Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Līvbērzes pagasta bibliotēka

Bibliotēkas vadītāja: Velga Petņičenko

 
 

 

 

Darba laiks

Galvenie darba rādītāji

Rādītāji 2017 2016 2015
Pirmdiena slēgts
Otrdiena 9-17
Trešdiena metodiskā diena
Ceturtdiena 10-19
Piektdiena — 9-17
Sestdiena — 9-14
Svētdiena — slēgts
Pusdienu pārtraukums 12-13
Krājums
Lasītāju skaits
Apmeklējums
Izsniegums
7000
310
2933
5538

6655
308
2937
4868

7780
262
3316
4711

Bibliotēkā ir datori, kopētājs, printeris (A4 lapas izdruka - 0.07 EUR).
Bibliotēkas krājums redzams Jelgavas bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā.

 

Bibliotēkā bez maksas pieejams internets, WiFi (bezvadu internets arī ēkas tuvumā 24 stundas diennaktī), kā arī vērtīgi elektroniskie resursi:
- datu bāzes LETONIKA.LV; Lursoft Laikrakstu bibliotēka NEWS.LV
- Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas pilnā kolekcija, t.sk. pirmskara laikrakstu teksti internetā www.periodika.lv 2,8 miljonu lappušu apmērā, ap 7000 grāmatu, kartes, attēli un citi digitalizētie materiāli.
- Latvijas filmu portāls http://www.filmas.lv

 

 

Bibliotēkas aktivitātes

Katrs jaunais lasītājs tiek iepazīstināts ar bibliotēku, tās darbu un piedāvātajiem pakalpojumiem.

Jaunā mācību gada sākumā tiek organizēta Līvbērzes vidusskolas 1.klašu skolēnu ekskursija uz bibliotēku. Projekta nedēļas ietvaros palīdzam skolēniem dažādu projektu rakstīšanā un materiālu meklēšanā.

Katra ceturkšņa beigās organizējam jauno grāmatu dienas, jaunumu apskatus sniedzam informācijas dienās.

Līvbērzes pagasta bibliotēkas vadītāja Velga Petņičenko apbalvota ar Kultūras ministrijas balvu "Par sasniegumiem bibliotēku nozarē 2006".

  

Pasākumi

 • Atceres pasākumi Kārļa Ulmaņa dzimtajās mājās – muzejā “Pikšas”;
 • Kopā ar Līvbērzes vidusskolu un kultūras namu tiek organizēti Dzejas dienu pasākumi (dzejas konkursi, tikšanās u.c.);
 • Gleznu izstādes; 
 • Tematiski pasākumi.

 

Svarīgākais par Līvbērzi

 • Līvbērze pirmo reizi pieminēta dokumentos jau 1521.gadā;
 • Līvbērzei ir sava vēstures grāmata – profesionālas vēsturnieces Inas Lastoveckas pētījums "Labo ļaužu pusē" (Rīga : Mantojums, 2000.- 175 lpp.);
 • Līvbērzi jau izsenis uzskata par Zemgales novada "gaišo stūrīti".

Līvbērzes vēsture no 16.gs. līdz mūsdienām - bibliotēkā
Līvbērzes pagasta bibliotēka, piedaloties Sorosa fonda-Latvija rīkotajā projektu konkursā, ieguva līdzekļus novadpētniecības ekspozīcijas veidošanai, apvienojot to ar lasītavu. 1998. gada 31. oktobrī atklāta pastāvīga vēstures izstāde "Līvbērzes pagasts cauri gadsimtiem", kura iekārtota ar Latvijas Kultūras fonda un Līvbērzes pagasta finansiālu atbalstu, sadarbojoties ar vēsturnieci Inu Lastovecku un mākslinieci Vēsmu Krūkli. Izstāde sniedz ieskatu Līvbērzes pagasta vēsturē no 16. gadsimta līdz mūsdienām. Te iekārtots arī mūsu novadnieku stūrītis.
Ikvienam interesentam ir pieejamas šādas tematiskās mapes:

 • Mēs pagastu ziņās.
 • "Bērzes krasti" - četru pagastu (Līvbērzes,Jaunbērzes,Bērzes un Glūdas) sadarbības padome.
 • Ļaudis Līvbērzē - krietni kā zelts.
 • Novadpētniecība - sava pagasta vēstures un kultūras mantojuma apzināšana.
 • Pašvaldību darbā un brīvajā laikā - vienmēr praktiskas idejas.
 • Sports- ne tikai vaļasprieks, bet izcili panākumi.
 • Čaklākie zemnieki Līvbērzē vēlas būt paši sev saimnieki.
 • Kārļa Ulmaņa piemiņas saglabāšana "Pikšās".
 • Kultūra un mākslinieciskā pašdarbība - augstā līmenī.

Regulāru informāciju par pagasta dzīvi var iegūt ikmēneša Līvbērzes pagasta padomes izdevumā "Līvbērzes Ziņas". Informāciju par pasākumiem sniedzam laikrakstā "Zemgales Ziņas" rubrikā "Kas? Kur? Kad?"