Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Bērnus un jauniešus aicina piedalīties konkursā “Riti raiti, valodiņa!”

Godinot Starptautisko Dzimtās valodas dienu, kuru visā pasaulē atzīmē 21.februārī, Jelgavas pilsēta aicina bērnus un jauniešus piedalīties daiļlasītāju konkursā «Riti raiti, valodiņa» bērniem, kuru dzimtā valoda nav latviešu valoda. Pieteikumi jāiesūta līdz š.g. 13. februārim. Jau astoto gadu daiļlasītāju konkursu “Riti raiti, valodiņa!” organizē Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde sadarbībā ar JPPI “Jelgavas izglītības pārvalde” un Jelgavas pilsētas bibliotēku.

Konkursa mērķis ir attīstīt un pilnveidot pirmsskolas un skolas vecuma bērnu dzimtās valodas un latviešu valodas runas kultūru, rosinot konkursa dalībniekus iedziļināties literatūras daiļdarbu tekstā, izprast to un censties pēc iespējas skaidrāk un precīzāk noraidīt to klausītājiem. Veicināt skolas vecuma bērnu lasītprasmi. Sekmēt bērnu un jauniešu radošo pašizpausmi un interesei par uzstāšanos publikas priekšā, kā arī bagātināt savu pieredzi kā konkursantiem.

            “Sekojot līdzi aktuālajām tendencēm, šis būs trešais gads, kad konkursantiem papildus dzejas vai prozas darbu deklamējumiem, tiek dots vēl viens uzdevums – nezināma teksta lasīšana auditorijas priekšā. Lasītprasmes apguve un pilnveide ir viens no skolēnu izglītošanas un attīstīšanas svarīgākajiem priekšnoteikumiem un tas ir viens no veidiem kā mēs varam veicināt lasītprasmi ar izpratni un prieku bērnu un jauniešu vidū Jelgavā”, tā JPPA Sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītāja Ilga Antuža.

            Konkursā aicināti piedalīties Jelgavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu audzēkņi no piecu gadu vecuma un skolēni no 1. līdz 12. klasei. Konkursantiem jāsagatavo divi priekšnesumi – viens latviešu valodā, otrs savā dzimtajā valodā (lietuviešu, ukraiņu, krievu, baltkrievu, poļu, čigānu u.c.), izvēloties dzejoli, prozas vai dramaturģijas darba fragmentu, kurā izpaužas dzimtenes mīlestība, cieņa pret valodu, dabas skaistums, darba tikums. Pieteikuma anketas konkursam var iesūtīt līdz 13.februārim uz e-pastu: evika.kaufelde@dome.jelgava.lv . Sīkāka informācija par nosacījumiem dalībai konkursā atrodama Nolikumā.

Nolikums_konkurss_Riti raiti valodina_2019.pdf

Pieteikuma anketa_Riti raiti valodina_2019.docx

            Konkursa norise sadalīta divās dienās: 20.februārī no pulksten 10 konkursā piedalās pirmskolas vecuma bērni, 1. - 2.klašu un 3. - 4. klašu grupu audzēkņi, savukārt, 21. februārī no pulksten 14 savus priekšnesumus rādīs  5. - 6.klašu, 7. - 9.klašu un 10. - 12.klašu grupu skolēni. Konkurss norisinās JPPA Sabiedrības integrācijas pārvaldes zālē (3.stāvs), Skolotāju ielā 8.

 

Organizatori informē - pasākuma laikā var notikt filmēšana un fotografēšana. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts un izplatīts bez ierobežojuma.