Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Bibliotēka saņem jaunas biogrāfiskas grāmatas

Jelgavas Zinātniskā bibliotēka saņēma vairāku jaunu un vērtīgu grāmatu dāvinājumu par notikumiem un cilvēkiem Jelgavā dažādos laikos – no Alda Hartmaņa „Gustavu dzimta gadsimtu griežos" un „Jauns un traks tu, puika, esi bijis", bet no Dzintras Šleijas „Pedagogs Jūlijs Grūtups".

Mūzikas skolotāja Dz.Šleija grāmatā „Pedagogs Jūlijs Grūtups" sniedz klarnetista un mūzikas pedagoga J.Grūtupa (1908-1981) dzīves un darbības izpēti. Izdevums raksturo un palīdz izzināt pedagoga radošo darbu, kā arī viņa ieguldījumu pūšaminstrumentu spēles metodikā. Lasot šo grāmatu, var atsaukt atmiņā daudzas Jelgavas mūzikas dzīvē pazīstamas personības.

 

Tāpat bibliotēkas krājumā tagad ir arī iespieddarba „Jauns un traks tu, puika, esi bijis!" otrais papildizdevums, kur Aldis Hartmanis pauž vēstījumu par atmiņām ģimnāzista, lauku izpalīga, leģionāra lomā. Grāmata veltīta autora dzimtajai pilsētai Jelgavai, paaudzei, kura fiziski, garīgi un morāli kļuva par kara upuriem, kuras ignorance par dziļu nožēlu turpinās vēl tagad.


Vēl viens A.Hartmaņa dāvinājums ir biogrāfisks vēstījums „Gustavu dzimta gadsimtu griežos", kuru lasot un skatoties fotoattēlus par dzimtu un cilvēku likteņiem, lasītāji var daudz labāk iepazīt Latvijas un Jelgavas vēsturi, kā arī nonākt pie atklāsmēm jau zināmos notikumos.


Bibliotēka izsaka pateicību par dāvinājumu, kas turpmāk būs pieejams ikvienam lasītājam Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas abonementā, Akadēmijas ielā 26.