Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Ozolnieku novada centrālā bibliotēka

Bibliotēkas vadītāja: Ingrīda Krieķe

http://www.ozolnieki.lv/kultura/bibliotekas/ozolnieku-novada-centrala-biblioteka

Elektroniskais katalogs: https://ozolnieki.biblioteka.lv/Alise

 

Darba laiks

Galvenie darba rādītāji

Rādītāji 2017 2016 2015

Pirmdiena 10-18
Otrdiena 10-18
Trešdiena — metodiskā diena*
10.00 - 17.00
Ceturtdiena 10-18
Piektdiena 10-18
Sestdiena 9-15
Svētdiena — slēgts

 

* semināru, kursu gadījumā slēgts

Jūnijā, jūlijā, augustā - sestdienās – slēgts

Krājums
Lasītāju skaits
Apmeklējums
Izsniegums

 

 

 

 

 

 

16196
861
11772
20842

 

 

 

 

 

 

17419
851
12035
20213

 

 

 

 

 

 

17315
840
12517
19602

 

 

 

 

 

 

Bibliotēkas galvenā prioritāte  - bibliotēkas apmeklētāju kvalitatīva bibliotekārā apkalpošana, kas sevī ietver gan pietiekamu informācijas resursu (grāmatas, periodika) iegādi, precīzu uzziņu sniegšanu, izzinošu, kvalitatīvu pasākumu organizēšanu dažādām lasītāju grupām, atbalstu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošanā un lietošanā.

 

Bibliotēkā bez maksas pieejami 6 datori, internets, WiFi (bezvadu internets arī ēkas tuvumā 24 stundas diennaktī), kā arī elektroniskie resursi:
   - datu bāzes LETONIKA.LV; Lursoft Laikrakstu bibliotēka NEWS.LV
   - Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas pilnā kolekcija, t.sk. pirmskara laikrakstu teksti internetā www.periodika.lv  2,8 miljonu lappušu apmērā, ap 7000 grāmatu, kartes, attēli un citi digitalizētie materiāli.
   - Latvijas filmu portāls http://www.filmas.lv . 

Lietotājiem par maksu ir iespēja izdrukāt materiālus gan melnbaltus, gan krāsainus A4 un A3 formātā.

 

Bibliotēkas darbinieki

Ingrīda Krieķe – bibliotēkas vadītāja profesionālā maģistra grāds bibliotēkzinātnē un informācijā.
Inga Buholca – Vecākā bibliotekāre, sociālo zinātņu bakalaura grāds bibliotēkzinātnē un informācijā
Gunta Vidiņa – bibliogrāfe, profesionālais maģistra grāds – filologs

Bibliotēkas vēsture
Pirmās ziņas par bibliotēku atrodamas jau 1914.gadā, bet par Ozolnieku bibliotēkas priekšteci uzskatāma Ozolnieku Sadraudzības biedrības bibliotēka, kas izveidota 1921.gadā. Sākumā tā atradās Ozolnieku pamatskolā, atsevišķā telpā, 3 grāmatu skapjos glabājās 591 sējums. Bibliotēku izmantoja 83 lasītāji. 1939.gadā Ozolniekos atklāja jaunuzcelto pagastnamu, uz kuru pārcēla arī bibliotēku. 1949.gadā pagasta partorgs Torkačs pie bibliotēkas sadedzināja vērtīgākos sējumus - pārsvarā latviešu literatūras klasikas darbus.
Līdz ar izmaiņām pagasta teritorijā mainījās bibliotēkas nosaukums: Cenu ciema 2.bibliotēka, Ozolnieku ciemata bibliotēka, Ozolnieku pagasta bibliotēka, no 2003.gada Ozolnieku novada centrālā bibliotēka
35 darba gadus (1958 - 1993) bibliotēkai veltījusi ļoti čakla un priekšzīmīga bibliotekāre Skaidrīte Zvaigzne (1924-2014).

No 1988.gada bibliotēka atrodas pielāgotās telpās Rīgas ielā 29, 300 m2 platībā, pašvaldībai piederošas ēkas 3.stāvā. 2005.gadā lasītāju apkalpošanas telpa rekonstruēta, iegādātas jaunas mēbeles.

Bibliotēkā no 2009.gada marta uzsākta automatizēta lasītāju apkalpošana - grāmatu izsniegšana/saņemšana.