Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Skaitļi un fakti

Pilsētas bibliotēku krājumi, darba rādītāji

Ierakstu skaits e-kopkatalogā

Lasītāji

Neparastas grāmatas

 

 


 

Bibliotēku krājumi kopumā   

Krājumi skaitļos (01.01.2022.)

Bibliotēka Krājums
 Jelgavas Pilsētas bibliotēka  95 858
 Pārlielupes bibliotēka  19 791
 Miezītes bibliotēka 16 220
 Bērnu bibliotēka „Zinītis"  17 381
 KOPĀ pilsētas bibliotēkās 149 250

                        

Krājumu sadalījums pa izdevumu veidiem (visas bibliotēkas) (01.01.2022.)


 

Jelgavas bibliotēkas un fifliālbibliotēku krājumu komplektēšanas finansējuma un piegādes avoti 2021. gadā (euro)

 

 

Jelgavas bibliotēkas un filiālbibliotēku krājums (sadalījums pa nozarēm) 2021. gadā

              

 

Jelgavas bibliotēku galvenie darba rādītāji

Rādītājs 2021
 Lasītāju skaits kopā 9 089
Jelgavas Pilsētas bibliotēka 4 136
Pārlielupes bibliotēka
1 653
 Miezītes bibliotēka 1 006
 Bērnu bibliotēka „Zinītis" 2 294
 Apmeklējums kopā (klātienē)
74 077
  Jelgavas Pilsētas bibliotēka 34 071
  Pārlielupes bibliotēka 12 648
 Miezītes bibliotēka 9 510
 Bērnu bibliotēka „Zinītis" 17 848

 Izsniegums kopā

146 802
  Jelgavas Pilsētas bibliotēka 78 942
    Pārlielupes bibliotēka
22 121
Miezītes bibliotēka 17 803
  Bērnu bibliotēka „Zinītis" 27 936

 

 

Jelgavas Pilsētas bibliotēkas galvenie e-pakalpojumi 2021

Attālie pieslēgumi www.jelgavasbiblioteka.lv

Tai skaitā e-kopkataloga virtuālie pieslēgumi

70 391

53 146

JPB sociālo tīklu skatījumi (draugiem.lv, facebook, twitter, youtube )

104 527

Virtuālie apmeklējumi JPB kopā

228 064

Interneta lietotāju apmeklējumi bibliotēkā

 

 Tematiskās e-uzziņas  

 

Jelgavas Pilsētas bibliotēkas datubāzes un digitālie resursi tiešsaistē

Nosaukums  Ierakstu skaits (01.01.2023)
Elektroniskais kopkatalogs
                      (59 bibliotēkas)
151 727 ieraksti, 700 310 eksemplāri

Datubāze Jelgavas novadpētniecība

   108 865 ieraksti

Zudusī un mūsdienu Jelgava
Digitālie resursi tiešsaistē: grāmatas, laikraksti, attēli, video
Ievērojami cilvēki Jelgavā  1190 personas
Jelgavas pasaku pils  58 skolēnu sacerētas pasakas

 

Ierakstu skaits e-kopkatalogā un Jelgavas novadpētniecībā (01.01.2023.)

 

Lietotāju sadalījums pēc nodarbošanās (JB) 2021.gadā

 

 

 

Lietotāju sadalījums pa vecuma grupām 2022. gadā


 


Lietotāju sadalījums pa vecuma grupām (JPB) 2016. gadā