Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Pirms 115 gadiem Jelgavā izdots pirmais latviešu mūzikas periodikas izdevums “Mūzikas Druva”

"Mūzikas Druva" bija Latvijas teritorijā pirmais mūzikāli zinātniskais mēnešraksts, kas iespiests latīņu burtiem latviešu valodā. Tas tika izdots Jelgavā komponista, diriģenta, mūzikas pedagoga un mūzikas kritiķa Ata Kauliņa vadībā.

Šogad aprit 115 gadi kopš komponists, diriģents, mūzikas pedagogs un mūzikas kritiķis Atis Kauliņš Jelgavā sāka izdot mūzikas mēnešrakstu “Mūzikas Druva”.

 

Tas bija Latvijas teritorijā pirmais mūzikāli zinātniskais mēnešraksts, kas iespiests latīņu burtiem latviešu valodā. Mēnešraksta izdošanas tiesības Atis Kauliņš ieguva Krievijas preses virsvaldē, kuras dotajā atļaujā bija norādīts, ka izdevums jāizdot paša prasītāja redakcijā, tas būs bez iepriekšējas cenzūras un izdevējam nebūs jāiemaksā drošības nauda.

 

Tā kā Atis Kauliņš jau no 1898. gada dzīvoja un strādāja Jelgavā, tad likumsakarīgi, mēnešraksts tika izdots Jelgavā. Sākot ar 1906. gada janvāri, latviešu mākslas cienītāji un draugi par 20 kapeikām, vai pasūtot gadam par 2 rubļiem, varēja iegādāties jauno izdevumu. Pats A. Kauliņš bija mēnešraksta izdevējs, pulcinot ap sevi ievērojamus mūzikas un rakstniecības nozares pārstāvjus, kā arī publicējās pats. Mazā abonentu skaita un naudas trūkuma dēļ pēc gada izdošana tika pārtraukta. Sākot ar 1908. gadu, Rīgas Latviešu biedrības Mūzikas komiteja pārņēma mēnešraksta izdošanu un A. Kauliņš darbu turpināja kā atbildīgais redaktors.

 

Visu “Mūzikas Druvas” izdošanas laiku mēnešraksta redakcija atradās Jelgavā, Lielā ielā 50. Arī izdevuma drukāšana notika Jelgavā, Landsberga spiestuvē, vēlāk gan pārcēlās uz Rīgu.

 

Neskatoties uz periodiskā izdevuma īsto pastāvēšanas laiku, trīs gadu laikā (1906; 1908 – 1909) tika izdoti apjomīgi (vidēji 3040 lpp.), vizuāli pievilcīgi un saturiski informatīvi 28 mēnešraksta numuri, kas vēl šodien nav zaudējuši savu aktualitāti un, protams, arī unikalitāti. Mēnešraksts nesa Jelgavas vārdu ārpus pilsētas robežām, sekmēja mūzikālās tradīcijas gan pilsētā, gan atpārtnē, kā arī veicināja kultūras un izglītības attīstību visā Latvijā.