Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Projekti

Īstenotie projekti


Aktuālie projekti

 

“Literatūra kā vērtība" – tikšanās cikls ar rakstniekiem un literatūras vērtības zinātājiem

 

Finansē – Valsts kultūrkapitāla fonds

Projekta iesniedzējs – Jelgavas Pilsētas bibliotēka

Projekta kopējās izmaksas – 1006.44 EUR

Pieprasītā summa – 889.44 EUR

Piešķirtā summa – 720 EUR

 

 

Ilgtermiņa mērķis: ar kvalitatīvu pasākumu kopumu projektā “Literatūra kā vērtība” veicināt interesi par lasīšanu un uzturēt augstu lasīšanas aktivitāti Jelgavas bibliotēkās.

 

Īstermiņa mērķi: radīt Jelgavas iedzīvotājos interesi lasīt un iepazīt latviešu oriģinālliteratūru; organizēt bibliotēkā kvalitatīvus pasākumus; popularizēt latviešu autorus un viņu daiļradi; nodrošināt bibliotēkas apmeklētājiem un citiem interesentiem kulturālu atpūtu un radošu brīvā laika pavadīšanu.

 

Projekta īstenošanas gaitā bibliotēku regulārajiem apmeklētājiem un viesiem tiks noorganizētas piecas tikšanās ar projektā iesaistītajiem rakstniekiem un literatūras vērtības zinātājiem (Maiju Krekli, Maiju Pohodņevu, Modri Pelsi, Andru Manfeldi, Semjonu Haņinu, Agiju Staku), uzsverot viņu daiļradi, sniedzot iespēju apmeklētājiem iesaistīties diskusijās


Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) stratēģiskās partnerības pieaugušo izglītības sektorā projekts “Rural and Regional Libraries as Local Family Entrepreneurship centres” (“Lauku un reģionālās bibliotēkas kā vietējie ģimenes uzņēmējdarbības centri”)

 

Projekta akronīms – Family Business Library

Projekta Nr.: 2020-1-LV01-KA204-077548 

Projekta iesniedzējs un vadošais partneris – SIA “ArtSmart” (Latvija)

Projekta partneri – Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Padebornas Universitāte (Vācija), Rijekas pilsētas bibliotēka (Horvātija), nevalstiskā organizācija “Mine Vaganti”(Itālija), Diona Olimpa pašvaldība (Grieķija)

Projektu finansē – ERASMUS+

Projekta finansējums – 170 172 EUR

Jelgavas pilsētas bibliotēkas finansējuma daļa – 21 755 EUR 

Projekta īstenošanas laiks – 01.10.2020.–31.05.2022. 

 

Projekts veicinās (mācīs) uzņēmējdarbību reģionos, kas nav pilsētu reģioni, īpašu uzmanību pievēršot ģimenes uzņēmumu izveides veicināšanai, un izmantos reģionālās un lauku bibliotēkas kā platformu, lai sasniegtu cilvēkus, kas dzīvo reģionālos un lauku apvidos. 

 

Projekta mērķi ir:

  • novatoriskas prakses izstrāde un īstenošana, mācot uzņēmējdarbību cilvēkiem, kas dzīvo reģionos un laukos;
  • iniciatīvas un uzņēmējdarbības sajūtu palielināšana starp cilvēkiem, kas dzīvo reģionos un lauku apvidos;
  • sistēmas, kurā bibliotēkas kalpo kā lauku uzņēmējdarbības attīstības centri, izvedošana.

Projekta tiešās mērķgrupas ir Eiropas reģionālo un lauku bibliotēku apmeklētāji, cilvēki (īpaši ģimenes), kas dzīvo Eiropas reģionālajos un lauku reģionos un reģionālo un lauku bibliotēku bibliotekāri.

 

Projekta netiešās mērķgrupas ir cilvēki, kas ir pārcēlušies no lauku rajoniem uz pilsētām (radot jaunas iespējas laukos dzīvojošajiem, viņi varētu atgriezties laukos),un sabiedrība kopumā.  


Projekta rezultātā tiks izstrādāti E-mācību modulis par uzņēmējdarbību izmantošanai bibliotēkās, mentoringa metodika un e-mācību kursu modulis bibliotekāriem.

 

Projekta tīmekļvietne: https://family-business-library.eduproject.eu


ERASMUS+ programmas Pamatdarbības Nr.1 (KA1) projekts “Youth is stranger than fiction” (“Jaunieši košāki par iztēli”)

Finansē – ERASMUS +

Projekta vadošais partneris – Šauļu apriņķa Povila Višinska publiskā bibliotēka 

(Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka)

Projekta partneri – Jelgavas Pilsētas bibliotēka, Tallinas Centrālā bibliotēka

Projekta finansējums – 11 856 EUR

Jelgavas pilsētas bibliotēkas finansējuma daļa – 3 952 EUR

Projekta īstenošanas laiks – 01.08.2019.–30.09.2022.

 

Projekta mērķis ir sniegt bibliotekāriem nepieciešamās zināšanas un paplašināt redzeslauku par to, kā sadarboties, informēt un strādāt ar jauniešiem neformālās izglītības kontekstā.

Projekta uzdevumi mērķa sasniegšanai ir:

  1. Noteikt galvenos kvalifikācijas komponentus darbiniekiem, kas strādā ar jauniešiem bibliotēkās, un izveidot apmācību kursu bibliotekāriem.
  2. Sniegt bibliotekāriem plašāku un daudzveidīgāku skatījumu uz piedāvājamo pakalpojumu dažādību, kas paredzēti jauniešu kopienām un sabiedrībā kopumā.
  3. Iepazīstināt bibliotekārus ar galvenajām zināšanām par mūsdienu jauniešiem un to vajadzībām, pielietojot novatoriskus un adaptīvus neformālās izglītības un informācijas pakalpojumu attīstības līdzekļus.

Projekta ietvaros tiks organizēti bibliotekāru apmācību kursi, kuru programma būs pielāgota jaunu zināšanu un prasmju, kompetenču apguvei darbā ar jauniešu mērķauditoriju.


"Sienas, kas runā" – UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkls "Stāstu bibliotēkas"


UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkls "Stāstu bibliotēkas" ir Latvijas bibliotēku tīkls, kas veidots ar mērķi veicināt neformālo izglītību mantojuma jomā caur stāstniecību kā nozīmīgu nemateriālā kultūras mantojuma daļu.

Tīkls ir īpaša Latvijas bibliotēku sadarbības un pieredzes apmaiņas platforma, kuras ietvaros tiek īstenotas plaša tematiskā loka kultūras mantojumam un stāstniecības tradīcijai veltītas aktivitātes.

Jelgavas Pilsētas bibliotēka ir iesaistījusies projektā.

 

UNESCO LNK tīkla "Stāstu bibliotēkas" uzdevumi:

  • veicināt Tīkla bibliotēku pieredzes apmaiņas lokālā mantojuma apzināšanai, izpētei un informācijas pieejamības nodrošināšanai;
  • pilnveidot metodiskās zināšanas stāstīšanas tradīcijas uzturēšanā, saglabāšanā un attīstībā;
  • veicināt Tīklā iesaistīto dalībnieku individuālo stāstīšanas prasmju pilnveidi, zināšanas par UNESCO darbību un mantojumu Latvijā, pieredzes apmaiņu darbam ar vietējo kopienu starppaudžu dialoga veicināšanā un lokālā mantojuma apzināšanā.

"Stāstu bibliotēkas" tīmekļvietne: www.stastubibliotekas.com


Lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija" 

No 2001. gada Latvijā veiksmīgi darbojas lasīšanas veicināšanas programma "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija". Tā ir LR Kultūras ministrijas un Latvijas Nacionālās bibliotēkas finansēta Bērnu literatūras centra iniciatīva, ko raksturo visplašākais aptvērums. Programma tiek īstenota ikvienā Latvijas novadā un, kopš 2007. gada, tā ir pieejama arī ārpus Latvijas robežām. Katrai vecuma grupai ieteiktās grāmatas lasa un vērtē bērni, jaunieši, no 2012. gada – arī pieaugušie. Tādējādi, rādot priekšzīmi bērniem, par žūrijas ekspertiem ir kļuvuši daudzi vecāki, vecvecāki un skolotāji.

 

Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām, vienot lasītājus un rosināt diskusijas par grāmatām, sekmēt augstvērtīgas literatūras izplatību.

 

Programmas finansējums: Programmas valsts finansējums veido 35% no programmas nodrošinājuma, tādēļ tāpat kā citus gadus ceram uz vietējo bibliotēku, pašvaldību, individuālu sponsoru, skolu atbalsta biedrību un citu nevalstisko organizāciju atbalstu, kam rūp, lai lasītājs varētu iepazīties ar aktuālu literatūru un iesaistītos valsts mēroga lasīšanas veicināšanas kampaņā.

 

Jelgavas Pilsētas bibliotēka un tās filiālbibliotēkas bērnu bibliotēka "Zinītis", Pārlielupes bibliotēka un Miezītes bibliotēka katru gadu iesaistās "Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijas" lasōšanas veicināšanas programmā.

 

Vairāk par lasīšanas veicināšanas programmu lasi: www.lnb.lv un lasāmkoks.lv