Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Vainu bibliotēka

Bibliotēkas vadītāja: Maija Sproģe

 

Darba laiks

Galvenie darba rādītāji

Rādītāji 2017 2016 2015

Pirmdiena, otrdiena 8:00-17:00
Trešdiena — metodiskā diena
Ceturtdiena 8:00-19:00
Piektdiena 8:00-13:00
Pusdienu pārtraukums 12:00-12:45
Sestdiena, svētdiena — slēgts

Krājums
Lasītāju skaits
Apmeklējums
Izsniegums
7993
259
2667
6264
8021
246
2539
6078
8000
249
2593
6365
Bibliotēkā bez maksas pieejami datori,  printeris, kopētājs, skenēšana, internets, WiFi (bezvadu internets arī ēkas tuvumā 24 stundas diennaktī), kā arī vērtīgi elektroniskie resursi:
   - datu bāzes LETONIKA.LV; Lursoft Laikrakstu bibliotēka NEWS.LV
   - Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas pilnā kolekcija, t.sk. pirmskara laikrakstu teksti internetā www.periodika.lv  2,8 miljonu lappušu apmērā, ap 7000 grāmatu, kartes, attēli un citi digitalizētie materiāli. 
   - Latvijas filmu portāls:  http://www.filmas.lv

Citi pakalpojumi:
   - brīvpieejas krājums
   - Tiek abonēti 16 preses izdevumi, t.sk. 1 bērnu;
   - enciklopēdijas, vārdnīcas un citi uzziņu izdevumi
    - datorizētas darba vietas
   - uzziņas, konsultācijas
   - Starpbibliotēku abonements
   - kopēšana, izdrukas (maksas pakalpojums)
   - skenēšana

Mikrorajonā dzīvo aptuveni 966 iedzīvotāju. No tiem lasītāji bērni un jaunieši 89, t. i. 34%; pensionāri 16% un nestrādājošie 7%.

 

No vēstures
Vainu bibliotēka ir viena  no 5 Ozolnieku novada bibliotēkām. Pirmās ziņas par to atrodamas 1950.gadā. Bibliotēkas nosaukums bija Cenu ciema 1.bibliotēka, tā atradās "Čābļu" mājās. 1991.gadā bibliotēku pārvietoja uz Parka ielu 4, ciema izpildkomitejas ēkas 2.stāvu. 1992.gadā to pārdēvēja par Vainu bibliotēku.
Kopš 2006.gada pavasara bibliotēka atrodas Branku ciemata centrā, bijušās Cenu pagasta padomes ēkas 1.stāvā, kas tagad ir Branku pakalpojumu centrs. Ēkai ir uzbrauktuve cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Maija Sproģe vada bibliotēku no 1990.gada, Latvijas Bibliotekāru biedrības biedre no 1990.gada.Bibliotēkā pieejami novadpētniecības materiāli par šādām tēmām:

 • Bērnudārzs "Bitīte"
 • Teteles sākumskola
 • Teteles pamatskola
 • Ozolnieku vidusskola
 • Ozolnieku novada domes darbs
 • Cenu pagasta padomes darbs
 • Kultūras pieminekļi, dižkoki, arhitektūra
 • Kultūra
 • Medicīna
 • Rūpniecība
 • Sports
 • Novadnieki
 • Zemnieku saimniecības
 • Zirgu audzētāji

Tiek abonēti 16 preses izdevumi, t. sk. 1 bērnu;