Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Skaitļi un fakti

Pilsētas bibliotēku krājumi, darba rādītāji

Ierakstu skaits e-kopkatalogā

Lasītāji

Neparastas grāmatas

 

                                                        Bibliotēku krājumi kopumā   

Krājumi skaitļos (01.01.2018.)

Bibliotēka Krājums
 Jelgavas pilsētas bibliotēka  99 414
 Pārlielupes bibliotēka  28 562
 Miezītes bibliotēka 16 353
 Bērnu bibliotēka „Zinītis"  24 854
 KOPĀ pilsētas bibliotēkās 175 664

                        

Krājumu sadalījums pa izdevumu veidiem (visas bibliotēkas) (01.01.2018.)Jelgavas PB un fifliālbibliotēku krājumu komplektēšanas finansējuma un piegādes avoti 2017. gadā

 

 

Jelgavas PB un filiālbibliotēku krājums (sadalījums pa nozarēm) 2017. gadā

 

             

 

Pilsētas bibliotēku galvenie darba rādītāji

Rādītājs 2017
 Lasītāju skaits kopā 10 914
 Pilsētas bibliotēka 4 596
Pārlielupes bibliotēka
2048
 Miezītes bibliotēka 926
 Bērnu bibliotēka „Zinītis" 3344
 Apmeklējums kopā (klātienē)
99266
  Pilsētas bibliotēka 46448
  Pārlielupes bibliotēka 15478
 Miezītes bibliotēka 9207
 Bērnu bibliotēka „Zinītis" 28133

 Izsniegums kopā

198847
   Pilsētas bibliotēka 104375
    Pārlielupes bibliotēka
30183
Miezītes bibliotēka 21552
  Bērnu bibliotēka „Zinītis" 42737

 

Galvenie darba rādītāji Pilsētas bibliotēkā 2017
 Lasītāji
                                                  t.sk.bērni un jaunieši
4596
Apmeklējums (tiešie apmeklējumi)
                                                  vidēji dienā

46448

 175

 Izsniegums 104375

 

Jelgavas pilsētas bibliotēkas galvenie e-pakalpojumi 2017

Attālie pieslēgumi www.jelgavasbiblioteka.lv
vidēji dienā

Tai skaitā e-kopkataloga virtuālie apmeklējumi
vidēji dienā

 

JPB sociālo tīklu apmeklējumi (draugiem.lv, facebook, twitter)
vidēji dienā

 

 

Virtuālie apmeklējumi JPB kopā
vidēji dienā


52 315
143

35 680
98


281 000
770

 


333 315

913

 

Interneta lietotāju apmeklējumi bibliotēkā
t.sk. bezvadu interneta lietotāji

 10384
413

 e-uzziņas  57
 Dokumentu elektroniska piegāde 19

 

Pilsētas bibliotēkas datubāzes un digitālie resursi tiešsaistē

Nosaukums  Ierakstu skaits (01.01.2019)
 Elektroniskais kopkatalogs
                      (62 bibliotēkas)
135 852 ieraksti, 702 705 eksemplāri

Datubāze Jelgavas novadpētniecība

98 348  ieraksti

Zudusī un mūsdienu Jelgava
Digitālie resursi tiešsaistē: grāmatas, laikraksti, attēli, video
 Ievērojami cilvēki Jelgavā  1280 personas
 Jelgavas pasaku pils  58 skolēnu sacerētas pasakas

 

Ierakstu skaits e-kopkatalogā un Jelgavas novadpētniecībā (01.01.2019.)

 

Lietotāju sadalījums pēc nodarbošanās (JPB) 2017.gadā

 

 

 

Lietotāju sadalījums pa vecuma grupām (JPB) 2017. gadā


 


Lietotāju sadalījums pa vecuma grupām (JPB) 2016. gadā