Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Aicinām noskatīties video par projekta "ZENIT stāsti" norisi Jelgavā!

Ir noslēdzies projekts "Zenit stāsti", kurā, sadarbībā ar Jelgavas pilsētas bibliotēku, aktīvi iesaistījās arī Jelgavas jaunieši. Aicinām noskatīties mūsu bibliotēkas sagatavoto videostāstu!

 

Ir pieejams arī projekta antropoloģes Annas Elizabetes Griķes kopsavilkums par Jelgavas skolēnu iesniegtajiem stāstiem. Aicinām ielūkoties!

 

Lai veicinātu 7.–12. klašu skolēnu zināšanas par dzīvi Latvijā 20. gadsimta 60.–80. gados, no šī gada septembra līdz 2021. gada janvārim Daugavpilī, Jelgavā un Liepājā norisinājās projekts "Zenit stāsti". Tā gaitā jaunieši tika aicināti uzrunāt radiniekus, kas šo laiku piedzīvojuši un dokumentējuši fotogrāfijās, fiksēt viņu atmiņu stāstus, mēģināt attēlos redzamās vietas atrast mūsdienās un salīdzināt tās ar pagātni, kā arī piedalīties stāstu vakaros. Iegūtie foto materiāli tika digitalizēti, tādējādi papildinot Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekciju "Zudusī Latvija", kā arī Jelgavas pilsētas bibliotēkas novadpētniecības kolekciju, saglabājot vērtīgus un interesantus stāstus nākamajām paaudzēm.

 

Projektu "Zenit stāsti" rīkoja Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar British Council pārstāvniecību Latvijā "People to People Cultural Engagement" programmas ietvaros, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Jelgavas pilsētas bibliotēku, Latgales Centrālo bibliotēku un Liepājas Centrālo zinātnisko bibliotēku.