Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Lielvircavas pagasta bibliotēka

Bibliotēkas vadītāja: Māra Ziemele

 

 

Darba pārskats par 2016. gadu


Darba laiks

Galvenie darba rādītāji

Rādītāji 2017 2016 2015

Pirmdiena     8:30-17:00
Otrdiena       8:30-17:00
Trešdiena —  metodiskā diena
Ceturtdiena 8:30-19:00
Piektdiena   8:30-15:00
Sestdiena, svētdiena — slēgts

Krājums
Lasītāju skaits
Apmeklējums
Izsniegums
4554
252
2710
6727
4508
257
3279
6295
4482
256
3264
6358

 

Bibliotēkas krājums redzams Jelgavas bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā

Bibliotēkā bez maksas pieejami datori, printeris, kopētājs, internets, WiFi (bezvadu internets arī ēkas tuvumā 24 stundas diennaktī), kā arī vērtīgi elektroniskie resursi:
   - datu bāzes LETONIKA.LV; Lursoft Laikrakstu bibliotēka NEWS.LV
   - Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas pilnā kolekcija, t.sk. pirmskara laikrakstu teksti internetāwww.periodika.lv  2,8 miljonu lappušu apmērā, ap 7000 grāmatu, kartes, attēli un citi digitalizētie materiāli. 
   - Latvijas filmu portāls http://www.filmas.lv  .

Lielvircava atrodas 17 km no Jelgavas. Tā ir apdzīvota vieta Platones pagastā. Bibliotēka dibināta 1946. gadā Lielvircavas ciema "Kazākos". 1977. gadā bibliotēka tika pārcelta uz "Pastniekiem".

 

Bibliotēka vāc un apkopo materiālus par novada vēsturi, izglītību, kultūru, kultūras pieminekļiem un izciliem novada cilvēkiem. Materiāli apkopoti 16 mapēs.

Ievērojami cilvēki Platonē, Lielvircavā

Zāmuels Avots, Evalds Berzinskis, Dāvids Bundža, Maija Cielēna, Maija, Ģederts un Kristaps Eliasi, Jānis Jansons, Eduards Jurķelis, Bruno Kalniņš, Paulis Kalva, Jānis Kovaļevskis, Jēkabs Kovaļevskis, Maija Kvelde, Jānis Ozols, Voldemārs Pincers, Alberts Rumba, Arvīds Spertāls, Edvards Vulfs.

Vairāk par ievērojamiem novada cilvēkiem skatīt šeit..

Ievērojamākās vietas apkārtnē:

  • Lielvircavas evanģēliski luteriskā baznīca ir viena no vecākajām baznīcām Jelgavas rajonā (celta 1596. gadā).
  • Lielvircavas muiŽa (18. – 19. gs.) – ēkā tagad ir iekārtota skola.
  • "Zīģeļu" mājas, kuras ir aizsargājams kultūras piemineklis. Izmēros milzīgā divstāvu ēka agrāk izmantota kā kāda Jelgavas muižnieka vasaras mītne ar lielu saimniecību, bet šobrīd ir tuvu sabrukšanai.
  • "Zīlēni" - šeit dzimis gleznotājs Ģederts Eliass (1887. – 1975.) un mākslas zinātnieks Kristaps Eliass (1886. – 1963.).
  • Pēterlauku dzirnavas, vienas no retajām vējdzirnavām, kas saglabājušās tik labā stāvoklī. Ir atjaunoti vējdzirnavu spārni un blakus esošā piebūve.
 

 

19:00