Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Projekti

Īstenotie projekti


Aktuālie projekti

 

 

Lasīšanas kultūras pilnveide trīsgadnieku ģimenēm Jelgavas pilsētas bibliotēkās – "Pūcītes skola Jelgavā"


Atbalstīja – Jelgavas pilsētas domes Kultūras padome

Projekta iesniedzējs – Jelgavas bibliotēku atbalsta biedrība "Libro" sadarbībā ar Jelgavas Pilsētas bibliotēku

Pieprasītā summa – 625 EUR

Piešķirtā summa  625 EUR

 

Projekts veidots balstoties uz Latvijas nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrības iniciēto lasīšanas veicināšanas programmu "Grāmatu starts".

 

Projekta mērķis: organizēt Jelgavas Pilsētas bibliotēkā un filiālbibliotēkās nodarbību ciklu trīsgadīgiem bērniem un viņu vecākiem, lai ar radošām aktivitātēm jau no agrīna vecuma veicinātu bērnu interesi par lasīšanu, bibliotēkas apmeklēšanu, kā arī sniegtu iespējas ikvienam iegūt pieeju kvalitatīvai literatūrai un zināšanām.


Rezultāti: Projekts veicinās lasīšanas paradumu attīstību Jelgavas pilsētā, kā arī nodrošinās vienlīdzīgas izglītošananās un attīstības iespējas ikvienam bērnam.

 


 

Nordplus projekts "Adult non-formal education and trainings in public libraries: experience of Denmark libraries" ("Pieaugušo neformālā izglītība un apmācības publiskajās bibliotēkās: Dānijas bibliotēku pieredze")


Atbalstīja – Nordplus

Projekta iesniedzējs – Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Projekta partneri – Randers Library (Randersas bibliotēka)

Projekta īstenošanas laiks – 01.09.2019.–31.10.2021.

Projekta ID numurs: NPAD-2023/10373

Pieprasītā summa – 1660 EUR

Piešķirtā summa – 1660 EUR

 

Projekta mērķis: iegūt jaunu pieredzi par pieaugušo neformālo izglītību un apmācībām Dānijas publiskajās bibliotēkās.

 

Projekta plānotie rezultāti: attīstīt Jelgavas Pilsētas bibliotēkas darbu ar dažādām mērķauditorijām, doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Randersas publisko bibliotēku Dānijā. Iegūtu jaunas zināšanas, pieredzi un prasmes par ārvalstu bibliotēku pakalpojumiem pieaugušo neformālajā izglītībā un apmācībās.

 


 

Sarunu cikls, kurā rakstnieki tiekas ar saviem lasītājiem "Rakstīta vārda pēdās"

 

Finansē – Valsts kultūrkapitāla fonds

Projekta iesniedzējs – Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Projekta kopējās izmaksas – 1130 EUR

Pieprasītā summa – 1000 EUR

Piešķirtā summa – 1000 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 01.05.2023 - 31.12.2023

 

Ilgtermiņa mērķis: ar kvalitatīvu pasākumu kopumu projektā “Rakstīta vārda pēdās” veicināt interesi par latviešu oriģinālliteratūras lasīšanu un uzturēt augstu lasīšanas aktivitāti Jelgavas bibliotēkās.

 

Īstermiņa mērķi: radīt Jelgavas iedzīvotājos interesi lasīt un iepazīt latviešu oriģinālliteratūru; organizēt bibliotēkā kvalitatīvus pasākumus; popularizēt latviešu autorus un viņu daiļradi; nodrošināt bibliotēkas apmeklētājiem un citiem interesentiem kulturālu atpūtu un radošu brīvā laika pavadīšanu.

 

Projekta īstenošanas gaitā Jelgavas Pilsētas bibliotēkas un filiālbibliotēku apmeklētājiem un viesiem tiks noorganizētas piecas tikšanās ar projektā iesaistītajiem rakstniekiem Andri Kalnozolu (Jelgavas Pilsētas bibliotēkā), Dzintaru Tilaku (Bērnu un jauniešu bibliotēkā "Zinītis"), Gunitu Freimani (Miezītes bibliotēkā), Lauru Vinogradovu (Pārlielupes bibliotēkā), Andri Akmentiņu (Jelgavas Pilsētas bibliotēkā)."Sienas, kas runā" – UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkls "Stāstu bibliotēkas"


UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkls "Stāstu bibliotēkas" ir Latvijas bibliotēku tīkls, kas veidots ar mērķi veicināt neformālo izglītību mantojuma jomā caur stāstniecību kā nozīmīgu nemateriālā kultūras mantojuma daļu.

Tīkls ir īpaša Latvijas bibliotēku sadarbības un pieredzes apmaiņas platforma, kuras ietvaros tiek īstenotas plaša tematiskā loka kultūras mantojumam un stāstniecības tradīcijai veltītas aktivitātes.

Jelgavas Pilsētas bibliotēka ir iesaistījusies projektā.

 

UNESCO LNK tīkla "Stāstu bibliotēkas" uzdevumi:

  • veicināt Tīkla bibliotēku pieredzes apmaiņas lokālā mantojuma apzināšanai, izpētei un informācijas pieejamības nodrošināšanai;
  • pilnveidot metodiskās zināšanas stāstīšanas tradīcijas uzturēšanā, saglabāšanā un attīstībā;
  • veicināt Tīklā iesaistīto dalībnieku individuālo stāstīšanas prasmju pilnveidi, zināšanas par UNESCO darbību un mantojumu Latvijā, pieredzes apmaiņu darbam ar vietējo kopienu starppaudžu dialoga veicināšanā un lokālā mantojuma apzināšanā.

"Stāstu bibliotēkas" tīmekļvietne: www.stastubibliotekas.com


Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" 2023

 

No 2001. gada Latvijā veiksmīgi darbojas lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija". Tā ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva, ko raksturo visplašākais aptvērums. Programma tiek īstenota ikvienā Latvijas novadā un, kopš 2007. gada, tā ir pieejama arī ārpus Latvijas robežām. Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni, jaunieši, no 2012. gada – arī pieaugušie. Tādējādi, rādot priekšzīmi bērniem, par žūrijas ekspertiem ir kļuvuši daudzi vecāki, vecvecāki un skolotāji.

 

Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību.

 

Programmas finansējums: Programmas valsts finansējums veido 35% no programmas nodrošinājuma, tādēļ tāpat kā citus gadus ceram uz vietējo bibliotēku, pašvaldību, individuālu sponsoru, skolu atbalsta biedrību un citu nevalstisko organizāciju atbalstu, kam rūp, lai lasītājs varētu iepazīties ar aktuālu literatūru un iesaistītos valsts mēroga lasīšanas veicināšanas kampaņā.

 

Jelgavas Pilsētas bibliotēka un tās filiālbibliotēkas bērnu bibliotēka "Zinītis", Pārlielupes bibliotēka un Miezītes bibliotēka katru gadu iesaistās "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" lasōšanas veicināšanas programmā.

 

2023. gada Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas grāmatu kolekcija skatāma elektroniskajā katalogā.

 

Vairāk par lasīšanas veicināšanas programmu lasi: www.lnb.lv un lasāmkoks.lv