Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Kontakti

 

 

Lasīšanas termiņa pagarināšana    63046587
     
     
 

Lāsma Zariņa

Direktore

63046721

Lasma.Zarina@biblioteka.jelgava.lv,  info@biblioteka.jelgava.lv

 

     

 

Dzintra Punga

Direktores vietniece, novada pašvaldību bibliotēku metodiskā darba vadītāja

63007745

Dzintra.Punga@biblioteka.jelgava.lv,  info@biblioteka.jelgava.lv

   
 

Liāna Pastere 

Direktores vietniece saimniecības darbos

63046721 

Liana.Pastere@biblioteka.jelgava.lv

   

 

 

Klinta Kalnēja

Projektu vadītāja

63046488

Klinta.Kalneja@biblioteka.jelgava.lv

     

 

Baiba Īvāne-Kronberga

Informācijas nodaļa

63007747

Baiba.Ivane-Kronberga@biblioteka.jelgava.lvinfo@biblioteka.jelgava.lv

     
 

Vivita Armanoviča

Lasītāju apkalpošanas nodaļa, Abonements

63046587

Vivita.Armanovica@biblioteka.jelgava.lvabo@biblioteka.jelgava.lv

     
 

Viktorija Agafonova

Starpbibliotēku abonements

63007748

sba@biblioteka.jelgava.lvViktorija.Agafonova@biblioteka.jelgava.lv

     

 

Sandra Silmane

Komplektēšanas un apstrādes nodaļa

63007746

Sandra.Silmane@biblioteka.jelgava.lv

     
 

Olga Spirta

BIS ALISE sistēmas administratore

63007748

Olga.Spirta@biblioteka.jelgava.lv

     

 

Aiga Volkova

Pārlielupes bibliotēka

Tālr./fakss:63011829

Parlielupe@biblioteka.jelgava.lv, Aiga.Volkova@biblioteka.jelgava.lv 

   

 


 

Miezītes bibliotēka

63083151

Miezite@biblioteka.jelgava.lv

     

 

Baiba Karčevska

Bērnu bibliotēka „Zinītis"

63029093

Zinitis@biblioteka.jelgava.lv , Baiba.Karcevska@biblioteka.jelgava.lv

 

 

Citi kontakti:Uzziņas, konsultācijas, tālr.  63046713, 63007747, 63046587 vai  info@biblioteka.jelgava.lv

 

Haralds Bukšs (Datortīkla administrators), tālr. 63007744, Haralds.Bukss@biblioteka.jelgava.lv

Kristīne Umbraško (Pašvaldības iestāžu centralizētās grāmatvedības vadītāja)

Tālr. 63023730, Kristine.Umbrasko@gramatvediba.jelgava.lv

 

Jelgavas bibliotēkas sociālajos tīklos