Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Platones pagasta bibliotēka

 

Bibliotēkas vadītāja: Irina Šanceva


 

                                                                                                                              

Darba laiks

Galvenie darba rādītāji

Rādītāji 2017 2016 2015
Pirmdiena 8.30-18.00
Otrdiena 8.30-17.00
Trešdiena - metodiskā diena
Ceturtdiena 8.30-18.00
Piektdiena 8.30-15.00
Pusdienu pārtraukums 12.00-12.30
Slēgta sestdienās un svētdienās
Krājums
Lasītāju skaits
Apmeklējums
Izsniegums
4789
212
2360
4054

4300

223

2656

4609

4834
181
2132
3076

 

Bibliotēkā bez maksas pieejams internets, WiFi (bezvadu internets arī ēkas tuvumā 24 stundas diennaktī), kā arī vērtīgi elektroniskie resursi:
   - datu bāzes LETONIKA.LV; Lursoft Laikrakstu bibliotēka NEWS.LV
  - Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas pilnā kolekcija, t.sk. pirmskara laikrakstu teksti internetā www.periodika.lv  2,8 miljonu lappušu apmērā, ap 7000 grāmatu, kartes, attēli un citi digitalizētie materiāli. 
  - Latvijas filmu portāls http://www.filmas.lv .

Bibliotēka piedāvā:
   - saņemt grāmatas uz mājām vai lasīšanai uz vietas. Bibliotēkas krājums redzams Jelgavas bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā:
   - lasīt laikrakstus un žurnālus. Žurnālus izsniedz uz mājām (termiņš - 1 nedēļa);
   - bez maksas izmantot datu bāzi LETONIKA;
   - izmantot datoru, internetu;
   - iepazīties ar jaunieguvumiem; pierakstīties rindā pieprasītāko grāmatu saņemšanai;
   - saņemt grāmatas no Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas;
   - izmantot Starpbibliotēku abonementu, ja vajadzīgās grāmatas nav Platones bibliotēkā;
   - apmeklēt bērniem veltītus pasākumus ar konkursiem, spēlēm un cienastu.

Novadpētniecības materiālu mapes
   - Platones koris;
   - tulkotāja Maija Kvelde;
   - dzejnieks un tulkotājs Paulis Kalva;
   - Eliasu dzimta;
   - gleznotājs Eduards Jurķelis;
   - Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri Platones pagastā;
   - Platones Apustuliskā draudze un daudzi citi novadpētniecības materiāli.

Ievērojami cilvēki Platonē, Lielvircavā

Zāmuels Avots, Evalds Berzinskis, Dāvids Bundža, Maija Cielēna, Maija, Ģederts un Kristaps Eliasi, Jānis Jansons, Eduards Jurķelis, Bruno Kalniņš, Paulis Kalva, Jānis Kovaļevskis, Jēkabs Kovaļevskis, Maija Kvelde, Jānis Ozols, Voldemārs Pincers, Alberts Rumba, Arvīds Spertāls, Edvards Vulfs.

Vairāk par ievērojamiem novada cilvēkiem skatīt šeit..
Par Platoni meklējiet arī Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas datu bāzēs "Novadpētniecība" un "Ievērojami cilvēki Jelgavā".
   
No vēstures
Bibliotēka savu darbu sāka 1946.gadā kā Jelgavas apriņķa Platones pagasta bibliotēka. Nelielais grāmatu krājums tika izvietots bijušajā Vecplatones muižas ēkā „Lečos” ( šajā vietā tagad atrodas mājas „Dzintras”).
Pirmajos pastāvēšanas gados bibliotēku vadījuši Olga Putriņa, Jānis Sķiņķis, Gunārs Mirams, Milda Zīlišķe, Ludmila Denisova, Marija Veismane.
No 1961.gada līdz aiziešanai pensijā 1983.gadā bibliotēku vada Vecplatones 7.gadīgās skolas skolotāja Aina Strode. Pēc tam 16.gadus bibliotēkas vadītāja ir  Vija Beržus. Nākošos 6 gadus – bibliotēkas vadība ir atkal „mainīga" – to vada Inga Rezevska, Ņina Znotiņa, Aija Krūmiņa un Ilze Mitkeviča, 2006.-2009. bibliotēku vadīja Pārsla Oša, no 2009.gada 1.novembra - Inna Dāviņa.


                                                                                                                               Platones pagastnama ēka

Vecplatones muižas ēkā „Lečos” bibliotēka atradās līdz 1976.gadam, pēc tam tiek pārcelta uz toreizējās ciema padomes ēku, telpu, kas kalpoja kultūras pasākumiem. Ēka varētu būt būvēta ap 1760.gadu. Pēc nostāstiem un pēc novietojuma var spriest, ka ēkā atradies ar ūdens spēku darbināts ražošanas uzņēmums. Kopš pagasta pirmsākumiem te bijušas arī pagasta valdes telpas ar dažādām palīgtelpām. Piemēram, bibliotēkā var apskatīt interesantu telpu ar dubultām bieza metāla durvīm un pamatīgu atslēgu. Kādam nolūkam tā kalpojusi?
2004.-2005. gadā bibliotēkas telpas tika kapitāli izremontētas, šajā laikā grāmatu krājums tika izvietots Platones pamatskolā. 

Tagad bibliotēka darbojas pagastnamā „Atspulgi”, kurā izvietojas arī medpunkts, šūšanas darbnīca un pasts. Netālu ir veikals un Platones pamatskola, tāpēc var teikt – bibliotēka atrodas „centrā”.
Ceļa rādītājs vēsta, ka līdz Jelgavai – 13 km; Elejai – 14 km; Lielvircavai – 6 km; Vircavai – 6 km; Svētei – 7 km.