Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Atvizinās grāmatas saulstaru kamanās

Saule gariem stariem jau kutina kupenu kumbrus. Aizvien gaišāki vēršas rīti un vakari arī vairs nesteidz tumst. Gads vēršas uz pavasara pusi, ļaudīm sāk kniest pirkstu gali, veikalos atļauts pirkt sēklas, bet pie mums bibliotēkā jau gatava kārtējā grāmatu raža. Arī sēt un stādīt alkstošajiem būs lasāmais. Tie, kas vēl lidinās Valentīndienas noskaņās, atradīs romānus un dzejas, sevi izzinošie viedus padomus, bērni darbošanās prieku un pētošie labas sarunas par valodu, medicīnu, mākslu.

Ābola, Laila. Dziedošais alfabēts un krāsu simfonija. Dziesmas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Rīga: RaKa, 2020. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Latviešu dziesmas bērniem. Melodijas ar akordu simboliem un tekstu. Notis. Dziesmu cikli.

 

 

 

 

Akmentiņš, Andris. Meklējot Ezeriņu. Latviešu romāns. Rīga: Dienas Grāmata, 2021. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

  "Meklējot Ezeriņu, esmu centies iecelt autoru mūsdienu situācijā un rakstīt Ezeriņa stila noveles par mūsdienām. Romāna gaitā arī īstais Ezeriņš, izcils latviešu novelists un “Doriana Greja ģīmetnes” tulkotājs, izmisīgi meklē sevi, pamazām zaudējot iespējas ietekmēt savu portretu. Ezeriņa portrets jau sen pieder mums visiem, tomēr joprojām ir kustībā.” Andris Akmentiņš. 

 

 

 

Baikovska, Inese. Kriminālprocesa atjaunošanas sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem problemātika. Latvijas likumdošana. Rīga: Biznesa augstskola Turība, 2021. Pieejams: JPB.

Monogrāfijā tiek pētīts tiesību institūts – kriminālprocesa atjaunošana sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem, šī tiesību institūta izcelsme Latvijas kriminālprocesuālajā regulējumā, tā tiesiskā regulējuma attīstība, pilnveide un problemātika, kā arī institūta tiesiskā regulējuma piemērošanas praksē aktuālie jautājumi. Pētījuma mērķis: padziļināti izpētot kriminālprocesa atjaunošanas sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem kriminālprocesuālo regulējumu, atklāt problēmjautājumus un apzināt tiesiskā regulējuma nepilnības, izstrādāt priekšlikumus kriminālprocesuālā regulējuma pilnveidošani. Autores izdarītie secinājumi un izteiktās atziņas palīdzēs paplašināt šī tiesību institūta izpratni gan tiesību zinātnes studentiem, gan juridiskās specialitātes praktiķiem. Pamatojoties uz pētījuma gaitā izstrādātajām teorētiskajām atziņām, ir izteikti ierosinājumi konkrētu problēmu tiesiskajam risinājumam, kas var kalpot par pamatu tiesību normu tālākveidošanā kriminālprocesuālajā jomā. 

 

Bauere, Jana. Mežlaumiņa Baigajā biezoknī. 1. grāmata. Slovēņu literārās pasakas. Rīga: Aminori, 2020. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Uz Baigā biezokņa pusi lidoja kaut kas dīvains. Mazs, salāpīts gaisa balons ar tējkannu groza vietā. Tas ieķērās kazenāju krūmā un apstājās. Tejkannas vāciņš ar troksni atsprāga vaļā. Ārā izrāpās maza, nokaitināta radība. Šausmīgi dusmīga. Vasaras kleitiņā un cepurītē, no kuras laukā auga tādi kā žuburi. Tā bija mežlaumiņa! Baigā biezokņa iemītnieki vēl pat nenojauta, kas viņus turpmāk sagaida. 

 

 

Bet toreiz vēl bija... Anekdotes no seniem un jaunākiem laikiem. Rīga: Jumava, 2021.Pieejams: JPB,  BJB "Zinītis".

Anekdošu izlase no Pētera Bolšaita kolekcijas. Anekdotes no seniem un jaunākiem laikiem. …daži nekaunīgi, citi politiski nekorekti, visi atbilstoši savai vietai un laikam.   

       

 

 

 

Birznieks, Paulis. Citāda dainu dotā zelta filozofija. Filozofija. Latviešu folklora. Rīga: Madris, 2020. Pieejams: JPB,  BJB "Zinītis".

Paulis Birznieks Dr.philol. dzīvo ASV, visu laiku rakstījis dzeju un pētījis tautas dziesmas. ‍"Citāda dainu dotā zelta filozofija balstās uz rūpīgu izpēti ar nodomu radošā veidā izcelt dainu kodolīgo saturu un atjaunināt, piemērot to jaunāko laiku izpratnei. Tautas rakstu dinamizētie zīmējumi atspoguļo centienus atdzīvināt seno dainu nedaudz sastingušo domu un formu." saka autors.   

 

 

 

Blankenhagens, Herberts fon.  Atmiņas no vecās Vidzemes. Vācbaltiešu autobiogrāfiskā proza. Rīga: Madris, 2020. Pieejams: JPB,  BJB "Zinītis".

H. fon Blankenhagena grāmata glabā personisku stāstu par zēnu, kurš piedzima 19. gadsimta beigās vācbaltu aristokrātu ģimenē un bērnību vadīja Klingenbergas (Akenstakas) muižiņā Rīgas apriņķī - savas laimīgās esības un pasaules sākumpunktā. Brieduma gados rakstītajās atmiņās autors vēsta par savu dzimtu, kas, cita starpā, nesusi pasaulē Allažu vārdu. Viņš tēlo nerātnību pārpilnos skolas gadus Rīgā, līdz smiekliem aizkustinošo cīņu pašam ar sevi, atklāj jauneklim svarīgo. Fonā strauji aug Rīga, un dzirnakmeņos starp Krievijas cara valdības rusifikācijas centieniem, arvien draudīgāko latvietību un vācbaltiešu aristokrātijas mēģinājumiem stiprināt ietekmi Baltijas provincēs, mostas revolūcija. Kā neapturams, liesmojošs vilnis tā veļas pāri vecajai Vidzemei.

 

 

Bley, Aija. 8.b klase. Atmiņu tēlojumi. Latvijas vēsture 20. gs. Rīga: On the Road, 2020. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Aijas Bley grāmata "8.b klase" veidota kā pusaudzes dienasgrāmata, kas vizuālā valodā dokumentē autores atmiņas par pamatskolas pēdējā klasē aizvadīto gadu. Unikālās 80. gadu sākuma liecības atklāj visdažādākās tēmas - mīlestību, sevis meklējumus, pieaugšanu un arī nāvi. "Toreiz bija Ļeņins un kaut kādas komjauniešu sanāksmes. Šobrīd tā ir Eiropa Savienība. Vai "Zoom" vai Covid-19 - tās ir lietas, kas fonā, bet tā cilvēka dvēsele jau ir nemainīga," norāda māksliniece. Tā īpašā sevis sajūta, ka esi viens pasaulē un viss, kas ar tevi notiek, ir kaut kas īpašs. Šī neapmierinātība ar sevi. Meitenēm - lai cik tieva tu būtu, tu biji par resnu. Tas ir gan šodien, gan toreiz.

 

 

Caune, Andris. Rīgas satiksme pirms 100 gadiem.  Latvijas vēsture 19.-20.gs. Rīga: Zinātne, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupes bibliotēka.

Grāmatas sākumā stāstīts par pilsētnieku individuālajiem satiksmes līdzekļiem. Jau no viduslaikiem pilsētās kā satiksmes līdzeklis bija ormaņu zirgu vilktie rati. 19. gadsimta vidū Rīgas ielās parādījās omnibuss, ko nomainīja zirgu tramvajs, vēlāk, 1901. gadā, - elektriskais tramvajs. Nozīmīgu vietu pilsētas satiksmē ieņēma upju kuģīši - nelieli tvaikonīši. Grāmata lasītājus iepazīstina ar automobiļu ēras sākumu Rīgā, ar transporta līdzekļiem, kas nodrošināja rīdziniekiem satiksmi ar rietumu un austrumu pilsētām. Beidzamajā nodaļā atklātas 20. gadsimta sākuma fantāzijas un vīzijas par lielpilsētu satiksmi nākotnē. 

 

Dimantra. Paņem grožus savās rokās.1. grāmata. Psiholoģija. Vīrieša un sievietes attiecības. Rīga: Dimantra, 2020. Pieejams: JPB.

Šī ir patiesa sievišķīga vieduma rokasgrāmata. Tu iedvesmosies uz skaistu un vieglu dzīvi sev un saviem mīļajiem. Tu radīsi atbildes uz dzīves situācijām, izpratīsi pagātnes notikumus un veidosi savu veiksmes stāstu nākotnei. Šo grāmatu tu gribēsi lasīt, pārlasīt visas dzīves garumā. Tas ir rīks, lai tiktu pāri neveiksmēm, grūtībām gan privātajā dzīvē, gan sociālajā karjerā.   

 

 

 

Dreģe, Olga.  Ak, sirds, tev pašai sevi jāsastop! Aktrises izvēlēta latviešu dzeja. Rīga: Aminori, 2020. Pieejams: JPB,  BJB "Zinītis".

Šī ir otrā grāmata sērijā "Dzejas teātris". Tajā apkopota 18 latviešu autoru dzeja, kas nozīmīga, tuva un mīļa Dailes teātra leģendārajai aktrisei Olgai Dreģei. Dzejas izlasē aktrise iekļāvusi dzejoļus, kurus runājusi savas 80. dzimšanas dienas koncertos. Dzeju caurvij sarunas ar aktrisi – atmiņas un emocionālas pārdomas par dzīvi un dzeju rada klātbūtnes izjūtu un ļauj lasītājam ieraudzīt katru no dzejoļiem pilnīgi no jauna.   

 

 

Einfelds, Jānis. Svētlaimīgo zeme. Latviešu romāns. Rīga: Dienas Grāmata, 2021. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka.

Nepiekāpīgā postmodernista Jāņa Einfelda (1967) prozas pamanāmākā atšķirība droši vien ir tieši vēstījuma maniere — ierasti darba autori tā vai citādi tomēr atrodas ārpus sava vēstījuma, neatkarīgi no tā, kādā personā vēstījums sniegts, taču ne Einfelda tēlojumu pasaulē — tur autors ir literatūras karsto punktu reportieris, mīta rašanās tiešs liecinieks. Arī romānā Svētlaimīgo zeme. Izbaudiet!” Dace Sparāne-Freimane Kurās tālēs dzimis un ticis auklēts tāds vējš, kas kā traks dēlietis nokritis uz zemes, saraustījis mākoņus un apakš kājām ūdeni sakūlis putās, ar kurām apšļākt līdz pēdējai vīlei gan veiksmīgos, gan apmaldījušos kuģotājus. Jāizlūdzas Dievs, lai vērš žēlastību pār mums, niecīgajiem pīšļiem, grēcīgajām kripatām varenā Radītāja valstībā, kur dzīvo zivis žaunainās, gan zāle, gan aļģes, gan akmeņi, dieviņ, ļauj neieskriet sēklī mūsu nīcīgajam šķirstam, kas visur sludina Tavu varenību, izlaid mūs neskartus tai pasaulē, kur dzīvo akli svētlaimīgie.

 

Elksne, Inga.  Veselīgs uzturs ar pirmo karoti. Bērnu uzturs. Rīga: Jumava, 2021. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Grāmatas “Veselīgs uzturs ar pirmo karoti” autore Inga Elksne ir viena no pirmajām uztura speciālistēm Latvijā, mana izcila skolniece. Esmu sekojusi līdzi viņas gaitām no pašiem studiju pirmsākumiem līdz šim brīdim. Inga Elksne ir pirmā uztura speciāliste, kas aizstāvējusi doktora grādu Uzturzinātnē saistībā ar bērnu uzturu. Šajā grāmatā autore apkopo gan zinātniskās atziņas un ieteikumus bērnu uzturam, gan savu profesionālo pieredzi, gan sniedz bezgala daudz krāsainu un garšīgu ēdienu recepšu ar saistošiem nosaukumiem pašiem mazākajiem. Grāmata būs ļoti noderīga jaunajiem vecākiem, lai jau no pirmajām mazuļa dzimšanas dienām soli pa solim apgūtu veselīga uztura zināšanas un prasmes, kā arī mācētu tās īstenot dzīvē, gatavojot ne tikai veselīgi, bet arī garšīgi. Lolita Vija Neimane, RSU studiju programmu “Uzturs” un “Uzturzinātne” vadītāja, Latvijas Diētas un uztura speciālistu asociācijas prezidente Grāmata “Veselīgs uzturs ar pirmo karoti” rakstīta visiem jaunajiem vecākiem, un tās saturs balstīts pieredzē un bērnu uztura zinātniskā izpētē, kam grāmatas autore Inga Elksne veltījusi vairāk nekā desmit gadus. Pasaulē šobrīd ir pieejama diezgan plaša, bet pretrunīga informācija par mazuļu uzturu, ikdienā to vēl vairāk ietekmē katras ģimenes paradumi, aprūpētāju izdoma un iespējas, tāpēc Latvijā joprojām saskaramies ar uzturu saistītām veselības problēmām dažāda vecuma bērniem. Izdevums ie teicams visiem, kuri vēlas saprast, kas ir veselīgs uzturs un kā mājās vienkārši pagatavot veselīgu ēdienu, izmantojot vietējos produktus. Lai Jūsu bērns aug vesels un ar labu dzīves kvalitāti visa mūža garumā! Prof. Dr. habil. med. Dace Gardovska, Bērnu slimību klīnikas vadītāja, Rīgas Stradiņa universitātes Pediatrijas katedras vadītāja.

 

Ezera, Regīna. Pūķa ola. Latviešu stāsti. Rīga: Jumava, 2020. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Rakstnieces Regīnas Ezeras personība un daiļrade ir savdabīgi kaira - tiklīdz tuvojies viņas pasaulei, esi satverts un vedināts tālāk un dziļāk.       

            

 

 

 

Fainders, Džozefs. Oksidona karalis. Amerikāņu detektīvromāns. Rīga: Kontinents, 2021. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

Privātdetektīvs Niks Hellers dodas uz sava drauga Šona bērēm. Dienesta gados šis cilvēks izglāba Nikam dzīvību. Kopš atgriešanās no kara Šons cīnījās ar atkarību no opiātiem. Bērēs uzrodas kāda svešiniece, kura vēlas Niku noalgot. Viņa ir no Kimbalu ģimenes, kas savu bagātību nopelnījusi ar opiātiem, noslēpjot pierādījumus par to, ka narkotiskā viela oksidons izraisa atkarību un strauji noved pie pārdozēšanas un nāves tādus cilvēkus kā Šons. Niks piekrīt, jo grib atriebt Šona nāvi, bet ātri vien saprot, ka ir iesaistīts sarežģītās Kimbalu dinastijas peripetijās. Paceldams noslēpumainības plīvuru, viņš atklāj vāji slēptas intrigas, sazvērestības un nāvējošas korporatīvas mahinācijas. Vai šie atklājumi apdraudēs Nika dzīvību?

 

Fellīni, Federiko. Veidot filmu.  Itāļu autobiogrāfiskā proza. Rīga: Aminori, 2020. Pieejams: JPB.

Slavenā itāļu kinorežisora Federiko Fellīni grāmata "Veidot filmu" ir autobiogrāfisks izdevums, kas stāsta par režisora bērnību un pusaudža gadiem piekrastes pilsētā Rimini, laiku, ko viņš pavadīja kā karikatūrists, žurnālists un scenārists Romā, viņa karjerai izšķirošo tikšanos ar kinorežisoru Roberto Roselīni, sadarbību ar sievu, aktrisi Džuljetu Mazīnu, kā arī par paša radītajām filmām no pirmajiem soļiem kino līdz pat godalgotākajiem darbiem.  

 

 

Fīla, Ivans. Kameju gravētājs. Čehu proza. Rīga: Jumava, 2020. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka. 

Aizraujoša balāde par mīlestību starp debesīm un zemi, skaistumu un reibumu, noziegumu un sodu. Par Mežonīgā ezera Burvi, kas piepildījis visu alķīmiķu seno sapni un radījis nemirstīgu cilvēku, par meiteni, kurai dāvāta spēja redzēt savas bijušās dzīves, par mīlētājiem, kas kopā piedzīvo visskaistāko visa skaistuma skaistumu. Reiz, pirms simt gadiem. 

 

 

Forands, Ilgvars. Latvijas sporta apskats.  Latvijas sporta vēsture. Rīga: Latvijas Izglītības fonds, 2020. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Grāmatu caurvij divas tēmas - sporta pārvalde un sportistu sasniegumi. Pirmā tēma aprakstīta vēsturiskās periodizācijas secībā - sporta pārvalde brīvajā Latvijā, okupācijas un Otrā pasaules kara laikā, padomju periodā un laikā pēc neatkarības atgūšanas. Sportistu sasniegumi sistematizēti atbilstoši sporta pārvaldes periodiem, tomēr pamatā akcentēti panākumi lielākajos oficiālajos sporta pasākumos. Grāmatā sniegti arī sportistu biogrāfijas dati. Laika periods pēc neatkarības atgūšanas sadalīts pa gadiem, tā ļaujot izsekot sporta attīstības virzošajiem un kavējošajiem faktoriem, sportistu dzīves un sportiskajām norisēm.     

 

 

Gailīte, Anna Skaidrīte. Es stāstu par savu pilsētu. Novadpētniecība. Jēkabpils: Jēkabpils pilsētas pašvaldība, 2020. Pieejams: JPB.

Grāmata ir veltījums Jēkabpils 350 gadu jubilejai. Veidojot šo bagātīgi ilustrēto izdevumu, rakstniece ir uzņēmusies gides lomu, lai abos krastos izietu vairākus lokus un ikvienu interesentu iepazīstinātu ar pilsētas nozīmīgākām vietām, stāstot gan par to vēsturi, gan šodienu. Autore savā stāstījumā iestarpina arī atmiņu mirkļus no personiskajiem pārdzīvojumiem, kas raksturo pagātnē aizgājušo padomju laiku gaisotni. Šajā ceļojumā notiek tikšanās arī ar daudziem jēkabpiliešiem: pedagogiem, garīdzniekiem, māksliniekiem, uzņēmējiem un citu profesiju pārstāvjiem, lai īsās intervijās katrs no viņiem dalītos savās izjūtās. Kā tad īsti mēs dzīvojam šeit – savās mājās?

 

Gernhauzere, Suzanna. Piedzīvojumu meklētāji un atklājēji. Ģeogrāfiskie atklājumi. Pirmsskolas vecuma bērniem. Rīga: Madris, 2020. Pieejams: BJB "Zinītis".

Šajā izzinošajā grāmatā bērni saņems atbildes uz jautājumiem par piedzīvojumiem un ekspedīcijām, kā ari dažādiem atklājumiem tālā pagātnē. Kā tika atklātas nepazīstamas zemes? Kas atklāja daudzus dzīvniekus un augus? Kādas dārglietas tika atrastas Ēģiptē? Kurš pirmais sasniedza Dienvidpolu? Detalizēti attēli sniedz zināšanas un rada atklājuma prieku.

 

 

 

Griģe, Gunta.  Rotaļīgas dziesmas bērniem. Notis. Latviešu dziesmas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. Rīga: Izdevniecība RaKa, 2020. Pieejams: Miezītes bibliotēka BJB "Zinītis".

Krājumā apkopotas dziesmas, kas piemērotas pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem. To tematika ir saistīta gan ar dzīvo un nedzīvo dabu, gan ar bērnu ikdienu un mācībām. Dziesmas veidotas rotaļīgā manierē, lai rosinātu iztēli. Papildus tam autore piedāvā jautājumus. Atbildot uz tiem, bērni ir rosināti padomāt par dziesmu tekstu un mūzikas saturu, kā arī par to, kā dziedot var atklāt dziesmā ietvertos tēlus. Tas veicina bērnu patstāvīgu mācīšanos, uzlabo mūzikas un dzejas izpratni. Bērni var arī lasīt un ritmizēt dziesmu tekstus, papildināt izpildījumu ar kustībām. Krājumu var izmantot pirmsskolas un sākumskolas skolotāji. Tas noderēs arī muzicējošām ģimenēm un radošiem logopēdiem. 

 


Hausmanis, Viktors. Mans institūts. Latviešu autobiogrāfiskā proza. Rīga: Zinātne, 2020. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Grāmatā LZA akadēmiķis profesors Viktors Hausmanis stāsta par zinātniskās pētniecības institūtu, kurā viņš nostrādājis vairāk nekā sešdesmit gadu, un kas kļuvis tikpat kā par otrajām mājām. Autors centies paust savu skatījumu par to, kā ritējis darbs, kā mainījušās prieka un satraukuma pilnas dienas institūtā, kurš gadu gaitā vairākkārt mainījis nosaukumu un darbības virzienu. Laika gaitā mainījušies ne tikai institūta nosaukumi, mainījās arī Latvija, un reizē ar šo procesu ceļš pagriezās citādi arī humanitārajās zinātnēs, un stāsts ir ne tikai par viena institūta, bet par visas tautas dzīves atspoguļojumu.   

 

Hedžess, Bērks. Cauruļvada alegorija. Uzņēmējdarbība.Tallinn: Million Mindset OÜ, 2020. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka.  

Cauruļvada alegorija: kā jebkurš mūsdienu ekonomikā var uzbūvēt nepārtrauktu papildu ienākumu cauruļvadu!

 

 

 

 

Hines, Sally. Vai dzimte ir plūstoša? Dzimumidentitāte.Transdzimuma personas. Rīga: Mansards, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupes bibliotēka.

Piedzimstot katram no mums tiek piešķirts bioloģisks dzimums, ko nosaka mūsu fiziskā anatomija. Bet kāpēc daži pieredz lielu pretrunu starp savu bioloģisko dzimumu un iekšējo identitāti? Vai dzimte ir tas, kas esam, vai tas, ko darām? Vai veids, kā mēs izpaužam savu dzimti, ir iedzimts, vai arī tas attīstās, mums pieaugot? Vai tradicionālās binārās vīrieša un sievietes dzimuma lomas vēl aizvien ir aktuālas pasaulē, kura arvien izteiktāk mainās un pārveidojas? Šī informatīvā un rosinošā grāmata aplūko saikni starp dzimti, psiholoģiju, kultūru un seksualitāti un atklāj, kā gadsimtu gaitā attīstījusies individuālā un sabiedrības attieksme pret šo jautājumu.

 

Huovinens, Penti. Sveiki, te baktērija! Mikrobioloģija. Literatūra bērniem. Rīga: Zvaigzne ABC, 2021. Pieejams: JPB, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Vai zini, kāpēc tu pēkšņi saslimi, bet tavs draugs ne, Kas ir negantnieki, kuri izraisa saslimšanu To uzzināsi šajā grāmatā. Izlasi, kā rīkoties, lai nesaslimtu. Noskaidrosi, kas ir mikroskops, un varēsi caur to palūkoties, kā izskatās tie sīkie radījumi, kurus citādi ieraudzīt nav iespējams. Droši vien kādreiz jau esi nodevis analīzei asinis vai saņēmis kādu poti. Kāpēc tas ir jādara - atbildi uz šo jautājumu un daudz ko citu interesantu sameklēsi grāmatā. Tā ir ļoti piemērota bērniem. Grāmata vienkāršā valodā un ar komiskiem zīmējumiem pastāsta, kā un kāpēc jāievēro higiēna, kā pareizi jāmazgā rokas un zobi, kāpēc regulāri jāapmeklē zobārsts un jācenšas ēst mazāk saldumu.

 

Izstāsti man savu sapni. Latviešu bērnu literārie darbi. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2020. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Latviešu valodas aģentūra izdevusi jau ČETRPADSMITO skolēnu radošo darbu krājumu, tajā apkopoti 422 skolēnu labāko darbu fragmenti un zīmējumi. Lielākā daļa konkursa dalībnieku bija pamatīgi pieķērušies izvēlētajai tēmai: kas tad īsti ir sapnis? Vai tas, ko uz pāris stundām redzam naktī? (Daži to sauca par murgu, murdziņu.) Varbūt sapnis ir kāda iecerēta mājdzīvnieka saņemšana, nākotnes profesija vai pat globālāk - pasaules pārveides idejas?

 

Jauks un Mīlīte. 1. grāmata. Latvijas krievu literārās pasakas jaunākā skolas vecuma bērniem. Rīga: Beaux-Arts, 2020. Pieejams: JPB, BJB "Zinītis".

Šajā izdevumā ir iekļauti 2018. gada nogalē notikuša pasaku konkursa uzvarētāju darbi. Redakcijai savu pasaku un zīmējumus varēja iesūtīt ikviens – gan pieaugušais, gan bērns. Reizēm pasakas bija sacerējuši bērni kopā ar pieaugušajiem – izdomājuši tēlus un sižetus, ilustrējuši tos, un konkurss bija izvērties par radošu pasākumu, kas iesaistīja visu ģimeni. Publicēšanai tika izvēlēti labākie darbi, lai būtu noderīgi, interesanti, pamācoši un kaut kas iepriekš nelasīts. 

 

Kalnačs, Jānis. Jēkabs Strazdiņš. Latviešu glezniecība 20 gs. Rīga: Neputns, 2020. Pieejams: JPB.

"Piemirstais Jēkabs Strazdiņš ir pastīvi monolīts tēls - izcils zīmētājs, nerealizējies monumentālists, kas zemnieku, it īpaši jaunsaimnieku, pārmērīgi smago darbu atveidoja pirmsindustriālā vidē, viens no ražīgākajiem mākslas vērtētājiem gan 30. gados, gan Vācijas okupētajā Latvijā, iecienīts pasniedzējs Rīgas 1. ģimnāzijā, vēlāk LVU Filoloģijas fakultātē un Mākslas akadēmijā, Piebalgas mākslas muzeja izveidotājs, nozīmīgas, droši vien lielākās pēckara mākslas kolekcijas īpašnieks," par Strazdiņu stāsta grāmatas autors mākslas vēsturnieks Jānis Kalnačs.

 

Kalniņš, Krists. Niekkalbīša dzejoļu grāmatiņa.  Latviešu dzeja. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2020. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Krists Kalniņš ir zināma personība - Rīgas Vecās Svētās Ģertrūdes baznīcas mācītājs, kurš raksta arī dzejoļus – vārdus un domas, kas fiksē viņa sirds sajūtas. Sagaidot 50. dzimšanas dienu, viņš nolēmis tos apkopot un uzdāvināt cilvēkiem. "Gan labais, gan sāpīgais manā sirdī ir ieaudies līdz pašiem pamatiem. Un nav būtiski, vai mēs esam tikušies garāmejot, vai palikuši kopā ilgāku laiku. Ikviens no Jums man ir ārkārtīgi svarīgs. Lai mana pirmā dzejoļu grāmata ir veltījums katram no Jums," krājuma pēcvārdā saka autors.

 

Ķezbers, Kārlis. Rūķu pasaules ceļojums. Latviešu literārās pasakas. Pirmsskolas un jaunākā skolas vecuma bērniem. Rīga: Mansards, 2020. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis".

Grāmatas galvenie varoņi ir trīs rūķi - Daris, Varis un Māris. Viņu sapnis ir apceļot pasauli, un tas arī kļūst iespējams, kad Daris uzvar sacensībās un iegūst naudu kārotajam ceļojumam. No dzimtā Podniekkalna rūķu ceļš ved gan uz cūku ciemu Vepraine, gan zirgu ciemu Rumaki, gan dzīvnieku pilsētiņu Metropole un vēl citām vietām. Viņi piedzīvo arī pārbaudījumus un grūtības, un, iepazinuši pasauli, laimīgi atgriežas mājās.

 

 

Klīrs, Džeimss.  Atomiskie ieradumi. Psiholoģija. Motivācija. Tallinn: Million Mindset OÜ, 2020.  Pieejams: JPB, Pārlielupes bibliotēka.

Viegls un pārbaudīts veids, kā veidot labus ieradumus un mainīt sliktos: sīkas izmaiņas, ievērojami rezultāti.


 

 

 

Labākie draugi. Saliec attēlus! Pirmsskolas vecuma bērniem.  Rīga: Zvaigzne ABC, 2020. Pieejams: JPB, BJB "Zinītis".  

Saliec puzli un iepazīsties ar draudzīgiem dzīvnieciņiem, kuri dzīvo Gundegu fermā! Šī brīnišķīgā grāmata ļaus labāk iepazīt dzīvniekus. Dodies uz Gundegu fermu un satiec savus jaunos draugus! Grāmatā ir 5 skaistas puzles.        

 

 

 

Lācis, Aris. Sirds bez romantikas. Autobiogrāfiskā proza. Latvijas bērnu kardioloģija. Rīga: Latvijas Universitāte, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupes bibliotēka.

Sirds ķirurga Ara Lāča atmiņu stāsts par dzīvi medicīnā, par sasniegumiem un zaudējumiem, par šķēršļiem, ko nācies pārvarēt, un ārsta ikdienu, ko neredz pacienti, par to, kas palīdz un kas kavē veikt ārsta misiju. Iespējams, tagad ir īstais laiks saņemt šo grāmatu, lai labāk izprastu mūsu veselības aizsardzības spēku un vājumu, lai atgādinātu, ka mediķis arī ir cilvēks, kuram ir vajadzīga arī atpūta, kuram ir prasmes un zināšanas, bet kura aktīvo dzīves laiku patērē pretestība pret birokrātiju. Un tomēr tikai ārsts var palīdzēt slimniekam.

 

Lauku stāstiAngļu stāsti pašiem mazākajiem. Rīga: Egmont Publishing, 2020. Pieejams: JPB, BJB "Zinītis".  

Katru vakaru noklausies vienu jaunu, aizraujošu stāstu! Pievienojies dzīvnieciņiem sporta dienas sacīkstēs, iepazīsti lauku sētas skaļāko zirgu un atklāj aitiņas noslēpumu. Septiņi sirsnīgi stāsti patiks gan lieliem, gan maziem!

 

 

 

Mani pirmie dzīvnieku stāsti. Angļu stāsti pašiem mazākajiem. Rīga: Egmon Publishing, 2020. Pieejams: JPB, BJB "Zinītis".  

Laipni aicināti sirsnīgajā uz aizraujošajā dzīvnieku pasaulē! Jaukie stāsti, kas papildināti ar skaistām ilustrācijām, ielīksmos sirdi gan lieliem, gan maziem.


   

Marlī, Mišela.  Koko. Mīlestības smarža. Vācu romāns. Rīga: Latvijas Mediji, 2021. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis". 

Rakstot šo romānu, autore Mišela Marlī rūpīgi iedziļinājusies un pētījusi mazāk zināmus faktus par Koko Šaneli. Savijoties vēsturiskai patiesībai un rakstnieces iztēlei, Mišela Marlī apraksta modes mākslinieces dzimtās vietas un bērnību, vecāku, brāļu un māsu zaudēšanu, uzaugšanu klostera stingro mūķeņu uzraudzībā, jaunības pārgalvību un bezrūpību. Atklājas arī tas, kādēļ Koko tiek šādi saukta (viņas īstais vārds ir Gabriela Bonēra Šanele). 

 

 

 

Mašnovskis, Vitolds. Muižas Latvijā. Vēsture, arhitektūra, māksla. Rīga: DUE, 2020. Pieejams: JPB.

V. Mašnovska trešais enciklopēdijas sējums aptver 94 muižas alfabētiskā secībā no burta Ķ līdz M. Vispirms tiek dota muižas atrašanās vieta un ekonomiskais raksturojums, tad īsa īpašnieku vēsture, akcentējot muižas pirmsākumus un beigas. Seko kungu mājas vai pils būvvēsture un saimnieciskās apbūves ansambļa un parka raksturojums.

 

 

 

Meijers, Gunārs. Lāčplēša ielas meitene. Populārā mūzika Latvijā 21 gs. Rīga: Autorizdevums, 2020. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka.

Mūziķis Gunārs Meijers laidis klajā savas dzīves aizkulišu grāmatu "Lāčplēša ielas meitene" vai Latvijas šovbiznesa nezināmās aizkulises, kurā stāsta par bērnības ēverģēlībām, pikantām un amizantām muzikanta gaitām, armijas, makšķerēšanas un hokeja līdzjušanas piedzīvojumiem, sadzīves priekiem un grūtumiem.

 

 

 

Mihkelsone, Ene. Tornis. Igauņu dzeja. Rīga: Latvijas Rakstnieku savienība, 2020. Pieejams: JPB.

Grāmatas izdevusi Latvijas Rakstnieku savienība (LRS) ar mērķi iepazīstināt lasītājus ar tiem Lietuvas un Igaunijas autoru literārajiem arbiem, kuri saņēmuši Baltijas valstu augstāko apbalvojumu literatūrā, bet latviešu valodā līdz šim nav izdoti. Kā pirmie no sērijā iecerētajiem izdevumiem pie lasītājiem nonāk igauņu dzejnieces Enes Mihkelsones godalgotais dzejas krājums “Tornis” (balva piešķirta 2010.gadā, no igauņu valodas atdzejojis Gundars Godiņš). 

 

 

Mūsu mīluļi. Angļu stāsti maziem bērniem. Rīga: Egmont Publishing, 2020. Pieejams: JPB, BJB "Zinītis".  

Katru vakaru noklausies vienu jaunu, aizraujošu stāstu! Uzspēlē paslēpes kopā ar dzīvnieciņiem, dodies burbuļu medībās ar akvārija zivtiņām uz uzzini, kā kucēns ieguva jaunus draugus. Septiņi jaukie stāsti patiks gan lieliem, gan maziem!  

 

 

Niedra, Andrievs. Mana bērnība un mani puikas gadi. Latviešu autobiogrāfiskā proza. Rīga: Jāņa Rozes apgāds, 2021.  Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

Andrievs Niedra (1871–1942) ir ievērojams latviešu rakstnieks, rakstījis arī dzeju, lugas, kritikas, mūža otrajā pusē pievērsies atmiņu vēstījumiem. Grāmatas, kurās atspoguļota viņa pretrunīgā un līdz galam neizvērtētā sabiedriskā darbība, pēdējos gadu desmitos izdotas atkārtoti. Lasītājiem mazāk zināms ir atmiņu apkopojums “Mana bērnība un mani puikas gadi”, kas pirmo reizi turpinājumos publicēts laikrakstā “Latvis” 1926. un 1930. gadā, bet grāmatā izdots 1943. gadā Rīgā un 1977. gadā trimdas apgādā “Gauja”. Šī ārzemju izdevuma priekšvārdā vēsturnieks Andrievs Ezergailis norāda, ka Niedras atmiņām ir ievērojama vēsturiska nozīme. Arī Niedras biogrāfijas pētnieks Āris Puriņš uzskata, ka tās “izteiksmes krāsainības un intelektuālo prātojumu ziņā ir drošā vietā starp šī žanra latviešu literatūras pērlēm”. “A. Niedra ir atstājis būtisku ieguldījumu latviešu literatūrā, kultūrā, bijis gan slavināts, gan pelts, saukts gan par tautas nodevēju, gan pravieti. Šajā grāmatā varat ielūkoties viņa biogrāfijas bērnības un jaunības lappusēs, tomēr tās nav tikai viena cilvēka bērnības atmiņas, tās nav tikai stāsts par Andrievu Niedru bērnībā un skolas gados, tās ir laikmeta atspoguļojums, iespēja ielūkoties caur konkrēta cilvēka atmiņu prizmu plašākā kultūrvēsturiskā situācijā.” Linda Zulmane, Mg. philol., Liepājas Universitātes HMZF lektore, grāmatas priekšvārda autore. 

 

Noķer vārdu! Latviešu valodas vārdu krājums bērniem. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2020. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis". 

Latviešu valodas aģentūra ir izdevusi mīļu, asprātīgu, jautru un noderīgu vārdu pilnu grāmatu pašiem mazākajiem. Tie, kas paši vēl neprot visu izlasīt, var kļūt par brīnišķīgiem klausītājiem. Šajā grāmatā vārdi virknējas dzejoļos, komiksos, pasakās, mīklās un pat ēdienu receptēs. Un kas tad tie? Arī Tutas draugi Lapsa un Feneks ir gatavi ķert vārdus kopā ar jums.   

   


Par valodu - tas ir interesanti?! Valodniecība. Valoda un valodas. Rīga: Latviešu valodas aģentūra, 2020. Pieejams: JPB, BJB "Zinītis". 

Grāmatā iekļautas sarunas, kas 2018. un 2019. gadā norisinājās Latviešu valodas aģentūras organizētajā Valodas vakaru ciklā. Sarunas vadīja žurnālisti Sandra Kropa, Elvis Jansons, Paula Gulbinska un Jānis Krops, kuri kopā ar valodniekiem meklēja atbildes uz jautājumu: „Par valodu – vai tas ir interesanti?” Katrai sarunai ir savs apakšvirsraksts jeb moto, katra saruna veltīta kādai valodniecības jomai – datorlingvistikai, sociolingvistikai, valodas vēsturei, fonētikai, onomastikai, dialektoloģijai, tulkošanas zinātnei. 

 

Princese un eņģelis. 2. grāmata. Latvijas krievu literārās pasakas. Jaunākā skolas vecuma bērniem. Rīga: Beaux-Arts, 2020. Pieejams: JPB, BJB "Zinītis". 

Šajā izdevumā ir iekļauti 2018. gada nogalē notikuša pasaku konkursa uzvarētāju darbi. Redakcijai savu pasaku un zīmējumus varēja iesūtīt ikviens - gan pieaugušais, gan bērns. Reizēm pasakas bija sacerējuši bērni kopā ar pieaugušajiem, izdomājuši tēlus un sižetus, ilustrējuši tos, un konkurss bija izvērties par radošu pasākumu, kas iesaistīja visu ģimeni. Publicēšanai tika izvēlēti labākie darbi, lai būtu noderīgi, interesanti, pamācoši un kaut kas iepriekš nelasīts.

 

Prisjolkova, Inese. Viegli un ar Mīlestību. Pašaktualizācija. Sevis pieņemšana. Jūrmala: Inese Prisjolkova, 2020. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

Vai esam gatavas ikdienā nēsāt līdzi 15 vai 20 kilogramus smagu somu? Nē? Tomēr gadās, ka izvēlamies uzturēt šādai somai līdzvērtīgu lieko svaru. Nav vērts vainot gadus, hormonus, iedzimtību vai apstākļus. Mūsu svars, izskats un veselība ir mūsu rokās. Mēs varam kļūt tādas, kādas vēlamies būt, un turpmāk dzīvot ar bezgalīgu cieņu pret savu ķermeni, uzturēt to skaistu un baudīt to, ka esam izcilā fiziskā formā, ko pašas esam radījušas. Mūsu garīgā attīstība, dzīves veiksme un mīlestība sākas ar attieksmi pret sevi un savu ķermeni. 

 

Repše, Gundega. Boggen. Latviešu romāns. Rīga: Dienas Grāmata, 2020. Pieejams: JPB, BJB "Zinītis". 

"Bogene" ir kā nežēlīgas gaismas zibsnis, kas nevis sit ar aklumu, bet atver jaunu redzes kanālu. Jebkura metafora šeit ir patstāvīgs vēstījuma tēls, tomēr pats īpašākais ir šī darba precīzi sajūtamais virsuzstādījums: nav nekā baigāka par garam nodarītajām ciešanām - fiziskām ciešanām mierinājumu nes nāve, kamēr nācijas gara spīdzināšana ir kosmiska mēroga, un mierinājums nav iespējams.

 

 

Saulietis, Augusts. Baltos ceļos. Latviešu dzeja. Cesvaines novads: Cesvaines kultūras veicināšanas biedrība, 2020. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka.

Grāmata ir jauna, mūsdienīga A. Saulieša (1869-1933) dzejas izlase, kas kopā ar apcerēm un ilustrācijām padara A. Saulieša dzeju pieejamu mūsdienu lasītājam, padziļina literatūras vēstures konteksta izpratni, palīdz saglabāt vērtīgu literāro mantojumu un, cerams, kalpos par jaunu darbu iedvesmas avotu, piemēram, komponistiem. No gadu desmitiem nākusī smeldzīgā, dvēseliski sirsnīgā A. Saulieša dzeja pieder mūsu garīgā zelta krājumiem, kas aicina arī 21. gadsimta latvieti godāt iejūtību un labestību, mīlēt dabu gadalaiku ritējumā. 

 

 

Šēnhofs, Guntis. Dzīve kā kārtis. Latviešu autobiogrāfiskā proza. Rīga: Antava, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupes bibliotēka.

Aizraujoša, patiesi atklāta un vērtīga grāmata! Par mīlestību, kaislībām, azartu, sportu, politiku, biznesu, drosmi, uzticību, nodevību!     

 

 

 

 

Siltumnīca. Lauksaimniecība. Dārzeņi siltumnīcās. Rīga: Latvijas Mediji, 2021. Pieejams: JPB.

Izvēlies drošu un ērtu siltumnīcu ; Iekārto pārdomāti ; Siltumnīca skaistumam ; Stādām, audzējam, baudām! ; Bez slimībām!  

 

Sindra. Just un domāt. Latviešu dzeja. Rīga: Jumava, 2020. Pieejams: JPB.

Komponists uzliek plaukstu uz klaviatūras un rodas melodija, bet tā vēl jāpieraksta, lai neaizlido. Dzejniekam vieglāk, uzliekot roku uz baltas lapas, rodas dzejolis, kas jau ir pierakstīts. 

 

   

 

 

Šķēle, Armands. Starp dzīvi un basketbolu. Latvijas basketbolisti. Autobiogrāfija. Rīga: Artūrs Raudziņš, 2020. Pieejams: JPB, Pārlielupes bibliotēka.

Viņš vienkārši gribēja spēlēt bumbu, kas viņam arī labi padevās. Vienīgi ar to bija par maz. Izrādījās, ka sistēma nemaz nav tik tīra. Jo augstāk viņš kāpa, jo vairāk bija jātur acis vaļā. Slēptie āķi ar meliem, spekulācijām un nodevībām - tā viņš iepazina netīro sporta biznesa daļu. Pirmo reizi Armands Šķēle savā autobiogrāfijā atskatās uz piedzīvoto un ko viņš no tā ir secinājis. Grāmatā apkopotas gandrīz četras desmitgades no Armanda dzīves, pa kurām sakrājies tik daudz, lai šo stāstu beidzot uzliktu uz papīra. 

 

 

Steiga, Miermīlis. Stāsti. Latviešu stāsti. Rīga : Jumava, 2021. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka.

Ļeļa ; Pēdējais vakars ; Noziedznieks ; Nolemtība ; Skaudība ; Godīgi nopelnīta nauda ; Parādnieks ; Zaglis ; Mīļa ; Tu mirsi, daiļā māsiņa! ; Labākais draugs ; Humoreskas, stāstiņi, stāsti un vēl kas nopietnāks ; Kā zvīņas no acīm.  

 

   

 

 

Tete, Jāns. Tilts. Igauņu drāma. Rīga: Latvijas Rakstnieku savienība, 2020. Pieejams: JPB.

Trīs lugas. Daudz laimes ikdiena! ; Krustojums ar galveno ceļu jeb Pasaka par zelta zivtiņu. Baltijas asamblejas laureātu darbi, kas pirmo reizi izdoti vienotā grāmatu sērijā ar nosaukumu “Jaunā klasika”. Grāmatas izdevusi Latvijas Rakstnieku savienība (LRS) ar mērķi iepazīstināt lasītājus ar tiem Lietuvas un Igaunijas autoru literārajiem arbiem, kuri saņēmuši Baltijas valstu augstāko apbalvojumu literatūrā, bet latviešu valodā līdz šim nav izdoti. 

 

 

Torakālā ķirurģija. Medicīna. Rīga : Medicīnas apgāds, 2020. Pieejams: JPB.

Leģendārā latviešu plaušu ķirurga Jāzepa Baško rakstītā, sastādītā un izdotā grāmata "Torakālā ķirurģija" ir izcils apkopojums 50 gadus garam ķirurga mūžam, godīgai attieksmei pret medicīnu, pacientiem, kolēģiem, kā arī paša vadītās nodaļas un centra ārstiem un māsām. Grāmatas tapšanā piedalījušies vairāk nekā 30 ārsti. Un tomēr - lielākā daļa ir paša Jāzepa Baško rakstīta diagnostikas un ārstniecības darba pieredze un pasaules literatūras apskats.

 

 

Tūns, Matiass. Marijas Tūnas biodinamiskā lauksaimniecība 2021. Rīga: Alis, 2021. Pieejams: JPB, Pārlielupes bibliotēka.

Stādīšanas, sēšanas, augu kopšanas un ražas novākšanas kalendārijs Bioloģiskā lauksaimniecība. Organiskais mēslojums. Sēšana.Stādīšanas laiks. Kaitēkļu bioloģiskā apkarošana. Astroloģija un dārzkopība.


 

     


Uzulniece, Anita. Mans kino (un) laiks. 1. daļa. Latvijas kino. Rīga: VESTA-LK, 2020. Pieejams: JPB.

Kinozinātnieces A. Uzulnieces grāmata ir rakstu un recenziju krājums, kurā apkopotas periodikā publicētas recenzijas par Latvijas un ārvalstu filmām kopš 20. gadsimta 70. gadu vidus, plašāki pētījumi, intervijas un citi materiāli. Grāmata apliecina, ka kinokritiķis ir laikmeta hronists, pat ja nav apzināti nekādu misiju uzņēmies. Viņš vienkārši sēž kinostraumes krastā un recenzē, iemūžina ikdienas kinoprocesu avīžu slejās un žurnālu lappusēs, vērīgi pamanīdams būtisko. Pēc daudziem gadiem izrādās, ka tas var būt arī savdabīgs vēstures žanrs - Latvijas laikmeti kinorecenzijās. Šai grāmatā ir ne tikai filmas, bet arī laikmets, kurā tās tapušas. Lieliska lasāmviela kino draugiem, kad kinoteātri slēgti, un visiem, kam patīk kavēties atmiņās.

 

Veinholda, Angela. Eksperimentēt un atklāt. Dabaszinātnes pirmsskolas vecuma bērniem. Rīga: Madris, 2020. Pieejams: BJB "Zinītis". 

Grāmatā mēs saņemsim atbildes uz visdažādākajiem jautājumiem un veiksim vairāk nekā 30 eksperimentu gaisā un ūdenī. Kāpēc gaisa balons spēj lidot? Cik smags ir gaiss? Kāpēc ūdens piliens ir apaļš? Kāpēc jūras ūdens ir sāļš? Stabili un ērti atloki rotaļīgi sniedz jaunas zināšanas.   

 

Ziedonis, Imants. Mirkļi. Foreles. Miniatūrizdevums. Latviešu dzeja. Latviešu proza. Rīga: Jumava, 2020. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis". 

Dzejnieks Imants Ziedonis grāmatā atspoguļoja latviešu klasiskajā dzejā aktuālās mirkļa poētiskās un filozofiskās vērtības, stilizējot japāņu haiku izteiksmi. Katrs dzejnieka domas uzplaiksnījums kļuvis par vērtību un apgādā "Jumava" iznākušajā grāmatā Vitolda Kucina ilustrācijas vēl vairāk izceļ šī darba smalkumu un dziļumu.

 

Zīgners, Ingo.  Mazais pūķis Kokosrieksts un mūmijas noslēpums. Vācu stāsti bērniem. Rīga: Jānis Roze, 2021. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka, BJB "Zinītis". 

Kādu dienu Pūķu salā ar divplāksni nolaižas dīvains vīriņš. Tas izrādās slavenais Senās Ēģiptes pētnieks profesors Šampinjons. Viņš pastāsta par savu jauno teoriju: viņaprāt, vienā no piramīdām atrodas vēl neatklāts kambaris, kas ir pilns ar dārgumiem! Kokosrieksts un viņa draugi dzeloņcūka Matilde un aszobu pūķītis Oskars nolemj doties līdzi profesoram ekspedīcijā uz Ēģipti. Taču par faraonu zeltu interesējas arī divi neģēlīgi laupītāji.

 

 

Zimnoha, Ruta. Pirms saule riet. Latviešu romāns. Rīga: Latvijas Mediji, 2021. Pieejams: JPB, Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka. 

Edgars jau pāris gadus ir kopā ar jauno, skaisto influenceri Nikiju, savukārt viņa bijusī sieva Lilita pirmo reizi pēc šķiršanās padodas meitiņas aicinājumam kopā doties pie vīra vecākiem. Abas nenojauš, ka brīvdienās iekļūs īstā drāmā, par kuru parūpēsies Edgara vecākiem piederošā glempinga viesi – Nikijas draugi. Notikumu juceklī visiem nāksies aizdomāties par to, kas ir īstas vērtības un kas – tikai maldi, kādēļ tik bieži noskaužam mīlestību saviem tuvākajiem cilvēkiem un kādēļ tik viegli nomaldīties no šķietami taisna un veiksmīga ceļa. 

 

Лавров, Валентин. Блуд на крови. Krievu detektīvromāns. Москва: Центрполиграф, 2020. Pieejams: Pārlielupes bibliotēka. 

Книга, написанная в жанре русского исторического детектива. В книгу вошли рассказы о знаменитых преступлениях со времен Екатерины Великой до первых лет советской власти. С большой достоверностью описана блестящая работа талантливых российских сыщиков.Книга содержит много интересных сведений из неизвестных прежде страниц российской истории. 

 

 

Рой, Олег. Будем как боги. Krievu romāns. Москва: Эксмо, 2020. Pieejams: Pārlielupes bibliotēka. 

Гениальный организатор Гарри Фишер в компании таких же, как он – преуспевающих, богатых и известных – отправляется в круиз по Карибскому морю. У этих людей есть все: власть, богатство, известность, возможность исполнить любой свой каприз.Но им этого мало. Амбиции Фишера простираются намного дальше. Он видит себя и своих друзей бессмертными богами, а весь мир – своей прислугой. Но у судьбы свои расчеты: результатом грандиозного проекта Гарри Фишера становится ужасная эпидемия, остановить которую невозможно. Люди умирают миллионами, даже не успев понять, что вызвало их гибель.И ни деньги, ни власть, ни известность – даже само бессмертие теряет свою цену на фоне разворачивающейся катастрофы.Они хотели стать богами – и стали богами.Но есть ли смысл быть богом мертвых и умирающих?Удастся ли спасти хотя бы часть человечества, или оно обречено на вымирание?И можно ли загнать смертоносного джинна обратно в бутылку?

 

Стар, Дана. Не отец моего малыша. Krievu romāni. Москва : Эксмо, 2020. Pieejams: Pārlielupes bibliotēka. 

Долгожданная поездка на курорт для Лилии закончилась падением в страшную пропасть. Она влюбилась с первого взгляда и провела жаркую ночь с незнакомцем на побережье Черного моря, но на следующее утро он просто исчез. Мужчина представился простым парнем-работягой, а на деле оказался сыном её босса — высокомерным, избалованным жизнью миллионером. Она принесла ему справку о беременности, а он рассмеялся ей в лицо, утверждая, что она лишь наглая аферистка, жаждущая лёгких денег. Потому что он не может иметь детей. Он — бесплоден.