Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Aprīlis - spodrības mēnesis

Aprīlī rīkojam talkas, lai sakoptu tuvāku un tālāku apkārtni, bet – varbūt varam nemest mežā un dabā visu lieko, padomāt pirms darīt, un ieraudzīt, cik mūsu zeme skaista!

 

Grāmatu anotācijas no  www.zalais.lv www.jr.lv

 

 

 

Ar sirdi un prātu 

 

Daba... bagātība, kurā dzīvojam... saglabājam, vairojam vai izšķērdējam... Cilvēkam dota iespēja šīs bagātības izmantot un prasme ar tām rīkoties saudzīgi. Bagātību var saglabāt, var vairot un...var arī pazaudēt.

 

Atrašanās vieta

 

 

Brizga J., Zālīte I. 

Zaļais ceļvedis 

 

Par eko tēmas aktualitāti šodien šaubu vairs nav – tā izskan masu medijos, kļuvusi par mūsu saviesīgo sarunu tematu, arvien biežāk aizdomājamies, vai mūsu rīcība nenodara kaitējumu gan mums pašiem, gan cirtiem, gan apkārtējai videi.

 

Atrašanās vieta

 

 

Cilvēks vidē 

 

„Cilvēks vidē ir mācību palīglīdzeklis vidējo un vecāko klašu skolēniem. Grāmatā apskatīti jautājumi, kas skar dažādus atkritumu apsaimniekošanas, izlietotā iepakojuma šķirošanas un vides aizsardzības jautājumus.

 

Atrašanās vieta

 

 

Ekoloģiska mājas uzkopšana 

 

Grāmata sniedz daudz interesantu ideju, kā no dabiskas izcelsmes produktiem radīt pašiem savus tīrīšanas līdzekļus, kuri gan palīdzēs uzkopt māju un cīnīties ar mikrobiem un kaitēkļiem, gan arī brīnišķīgi smaržos un uzlabos garastāvokli. Grāmata domāta plašam lasītāju lokam.

 

Atrašanās vieta

 

 

Kļaviņš M., Cimdiņš P. 

Ūdeņu kvalitāte un tās aizsardzība 

 

Grāmatā ir aplūkoti galvenie jautājumi, kas saistās ar ūdeņu kvalitāti un ūdeņu aizsardzību - ūdens ķīmiskās īpašības, dabas ūdeņu sastāvs un to veidošanās procesi un tas, kā ūdeņus ietekmē dabiskie un antropogēnie faktori. Apskatīts Latvijas ūdeņu sastāvs un vides piesārņojuma ietekme uz to.

 

Atrašanās vieta

 

 

Makdono V., Braungarts M.

No šūpuļa līdz šūpulim 

 

"Grāmatas "No šūpuļa līdz šūpulim" autori latviešu izdevumam uzsver, ka visam ir nepieciešams laiks. Īpaši tam, lai mainītos sabiedrības domāšana un uzvedība. Laiks vajadzīgs, lai saprastu, kā rīkoties, kas ir svarīgs, derīgs, vērtīgs. Šī grāmata ir vēl viena iespēja paplašināt izpratni par to, kas ir svarīgi, lai Latvijā modernu un inovatīvu rūpniecību varētu apvienot ar viszaļākās valsts statusu. Laiks rit. Var iestādit koku un var to nedarīt... Mēs stādām!"

 

Atrašanās vieta

 

 

Melecis V.

Ekoloģija 

 

Šajā grāmatā ietvertais materiāls atlasīts, balstoties uz autora uzkrāto pieredzi, 20 gadus pasniedzot ekoloģiju dažādos studiju kursos Latvijas Universitātes Bioloģijas un Ģeogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātē. Šī grāmata noderēs kā pamats ekoloģijas kursa apguvei gan vides zinātnes, gan bioloģijas studiju programmu studentiem, gan vispārizglītojošo skolu skolotājiem, koledžu audzēkņiem un pasniedzējiem, kā arī speciālistiem, kuri darbojas dabas un vides aizsardzībā, un citiem interesentiem.

 

Atrašanās vieta

 

 

Raipulis J.

Vides piesārņojuma ietekme uz iedzimtību 

 

Grāmata atgādina un brīdina: cilvēki, apdomājiet savas rīcības sekas! Katram cilvēkam neapzināti dominē tieksme dzīvot „šo īso dzīvi” pēc iespējas lielākā tīksmē, nedomājot par to, kas notiks pēc mums. Te palīdzēt var tikai izglītošana, iekšējās morāles un arī dabas cienīšanas veidošana.

 

Atrašanās vieta

 

 

Šterns H.B. 

Dārzs un māja sakoptā vidē 

 

Grāmatā aplūkots savrupdārza saimniecības zonas plānojums, sākot ar iebraucamo ceļu, pagalmu, automašīnu un citu saimniecības priekšmetu tīrīšanas laukumu, komposta krātuvi un beidzot ar cietā un šķidrā kurināmā novietnēm, nepieļaujot dārza un mājas nesakoptību un grunts piesārņotību.

 

Atrašanās vieta

 

 

Vides zinātne 

 

 Jēdziens "vide" mūsdienās ir kļuvis gan par visas sabiedrības rūpju objeku, gan arī veido pamatu ļoti daudzām cilvēka darbības jomām. Vide ir visi nosacījumi un faktori, kas ietekmē dzīvo organismu vai to kopumu tā dzīves laikā. Grāmata sniedz ieskatu Vides sistēmas veidos, cilvēka un vides mijiedarbībā, kā arī globālo problēmu risināšanā. 

 

Atrašanās vieta