Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Datubāzes

 

 

Datubāzes Jelgavas bibliotēkās

 

Bezmaksas e-grāmatas latviešu valodā

Daudznozaru e-žurnālu un

citu e-resursu datubāze

Vairāk nekā 40000 e-grāmatu

 
 
 11 enciklopēdijas u.c. uzziņu resursi

Enciklopēdiju datubāze

 Laikrakstu un citu publikāciju krājums tiešsaistē
     
     

Ar bibliotēkas e-kataloga piekļuves datiem iespējams reģistrēties vietnē 3td.lv un lasīt virtuāli.

E- grāmatu bibliotēka piedāvā literatūru brīvajam laikam - daiļliteratūru, nozaru literatūru, grāmatas bērniem u.c. 


Jelgavas bibliotēkas veidotās datubāzes:

IEVĒROJAMI CILVĒKI JELGAVĀ
        Īsas biogrāfiskas ziņas par cilvēkiem, kuriem bijusi saistība ar Jelgavu, Jelgavas novadu, apkārtni. Datubāzē iekļauts vairāk nekā 1200 personu.
         
JELGAVAS NOVADPĒTNIECĪBA
       

Datubāze par novadu un novadniekiem. Vairāk nekā 95 tūkstoši ierakstu: informācija par publikācijām periodikā, īpaši Jelgavā izdotajos laikrakstos un žurnālos; raksti, attēli, fotogrāfijas, dokumenti, nepublicētie materiāli u.c.


Lai veiktu meklēšanu, kopkatalogā jāizvēlas “Jelgavas novadpētniecība”.

         
ZUDUSĪ UN MŪSDIENU JELGAVA
        Tiešsaistē pieejamās grāmats, laikraksti, attēli un video par Jelgavu.
         
         
Abonētās datubāzes Jelgavas bibliotēkās:

BRITANNICA
       

Pasaulsslavena universāla  enciklopēdiju datubāze, droša un uzticama informācija visām vecuma grupām. Desmitiem tūkstošu rakstu, definīciju, attēlu un multimediju, ieskaitot fotogrāfijas, zīmējumus, kartes, karogus, ilustratīvus videomateriālus.


Saņemot autorizācijas datus, ikviens Jelgavas pilsētas bibliotēkas un tās filiāļu lasītājs datubāzi var brīvi izmantot arī ārpus bibliotēkas.

         
EBSCO 
       

Daudznozaru e-žurnālu un citu e-resursu datubāze. Viena no pazīstamākajām elektronisko resursu platformām, kas nodrošina piekļuvi Ebsco Information services piedāvātajām datubāzēm un kolekcijām.


Saņemot autorizācijas datus, ikviens Jelgavas pilsētas bibliotēkas un tās filiāļu lasītājs datubāzi var brīvi izmantot arī ārpus bibliotēkas.

Meklēšanas palīgs EBSCO datubāzē

         
EBSCO eBooks
       

Vairāk nekā 40000 egrāmatu, kas speciāli atlasītas atbilstoši publisko bibliotēku lasītāju vajadzībām. Populāra pieaugušo un jauniešu daiļliteratūra, veselība un fitness, spēles, amatniecība, hobiji, medicīna, pavārmāksla, reliģija, atpūta un izklaide, ģeogrāfija, tirdzniecība, finanses, ģimene, laulība, folklora, sociālā un sabiedrības labklājība, mājsaimniecība u.c.


Saņemot autorizācijas datus, ikviens Jelgavas pilsētas bibliotēkas un tās filiāļu lasītājs datubāzi var brīvi izmantot arī ārpus bibliotēkas.

         
LETONIKA
       

Letonika piedāvā meklēt un strādāt ar informāciju, kas atrodama 11 enciklopēdijās u.c. uzziņu resursos, 13 vārdnīcās (tulkojošās, skaidrojošās, terminoloģijas), kā arī kolekcijās ar 10 000 attēliem, audioierakstiem un video materiāliem. Datubāzē pieejama arī latviešu literatūras bibliotēka ar 200 pilnteksta literārajiem darbiem un valodas atbalsta krātuve ar palīgmateriāliem latviešu valodai. Letonika.lv kalpo kā ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā.


 

Saņemot autorizācijas datus, ikviens Jelgavas pilsētas bibliotēkas un tās filiāļu lasītājs datubāzi var brīvi izmantot arī ārpus bibliotēkas.

         
LURSOFT
       

Lursoft piedāvā plašu un juridiski pamatotu informāciju no valsts reģistriem: Latvijas uzņēmumu reģistra par Latvijas Republikā reģistrētiem uzņēmumiem, biedrībām, nodibinājumiem, ārējām juridiskajām personām, ārvalstu pārstāvniecībām u.c.; Eiropas Biznesa reģistra – iespēja ātri un vienkārši iegūt dažādus datus un izziņas no dažādām Eiropas valstīm.


 

Lursoft Uzņēmumu reģistra datubāzes pieejamas Jelgavas pilsētas bibliotēkas informācijas centrā un lasītavā.

       

 

NEWS

       

Lursoft laikrakstu bibliotēka News.lv ir visapjomīgākais Latvijas laikrakstu un citu izdevumu publikāciju krājums tiešsaistē, kas ik dienas tiek papildināts ar vairāk nekā tūkstoš jauniem rakstiem.


Lursoft laikrakstu bibliotēka mūsu lasītājiem ir pieejama bez maksas Jelgavas pilsētas bibliotēkā un tās filiālēs!


Kā atvērt rakstus, skatīt šeit 
Meklēšanas palīgs news.lv

         
         
Datubāzes pieejamas Jelgavas bibliotēkas informācijas centrā, lasītavā un filiālbibliotēkās.
 

Pieejas datus izmantošanai ārpus bibliotēkas jautājiet bibliotēkā!

   
   
Citas noderīgas datubāzes:

LNB Digitālā bibliotēka
       

Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka nodrošina Latvijas Nacionālās bibliotēkas un citu atmiņu institūciju krājumu digitalizāciju, padarot tos pieejamu tīmeklī. LNDB vienotais meklētājs veic digitālu kultūrvēsturisku objektu meklēšanu − grāmatas un e-izdevumus, periodiskos izdevumus, attēlus, fotogrāfijas, kartes, sīkiespiedumus, rokrakstus, nošu izdevumus un skaņu ierakstus LNB un partneru veidotajos resursos, kā arī LNB kataloga ierakstu meklēšanu.

      

 Interneta meklētājs valsts nozīmes bibliotēkās PRIMO

Ērts meklētājs, informācija tiek meklēta Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Rīgas Stradiņa Universitātes un Latvijas Lauksaimniecības universitātes apvienotajos resursos

 

NACIONĀLĀ ENCIKLOPĒDIJA
       

Universāla brīvpiekļuves populārzinātniska enciklopēdija latviešu valodā. Enciklopēdijas saturu veido dažādu nozaru ekspertu sagatavoti šķirkļi, tās satura stratēģisko pārraudzību veic Nacionālās enciklopēdijas padome. Saturisko veidošanu nosaka Nozaru redakcijas kolēģija.

         
Brīvpieejas (open access) elektroniskie resursi
       

Bezmaksas, brīva, tūlītēja, nemainīga tiešsaistes piekļuve pilnteksta zinātniskai informācijai, kas ļauj lietotājiem to lasīt, lejuplādēt, kopēt, izplatīt, drukāt, meklēt un citēt vai izmantot jebkurā citā legālā veidā bez finansiāliem, tiesiskiem vai tehniskiem ierobežojumiem.

 

       

 

         

Ievērojami cilvēki Jelgavā – īsas biogrāfiskas ziņas par cilvēkiem, kuriem bijusi saistība ar Jelgavu, Jelgavas novadu, apkārtni. Datubāzē iekļauts vairāk nekā 1200 personu.