Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Projekti

Īstenotie projekti


Aktuālie projekti

 

ERASMUS+ programmas projekts The Third Reading Age (“Digitālā lasīšana trešajai paaudzei”)

 

 

Finansē: RASMUS +

Projekta iesniedzējs: Rijekas Pilsētas bibliotēka (Horvātija)

Projekta ID: 2020-1-HR01-KA204-077729

Projekta finansējums: 202 006,00 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2020 - 31.08.2022

 

Projekta mērķi:

 • Palielināt piekļuvi jaunajām komunikācijas tehnoloģijām gados vecākiem pieaugušajiem un attīstīt digitālās lasīšanas kultūru starp iedzīvotājiem vecumā no 60 gadiem.
 • Attīstīt kompetences pedagogiem un bibliotēku darbiniekiem, kas strādā ar gados vecākiem pieaugušajiem, lai viņi varētu pielāgot mācīšanu vietējam kontekstam un izglītojamo vajadzībām.
 • Jaunu izglītojošu materiālu un resursu izstrāde, lai veicinātu senioru interesi darboties digitālajā telpā.

Projekta īstenošanas gaitā Jelgavas Pilsētas bibliotēkā darbojas kā ieinteresētā puse vienam no projekta partneriem – SIA ArtSmart. Bibliotēkas loma un uzdevums projekta ietvaros: piedalīties projekta rezultātu izvērtēšanā, pārbaudē un popularizēšanā ikvienam jomas profesionālim.

 

Projekta tīmekļvietne: www.3rd-reading-age.eu

 


 

"Iedvesma jaunradei" - Bērnu un jauniešu bibliotēkas "Zinītis" projekts

   

Finansē: Valsts kultūrkapitāla fonds

Projekta iesniedzējs: Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Projekta īstenošanas vieta: Jelgavas bērnu un jauniešu bibliotēka "Zinītis" (Zemgales prospekts 7)

Piešķirtā summa: 640 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 01.09.2021 - 31.12.2022

 

Ilgtermiņa mērķis: 2022.gads Eiropā tiek pasludināts par Eiropas Jaunatnes gadu (EYY2022), galveno uzmanību pievēršot ilgtermiņa pozitīvas ietekmes radīšanai uz Eiropas jauniešiem, ņemot vērā apstākļus pēc Covid-19 pandēmijas. Jauniešiem būs galvenā loma Eiropas nākotnes veidošanā. Covid-19 izraisīja tālejošas sekas attiecībā uz darba un studiju iespējām, ceļojumu plāniem un sociālo dzīvi. Tomēr EYY2022 ietvaros, ES cenšas nodrošināt jauniešiem vairāk un labākas iespējas nākotnē. Šī iniciatīva papildina arī atveseļošanas instrument NextGenerationEU, kura mērķis ir kvalitatīva darba, izglītības un apmācības iespējas Eiropas jauniešiem. “Pandēmija ir laupījusi jauniešiem daudz iespēju – satikties un iegūt jaunus draugus, piedzīvot un iepazīt jaunas kultūras. Lai gan mēs nevaram viņiem šo laiku atdot, mēs šodien ierosinām 2022. gadu pasludināt par Eiropas Jaunatnes gadu,” sacīja Eiropas Komisijas prezidente Urzula fon der Leiena paziņojumā presei 2021. gada oktobrī.

 

Īstermiņa mērķi: 

 1. Organizējot tikšanās reizes ar rakstniecēm, jauniešos radīt vēlmi iesaistīties Jauniešu klubā.
 2. Popularizējot latviešu autoru oriģinālliteratūru jauniešiem, veicināt vēlmi radīt pašiem savus literāros darbus un iedrošināt piedalīties stipendiju konkursos jaunajiem rakstniekiem.
 3. Popularizēt jaunos latviešu autorus un viņu daiļradi.
 4. Iepazīstināt jauniešus ar dažādiem žanriem un rakstīšanas pieredzēm.

Projekta īstenošanas gaitā bibliotēkā tiks izveidots jauniešu klubs, kurā regulāri tiks organizētas tikšanās ar rakstniekiem, tādējādi nodrošinot jauniešiem saturīgas brīvā laika pavadīšanas iespējas un iedvesmojot jaunradei.

Projekta ietvaros jauniešiem tiks organizētas tikšanās Jelgavas un bērnu bibliotēkā "Zinītis" (Zemgales prospekts 7) ar rakstnieci Maiju Bumbieri - septembrī, Aneti Grīnbergu - oktobrī, Džeinu Šteinbergu (novembrī), Agnesi Zarāni - decembrī.

 


 

ERASMUS+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekts “Youth is stranger than fiction” (“Jaunieši košāki par iztēli”)


Finansē – ERASMUS +

Projekta vadošais partneris – Šauļu apriņķa Povila Višinska publiskā bibliotēka 

(Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka)

Projekta partneri – Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Tallinas Centrālā bibliotēka

Projekta finansējums – 11 856 EUR

Jelgavas pilsētas bibliotēkas finansējuma daļa – 3 952 EUR

Projekta īstenošanas laiks – 01.08.2019.–30.09.2022.

 

Projekta mērķis ir sniegt bibliotekāriem nepieciešamās zināšanas un paplašināt redzeslauku par to, kā sadarboties, informēt un strādāt ar jauniešiem neformālās izglītības kontekstā.

Projekta uzdevumi mērķa sasniegšanai ir:

 1. Noteikt galvenos kvalifikācijas komponentus darbiniekiem, kas strādā ar jauniešiem bibliotēkās, un izveidot apmācību kursu bibliotekāriem.
 2. Sniegt bibliotekāriem plašāku un daudzveidīgāku skatījumu uz piedāvājamo pakalpojumu dažādību, kas paredzēti jauniešu kopienām un sabiedrībā kopumā.
 3. Iepazīstināt bibliotekārus ar galvenajām zināšanām par mūsdienu jauniešiem un to vajadzībām, pielietojot novatoriskus un adaptīvus neformālās izglītības un informācijas pakalpojumu attīstības līdzekļus.

Projekta ietvaros tiks organizēti bibliotekāru apmācību kursi, kuru programma būs pielāgota jaunu zināšanu un prasmju, kompetenču apguvei darbā ar jauniešu mērķauditoriju.


"Sienas, kas runā" – UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkls "Stāstu bibliotēkas"


UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkls "Stāstu bibliotēkas" ir Latvijas bibliotēku tīkls, kas veidots ar mērķi veicināt neformālo izglītību mantojuma jomā caur stāstniecību kā nozīmīgu nemateriālā kultūras mantojuma daļu.

Tīkls ir īpaša Latvijas bibliotēku sadarbības un pieredzes apmaiņas platforma, kuras ietvaros tiek īstenotas plaša tematiskā loka kultūras mantojumam un stāstniecības tradīcijai veltītas aktivitātes.

Jelgavas Pilsētas bibliotēka ir iesaistījusies projektā.

 

UNESCO LNK tīkla "Stāstu bibliotēkas" uzdevumi:

 • veicināt Tīkla bibliotēku pieredzes apmaiņas lokālā mantojuma apzināšanai, izpētei un informācijas pieejamības nodrošināšanai;
 • pilnveidot metodiskās zināšanas stāstīšanas tradīcijas uzturēšanā, saglabāšanā un attīstībā;
 • veicināt Tīklā iesaistīto dalībnieku individuālo stāstīšanas prasmju pilnveidi, zināšanas par UNESCO darbību un mantojumu Latvijā, pieredzes apmaiņu darbam ar vietējo kopienu starppaudžu dialoga veicināšanā un lokālā mantojuma apzināšanā.

"Stāstu bibliotēkas" tīmekļvietne: www.stastubibliotekas.com


Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" 

No 2001. gada Latvijā veiksmīgi darbojas lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija". Tā ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva, ko raksturo visplašākais aptvērums. Programma tiek īstenota ikvienā Latvijas novadā un, kopš 2007. gada, tā ir pieejama arī ārpus Latvijas robežām. Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni, jaunieši, no 2012. gada – arī pieaugušie. Tādējādi, rādot priekšzīmi bērniem, par žūrijas ekspertiem ir kļuvuši daudzi vecāki, vecvecāki un skolotāji.

 

Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību.

 

Programmas finansējums: Programmas valsts finansējums veido 35% no programmas nodrošinājuma, tādēļ tāpat kā citus gadus ceram uz vietējo bibliotēku, pašvaldību, individuālu sponsoru, skolu atbalsta biedrību un citu nevalstisko organizāciju atbalstu, kam rūp, lai lasītājs varētu iepazīties ar aktuālu literatūru un iesaistītos valsts mēroga lasīšanas veicināšanas kampaņā.

 

Jelgavas Pilsētas bibliotēka un tās filiālbibliotēkas bērnu bibliotēka "Zinītis", Pārlielupes bibliotēka un Miezītes bibliotēka katru gadu iesaistās "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" lasōšanas veicināšanas programmā.

 

Vairāk par lasīšanas veicināšanas programmu lasi: www.lnb.lv un lasāmkoks.lv