Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Interesanti

Neparastas grāmatas Jelgavas pilsētas bibliotēkas krājumos


Visvecākā grāmata

Visvecākā grāmata Jelgavas pilsētas bibliotēku krājumos:

Vertot, abbe de, 1655-1735. Histoire des revolutions arrivees das le gouvernement de la republique romaine. - Paris : Francois Barois, 1720.

 

 

 

 

 

 

Visvecākā Jelgavā (Mītavā) izdotā grāmata

 

Mirbach, Otto von.  Briefe aus und nach Kurland wahrend der Regierungsjahre des Hercogs Jakob : mit Ruckblicken in die Vorzeit / Otto von Mirbach. - 2.Auflage. - Mitau : Friedrich Lucas, 1846.

 

 

 

 

Vislielākā grāmata

 

Velhagen & Klasings Neuer Volks- und Familien- Atlas in einhundert Kartenseiten. - Bielefeld, Leipzig, 1901.

Grāmatas izmēri — 31x45 cm

 

 

 

 

 

 

 

Vismazākās grāmatas

Latviešu — vācu vārdnīca/sast. I.Andersone. — Rīga : Avots, 2003. — 509 lpp.
Grāmatas izmēri: 4x5 cm.


MINIATŪRGRĀMATU kolekcija

 

 

 

Visbiezākās grāmatas

Фабрично-Заводскiя Предпрiятiя Россiйской Имперiи (исключая Финляндию). — Петроград, 1914.
(Krievijas impērijas fabriku, uzņēmumu, firmu un īpašnieku uzvārdu katalogs).
Grāmatas biezums — 9 cm.


Makkalova, Kolīna. Pirmais vīrs Romā
. — Rīga: Zvaigzne ABC, 2010. — 1215 lpp. — ISBN 9789934007651. Grāmatas biezums — 12 cm.

 

 

 

 

 

Retie un īpaši vērtīgie izdevumi glabājas atsevišķā krātuvē, kopā ap 6 tūkstoši iespieddarbu, tie pieejami lasītavā.

Senākās, pirms 1900.gada izdotās — gandrīz 1000 grāmatu (2017.01.01.), tai skaitā: