Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Īstenotie projekti

 

 


2023. gads


 

"Ceļā uz Latviešu grāmatai 500 Latvijas reģionos: izdevējdarbība un tekstu izplatība senāk un tagad"

 

Finansē: Valsts kultūrkapitāla fonds

Projekta iesniedzējs: Latvijas Nacionālā bibliotēka

Jelgavas Pilsētas bibliotēkas apakšprojekta nosaukums: “Tējnīca pie Allunan Indriķ”

Piešķirtā projekta kopsumma: 10 000 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 01.05.2023. - 31.05.2023.

 

Projekta mērķis Jelgavas Pilsētas bibliotēkā: veidot izpratni par Jelgavas pilsētas kultūrvēstures personību un notikumu nozīmīgumu, veicināt esošo un jaunu lasītāju izglītošanu, uzlabot un dažādot Jelgavas apkārtnes kultūras dzīvi un piedāvājumu.

 

1873. gadā Jelgavā grāmatveikalu ar lasāmbibliotēku atvēra pirmais latviešu tautības izdevējs Heinrihs (Indriķis) Alunāns (1835-1904). Lasāmbibliotēkā esot bijušas gandrīz  visas latviešu grāmatas. Pilsētā tā bijusi iecienīta, par to savās atmiņās rakstījusi arī dzejniece Aspazija. Alunāna grāmatveikals ar lasāmbibliotēku uzskatāms par vienu no ilglaicīgākajiem latviešu grāmattirdziecības uzņēmumiem, jo darbojās no 1873. līdz pat 1944. gadam, ar pārtraukumu pirmās padomju okupācijas gadā (1940-1941).


Lai izceltu Heinriha Alunāna devumu grāmatniecības un pilsētas vēsturē, Jelgavas Pilsētas bibliotēka laikā no 5. maija līdz 20. maijam radīja bibliotekāro kafejnīcu “Tējnīca pie Allunan Indriķ”. Ar mākslinieka Raita Junkera palīdzību tējnīca tika iekārtota atbilstoši 1873. gada lasāmbibliotēku noskaņai, sniedzot apmeklētājiem iespēju izjust šī laika vēsturisko elpu un citādākā ceļā rosinās izzināt būtiskus vēsturiskos notikumus un personības. 

 

Tējnīcā bija skatāma mākslas studijas "Mansards" audzēkņu darbu izstāde "Senā grāmatu grafika".


Pasākuma programma


2022. gads


 

"Iedvesma jaunradei" - Bērnu un jauniešu bibliotēkas "Zinītis" projekts

 

Finansē: Valsts kultūrkapitāla fonds

Projekta iesniedzējs: Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Projekta īstenošanas vieta: Jelgavas bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis" (Zemgales prospekts 7)

Piešķirtā summa: 640 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2022 - 31.12.2022

 

Ilgtermiņa mērķis: 2022.gads Eiropā tiek pasludināts par Eiropas Jaunatnes gadu (EYY2022), galveno uzmanību pievēršot ilgtermiņa pozitīvas ietekmes radīšanai uz Eiropas jauniešiem, ņemot vērā apstākļus pēc Covid-19 pandēmijas. Jauniešiem būs galvenā loma Eiropas nākotnes veidošanā. Covid-19 izraisīja tālejošas sekas attiecībā uz darba un studiju iespējām, ceļojumu plāniem un sociālo dzīvi. Tomēr EYY2022 ietvaros, ES cenšas nodrošināt jauniešiem vairāk un labākas iespējas nākotnē. Šī iniciatīva papildina arī atveseļošanas instrument NextGenerationEU, kura mērķis ir kvalitatīva darba, izglītības un apmācības iespējas Eiropas jauniešiem. “Pandēmija ir laupījusi jauniešiem daudz iespēju – satikties un iegūt jaunus draugus, piedzīvot un iepazīt jaunas kultūras. Lai gan mēs nevaram viņiem šo laiku atdot, mēs šodien ierosinām 2022. gadu pasludināt par Eiropas Jaunatnes gadu,” sacīja Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena paziņojumā presei 2021. gada oktobrī.

 

Īstermiņa mērķi: 

 1. Organizējot tikšanās reizes ar rakstniecēm, jauniešos radīt vēlmi iesaistīties Jauniešu klubā.
 2. Popularizējot latviešu autoru oriģinālliteratūru jauniešiem, veicināt vēlmi radīt pašiem savus literāros darbus un iedrošināt piedalīties stipendiju konkursos jaunajiem rakstniekiem.
 3. Popularizēt jaunos latviešu autorus un viņu daiļradi.
 4. Iepazīstināt jauniešus ar dažādiem žanriem un rakstīšanas pieredzēm.

Projekta īstenošanas gaitā bibliotēkā tiks izveidots jauniešu klubs, kurā regulāri tiks organizētas tikšanās ar rakstniekiem, tādējādi nodrošinot jauniešiem saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas un iedvesmojot jaunradei.

Projekta ietvaros jauniešiem tiks organizētas tikšanās Jelgavas un bērnu bibliotēkā "Zinītis" (Zemgales prospekts 7) ar rakstnieci Maiju Bumbieri - septembrī, Aneti Grīnbergu - oktobrī, Džeinu Šteinbergu (novembrī), Agnesi Zarāni - decembrī.

 


2021. gads


 

“Literatūra kā vērtība" – tikšanās cikls ar rakstniekiem un literatūras vērtības zinātājiem

 

Finansē – Valsts kultūrkapitāla fonds

Projekta iesniedzējs – Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Projekta kopējās izmaksas – 1006.44 EUR

Pieprasītā summa – 889.44 EUR

Piešķirtā summa – 720 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 10.09.2021 - 30.12.2021

 

Ilgtermiņa mērķis: ar kvalitatīvu pasākumu kopumu projektā “Literatūra kā vērtība” veicināt interesi par lasīšanu un uzturēt augstu lasīšanas aktivitāti Jelgavas bibliotēkās.

 

Īstermiņa mērķi: radīt Jelgavas iedzīvotājos interesi lasīt un iepazīt latviešu oriģinālliteratūru; organizēt bibliotēkā kvalitatīvus pasākumus; popularizēt latviešu autorus un viņu daiļradi; nodrošināt bibliotēkas apmeklētājiem un citiem interesentiem kulturālu atpūtu un radošu brīvā laika pavadīšanu.

 

Projekta īstenošanas gaitā bibliotēku regulārajiem apmeklētājiem un viesiem tiks noorganizētas piecas tikšanās ar projektā iesaistītajiem rakstniekiem un literatūras vērtības zinātājiem (Maiju Krekli, Maiju Pohodņevu, Modri Pelsi, Andru Manfeldi, Semjonu Haņinu, Agiju Staku), uzsverot viņu daiļradi, sniedzot iespēju apmeklētājiem iesaistīties diskusijās


2020. gads


 

ERASMUS+ programmas projekts The Third Reading Age (“Digitālā lasīšana trešajai paaudzei”)

 

Finansē: ERASMUS +

Projekta iesniedzējs: Rijekas Pilsētas bibliotēka (Horvātija)

Projekta ID: 2020-1-HR01-KA204-077729

Projekta finansējums: 202 006,00 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2020 - 31.08.2022

 

Projekta mērķi:

 

 • Palielināt piekļuvi jaunajām komunikācijas tehnoloģijām gados vecākiem pieaugušajiem un attīstīt digitālās lasīšanas kultūru starp iedzīvotājiem vecumā no 60 gadiem
 • Attīstīt kompetences pedagogiem un bibliotēku darbiniekiem, kas strādā ar gados vecākiem pieaugušajiem, lai viņi varētu pielāgot mācīšanu vietējam kontekstam un izglītojamo vajadzībām.
 • Jaunu izglītojošu materiālu un resursu izstrāde, lai veicinātu senioru interesi darboties digitālajā telpā.

Projekta īstenošanas gaitā Jelgavas Pilsētas bibliotēkā darbojas kā ieinteresētā puse vienam no projekta partneriem – SIA ArtSmart. Bibliotēkas loma un uzdevums projekta ietvaros: piedalīties projekta rezultātu izvērtēšanā, pārbaudē un popularizēšanā ikvienam jomas profesionālim.

 

Projekta tīmekļvietne: www.3rd-reading-age.eu

 


 

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības sektorā projekts “Rural and Regional Libraries as Local Family Entrepreneurship centres” (“Lauku un reģionālās bibliotēkas kā vietējie ģimenes uzņēmējdarbības centri”)

 

Projekta akronīms – Family Business Library

Projekta Nr.: 2020-1-LV01-KA204-077548 

Projekta iesniedzējs un vadošais partneris – SIA “ArtSmart” (Latvija)

Projekta partneri – Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Padebornas Universitāte (Vācija), Rijekas pilsētas bibliotēka (Horvātija), nevalstiskā organizācija “Mine Vaganti”(Itālija), Diona Olimpa pašvaldība (Grieķija)

Projektu finansē – ERASMUS+

Projekta finansējums – 170 172 EUR

Jelgavas pilsētas bibliotēkas finansējuma daļa – 21 755 EUR 

Projekta īstenošanas laiks – 01.10.2020.–31.05.2022. 

 

Viens no galvenajiem “FamilyBusinessLibrary” projekta mērķiem ir veicināt uzņēmējdarbību un mācīt (topošos) uzņēmējus ārpuspilsētu reģionos (īpašu uzmanību pievēršot ģimenes uzņēmumu veidošanas popularizēšanai). Tādēļ konsorcijs ir saistīts ar reģionālajām un lauku bibliotēkām, kas tiks izmantotas kā platforma, lai sasniegtu reģionālajos un lauku apvidos dzīvojošos.

 

Projekta mērķi un udevumi:

 • Inovatīvas uzņēmējdarbības mācīšanas prakses izstrāde un īstenošana cilvēkiem, kas dzīvo reģionālos un lauku apvidos.
 • Veicināt dažādu iniciatīvu un uzņēmējdarbības attīstību reģionos un laukos dzīvojošo vidū.
 • Izstrādāt sistēmu, kurā bibliotēkas darbojas kā lauku uzņēmējdarbības attīstības centri.

 

Projekta galvenie tieši rezultāti:

 • Izstrādāts E-mācību modulis par uzņēmējdarbību izmantošanai bibliotēkās.
 • Izstrādāta mentoringa metodika un E-mācību kursa modulis bibliotekāriem.
 • Izstrādāts politikas dokuments projekta sasniegto rezultātu labākai izmantošanai.

 

Projekta tiešās mērķgrupas:

 • Reģionālo un lauku bibliotēku apmeklētājiem Eiropā.
 • Cilvēkiem (jo īpaši ģimenēm), kas dzīvo reģionālos un lauku apvidos visā Eiropā.
 • Reģionālo, kā arī lauku bibliotēku bibliotekāri.

 

Projekts tiek mērķēts arī uz šādām netiešajām mērķgrupām, kuras veido:

 • Cilvēki, kas ir izvēlējušies pārcelties no lauku rajoniem uz pilsētām. Jaunu iespēju rašanās gadījumā, tie varētu atgriezties laukos.
 • Sabiedrība kopumā: visi interesenti, kas labprāt uzzina par uzņēmējdarbību, jaunuzņēmumiem un mentoringu kopumā.

Projekta tīmekļvietne: https://family-business-library.eduproject.eu

Mācību moduļi pieejami šeithttps://www.familybusinesslibrary.art-smart.eu

Stratēģiskais plānošanas dokuments veiksmīgākai  projekta rezultātu izmantosanai: Policy paper

 


"Zenit stāsti"

Projekta iesniedzējs – Latvijas Nacionālā bibliotēka.

Projekta partneri – UNESCO Latvijas Nacionālo komisija, Jelgavas pilsētas bibliotēka, Latgales Centrālā bibliotēka un Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka.

Projektu finansē British Council pārstāvniecība Latvijā People to People Cultural Engagement programmas ietvaros.

Projekta īstenošanas laiks – 01.08.2020.–07.02.2021.

 

Projekta mērķis ir veicināt 7.–12. klašu skolēnu zināšanas par dzīvi Latvijā 20. gs. 60.–80. gados. Tā ietvaros jaunieši tiek aicināti uzrunāt radiniekus (vecāki, vecvecāki, krustvecāki un citi), kas šo laiku piedzīvojuši un dokumentējuši fotogrāfijās, fiksēt viņu atmiņu stāstus, mēģināt attēlos redzamās vietas atrast mūsdienās un salīdzināt tās ar pagātni, kā arī piedalīties stāstu vakaros.

 

Projekta rezultātā iegūtie foto materiāli tiks digitalizēti, tādējādi gan papildinot Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekciju “Zudusī Latvija”, gan saglabājot vērtīgus un interesantus stāstus nākamajām paaudzēm.

 

Katrā pilsētā (Jelgavā, Liepājā, Daugavpilī) ir plānoti divi stāstu vakari, kuros tiksies projekta dalībnieki, lai izstāstītu savus stāstus un dalītos ar piedzīvoto pirms 50 gadiem. Kopā būšana, stāstu klausīšanās un diskusijas veicinās piederības sajūtu Latvijai un liks cilvēkiem aizdomāties par to, kāda bija dzīve 60.–80. gados un kāda tā ir tagad. 


2019. gads


ERASMUS+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekts “Youth is stranger than fiction” (“Jaunieši košāki par iztēli”)


Finansē – ERASMUS +

Projekta vadošais partneris – Šauļu apriņķa Povila Višinska publiskā bibliotēka 

(Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka)

Projekta partneri – Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Tallinas Centrālā bibliotēka

Projekta finansējums – 11 856 EUR

Jelgavas pilsētas bibliotēkas finansējuma daļa – 3 952 EUR

Projekta īstenošanas laiks – 01.08.2019.–30.09.2022.

 

Projekta mērķis ir sniegt bibliotekāriem nepieciešamās zināšanas un paplašināt redzeslauku par to, kā sadarboties, informēt un strādāt ar jauniešiem neformālās izglītības kontekstā.

Projekta uzdevumi mērķa sasniegšanai ir:

 1. Noteikt galvenos kvalifikācijas komponentus darbiniekiem, kas strādā ar jauniešiem bibliotēkās, un izveidot apmācību kursu bibliotekāriem.
 2. Sniegt bibliotekāriem plašāku un daudzveidīgāku skatījumu uz piedāvājamo pakalpojumu dažādību, kas paredzēti jauniešu kopienām un sabiedrībā kopumā.
 3. Iepazīstināt bibliotekārus ar galvenajām zināšanām par mūsdienu jauniešiem un to vajadzībām, pielietojot novatoriskus un adaptīvus neformālās izglītības un informācijas pakalpojumu attīstības līdzekļus.

Projekta ietvaros tiks organizēti bibliotekāru apmācību kursi, kuru programma būs pielāgota jaunu zināšanu un prasmju, kompetenču apguvei darbā ar jauniešu mērķauditoriju.


Nordplus projekts "Promotion of Adult Information Literacy – Iceland libraries experience" ("Pieaugušo informācijpratības veicināšana – Islandes bibliotēku pieredze")


Atbalstīja – Nordplus

Projekta iesniedzējs – Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Projekta partneri – Reykjavik City Library (Reikjavīkas Pilsētas bibliotēka)

Projekta īstenošanas laiks – 01.09.2019.–31.10.2021.

Pieprasītā summa – 1640 EUR

Piešķirtā summa – 1640 EUR

 

Projekta mērķis: iegūt jaunas zināšanas un prasmes par Islandes publisko bibliotēku informācijpratības pakalpojumiem un izglītojošajām aktivitātēm pieaugušo mērķauditorijai.

 

Projekta plānotie rezultāti: attīstīt Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbu ar dažādām mērķauditorijām, doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Reikjavīkas publisko bibliotēku Islandē. Iegūtu jaunas zināšanas, pieredzi un prasmes par ārvalstu bibliotēku pakalpojumiem informācijpratības veicināšanā.


 

Lasīšanas kultūras pilnveide trīsgadnieku ģimenēm Jelgavas pilsētas bibliotēkās – "Pūcītes skola Jelgavā"

Atbalstīja – Jelgavas pilsētas domes Kultūras padome

Projekta iesniedzējs – Jelgavas bibliotēku atbalsta biedrība "Libro" sadarbībā ar Jelgavas pilsētas bibliotēku

Pieprasītā summa – 1250 EUR

Piešķirtā summa  500 EUR

 

Projekts veidots balstoties uz Latvijas nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības iniciēto lasīšanas veicināšanas programmu "Grāmatu starts".

 

Projekta mērķis: organizēt nodarbību ciklu trīsgadīgiem bērniem un viņu vecākiem, lai ar radošām aktivitātēm jau no agrīna vecuma veicinātu bērnu interesi par lasīšanu, bibliotēkas apmeklēšanu, kā arī sniegtu iespējas ikvienam iegūt pieeju kvalitatīvai literatūrai un zināšanām.


Rezultāti: Projekts veicinās lasīšanas paradumu attīstību Jelgavas pilsētā, kā arī nodrošinās vienlīdzīgas izglītošananās un attīstības iespējas ikvienam bērnam.


Latvijas valsts mežu un Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstītās Zemgales kultūras programmas 2020 projekts “Visi zin’… 100-gadīgā Jelgavas bibliotēka šīs dienas bērnu acīm"

Finansē – Zemgales plānošanas reģions (VKKF un LVM)

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēka

Projekta īstenošanas laiks: 01.06.2020.–15.12.2020.

Pieprasītā summa – 2982.84 EUR

Piešķirtā summa – 1500.00 EUR

 

 

Projekta mērķi:

 • popularizēt bibliotēku un tās lietošanas noteikumus;
 • izveidot animācijas filmu un informēt bērnus un jauniešus par animācijas filmu veidošanas procesu;
 • iepazīstināt ar animācijas nozarē strādājošiem māksliniekiem.

Projekta rezultāti:

 • izveidota 7 min. garā animācijas filma “Visi zin’…jeb zirneklis bibliotēkā” par bibliotēkas lietošanas noteikumiem;
 • novadītas 4 profesionālās meistarklases (scenārija rakstīšanā, skatuves runā, fotokadrējumā, animēšanā);
 • organizētas 10 radošās darbnīcas 31 bērnam no 7 līdz 10 gadu vecumam;
 • veikti 2 profesionāli skaņu ieraksti (visus filmēšanas procesus veica bērni un jaunieši profesionāļu vadībā). 

“Bibliotekārs caur fotoobjektīvu”

Atbalstīja – Jelgavas pilsētas domes Kultūras padome

Projekta iesniedzējs – Jelgavas bibliotēku atbalsta biedrība "Libro" sadarbībā ar Jelgavas pilsētas bibliotēku

Pieprasītā summa – 886.20 EUR

Piešķirtā summa – 850 EUR

 

 

Primārais projekta mērķis: attīstīt jaunu sadarbību un izveidot Jelgavas pilsētas bibliotēku un tās filiālbibliotēku darbinieku fotoizstādi par godu Jelgavas pilsētas bibliotēkas simtgadei.

 

Sekundārais projekta mērķis: popularizēt novadpētniecību ar inovatīvām metodēm

 


Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekts LLI-110 "Inovatīvu risinājumu attīstība bibliotēkās dažādu paaudžu apmeklētājiem pierobežas reģionā" (angļu val. Development of innovative library solutions for different generations in the border regions

 

Projekta akronīms – Pašapkalpošanās bibliotēkas dažādām paaudzēm (angļu val. - Self-service libraries for different generations)

Atbalsta – Eiropas Reģionālās attīstības fonds

Projekta finansējums – 585 262.94 EUR

Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums (ERDF) – 497 473.48 EUR

Vadošais partneris, projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēka

Projekta partneri – Jelgavas pilsētas bibliotēka, Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka, Šauļu pilsētas publiskā bibliotēka

Projekta īstenošanas laiks – 01.05.2017.–31.08.2019.

 

Projekta galvenā ideja – Modernizēt bibliotēkā pieejamos pakalpojumus un padarīt tos daudzveidīgākus, ieviešot jaunas tehnoloģijas, attīstīt jaunu zināšanu ieguvi, iesaistoties jaunās un interesantās spēlēs. Šauļu pilsētas bibliotēkā izstrādājot un ieviešot modernu valodu pašmācības sistēmu. Projekts ir vērsts un paaudžu sadarbību un jaunu zināšanu apguvi. Projekta darbības laiks ir 22 mēneši (01.05.2017.–31.08.2019.) un šajā laikā vēlamies veidot un stiprināt sadarbību ar  Jelgavas, Liepājas un Šauļu bibliotēkām, darbiniekiem un lasītājiem, tādējādi  veicinot reģionu attīstību un starpkultūru dialogu.

 

Projekta mērķis ir modernizēt bibliotekāros pakalpojumus un uzlabot sniegto pakalpojumu kvalitāti, veicinot lietotāju skaita palielināšanos un speciālistu zināšanu pilnveidi.

 

Rezultāti:

 1. Uzlabota bibliotēku pakalpojumu efektivitāte, ieviešot mūsdienīgas pašapkalpošanās iekārtas Jelgavas, Liepājas un Šauļu publiskajās bibliotēkās;
 2. Uz klientu orientēti bibliotēkas pakalpojumi – pielāgoti visdažādākajām mērķauditorijām, vērsti uz paaudžu sadarbību;
 3. Realizēta ciešāka bibliotēku un to apmeklētāju pārrobežu sadarbība.

Projekta ieguvumi Jelgavas pilsētas bibliotēkā:

 • Bibliotēkas pakalpojumu modernizācija, ieviešot jaunus pašapkalpošanās risinājumus – drošības vārti, pašapkalpošanās iekārta, grāmatu nodošanas kaste.
 • Interaktīvā spēle dabaszinātnēs.
 • Brīvprātīgo jauniešu jeb “zināšanu vēstnešu” piesaiste bibliotēkai – “Mācīties vienam no otra” (“Learn from each other”)pieejas izveide paaudžu sadarbībai.
 • “Ģimenes sadarbojas un mācās” (“Families interact & learn”) – bibliotēka kā vieta ģimenēm. Tradicionāli un inovatīvi sarīkojumi un aktivitātes ģimenēm.
 • Jaunas loģisko domāšanu, pasaules izzināšanu, radošumu un jaunradi veicinošas galda spēles bibliotēkās.
 • Pieredzes un labās prakses apmaiņa starp publisko bibliotēku un citām valsts un pašvaldību institūcijām, tādējādi paaugstinot visu iesaistīto pušu pakalpojumu pieejamību un efektivitāti.

Pārrobežu sadarbība veicinās Latvijas un Lietuvas: Jelgavas, Liepājas un Šauļu bibliotēku, darbinieku un lasītāju starpkultūru dialogu un reģionu attīstību.

 

Projekta tīmekļvietne: selfservicelibraries.mozello.lv


"Lasi klusi, lasi skaļi!" 2019 – nacionālā skaļās lasīšanas konkursa Jelgavas reģionā fināls Jelgavas pilsētas bibliotēkā un Jelgavas reģiona skolu bibliotēkām

Finansē – Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsts

Projekta iesniedzējs – Jelgavas bibliotēku atbalsta biedrība "Libro" sadarbībā ar Jelgavas pilsētas bibliotēku

Pieprasītā summa – 300.59 EUR

Piešķirtā summa – 140 EUR

 

Projekta mērķis: izstrādāt un realizēt Jelgavas pilsētas un Jelgavas skolu bibliotēkām vienotu Skaļās lasīšanas konkursa Zemgales reģionā finālu "Lasi klusi, lasi skaļi!", lai izceltu lasošus, zinātkārus un radošus bērnus; attīstītu bērniem skatives runas pamatus; pilnveidotu bibliotēkās notiekošo pasākumu kvalitāti, kas veicinātu bērnu savstarpējo komunikāciju; veicinātu lasīšanas paradumu attīstību Jelgavas reģionā.

 

Projekta plānotie rezultāti: biedrība „Libro” sadarbībā ar Jelgavas pilsētas un skolu bibliotēkām Jelgavas pilsētas bibliotēkā 2020. gada martā organizēs Nacionālās Skaļās lasīšanas konkursa Zemgales reģiona finālu.

Pasākums būs kā motivātors, kas veicina bērniem interesi par lasīšanu, sevis izzināšanu, jaunu draugu ieguvi, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, iedrošinot bērnu kļūt par pārliecinātiem un kompetentiem cilvēkiem.

 


Informatīvo lekciju cikls sevis pilnveidošanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai "Tver dzīvi!"

Atbalstīja  Jelgavas Biedrību, nodibinājumu un reliģisko organizāciju atbalsta programma

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta biedrība "Libro"

Projekta partneri – Jelgavas pilsētas bibliotēka

Projekta īstenošanas laiks – 01.09.2019. – 31.12.2019.

Pieprasītā summa – 640 EUR

Piešķirtā summa – 500 EUR

 

Projekta mērķis: pilnveidot Jelgavas pilsētas bibliotēkas Lasītāju klubiņa tikšanās, piedāvājot dalībniekiem noorganizēt lekciju ciklu dzīves kvalitātes uzlabošanai, kurā būs iespēja uzzināt vairāk par vides un sabiedrības attīstības aktualitātēm, izpast šo procesu savstarpējās kopsakarības, ietekmi uz katra indivīda dzīvi. Iedvesmot un iedrošināt pārmaiņām dzīvesveidā, lai ikdienu padarītu līdzsvarotāku, dzīvojot saskaņā ar savā, sabiedrības, dabas un vides vajadzībām.

 

Projekta rezultāti: Jelgavas pilsētas bibliotēkas Lasītāju klubiņa dalībnieki un citi interesenti tika aicināti piedalīties informatīvā lekciju ciklā sevis pilnveidošanai un dzīves kvalitātes uzlabošanai "Tver dzīvi!". Katru mēnesi notika 1 lekcija (kopā 3 lekciju cikls) divu stundu garumā par dažādām tēmām - sevis pilnveidošanu, saskarsmi ar apkārtējiem (lektore Dzintra Līce), rūpēm par sevi un apkārtējo dabu jeb kā dzīvot zaļi visās dzīves jomās (lektores Mairita Lūse un Ilze Neimane)


Sarunu cikls, kurā rakstnieki tiekas ar saviem lasītājiem "VIŅI raksta - vīrietis rakstnieks latviešu literatūrā"

Finansē – Valsts kultūrkapitāla fonds

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēka

Pieprasītā summa – 630 EUR

Piešķirtā summa – 480 EUR

 

Projekta mērķis: Radīt Jelgavas iedzīvotājiem interesi lasīt un iepazīt latviešu oriģinālliteratūru; organizēt bibliotēkā kvalitatīvus pasākumus; popularizēt latviešu autorus un viņu daiļradi; nodrošināt bibliotēkas apmeklētājiem un citiem interesentiem kulturālu atpūtu un radošu brīvā laika izmantošanu.

  

Ilgtermiņa mērķis: ar kvalitatīvu pasākumu kopumu veicināt interesi par lasīšanu un uzturēt augstu lasīšanas aktivitāti Jelgavas pilsētas bibliotēkā.


Projekta rezultāti: Bibliotēkas apmeklētājiem nodrošināta bezmaksas iespēja apmeklēt tikšanās ar ievērojamiem autoriem - Dzintaru Tilaku, Jāni Joņevu un Armandu Puči.


Ziemeļu Ministru padomes izglītības un pētniecības mobilitātes programmas Nodrplus projekts "Public Libraries as Informal Media Literacy Educators" ("Publiskās bibliotēkas kā neformāli medijpratības izglītotāji").

Atbalstīja – Nordplus

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēka

Projekta partneri – Mjolbi publiskā bibliotēka (Mjolby Public Library)

Projekta īstenošanas laiks – 1.09.2018. – 30.08.2019.

Pieprasītā summa – 1300 EUR

Piešķirtā summa – 1300 EUR

 

Projekta mērķis: iegūt jaunas zināšanas un prasmes par ārvalstu publisko bibliotēku pakalpojumiem un izglītības pasākumiem medijpratības jautājumos.

Projekta rezultāti: īstenots pieredzes apmaiņas brauciens uz Mjolbi publisko bibliotēku Zviedrijā. Iegūtas jaunas zināšanas, pieredze un prasmes par ārvalstu bibliotēku pakalpojumiem medijpatības jautājumos.


"Lasi klusi, lasi skaļi 2018" – nacionālā skaļās lasīšanas konkursa Jelgavas reģionā fināls Jelgavas pilsētas bibliotēkā un Jelgavas reģiona skolu bibliotēkām

 

Atbalstīja – Jelgavas pilsētas domes Kultūras padome

Projekta iesniedzējs – Jelgavas bibliotēku atbalsta biedrība "Libro" sadarbībā ar Jelgavas pilsētas bibliotēku

Pieprasītā summa – 480 EUR

Piešķirtā summa – 200 EUR

 

Projekta mērķis: Izstrādāt un realizēt Jelgavas pilsētas un Jelgavas skolu bibliotēkām vienotu Skaļās lasīšanas konkursa Zemgales reģionā finālu un "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" 2018 noslēguma pasākumu "Lasi klusi, lasi skaļi!", lai izceltu lasošus, rakstošus, zinātkārus un radošus bērnus; pilnveidotu bibliotēkās notiekošo pasākumu kvalitāti, kas veicinātu bērnu un ģimeņu iekļaušanos vietējā sabiedrībā; veicinātu lasīšanas paradumu attīstību Jelgavā.

 

Projekta plānotie rezultāti: biedrība „Libro” sadarbībā ar Jelgavas pilsētas un skolu bibliotēkām Jelgavas pilsētas bibliotēkā 1.martā organizēs Nacionālās Skaļās lasīšanas konkursa Zemgales reģiona finālu un lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" 2018 noslēguma pasākumu "Lasi klusi, lasi skaļi!".

Pasākums būs kā motivātors, kas veicina bērniem interesi par lasīšanu, sevis izzināšanu, jaunu draugu ieguvi, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, iedrošinot bērnu kļūt par pārliecinātiem un kompetentiem cilvēkiem.


"Es nāku no Jelgavas" – tikšanās cikls ar ievērojamām personām, kas nāk no Jelgavas

Atbalstīja  Jelgavas pilsētas domes Kultūras padome

Projekta iesniedzējs – Jelgavas bibliotēku atbalsta biedrība "Libro" sadarbībā ar Jelgavas     pilsētas    bibliotēku

Pieprasītā summa – 520 EUR

Piešķirtā summa  450 EUR

 

Projekta mērķis: radīt iespēju Jelgavas iedzīvotājiem un citiem interesentiem, dažādās vecuma grupās, apmeklēt bezmaksas sarunu ciklus ar cilvēkiem, kuru personības tapšanā Jelgavai ir bijusi būtiska loma, tādējādi veicinot piederības sajūtu pilsētai un iedvesmojot ikvienu attīstīties un augt kā personībai.

 

Projekta paredzamie rezultāti: vietējai sabiedrībai noorganizētas četras tikšanās ar projektā iesaistītajām personībām, liekot uzsvaru uz viņu izaugsmes attīstību un Jelgavas, kā dzimtās pilsētas vietu tajā; Jelgavas iedzīvotājiem un citiem interesentiem tiks sniegts kvalitatīvu pasākumu kopums ar iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku; Pieaugs Jelgavas pilsētas bibliotēkas apmeklētāju skaits; Veicināta piederības sajūta pilsētai un interese par notiekošo vietējā sabiedrībā.


Eiropas Komisijas "Eiropas +" projekts Nr. 2016-2-HR01-KA205-022308 “YouthWork HD” 

 

Projekta partneri: Asociacija “Langas į ateitį” – Lietuva, Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) – Latvija, EGInA Srls – Itālija, CTC Rijeka – Horvātija

Projekta ilgums: 24 mēneši (2016. gada 24. oktobris – 2018. gada 23. oktobris)

Projekta mērķis: Izstrādāt un ieviest mācību programmas un rīkus jaunatnes darbinieku kompetences pilnveidošanai darbā ar jaunatni, sadarbībai ar partneriem un sabiedrību.

 

Par projektu

Darbs ar jaunatni tiek īstenots vietējā, reģionālā, valsts un Eiropas līmenī, izmantojot daudzveidīgas darba formas un metodes. Šajā jomā ir iesaistītas dažādas iestādes, organizācijas, biedrības, nodibinājumi, jaunatnes darbinieki ar atšķirīgu prasmju un kompetences līmeni.

 

Projekta “Youth Work HD” ietvaros tiks izveidota vienota tiešsaistes platforma jaunatnes darbiniekiem, kas nodrošinās pieeju mācību materiāliem un iespēju pilnveidot profesionālo kompetenci dažādās jaunatnes darbā svarīgās jomās, īpaši uzsverot IKT izmantošanas iespējas apmācībā un dažādu ieinteresēto pušu sadarbībā.

 

Projektā paredzamie rezultāti:

 1. Pētījums par darbu ar jaunatni Horvātijā, Itālijā, Latvijā un Lietuvā;
 2. Tiešsaistes interaktīvas platformas izstrāde jaunatnes darbinieku apmācībai un sadarbībai (5 valodās – angļu, horvātu, itāļu, latviešu, lietuviešu);
 3. Jaunatnes darbinieku apmācību kursu programmu un mācību materiālu izstrāde, ievietošana tiešsaistes platformā un aprobācija;
 4. Projekta rezultātu popularizēšanas konferences.

Jelgavas pilsētas bibliotēkas un bērnu bibliotēkas “Zinītis” darbinieces – Viktorija Agafonova, Olga Spirta, Gundega Kalniņa, Baiba Karčevska un Nākotnes bibliotēkas vadītāja Inta Vīksna projektā iesaistījās kā pilotkursa dalībnieces un veica izstrādāto mācību materiālu testēšanu.


Pa Jāņa Joņeva romāna "Jelgava 94" pēdām

 

Atbalstīja – Valsts kultūrkapitāla fonds

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēka

Pieprasītā summa – 1565.84 EUR

Piešķirtā summa – 250 EUR

Projekta mērķis: Izveidot 3 Roll Up stendus par Jāņa Joņeva romānu "Jelgava 94", kas tiks izstādīti visās 64 Jelgavas, Jelgavas novada un Ozolnieku bibliotēkās, lai stenda saturs rosinātu domāt, sekmētu vietējās kopienas saliedētību un atpazīstamību, rosinātu vēlmi uzzināt vairāk un lasīt Jāņa Joņeva romānu. 

Informatīvie stendi:

 • kalpos kā palīglīdzeklis latviešu valodas skolotājiem literatūras stundās;
 • rosinās skolēnus doties mācību ekskursijās uz bibliotēkās, tas savukārt, rosinās skolēnus lasīt, izmantot datubāzes un citus vērtīgus materiālus, kuri atrodami bibliotēkās;
 • bibliotēkas lasītājiem liks ar interesi paraudzīties uz romāna norises vietām, autora dzīvesstāstu, citām autora iecerēm;
 • padarīs rakstīto vārdu saprotamāku;
 • veidos jaunu sadarbības tīklu, iesaistot izglītības iestādes un radot jaunus kontaktus;
 • bibliotēkas darbiniekiem ļaus realizēt savu radošo un izpētes potenciālu.

Plānotie rezultāti: tiks izgatavoti 3 Roll Up stendi "Pa Jāņa Joņeva romāna "Jelgava 94" pēdām" paaugstināt interesi par lasīšanu, ļaus grāmatas lappusēs aprakstītās vietas vizualizēt, radīt interesi par novadpētniecību.

Bibliotēka organizēs tikšanos ar Jāni Joņevu, tādējādi vēl vairāk satuvinot rakstniekus ar lasītāju.


Erasmus + programmas Stratēģiskās partnerības projekts "Izglītotāji un inovatori bibliotēkās"

 

Atbalstīja – Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+

Projekta līderis – Informācijas Sabiedrības attīstības fonds (Fundacja Rozwoju Spoleczenstwa Informacyjnego, Polija)

Projekta partneri – Kultūras informācijas sistēmu centrs (Latvija), Lietuvas Nacionālā bibliotēka (Lietuva), Oplanne pašvaldība (Norvēģija), Lasīšanas un rakstīšanas veicināšanas fonds (Stichting lezen & schrijven, Holande un Beļģija)

Projekta īstenošanas laiks – 09.2015.08.2018.

Projekta finansējums – 300 853 EUR


Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbinieces Viktorija Agafonova, Olga Spirta un Klinta Kalnēja iesaistījās izstrādāto materiālu testēšanā.

 

Projekta aktivitātes: 

 • Ziņojuma "Apmācību eksperimenti Eiropas bibliotēkās" izstrāde, kurā tiks analizēti līdz šim brīdim īstenoties pieaugušo apmācību projekti bibliotēkās projekta dalībvalstīs un veiksmīgā pieredze visā pasaulē.
 • Projekta partneru pārstāvju dalība 4 apmācību pasākumos (Polijā, Novēģijā, Lietuvā un Latvijā), kas nodrošinās dziļāku izpratni par bibliotēku darbību un pieaugušo apmācību projektiem dalībvalstīs.
 • Mācību materiāla komplekta bibliotekāriem un citiem vietējo kultūras iestāžu izglītotājiem izstrāde, ko veidos: multikulturāls, inovatīvs un radošs bibliotēku modelis; māteriāls pašmācībai; scenārijs pieaugušo aktivitāšu organizēšanai; 4 nacionālo semināru (Polijā, Latvijā, Lietuvā un Norvēģijā) un 3 starptautisko konferenču (Polijā, Lietuvā un Latvijā) organizēšana ar mērķi izplatīt un popularizēt projekta ietvaros radītos materiālus un resursus.

 

Projekta rezultāts: bibliotekāri un citi vietējo kultūras iestāžu izglītotāji saņems komplektu ar dažādām apmācības iespējām, kas veicinās motivāciju paaugstināt kvalifikāciju un īstenot dažādas apmācību aktivitātes pieaugušajiem. Bibliotēku un vietējo kultūras iestāžu lietotāji ar inovatīvā mācību piedāvājuma palīdzību varēs attīstī jaunas, radošas un uzņēmējdabību orientētas prasmes un multikulturālas un sociālas kompetences. Tiks veicināta arī pilsoniskā iesaiste vietējās kopienās.

 

Vairāk par projektu: www.kis.gov.lv/projekti


Lasīšanas veicināšanas programma "Mūsu mazā bibliotēka"

 

Projektu līdzfinansē: Eiropas Savienības programma "Radošā Eiropa" un Latvijas Republikas Kultūras ministrija

Sadarbības valstis: Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija, Horvātija, Slovēnija

Lasīšanas veicināšanas programmas mērķis: attīstīt bērnos lasītprasmi, veicināt lasīšanas kultūru, mudināt uz radošām izpausmēm, kā arī iepazīstināt ar projektā iesaistīto valstu kultūru.

Lasīšanas veicināšanas programmā darbojās Jelgavas Bērnu bibliotēka "Zinītis"

Projektā ietilpa sešas bilžu grāmatas. Bilžu grāmatas formāts īpaši piemērots bērniem, kas vēl tikai izskopj lasītprasmi, jo ilustrācijas un teksts šajās grāmatās ir vienlīdz svarīgi. Piecas no "Mūsu mazās bibliotēkas" bilžu grāmatām ir tulkojumi, bet viena ir oriģināldarbs latviešu valodā:

- Pšemislavs Vehterovičs, Marta Ludviševska "Vista vai ola?" (tulk. Ingmāra Balode),
- Pšemislavs Vehterovičs, Emilija Džubaka "Lūdzu, apskauj mani" (tulk. Ingmāra Balode),
- Majda Korena, Agata Dudeka "Uzvāri man pasaciņu!" (tulk. Māra Gredzena),
- Peters Svetina, Damjans Stepančičs "Brīnumu gredzens" (tulk. Mara Gredzena),
- Hilli Randa, Katerīne Zaripa "Sniegbaltais un ogļmelnais" (tulk. Maima Grīnberga),
- Mārtiņš Zutis "Nenotikušais atklājums".

 

Visu grāmatu autori ir savās valstīs atzīti un augstu vērtēti rakstnieki un ilustratori, kuriem, kā jau mazas valodas pārstāvjiem, ir salīdzinoši grūti sasniegt citvalodu lasītājus. Tādējādi šis projekts vienlaikus arī veicināja kultūru dialogu. 

Projekta ietvaros Jelgavas pilsētas bibliotēkā viesojās Petera Svetina grāmatas "Brīnumu gredzens" ilustrators Damjans Stepančičs un tulkotāja Māra Gredzena. 

 

Vairāk informācijas par projektu : http://www.lielsmazs.lv/index.php/lv/izdevnieciba/Musu_maza_biblioteka/


Lasi klusi, lasi skaļi! nacionālā skaļā lasīšanas konkursa Zemgales reģionā fināls un lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" 2017 noslēguma pasākums Jelgavas pilsētas un Jelgavas skolu bibliotēkām.


Atbalstīja – Jelgavas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta biedrība „Libro” sadarbībā ar Jelgavas pilsētas bibliotēkām

Pieprasītā summa – 422.69 EUR

Piešķirtā summa – 300 EUR

 

Projekta mērķis: Izstrādāt un realizēt Jelgavas pilsētas un Jelgavas skolu bibliotēkām vienotu Skaļās lasīšanas konkursa Zemgales reģionā finālu un "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" 2017 noslēguma pasākumu "Lasi klusi, lasi skaļi!", lai izceltu lasošus, rakstošus, zinātkārus un radošus bērnus; pilnveidotu bibliotēkās notiekošo pasākumu kvalitāti, kas veicinātu bērnu un ģimeņu iekļaušanos vietējā sabiedrībā; veicinātu lasīšanas paradumu attīstību Jelgavā.

 

Projekta rezultāti: biedrība „Libro” sadarbībā ar Jelgavas pilsētas un skolu bibliotēkām Jelgavas Kultūras namā 22.martā organizēja Nacionālās Skaļās lasīšanas konkursa Zemgales reģiona finālu un lasīšanas veicināšanas programmas "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" 2017 noslēguma pasākumu "Lasi klusi, lasi skaļi!".

Pasākums bija kā motivātors, kas veicina bērniem interesi par lasīšanu, sevis izzināšanu, jaunu draugu ieguvi, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, iedrošinot bērnu kļūt par pārliecinātiem un kompetentiem cilvēkiem.


Ziemeļu Ministru padomes izglītības un pētniecības mobilitātes programmas Nordplus projekts "Public library services for people with disabilities" ("Publisko bibliotēku pakalpojumi cilvēkiem ar īpašām vajadzībām") (2017.gads)


Atbalstīja – Nordplus

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēka

Projekta partneri – Utenas A. un M. Mišķinu publiskā bibliotēka (Lietuva) (Utena A. and M. Miskiniai Public Library)

Projekta īstenošanas laiks – 1.09.2017.31.08.2018.

Pieprasītā summa – 980 EUR

Piešķirtā summa – 980 EUR


Projekta mērķis: iegūt jaunas zināšanas un prasmes par ārvalstu publisko bibliotēku pakalpojumiem un izglītības pasākumiem cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

 

Projekta plānotie rezultāti: attīstīt Jelgavas pilsētas bibliotēkas darbu ar dažādām mērķauditorijām, doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Utenas A. un M. Mišķina publisko bibliotēku Lietuvā. Iegūtu jaunas zināšanas, pieredzi un prasmes par ārvalstu bibliotēku pakalpoumiem darbā ar cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.


Erasmus+ programmas Stratēģisko partnerību projekts Andragoģija: virtuālā tālmācības sistēma bibliotekāriem”


Atbalstīja – Eiropas Savienības izglītības, mācību, jaunatnes un sporta programma Erasmus+

Projekta iesniedzējs – Ādama Mickēviča Viļņas Reģiona publiskā bibliotēka

Projekta partneri – Viļņas apriņķa Ādama Mickēviča publiskā bibliotēka (LT), Lietuvas Bibliotekāru asociācija (LT), Latvijas Nacionālā bibliotēka (LV), Jelgavas pilsētas bibliotēka (LV), Inovatīvu sabiedrības centru asociācija (BG), Nikolā Furnadžijeva Reģionālā bibliotēka (BG)

Projekta īstenošanas laiks – 01.09.2015.–31.08.2017.

Projekta kopējās izmaksas – 129 915 EUR

Projektā piešķirtais finansējums Jelgavas pilsētas bibliotēkai – 14 315 EUR


Projekta mērķis: stiprināt bibliotekāru andragoģijas kompetences, kuru sniegšana ļautu bibliotēkām kļūt par organizācijām, kas nodrošina kvalitatīvus neformālās izglītības pakalpojumus sabiedrībai.


Projekta rezultāts: izstrādāta virtuāla andragoģijas mācību vietne, kurā iekļauti andragoģijas kursa materiāli visās partneru valstu valodās un angļu valodā, lai veicinātu mācību vides un tās satura plašu pieejamību bibliotēkāru sabiedrībai starptautiski. Jelgavas pilsētas bibliotēka iesaistās projektā kā mācību satura veidotāji latviešu valodas modulim "Efektīva komunikācija" un "Darbs ar bibliotekāru mērķgrupām".

 

Projekta vietne: go-andragogy.eu/


*Andragoģija – zinātne par pieaugušo izglītības procesu, tā mērķiem, organizāciju, metodēm, ievērojot pieaugušo mācīšanas un mācīšanās īpatnības, piemēram, pieredzi, sevis izpratni, gatavību mācīties, apgūto zināšanu praktisku izmantošanu. 
                                                                                                          (Izgūts no: letonika.lv)


Lasīšanas kultūras pilnveide trīsgadnieku ģimenēm Jelgavas pilsētas bibliotēkās "Pūcītes skola Jelgavā" (2017.gads)

Projekts veidots balstoties uz Latvijas nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības iniciēto lasīšanas veicināšanas programmu "Grāmatu starts".

 

Atbalstīja - Jelgavas pilsētas domes Kultūras padome

Projekta iesniedzējs – Jelgavas bibliotēku atbalsta biedrība "Libro" sadarbībā ar Jelgavas     pilsētas    bibliotēku

Pieprasītā summa – 1250 EUR

Piešķirtā summa – 950 EUR


Projekta mērķis: Ar grāmatas un rakstītā vārda starpniecību veicināt patriotismu un sniegt       zināšanas par Latviju; Radīt bērniem no mazotnes interesi par grāmatu, tadejādi veicinot lasīšanas paradumu attīstību un popularitātes pieaugumu vietējā sabiedrībā; radīt priekšnoteikumu, lai mazajiem trīsgadniekiem kopā ar vecākiem būtu īpašs prieks apmeklēt bibliotēku, un tas notiktu ne tikai projekta ietvaros, bet arī jebkurā citā laikā; mazināt dzīves līmeņa atšķirības mūsu pilsētā, dodot ģimenēm iespēju lasīt kvalitatīvu literatūru un saturīgi pavadīt brīvo laiku; sekmēt labvēlīgu vidi, lai palīdzētu izaugt inteliģentai, zinātkārai, izglītotai un vērtīborientētai jaunajai paaudzei.


Rezultāti: Jelgavas bibliotēkās - Jelgavas pilsētas bibliotēkā, bērnu bibliotēkā "Zinītis", bibliotēkā "Miezīte" un Pārlielupes bibliotēkā tika organizētas trīs nodarbības trīsgadniekiem un viņu ģimenēm, kuru laikā bērni iepazina bibliotēku un tās piedāvātās iespējas, iesaistījās radošās aktivitātēs.

Kopumā 2017. gadā projektā iesaistījās vairāk nekā 25 bērni 3 gadu vecumā un viņu vecāki. Bibliotēkā "Miezīte" Pūcēnu skola turpina savu darbību arī pēc projekta noslēguma.


Tikšanās cikls ar Latvijas rakstniekiem „Vārdu nospiedumi”


Atbalstīja – Valsts kultūrkapitāla fonds

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēka

Pieprasītā summa – 600 EUR

Piešķirtā summa – 480 EUR

Projekta mērķis: Radīt Jelgavas iedzīvotājiem interesi lasīt un iepazīt latviešu oriģinālliteratūru; organizēt bibliotēkā kvalitatīvus pasākumus; popularizēt latviešu autorus un viņu daiļradi; nodrošināt bibliotēkas apmeklētājiem un citiem interesentiem kulturālu atpūtu un radošu brīvā laika izmantošanu.

  

Ilgtermiņa mērķis: uzlabot lasīšanas kvalitāti un uzturēt augstu lasīšanas aktivitāti Jelgavas pilsētas bibliotēkās.


Projekta rezultāti: Jelgavas pilsētas bibliotēka organizēja tikšanās ar latviešu rakstniekiem. Sarunu ciklu 12. februārī aizsāka rakstniece Inese Zandere, pasākums veidots bērnu mērķauditorijai. 19. martā sarunu ciklu turpināja rakstnieks Roalds Dobrovenskis. 2. aprīlī sarunu ciklā piedalījās rakstniece Māra Svīre, bet 22. oktobrī noslēdza rakstnieks Aivars Kļavis.

Tikšanās notika Ģ. Eliasa Jelgavas Vēstures un Mākslas muzeja telpās.

Sarunu cikls ar latviešu autoriem veicina bibliotēkas darba rādītāju pieaugumu, vietējai sabiedrībai tiek sniegts kvalitatīvu pasākumu kopums ar iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, pieaug latviešu literatūras vērtība, veidojas jauni lasīšanas paradumi.


„Grāmatmīļu salidojums” lasīšanas veicināšanas programmas „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija” 2016 noslēguma pasākums Jelgavas pilsētas un Jelgavas skolu bibliotēkām (2016.gads)


Atbalstīja – Jelgavas Biedrību un nodibinājumu atbalsta programma

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēku atbalsta biedrība „Libro” sadarbībā ar Jelgavas pilsētas bibliotēkām

Pieprasītā summa – 530 EUR

Piešķirtā summa – 200 EUR


Projekta mērķis: Izstrādāt un realizēt Jelgavas pilsētas un Jelgavas skolu bibliotēkām vienotu „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 2016 noslēguma pasākumu „Grāmatmīļu salidojums”, lai izceltu lasošus, rakstošus, zinātkārus un radošus bērnus; pilnveidotu bibliotēkās notiekošo pasākumu kvalitāti, kas veicinātu bērnu un ģimeņu iekļaušanos vietējā sabiedrībā; veicinātu lasīšanas paradumu attīstību Jelgavā.


Projekta īstenošanas gaitā biedrība „Libro” sadarbībā ar Jelgavas pilsētas un skolu bibliotēkām Jelgavas Kultūras namā organizēja „Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas” 2016 lasīšanas svētku noslēguma pasākumu „Grāmatmīļu salidojums”. Pasākums bija kā motivātors, lai veicinātu interesi par lasīšanu, sevis izzināšanu, jaunu draugu ieguvi, saturīgu brīvā laika pavadīšanu, iedrošinot bērnus kļūt par pārliecinātiem un kompetentiem cilvēkiem. 

 


 

Lasīšanas kultūras pilnveide trīsgadnieku ģimenēm Jelgavas pilsētas bibliotēkās  "Pūcītes skola" (2016. gads)


Projekts veidots balstoties uz Latvijas nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības iniciēto lasīšanas veicināšanas programmu "Grāmatu starts".

Atbalstīja – Jelgavas pilsētas domes Kultūras padome

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēka

Pieprasītā summa – 1250 EUR

Piešķirtā summa – 750 EUR


Projekta mērķis: Veicināt lasīšanas paradumu attīstību ģimenēs un kopīgu brīvā laika pavadīšanu Jelgavas bibliotēkās, veidot lasītāju sabiedrību Jelgavā; mazināt dzīves līmeņa atšķirības mūsu pilsētā, dodot ģimenēm iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku un lasīt kvalitatīvu literatūru bibliotēkā; palīdzēt izaugt zinātkārai, inteliģentai, gudrai, izglītotai jaunajai Latvijas paaudzei.


Projekta rezultāti: Jelgavas pilsētas bibliotēkā un bibliotēkā Pārlielupe tika organizētas Pūcītes skoliņas nodarbības trīsgadniekiem un viņu ģimenēm. Pirmajā nodarbībā bērniem un viņu vecākiem notika iepazīšanās ekskursija pa bibliotēku, lasītas pasakas un krāsota pūcīte. Otrajā nodarbībā bērni skatījās bibliotēkas veidoto multfilmu "Kā mārīte Alise atklāja bibliotēku" un iesaistījās radošajās darbnīcās, trešajā nodarbībā bērni pavadīja kopā laiku spēlējot attīstošas spēles un saņēma Pūcēnu skoliņas liecības. 

Kopumā 2016. gadā projektā iesaistījās 24 bērni 3 gadu vecumā un viņu vecāki.


Tikšanās cikls ar Latvijas rakstniekiem „Kur piedzimst vārds” (2015. gads)


Atbalstīja – Valsts kultūrkapitāla fonds

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēka

Pieprasītā summa – 481.28 EUR

Piešķirtā summa – 480 EUR


Projekta mērķis: Iedvesmot Jelgavas pilsētas iedzīvotājus lasīt latviešu oriģinālliteratūru, veicināt lasīšanas tradīcijas, atgādināt par lieliskiem, interesantiem latviešu autoriem, kuru rakstītais vārds ir daudz tuvāks un saprotamāks mūsu dzīvesveidam un uztverei.


Ilgtermiņa mērķis: Uzlabot lasīšanas kvalitāti Jelgavas pilsētas bibliotēku lasītāju vidū.


Projekta rezultāti: Jelgavas pilsētas bibliotēka organizēja sarunu ciklu ar latviešu rakstniekiem. 31.janvārī bibliotēkā viesojās rakstniece Nora Ikstena, kas klausītājiem atspoguļoja pārdomas par savu romānu „Mātes piens”. 28. februārī bibliotēkā viesojās rakstniece un dzejniece Māra Zālīte, kuras grāmata „Pieci pirksti” saņēma Latvijas literatūras gada balvu. 10. aprīlī notika sarunu pēcpusdiena ar rakstnieku Māri Bērziņu par viņa grāmatu „Svina garša”, par kuru autors saņēma Baltijas Asamblejas balvu literatūrā. 24. aprīlī notika sarunu vakars ar rakstnieku Aldi Bukšu par viņa debijas romānu – „Parādu piedzinēji”.

Sarunu cikls ar latviešu autoriem veicina bibliotēkas darba rādītāju pieaugumu (lasītāju skaita pieaugums, grāmatu izsniegums), vietējai sabiedrībai tiek sniegts kvalitatīvu pasākumu kopums ar iespēju saturīgi pavadīt brīvo laiku, pieaug latviešu literatūras vērtība, veidojas jauni lasīšanas paradumi.


Ziemeļu Ministru padomes izglītības un pētniecības mobilitātes programmas Nordplus projekts „Librarians as lifelong information literacy educatos” („Bibliotekāri – mūžizglītības pedagogi”)


Atbalstīja – Nordplus

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēka

Projekta partneri – Helsinku Centrālā bibliotēka (Somija) (Helsinki City Library)

Projekta īstenošanas laiks  1.09.2015.–30.08.2016.

 Pieprasītā summa – 1370 EUR

 Piešķirtā summa – 1370 EUR


Projekta mērķis: iegūt jaunas zināšanas un prasmes par ārvalstu bibliotēku pieredzi informācijpratības veicināšanā un mācīšanā pieaugušo mērķauditorijā.


Projekta rezultāti: No 2016. gada 14. - 18.martam JPB bibliotekāres Klinta Kalnēja un Viktorija Agafonova devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Helsinku bibliotēkām. JPB pārstāves, pieredzes brauciena laikā, apmeklēja piecas Helsinku un tuvākās apkārtnes bibliotēkas: Pasilas bibliotēku, Helsinku Centrālo bibliotēku, divas Espo pilsētas bibliotēkas un Helsinku Universitātes bibliotēku, tādējādi iegūstot informāciju par Helsinku publisko bibliotēku sistēmpolitiku, darbības principiem un metodēm, pakalpojumiem un projektiem gan bērnu, gan pieaugušo izglītošanā. Iegūtās zināšanas tiek izmantotas, lai pilnveidotu JPB darbu, attīstītu jaunus pakalpojumus, veidotu bibliotēkas vidi modernāku, paplašinātu bibliotēkas darbību apmācību rīkošanā pieaugušajiem, piedalītos citos mobilitātes projektos.


Zemgales laikrakstu digitālā krājuma papildināšana 2


Atbalstīja – Valsts kultūrkapitāla fonds

Projekta iesniedzējs – Jelgavas pilsētas bibliotēka

Pieprasītā summa – 2668.41 EUR

Piešķirtā summa – 2000 EUR

 


Projekta mērķis:  Digitalizēt kultūrvēsturiski nozīmīgo Latvijas Trešās atmodas laika laikrakstu „Jelgavas Ziņotājs” un tā paralēlo izdevumu krievu valodā (1989-1992), tā nodrošinot nesenās un maz izpētītās vēstures materiālu pieejamību tiešsaistē.


Ilgtermiņa mērķis: saglabāt un popularizēt Zemgales novada kultūras mantojumu, paplašināt tā izmantošanas iespējas un nodrošināt pieejamību elektroniskā formā.


Projekta piešķirtā finansējuma ietvaros Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pabeigta laikraksta „Jelgavas Ziņotājs” digitalizācija (1992. gads), un digitalizēts laikraksta analogs krievu valodā „Елгавас зинётайс”.


Zemgales laikrakstu digitālā krājuma papildināšana

 

Atbalstīja – Valsts kultūrkapitāla fonds

Projekta iesniedzējs – Jelgavas Zinātniskā bibliotēka

Pieprasītā summa – 3618 EUR

 Piešķirtā summa – 1200 EUR


Projekta mērķis: Digitalizēt kultūrvēsturiski nozīmīgo Latvijas Trešās atmodas laika laikrakstu „Jelgavas Ziņotājs” un tā paralēlo izdevumu krievu valodā (1989-1992), tā nodrošinot nesenās un maz izpētītās vēstures materiālu pieejamību tiešsaistē.


Ilgtermiņa mērķis: saglabāt un popularizēt novada kultūras mantojumu, paplašināt tā izmantošanas iespējas, nodrošināt pieejamību elektroniskā formā.


Projekta piešķirtā finansējuma ietvaros Latvijas Nacionālajā bibliotēkā pabeigta laikraksta „Jelgavas Ziņotājs” digitalizācija (1992. gads), un digitalizēts laikraksta analogs krievu valodā „Елгавас зинётайс”.