Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

MĀTERU JURIS

 

MĀTERU JURIS  Jelgavā izdeva pirmo juridisko laikrakstu latviešu valodā Tiesu Vēstnesis (1880 – 1884)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galvenās biogrāfiskās ziņas par Juri Māteru var izlasīt datu bāzē „Ievērojami cilvēki Jelgavā

 

 

 

 

Attēls no izdevuma:

TIESLIETU MINISTRIJAS VĒSTNESIS, 1935, 1,febr. (www.periodika.lv)


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Romāns SADZĪVES VIĻŅI

...”Kad kādā mazā zemītē kādu laiku nebūtu iekšlietu ministera, tad tās iedzīvotāji būtu pārliecināti, ka tik liels iztrūkums un brīnums vēl nekur neesot noticis, kamēr vien pasaule pastāv..”

Jura Mātera (pseid. Teodors Rolands) romānu „Sadzīves viļņi” (1898) var brīvi lasīt un lejuplādēt Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā www.periodika.lv

Grāmata atrodama arī Jelgavas Zinātniskajā bibliotēkā:
                                  -   1935.gada izdevums (A.Gulbja izd.)

                                  -   mūsdienu izdevums (Zinātne, 1994)

 

 

PAR JURI MĀTERU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grigulis, Arvīds, Treijs, Rihards. Māteru Jura izdevumi // Latviešu žurnālistikas vēsture . – Rīga, 1992. – 71.-74.lpp. ISBN 5405004006

 

 

 

 

„..Māteru Juris ir viens no mūsu vispirmiem latviešu zemnieku modinātājiem un ideologiem..” 

Blanks, Ernests. Māteru Jura piemiņai // Zemgales Balss. - Nr.27 (1925, 4.febr.), [1.]lpp.

 

 

„.. Kad latvju tautiskā atmoda bija devusi  jau redzamus panākumus, un uz sešdesmito gadu reformu pamata strauji attīstījās mūsu gruntniecība, kad bija noskanējusi jau Kronvalda Ata pērkondimdošā balss – tad pie latvju sadzīves debesīm septiņdesmito gadu vidū parādījās jauns spīdeklis – Māteru Juris..”

Blanks, Ernests. Māteru Juris // Zemgales Balss. - Nr.82 (1924, 6.dec.), [1.], 2.lpp.

 

Māteru Juris // Zemgales Balss. – Nr.56 (1925)

 

Laikraksta Zemgales Balss  raksti pieejami arī Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..”Viņš pieder tai latviešu intelliģentu saimei, kas dzīvē ceļu izlauž pati saviem spēkiem un ar sava darba panākumiem nokļūst nemirstīgajo skaitā. „Visa mana dzīve ir viens cīniņš," saka pats Māters, ar to raksturodams sava mūža gaitas un darbu. Daba bija apbalvojusi Māteru lielām gara dāvanām, asu prātu un strauju temperāmentu. Drosme teikt atklātu vārdu, cīnīties pret visāda veida netaisnībām, darbs vispārības labā, negaidot par to sev atlīdzību, apbrīnojamā darba mīlestība un daudzpusība ir raksturīgie vilcieni Mātera portreta zīmējumam.
Kamdēļ „Tiesu Vēstnesis” iznāk?..” – atbildi meklējiet šeit: H.Apsīts. Māteru Juris kā tiesībnieks // Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, Nr.2 (1930, 01.02.)


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..”Par zemniekiem rūpējās arī valdība un muižnieki, bet pašiem zemniekiem vajadzēja palikt mierā un klusu. Zemnieka sirdi meklēja baznīca un garīgie raksti, zemnieka prātu lūkoja apgaismot Stenders un viņa domu biedri...
..turpretī Māters pirmais sāka modināt pašu zemnieku tiesisko apziņu, sāka organizēt zemniekus kā politisku spēku.. ”

Goba, A. Māteru Juris un latviešu zemnieku politikas sākums // Izglītības Ministrijas Mēnešraksts, 1930, Nr.10, Nr.11

 Raksta turpinājums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.. „Jo vairāk vēsturē nogrimst laikmetu kaislības un personīgu cīniņu putekļi, jo cēlāks un dižāks mūsu gara dzīves horizontā paceļas Māteru Juris – šis Zemgales modinātājs, tautisko cīņu vadonis, pirmklasīgs publicists, jurists un romānists..”    

Līgotņu Jēkabs. Māteru Juris // Burtnieks, 1935, 1.febr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„..Māteru Juris ir sava laika populārākā persona visā Kurzemē. Ne tik daudz skoloto aprindās, kā tieši zemnieku vidū. Starp viņa draugiem un atbalstītājiem jāmin Raiņa tēvs – Krišjānis Pliekšāns..”

Zanders, Ojārs. Visa mana dzīve ir viens cīniņš // Karogs, Nr.3 (1970).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Visa mana dzīve ir viens cīniņš” – tā par sevi teicis latviešu avīžnieks, publicists, sabiedrisks darbinieks Juris Māters.

Lastovecka, Ina. Visa mana dzīve ir viens cīniņš // Zemgales Avīze. - (Academia Petrina Vēstnesis). - 13.janv., 10.marts, 12.maijs (1998).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..”Tautas atmodas darbinieka, žurnālista un izdevēja Jura Mātera vārdu vai ik dienas izrunā gan Spīdolas un Valsts ģimnāzijā, gan Latvijas Lauksaimniecības universitātes kopmītnēs, salonā «Pils putns», Jelgavas baptistu draudzē un citos namos, kas atrodas vienā no dzīvākajām pilsētas maģistrālēm – Mātera ielā..” 

Grūtups, Gaitis. Latvisko centienu aizstāvis // Zemgales Ziņas, Nr.30 (2010, 13.marts), 6.lpp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grāmatas Jelgavas bibliotēkās

 

Raksti par J.Māteru Jelgavas novadpētniecības datu bāzē

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mātera iela Jelgavā ir viena no galvenajām satiksmes maģistrālēm.
Kāda tā bijusi, kas atradies šajā ielā, kas notiek mūsdienās – lasiet rakstos Jelgavas novadpētniecības datu bāzē

Kā Mātera ielu sauca agrāk? Meklējiet šeit.

 

 

 

 

Raksti mūsdienu laikrakstos (www.news.lv; rakstus bez maksas var lasīt bibliotēkās)

 

Izstāde sagatavota 2015. gada 9.februārī