Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Valgundes bibliotēka

Bibliotekas vadītāja: Ligita Ķekare

 

 

Darba laiks

Galvenie darba rādītāji

Rādītāji 2017 2016 2015

Pirmdiena 9-18
Otrdiena 9-17
Trešdiena — metodiskā diena
Ceturtdiena 9-18
Piektdiena 9-17 Sestdiena, svētdiena — slēgtsKrājums
Lasītāju skaits
Apmeklējums
Izsniegums
4970
220
1539
4990

4536

202

1547

4499

4596
169
1261
3142

 

Lasītājiem pieejams  brīvpieejas grāmatu krājums, kas redzams Jelgavas bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā; datori, kopēšanas un printēšanas  pakalpojumi. Katru gadu tiek abonēti apmēram 20 preses izdevumi.

 

 

Bibliotēkā bez maksas pieejams internets, WiFi (bezmaksas bezvadu internets arī ēkas tuvumā 24 stundas diennaktī), kā arī vērtīgi elektroniskie resursi:
   - datu bāzes LETONIKA.LV; Lursoft Laikrakstu bibliotēka NEWS.LV
   - Latvijas filmu portāls http://www.filmas.lv;
   - žurnālu laikrakstu teksti internetā www.periodika.lv (pilna kolekcija) un citas Nacionālās digitālās bibliotēkas kolekcijas.

 

No vēstures
Izmitināta pa dažādām pagasta telpām, kopš 2003.gada bibliotēka atradusi mājvietu Izglītības, kultūras un sporta centrā „Avoti” . No 1991.gada par bibliotēkas vadītāju strādā Ligita Ķekare.

Bibliotēka vāc un apkopo novadpētniecības materiālus - par pagasta  un skolu vēsturi, par ievērojamiem Valgundes cilvēkiem. Vērtīga kolekcija bibliotēkas krājumā ir izcilā horeogrāfa Viļa Ozola dāvinātie biogrāfiskie materiāli.
Bibliotēka apkalpo divus pagasta ciematus - Valgundi un Vītoliņus. Tās mikrorajonā atrodas ievērojams kultūrvēsturisks objekts – Rīgas Sv.Trīsvienības sieviešu klostera filiāle.


Ievērojami cilvēki Valgundē

Mežsargs, Ložmetējkalna vēsturisko vietu atjaunotājs Voldemārs Birznieks (1925), jurists, publicists, jaunlatviešu kustības dalībnieks Jānis Frīdemanis (1837.18.06. - 1899.06.01.), arhitekts Leonhards Liepa (1924.01.04. - 1998.17.02.), izcils zinātnieks, profesors, etnogrāfs, mākslas pētnieks Ziedonis Ligers (1917.27.02. 2001.05.), militārs darbinieks, jūrnieks Ansis Mežroze (1892.19.09. - 1960.01.03.), grāmatizdevējs. Ludis Neimanis (1863.12.11. - 1926.19.01.), kultūras darbinieks, horeogrāfs, deju kolektīvu vadītājs, Deju svētku virsvadītājs Vilis Ozols (1923.20.03.- 2011.23.12), ģenerālis, literāts Voldemārs Skaistlauks (1892.06.09.- 1972.09.10.), fFotomākslinieks Aivis Šmulders (1940.24.05.), kuģu būves inženieris, pedagogs, jūrskolotājs Voldemārs Šmulders (1890.18.03.– 1942.15.05.), horeogrāfs, pedagogs Osvalds Štrauss (1927.08.07.), pulkvedis-leitnants Dāvids Veiss (1879.04.10. - 1961.15.06.), mūziķis, vijoļspēles virtuozs, Jāzepa Vītola mūzikas akadēmijas profesors, pedagogs Valdis Zariņš (1942.16.03.), gleznotājs, pedagogs Augusts Zauers (1888. 05.07. - 1981.10.02.), jurists, valsts darbinieks Aurēlijs Zēbergs (1879–1940.03.11.).
Valgundes pagastā dzimušie Lāčplēša ordeņa kavalieri – Pēteris Ādminis, Jānis Sniedziņš, Dāvids Veiss; Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri – Ludvigs Neiburgs (būvuzņēmējs), Voldemārs Šmulders (kuģu būves inženieris), Aurēlijs Zēbergs (zvērināts advokāts), Voldemārs Skaistlauks (armijas ģenerālis, žurnālists, dzejnieks), Vilis Ozols( horeogrāfs). 

 

Ligita Ķekare (pa kreisi) ar Grāmatu Feju Jelgavas novada un Ozolnieku novada 9.Grāmatu svētkos 2010.gada 3.septembrī