Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Vilces pagasta bibliotēka

Bibliotēkas vadītāja: Regīna Deksne

 

Darba laiks Galvenie darba rādītāji
Rādītāji 2017 2016 2015
Otrdiena  9:00-19:00
Trešdiena — metodiskā diena (apmeklētājiem slēgta)
Ceturtdiena 9:00-17:00
Piektdiena 9:00-19:00
Sestdiena 9:00-13:00
Svētdiena, pirmdiena — slēgts
Krājums
Lasītāju skaits
Apmeklējums
Izsniegums
5135
336
4709
5763

5002

345

5105

5494

4534
361
4737
4991

Lasītājiem pieejams  brīvpieejas grāmatu krājums, kas redzams Jelgavas bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā; datori, kopēšanas un printēšanas  pakalpojumi. Katru gadu tiek abonēti vairāki preses izdevumi.

 

Bibliotēkā bez maksas pieejams internets, WiFi (bezmaksas bezvadu internets arī ēkas tuvumā 24 stundas diennaktī), kā arī vērtīgi elektroniskie resursi:
   - datubāzes LETONIKA.LV, Lursoft Laikrakstu bibliotēka NEWS.LV
   - Latvijas filmu portāls http://www.filmas.lv;
   - pirmskara laikrakstu teksti internetā www.periodika.lv (pilna kolekcija) un citas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcijas.

 

 

No vēstures
Bibliotēkas pirmsākumi saistīti ar Vilces izglītības biedrības nodibināšanos 1909.gadā. Bibliotēkas nosaukumi laika gaitā vairākkārt mainījušies :

  • Vilces Izglītības biedrības bibliotēka
  • Ausmas ciema bibliotēka
  • Jelgavas rajona centrālās bibliotēkas  Ausmas ciema 1.bibliotēka
  • Vilces pagasta 1.bibliotēka
 
 

Vilces bibliotēkā ir strādājušas: Lidija Treice, Irēna Freimane, Zenta Gudže, Lidija Korčevņikova, Mollija Hauka, Ilga Čerepa, Hermīne Koņuševska, Ruta Baņģiere.

No 2006. gada bibliotēku vada Vida Inapaite.

 

Pāvila Rozīša dzejolis "Vilces rozes" (1935):
              Vilces lejās, Vilces gravās
              Māras naktī rozes zied,
              Un tu klausies domās savās,
              Kas ar rozēm raud un dzied.
                                      (visu tekstu skatīt šeit)