Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Jelgavas pilsētas bibliotēka un tās filiāles piedāvā:
- vairāk nekā 193 000 grāmatu, t.sk. ap 57 000 daiļliteratūras, 32 000 bērnu grāmatu
- vairāk nekā 5 400 audiovizuālo materiālu (CD, DVD  mūzikas ieraksti, filmas,           
      klausāmgrāmatas bērniem u.c.)
- vairāk nekā 300 nosaukumu preses izdevumu  žurnālus un laikrakstus
- elektroniskās datubāzes, t.sk. e-grāmatas lasīšanai ārpus bibliotēkas
- bezmaksas internetu, bezvadu internetu (WiFi)  u.c. pakalpojumus

 

Jelgavas pilsētas bibliotēka ir pilsētas pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, reģiona galvenā bibliotēka, Zemgales lielākā publiskā bibliotēka. Bibliotēkai ir 3 filiāles – Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka un bērnu bibliotēka, viena bibliotēka uz 15 761 pilsētas iedzīvotāju. Vidēji dienā bibliotēkas apmeklē 413 cilvēki. Mūsu bibliotēkas pieejamas arī sociālajos tīklos.

 

Bibliotēkā tiek veidots Jelgavas pilsētas un novada pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs, Jelgavas novadpētniecības datu bāze, ievērojamo personību datu bāze u.c.

 

Bibliotēka ir konsultatīvais un metodiskais centrs 28 Jelgavas un Ozolnieku novadu pašvaldību bibliotēkām; reģionālais mācību centrs ar datorizētu mācību klasi, starpbibliotēku abonementa centrs Zemgales reģionā.

Bibliotēkā ir lokālais tīkls ar 3 serveriem un 72 datoriem, bezvadu INTERNETA pieslēgums, bezmaksas internets. Lasītāju rīcībā ir 16 datori, e-grāmatu lasītājs, īpašas palielināšanas ierīces tekstu lasīšanai un daudz citu pakalpojumu.

Bibliotēkas ēka ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

 

Jelgavas pilsētas domes 2016.gada 28. aprīļa lēmums par bibliotēkas nosaukuma maiņu.

 

Bibliotēkas pasākumi attēlos