Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Skaitļi un fakti

Pilsētas bibliotēku krājumi, darba rādītāji

Ierakstu skaits e-kopkatalogā

Lasītāji

Neparastas grāmatas

 

 


 

Bibliotēku krājumi kopumā   

Krājumi skaitļos (01.01.2021.)

Bibliotēka Krājums
 Jelgavas Pilsētas bibliotēka  97 478
 Pārlielupes bibliotēka  21 355
 Miezītes bibliotēka 15 287
 Bērnu bibliotēka „Zinītis"  17 402
 KOPĀ pilsētas bibliotēkās 151 522

                        

Krājumu sadalījums pa izdevumu veidiem (visas bibliotēkas) (01.01.2021.)


 

Jelgavas bibliotēkas un fifliālbibliotēku krājumu komplektēšanas finansējuma un piegādes avoti 2020. gadā (euro)

 

 

Jelgavas bibliotēkas un filiālbibliotēku krājums (sadalījums pa nozarēm) 2020. gadā

              

 

Jelgavas bibliotēku galvenie darba rādītāji

Rādītājs 2020
 Lasītāju skaits kopā 10 268
Jelgavas Pilsētas bibliotēka 4 490
Pārlielupes bibliotēka
1 833
 Miezītes bibliotēka 1 045
 Bērnu bibliotēka „Zinītis" 2 900
 Apmeklējums kopā (klātienē)
85 586
  Jelgavas Pilsētas bibliotēka 41 682
  Pārlielupes bibliotēka 13 349
 Miezītes bibliotēka 9 382
 Bērnu bibliotēka „Zinītis" 21 173

 Izsniegums kopā

160 717
  Jelgavas Pilsētas bibliotēka 86 508
    Pārlielupes bibliotēka
24 184
Miezītes bibliotēka 19 451
  Bērnu bibliotēka „Zinītis" 30 574

 

Galvenie darba rādītāji Jelgavas Pilsētas bibliotēkā 2020
 Lasītāji
                 t.sk.bērni un jaunieši

4 490
1062

Apmeklējums (tiešie apmeklējumi)
                                                  vidēji dienā

41 682

 151

 Izsniegums 86 508

 

Jelgavas Pilsētas bibliotēkas galvenie e-pakalpojumi 2018

Attālie pieslēgumi www.jelgavasbiblioteka.lv
vidēji dienā

Tai skaitā e-kopkataloga virtuālie apmeklējumi
vidēji dienā

56 326
154

41 794
114

JPB sociālo tīklu apmeklējumi (draugiem.lv, facebook, twitter)
vidēji dienā

274 119
751

Virtuālie apmeklējumi JPB kopā
vidēji dienā

372 239 
1019

Interneta lietotāju apmeklējumi bibliotēkā

 6375

 Tematiskās e-uzziņas  32

 

Jelgavas Pilsētas bibliotēkas datubāzes un digitālie resursi tiešsaistē

Nosaukums  Ierakstu skaits (01.01.2021)
Elektroniskais kopkatalogs
                      (59 bibliotēkas)
144 322 ieraksti, 691 039 eksemplāri

Datubāze Jelgavas novadpētniecība

  103 811 ieraksti

Zudusī un mūsdienu Jelgava
Digitālie resursi tiešsaistē: grāmatas, laikraksti, attēli, video
Ievērojami cilvēki Jelgavā  1190 personas
Jelgavas pasaku pils  58 skolēnu sacerētas pasakas

 

Ierakstu skaits e-kopkatalogā un Jelgavas novadpētniecībā (01.01.2021.)

 

Lietotāju sadalījums pēc nodarbošanās (JB) 2020.gadā

 

 

Lietotāju sadalījums pa vecuma grupām 2020. gadā

 


 


Lietotāju sadalījums pa vecuma grupām (JPB) 2016. gadā