Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Kontakti

 

Lasīšanas termiņa pagarināšana  63046587

Kā mūs atrast

     
 

Lāsma Zariņa

Direktore

63046721

Lasma.Zarina@biblioteka.jelgava.lv, info@biblioteka.jelgava.lv

 

     

 

Linda Langenfelde

Direktores vietniece metodiskajā darbā

63007745

Linda.Langenfelde@biblioteka.jelgava.lv, info@biblioteka.jelgava.lv

   
 

Liāna Pastere 

Direktores vietniece saimniecības darbos

62803656 

Liana.Pastere@biblioteka.jelgava.lv

   

 

 

Klinta Kalnēja-Āne

Projektu vadītāja

63046488

Klinta.Kalneja-Ane@biblioteka.jelgava.lv

 

     

 

Andra Poota

Novadpētniecības speciāliste

63007747

Andra.Poota@biblioteka.jelgava.lvinfo@biblioteka.jelgava.lv

     
 

Vivita Armanoviča

Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja

63046587

Vivita.Armanovica@biblioteka.jelgava.lvabo@biblioteka.jelgava.lv

     
 

Viktorija Agafonova

Reģionālās bibliotekārās mācību nodaļas vadītāja

Starpbibliotēku abonements

63046488

Viktorija.Agafonova@biblioteka.jelgava.lvsba@biblioteka.jelgava.lv

     

 

Maija Rubauska

Informācijas resursu attīstības nodaļas vadītāja

63007746

Maija.Rubauska@biblioteka.jelgava.lv

     
 

Olga Spirta

Sistēmbibliotekāre

Olga.Spirta@biblioteka.jelgava.lv

     
   

Anna Siliņa

Sabiedrisko attiecību speciāliste

63046488

Anna.Silina@biblioteka.jelgava.lv

 


 


 

Jana Ķepīte 

Pārlielupes bibliotēkas vadītāja

63011829

Jana.Kepite@biblioteka.jelgava.lvParlielupe@biblioteka.jelgava.lv

   

 


 

Liene Vespere

Miezītes bibliotēkas vadītāja

63083151

Liene.Vespere@biblioteka.jelgava.lvMiezite@biblioteka.jelgava.lv 

     

 

Baiba Karčevska

Bērnu un jauniešu bibliotēkas "Zinītis" vadītāja

63029093

Baiba.Karcevska@biblioteka.jelgava.lv, Zinitis@biblioteka.jelgava.lv 


 

 

Citi kontakti:Uzziņas, konsultācijas, tālr.  63046713, 63007747, 63046587 vai  info@biblioteka.jelgava.lv

Kasiere, tālr. 63007748 

Haralds Bukšs (Datortīkla administrators), tālr. 63007744, Haralds.Bukss@biblioteka.jelgava.lv

Kristīne Umbraško (Pašvaldības iestāžu centralizētās grāmatvedības vadītāja)

Tālr. 63023730, Kristine.Umbrasko@gramatvediba.jelgava.lv

 

Jelgavas bibliotēkas sociālajos tīklos