Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Jelgavas pilsētas bibliotēka

Jelgavas bibliotēka un tās filiāles piedāvā:

    - vairāk nekā 130 000 grāmatu, t.sk. ap 48 000 daiļliteratūras, 23 000 bērnu grāmatu
    - vairāk nekā 6 000 audiovizuālo materiālu (CD, DVD – mūzikas ierakstifilmas,           
      klausāmgrāmatas bērniem u.c.)
    - vairāk nekā 400 nosaukumu preses izdevumu – žurnālus un laikrakstus
    - elektroniskās datubāzes, t.sk. e-grāmatas lasīšanai ārpus bibliotēkas
    - bezmaksas internetu, bezvadu internetu (WiFi)  u.c. pakalpojumus

 

Jelgavas bibliotēka ir Jelgavas valstspilsētas pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, reģiona galvenā bibliotēka, Zemgales lielākā publiskā bibliotēka. Bibliotēkai ir 3 filiāles – Miezītes bibliotēka, Pārlielupes bibliotēka un bērnu bibliotēka, viena bibliotēka uz 15 761 pilsētas iedzīvotāju. Vidēji dienā bibliotēkas apmeklē 413 cilvēki. Mūsu bibliotēkas pieejamas arī sociālajos tīklos.

 

Bibliotēkā tiek veidots Jelgavas pilsētas un novada pašvaldību un skolu bibliotēku kopkatalogs, Jelgavas novadpētniecības datu bāze, ievērojamo personību datu bāze u.c.

 

Bibliotēka ir konsultatīvais un metodiskais centrs 26 Jelgavas novada pašvaldību bibliotēkām; reģionālais mācību centrs ar datorizētu mācību klasi, starpbibliotēku abonementa centrs Zemgales reģionā.

Bibliotēkā ir lokālais tīkls ar  72 datoriem, bezvadu INTERNETA pieslēgums, bezmaksas internets. Lasītāju rīcībā ir 16 datori, e-grāmatu lasītājs, īpašas palielināšanas ierīces tekstu lasīšanai un daudz citu pakalpojumu.

Bibliotēkas ēka ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis.

 

Jelgavas pilsētas domes 2016.gada 28. aprīļa lēmums par bibliotēkas nosaukuma maiņu.

 

2020.gadā bibliotēka svin savu simtgadi, Informācijas nodaļas vadītāja Baiba Īvāne sagatavojusi publikāciju sēriju par bibliotēkas  vēsturi.

Bibliotēkas pasākumi attēlos