Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Ozolnieku novads

Ozolnieku novada pašvaldības publiskās bibliotēkas

 

 

 

 

Pagasts, pilsēta
Bibliotēka

Adrese, tālrunis, bibliotēkas vadītājs

Ozolnieki Ozolnieku novada centrālā bibliotēka

Rīgas iela 29, Ozolnieki, LV-3018, Ingrīda Krieķe, tālr. 63050184,biblioteka@ozolnieki.lv  

http://www.ozolnieki.lv/kultura/bibliotekas/ozolnieku-novada-centrala-biblioteka


Ānes bibliotēka Āne, Celtnieku iela 12, p/n Tetele, LV-3043; Jevgēnija Noreiko, tālr. 63055605,
jevgenija.noreiko@ozolnieki.lv 
www.ozolnieki.lv/kultura/biblotekas/anes-biblioteka

Jaunpēternieku bibliotēka P/n Ozolnieki, Jaunpēternieki, LV-3018; tālr. 63085461, jaunpeternieki@ozolnieki.lv
www.ozolnieki.lv/kultura/biblotekas/jaunpeternieku-biblioteka
  Vainu bibliotēka Parka iela 4, p/n Brankas, LV-3042, Maija Sproģe tālr. 63057074, fakss 63057827, maija.sproge@ozolnieki.lv
www.ozolnieki.lv/kultura/biblotekas/vainu-biblioteka
Salgale Garozas bibliotēka "Eži", p/n Garoza, Salgales pag., LV-3045, Dace Beire, tālr. 26583230, garozasbibl@ozolnieki.lv 
www.ozolnieki.lv/kultura/biblotekas/garozas-biblioteka

 

Ozolnieku novada skolu bibliotēkas

 Nr.  Nosaukums  Adrese, bibliotēkas vadītāja tālrunis, e-pasts

16.

Ozolnieku vidusskolas bibliotēka

Veneranda Trokša, Jelgavas iela 35, Ozolnieki,  63050688, 63050666, 
ozolniekuvskbibl@ozolnieki.lv ;

http://www.ozolniekuvsk.lv/; Elektroniskais katalogs

17.

Teteles pamatskolas bibliotēka

Alla Ševko, Skolas iela 10,Tetele, Ozolnieku novads, 63055531, 
tetelespskbibl@ozolnieki.lv; Elektroniskais katalogs
 18. Garozas pamatskolas bibliotēka
Solveiga Helviga, Krasta 5, Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads
 
 19. Salgales pamatskolas bibliotēka
Santa Šuca, Emburga, Salgales pagasts