Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Ozolnieku novads

Ozolnieku novada pašvaldības publiskās bibliotēkas

 

Pagasts, pilsēta Bibliotēka

Adrese, tālrunis, bibliotēkas vadītājs

Ozolnieki Ozolnieku novada centrālā bibliotēka

Rīgas iela 29, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku nov., LV-3018; Ingrīda Krieķe, tālr. 63050184, biblioteka.ozolnieki@jelgavasnovads.lvingrida.krieke@jelgavasnovads.lv

http://www.ozolnieki.lv/kultura/bibliotekas/ozolnieku-novada-centrala-bibliotekaElektroniskais katalogs 


Ānes bibliotēka

Celtnieku iela 12b, Āne, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3043; Jevgēnija Noreiko, tālr. 63055605, jevgenija.noreiko@jelgavasnovads.lv

http://ozolnieki.lv/kultura/bibliotekas/anes-bibliotekaElektroniskais katalogs 
  Vainu bibliotēka

Parka iela 4, Brankas, Cenu pag., Ozolnieku nov., LV-3042; Maija Sproģe, tālr. 63057074, maija.sproge@jelgavasnovads.lv

http://ozolnieki.lv/kultura/bibliotekas/vainu-bibliotekaElektroniskais katalogs 
Salgale Garozas bibliotēka

"Eži", Garoza, Salgales pag., Ozolnieku nov., LV-3045; Dace Donova, tālr. 26583230, dace.donova@jelgavasnovads.lv

http://ozolnieki.lv/kultura/bibliotekas/garozas-bibliotekaElektroniskais katalogs 

 

Ozolnieku novada izglītības iestāžu bibliotēkas

 Nr.  Nosaukums  Adrese, bibliotēkas vadītāja tālrunis, e-pasts

16.

Ozolnieku vidusskolas bibliotēka

Veneranda Trokša, Jelgavas iela 35, Ozolnieki,  63050688, 63050666, 
ozolniekuvskbibl@ozolnieki.lv ;

http://www.ozolniekuvsk.lv/Elektroniskais katalogs

17.

Teteles pamatskolas bibliotēka

Larisa Holsta, Skolas iela 10,Tetele, Ozolnieku novads, 63055531, 
tetelespskbibl@ozolnieki.lvElektroniskais katalogs
 18. Garozas pamatskolas bibliotēka
Solveiga Helviga, Krasta 5, Garoza, Salgales pagasts, Ozolnieku novads
 
 19. Salgales pamatskolas bibliotēka
Santa Šuca, Emburga, Salgales pagasts