Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Svētes pagasta bibliotēka

Bibliotēkas vadītāja: Minjona Ozola

 


Darba laiks

Galvenie darba rādītāji

Rādītāji 2017 2016 2015

Pirmdiena 8.30-17.00
Otrdiena 8.30-17.00
Trešdiena  metodiskā diena
Ceturtdiena 8.30-18.00
Piektdiena 8.30-15.00
Sestdiena, svētdiena  slēgts

Krājums
Lasītāju skaits
Apmeklējums
Izsniegums

2898
230
2366
4303

2785

236

1794

3420

2851
228
2197
3819


Bibliotēkas krājums redzams Jelgavas bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā.
Bibliotēkā bez maksas pieejams datori, kopētājs, skeneris, internets, WiFi (bezvadu internets arī ēkas tuvumā 24 stundas diennaktī), kā arī vērtīgi elektroniskie resursi:
   - datu bāzes LETONIKA.LV; Lursoft Laikrakstu bibliotēka NEWS.LV
   - Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas pilnā kolekcija, t.sk. pirmskara laikrakstu teksti internetā www.periodika.lv  2,8 miljonu lappušu apmērā, ap 7000 grāmatu, kartes, attēli un citi digitalizētie materiāli.
   - Latvijas filmu portāls http://www.filmas.lv

 

Ievērojamas personības Svētē
Almanzors (īst.v. Kristaps Šuberts, pseid. Līķis) (1858.17. 02. Svētes pag. Līķos - 1918.21.05.)
Dāvids Bīskaps (1879.03.06. Jelgavas apr. Jēkabnieku Milleros - 1971.30.03. Leikvjū, Mičiganā)
Esenberģu Jānis (īst.v. Jānis Esenberģis–Hess, pseid. Torņakalna Jānis) (1862.09.04. Lielsvētes pag. Upesprieku Daiļos-1890.20.11.)
Elija Kliene (Elizabete Kliene) (1895.06.10. Jēkabnieku pag. Rāvājos - 1978.24.07.)
Arturs Juris Liepkalns (1921.15.02. Svētes pag.)
Ludvigs Pauls (1872.11.08. Jēkabnieku pag. Dakšās)
Nikolajs Rozenauers (1890.26.11. Svētē - 1970.21.03.)
Eduards Svirlovskis (1874. 10.11. Zaļeniekos, Ūziņu pagasta Dimzēnos, bij.Svētes pag. - 1949. 17.05.)
Šalkonis (Kristaps Dīriķis) (1882.23.10. Svētes pag. Stūrīšos - 1957.24.07.)
Dāvids Šveņķis (1869.10.06. Lielsvētē - 1898.05.05.)
Fridrihs Veinbergs (1844.24.01. Lielsvētē. - 1924.24.05.)

Vairāk informācijas datu bāzēs Ievērojami cilvēki Jelgavā  un Jelgavas novadpētniecība