šī nepārspējami uzrakstītā meksikāņu gleznotājas Frīdas Kālo biogrāfija atklāj maģiski pievilcīgu un savdabīgu sievieti. Mākslinieci, kuras gleznu jutekliskais dzīvesprieks un traģika gūta pašas dzīvē: netālu no Mehiko pavadītajā bērnībā Meksikas revolūcijas laikā; astoņpadsmit gadu vecumā piedzīvotā briesmīgā negadījumā, vētrainajā laulībā ar gleznotāju Djego Riveru un īslaicīgajos mīlas sakaros ar daudziem vīriešiem, dziļā mīlestība pret Meksikas folkloru un kultūru un viņas dramatiskā kaislība uz krāšņām izrādēm. 

 

Atrašanās vieta

 

 

Faulere T.A.

Romāns par Zeldu Ficdžeraldu

 

Kad pārgalvīgā dienvidu skaistule Zelda Seira sastop F. S. Ficdžeraldu deju vakarā 1918. gadā, viņai ir tikai septiņpadsmit gadi, un viņš ir jauns leitnants. Nav ilgi jāgaida, līdz nepieejamā Zelda ir iemīlējusies neatbilstošajā jauneklī: Skots nav nedz bagāts, nedz slavens, viņš pat nav dienvidnieks, bet viņš nepārstāj apgalvot, ka viņa rakstīšana abiem atnesīs bagātību un slavu. Pēc tam, kad Skotam izdevies pārdot pirmo romānu izdevējam, Zelda kāpj vilcienā un dodas uz ziemeļiem, lai salaulātos ar Skotu un kopā sagaidītu to, ko nesīs nākotne.

Džeza laikmeta sākums, veiksme un slava padara Skotu un Zeldu par sava laika leģendām. Ikviens vēlas satikt jauno rakstnieku un viņa asprātīgo sievu. Zelda nēsā moderni īsus matus, uzdrīkstas tērpties modīgos tērpos. Lai kurp viņi dotos – Ņujorka, Longailenda, Holivuda, Parīze, Franču Rivjēra, – viss kļūst par spēļu laukumu nebeidzamām ballītēm, kurās sastopams arī Ernests Hemingvejs un Gertrūde Staina. Bet pat Getsbija ballītes neturpinās mūžīgi...

Iejūtīgi un ar spožu iztēli rakstniece Terēze Anna Faulere pavēsta mums Zeldas aizraujošo stāstu tā, it kā to mums atklātu pati Zelda...

 

Atrašanās vieta

 

 

Ņemecs J.

Gaismas vēsture

 

Grāmata "Gaismas vēsture" ir biogrāfisks romāns par slaveno čehu fotogrāfu Františeku Dritkolu.

Fotogrāfs Ainārs Mazjānis par Jana Ņemeca romānu saka šādi: “Tas, ko grāmatas varonis darīja fotomākslas jomā 20.gs. sākumā ir kas neaptverams un jebkurš esošais vai topošais fotogrāfs var daudz no viņa mācīties. Gaismas, ēnu un formu spēle padara viņa darbus ļoti atšķirīgus no tīras fotogrāfijas un pietuvina tos mākslai - savā ziņā tā ir kā gleznošana ar gaismu. Ļoti interesants romāns ikvienam, kuru interesē foto un māksla.”

 

Atrašanās vieta