Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Ķīves bibliotēka

Bibliotēkas vadītāja Regīna Deksne

Darba laiks

Galvenie darba rādītāji

Rādītāji 2017 2016 2015
Otrdiena 9-18
Trešdiena — metodiskā diena (apmeklētājiem slēgts)
Ceturtdiena 8-15
Piektdiena 9-18
Sestdiena 8-15
Svētdiena, pirmdiena - slēgts
Krājums
Lasītāju skaits
Apmeklējums
Izsniegums
6194
239
2117
5515

6723

237

2519

4590

6582
269
2262
6034

 

Bibliotēkas krājums redzams Jelgavas bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā.
Lasītāju apkalpošana notiek automatizēti. Saņemot lietotāja vārdu un paroli, lasītājs kopkatalogā var rezervēt grāmatas, pagarināt izsniegšanas termiņu, pierakstīties rindā populāras grāmatas saņemšanai u.c.   

Bibliotēkā bez maksas pieejami datori, internets, WiFi (bezvadu internets arī ēkas tuvumā 24 stundas diennaktī), kā arī vērtīgi elektroniskie resursi:
   - datubāzes LETONIKA.LV; Lursoft Laikrakstu bibliotēka NEWS.LV
   - Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas pilnā kolekcija, t.sk. pirmskara laikrakstu teksti internetā www.periodika.lv  2,8 miljonu lappušu apmērā, ap 7000 grāmatu, kartes, attēli un citi digitalizētie materiāli.
   - Latvijas filmu portāls http://www.filmas.lv u.c.                                                                                
                                                                                                                                                    Regīna Deksne
Bibliotēkā tiek rīkoti dažādi pasākumi, reizi mēnesī notiek nodarbības radošajās darbnīcās.

Bērnu stūrītī
sienu rotā mākslinieces Lilitas Šaverdas gleznojumi: savā ligzdā lielajā priedē dzīvo Gudrā pūce un viņas pieci pūcēni. Mazie pūcēni vēlas būt gudri un cenšas iekļūt Brīnumzemes namiņā. Arī bērni tur var iekļūt, ja lasa daudz grāmatu.


Ķīves bibliotēka ir droša un laba laika pavadīšanas vieta visai ģimenei!


 

Bibliotēka piedāvā dažādus lasīšanu veicinošus pasākumus visu vecumu apmeklētājiem.

Bibliotēkā aplūkojamas tematiskas izstādes un organizēti dažādi tematiski pasākumi.

Reizi mēnesī notiek Galda spēļu dienas.

Katra ceturkšņa beigās bibliotēkā tiek rīkotas Jauno grāmatu dienas.

Sadarbībā ar mūžizglītības speciālistu:

 • bibliotēka organizē ekskursijas čaklākajiem lasītājiem
 • tiek rīkotas dažādas radošas un izzinošas darbnīcas bērniem un pieaugušajiem.

 

Bibliotēka Bērnu stūrītis Datoru telpa Galda spēļu dienas Pasākumi

 

 

Apbalvojumi

 

2017

Jelgavas novada pašvaldības pateicības raksts par profesionālo ieguldījumu Ķīves bibliotēkas saglabāšanā un attīstībā.

2012

Jelgavas novada pašvaldības pateicības raksts par profesionālu ieguldījumu kultūras attīstībā Jelgavas novadā.

 

 

No vēstures


Bibliotēka dibināta 1964.gadā. Daudzkārt mainīta tās atrašanās vietas un līdz ar to arī nosaukumi – no 1964.g. - Ausmas ciema 2.bibliotēka; no 1992.g. - Vilces pagasta 2.bibliotēka; no 1998.g. -  Vilces pagasta Blankenfeldes bibliotēka; kopš 2001.gada 6.septembra -  Vilces pagasta Ķīves bibliotēka. 
No 1964.g. līdz 1979.g. bibliotēka atradās Ausmas ciema "Silpēteros", no 1979.g. līdz 1992.g. - Vilces pagasta "Valdeikās", no 1992.g. līdz 2001.g. - Blankenfeldes muižā, bet kopš 2001.g. - Vilces pagasta "Ķīves skolā". Bbibliotēkas vadītāji:
     - 1965. - 1983. - Lūcija Balode;
     - 1983. - 1992. - Skaidrīte Jeļecka;
     - kopš 1992. - Regīna Deksne.                                   

Regīna Deksne ir arī Vilces amatierteātra režisore, projekta "Sabiedrība ar dvēseli" - iedzīvotāji veido savu vidi 2011. gada labākā projekta vadītāja. Projekta rezultātā tika izgatavoti 18. gs. tērpi Vilces novadnieka Mārtiņa Zīverta lugas "Minhauzena precības" izrādei (attēlā).

Bibliotēkas zālē skatāmas Vilces amatierteātra tērpu izstādes, diplomu, pateicību un goda rakstu ekspozīcijas.
Bibliotēkas bērnu sarīkojumos piedalās amatierteātra aktieri.

 

 

 

Bibliotēkā tiek apkopoti arī Vilces pagasta vēstures materiāli:


 •  
  Blankenfeldes muiža un tās apbūve 
 • Baltais krogs; Vēja krogs (1874.g.)
 • Mūrmuižas dzirnavas (19.gs.b.)
 • Aizsargājamie kultūras pieminekļi Vilces pagastā
 • Īpaši aizsargājamie dabas objekti Vilces pagastā
 • Vilces muižas parks (19.gs. vidus)
 • Vilces muiža un tās apbūve (18.gs.2.puse 2.cet.)
 • Vilces pilskalns; Sila kalns jeb Augstais kalns
 • Vilces folklora; Vilces vietvārdi
 • Vilces ekotūrisma resursu novērtējums un attīstības prognozes
 • Vilces pagasta vēsture no sendienām līdz mūsdienām
 • Vilces pagasta sociālā un ekonomiskā attīstības programma
 • Reliģiskā dzīve Vilcē
 • Laikraksta "Vilces Vēstis" kolekcija
 • Ernsts Johans Bīnemanis
 • Bruno Kalniņš
 • Pauls Kalniņš
 • Māra Misiņa
 • Laimonis Purs
 • Mārtiņš Zīverts
         Pāvila Rozīša dzejolis "Vilces rozes" (1935):
              Vilces lejās, Vilces gravās
              Māras naktī rozes zied,
              Un tu klausies domās savās,
              Kas ar rozēm raud un dzied.
                                      (visu tekstu skatīt šeit)