Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Ūziņu bibliotēka

Ūziņu novadpētniecība - uzinubiblioteka.blogspot.com/

Bibliotēkas vadītāja: Gunita Kulmane (0,5 slodzes)

 

Darba laiks

Galvenie darba rādītāji

Rādītāji 2017 2016 2015

Otrdiena 9.00 - 18.00
Trešdiena — metodiskā diena
Ceturtdiena  9.00 - 18.00

Krājums
Lasītāju skaits
Apmeklējums
Izsniegums
3967
172
2018
5638

3985
184
2150
5900

4127
170
2175
5435
                                                                  Gunita Kulmane
                                                                       
Bibliotēkas lasītājiem piedāvājam:
   - grāmatu krājumu brīvpieejā, tas redzams Jelgavas bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā;
   - jaunākos laikrakstus un žurnālus;
   - uzziņas un konsultācijas;
   - bezmaksas internetu;
   - datorizētas darba vietas, printeri, kopētāju, skeneri;
   - starpbibliotēku abonementu (iespēja pasūtīt grāmatu no citas bibliotēkas);
   - plašu novadpētniecības materiālu krājumu (skat. tālāk tekstā).

 Bibliotēkā bez maksas pieejams internets, WiFi (bezvadu internets arī ēkas tuvumā 24 stundas diennaktī), kā arī vērtīgi elektroniskie resursi:
   - datu bāzes LETONIKA.LV; Lursoft Laikrakstu bibliotēka NEWS.LV
  - Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas pilnā kolekcija, t.sk. pirmskara laikrakstu teksti internetā www.periodika.lv  2,8 miljonu lappušu apmērā, ap 7000 grāmatu, kartes, attēli un citi digitalizētie materiāli.
   - Latvijas filmu portāls http://www.filmas.lv  .
 

I N T E R E S A N T I !

Ūziņu bibliotēkas vadītāja izveidojusi blogu ar plašām ziņām par Ūziņu vēsturi www.uzinubiblioteka.blogspot.com . Tajā atrodama informācija un attēli par Ūziņu biedrībām: Dziedāšanas biedrību, Piensaimnieku biedrību, Krājaizdevu sabiedrību, par biedrību namu, par amatierteātri, pastu, veikalu, par Ūziņu vējdzirnavām, Ūziņu parku u.c.

Par mums
 
Ūziņi
- cēlies no vārda Ūsiņš. Ūziņš vai Ūsiņš ir mūsu sentēvu gaismas Dievs, dzīvības devējs un uzturētājs.
Bibliotēkas pirmsākumi saistīti ar 1922.gadu, kad Ūziņos darbojās Jēkabnieku patērētāju biedrības bibliotēka. Tagadējā Ūziņu bibliotēka dibināta 1969.gada 1.oktobrī un savu nosaukumu mainījusi 3 reizes:
  • Ausmas ciema 3.bibliotēka (1969 – 1977)
  • Zaļenieku ciema 2.bibliotēka (1977 – 1996)
  • Ūziņu bibliotēka (1996)

Kopš bibliotēkas dibināšanas līdz 2009.gada 1.oktobrim tās vadītāja bija Ligita Strazdiņa, tagad darbu turpina viņas meita Gunita Kulmane.

Bibliotēkā tiek vākti, apkopoti un glabāti  materiāli par novada vēsturi, kultūru, izglītību, biedrībām, saimniecisko dzīvi un novada izcilajiem cilvēkiem:  rakstniekiem un dzejniekiem Aspaziju, Gundegu Repši, Artūru Voitkus, Pāvilu Rozīti, Elzu Stērsti, Andreju Stērsti, Valdi Grēviņu, tulkotājām Eliju Klieni, Ilgu Melnbārdi; ārstu, ķirurgu A.Neibergu, farmācijas profesoru Eduardu Svirlovski, sabiedriskajiem darbiniekiem un biedrību dibinātājiem J.Bergu, D.Freimani un citiem.
 
1930.gados Ūziņu "Meķos" bieži viesojies rakstnieks Pāvils Rozītis. Savā pēdējā romānā "Zemes prieks" viņš atainojis notikumus Ūziņos, kuros darbojas reālas personas - skolotājs R.Gods no Vilces un K.Butāns no Ūziņiem.
1935.gadā žurnālā "Atpūta" publicēts Pāvila Rozīša dzejolis "Vilces rozes".

Bibliotēkā apskatāma pastāvīga novadpētniecības materiālu izstāde "Slavenu cilvēku likteņi Zaļeniekos".


Par labu bibliotēkas tradīciju kļuvis reizi trijos gados rīkot Novadnieku saietu, kad kopā pulcējas tie, kam dzimtas saknes šajā pusē, lai satiktos, atcerētos un smeltos spēku turpmākajām gaitām.
Pēc katras šādas tikšanās reizes ir papildinājies bibliotēkas novadpētniecības materiālu krājums. Vērtīgi 1930.gadu materiāli saņemti no Jaunzemu ģimenes. Par dzīvi Ūziņos 1950.gados, kolhozā "Sarkanais karogs", nozīmīgus materiālus dāvinājusi Kirfas Smaidas ģimene.

                                                                         


 

Apbalvojumi

2001 - Latvijas Republikas Atzinības raksts par ieguldījumu Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā, novadnieku likteņu izpētē un veiksmīgu piedalīšanos konkursā "Sakoptākais Latvijas pagasts". Bibliotēka ierakstīta Zaļenieku pagasta Goda grāmatā.
2003 - Zaļenieku pagasta Atzinības raksts par ieguldījumu kultūrā un izglītībā Zaļenieku pagastā.
2005 - Latvijas Republikas Atzinības raksts par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu lauku iedzīvotāju bibliotekārajā apkalpošanā.
2007 - Bibliotēkas vadītājai Ligitai Strazdiņai piešķirts Latvijas bibliotekāru biedrības apbalvojums "Gada bibliotekāre 2007", 2009 - Jelgavas novada augstākais apbalvojums "Goda diploms" un balva.
2014 - Ūziņu bibliotēkai piešķirta 1.vieta Jelgavas novada sakoptāko sētu konkursā nominācijā „Sakoptākā pašvaldības iestāde" .
          Bibliotēkas vadītājai Gunitai Kulmanei piešķirts Zaļenieku pagasta pārvaldes Atzinības raksts par ieguldījumu pagasta
          attīstībā.