Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Kalnciema bibliotēka

 

Bibliotēkas vadītāja: Nadežda Vovere

 

 

 

 

 

 

 

Darba laiks

Galvenie darba rādītāji

Rādītāji 2017 2016 2015

Pirmdiena 8-17
Otrdiena 8-18
Trešdiena  8-16 (metodiskā diena)
Ceturtdiena  8-18
Piektdiena 8-17
Sestdiena, svētdiena  slēgts

Krājums
Lasītāju skaits
Apmeklējums
Izsniegums

10673
761
9238
17119

10364

768

10141

17244

10028
777
9962
15953

Bibliotēka piedāvā:
• Grāmatas
• Avīzes un žurnālus
• Literatūras izstādes
• Dažādus pasākumus (ekskursijas pa bibliotēku, tematiskos pasākumus)
• Datorpakalpojumus, internetu (bez maksas)
• Datu bāzes Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka
• Novadpētniecības materiālus
• Uzziņas un datorprasmju apmācību ar bibliotēkā pieejamajām programmām


Bibliotēkas krājums redzams Jelgavas bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā. Lasītāju apkalpošana notiek automatizēti. Saņemot lietotāja vārdu un paroli, lasītājs kopkatalogā var rezervēt grāmatas, pagarināt izsniegšanas termiņu, pierakstīties rindā populāras grāmatas saņemšanai u.c.  

 

Bibliotēkā bez maksas pieejams internets, WiFi (bezmaksas bezvadu internets arī ēkas tuvumā 24 stundas diennaktī), kā arī vērtīgi elektroniskie resursi:
   - datu bāzes LETONIKA.LV; Lursoft Laikrakstu bibliotēka NEWS.LV ;
   - Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas pilnā kolekcija, t.sk. pirmskara laikrakstu teksti internetā www.periodika.lv  2,8 miljonu lappušu apmērā, ap 7000 grāmatu, kartes, attēli un citi digitalizētie materiāli; 
   - Latvijas filmu portāls http://www.filmas.lv  .
Maksas pakalpojumi:  skenēšana, kopēšana, printēšana (melnbalta un krāsainā).


Ievērojami cilvēki Kalnciemā

Johans Frīdrihs Bernevics, Ernsts Johans Bīrons, Kārlis Dirba, Alfrēds Ginters, Raimonds Ginters, Augusts Ģinters, Alfrēds Gross, Morics Vilhelms Konrādijs, Jēkabs Ķullītis, Roberts Kalderovskis, Ziedonis Ligers, Jānis Neimanis, Ludis Neimanis, Andrejs Peka, Jānis Priednieks, Tālis Rēdmanis, Kārlis Redlihs, Jūlijs Rozentāls, Voldemārs Skaistlauks, Kārlis Prancis, Osvalds Štrauss, Kārlis Frīdrihs Tempels, Eduards Vaiņags, Ieva Zariņa, Valdis Zariņš.

Vairāk par ievērojamiem novada cilvēkiem skatīt šeit..

No vēstures
1949.gads - bibliotēkas dibināšanas gads ar pirmo ierakstu inventāra grāmatā. Pirmā bibliotēkas vadītāja bija Milda Vīksna.
Kopš 1980.gada bibliotēkas vadītāja ir Nadežda Vovere.

Bērnu bibliotēka dibināta 1954.gadā. No 1985.gada bibliotēku vada Natālija Kvedova.
2007.gadā bibliotēkas tika akreditētas un tām piešķirts vietējas nozīmes bibliotēkas statuss.
2009.gadā ar Latvijas bibliotēkas padomes lēmumu Kalnciema bibliotēka tika apvienota ar Kalnciema bērnu bibliotēku.

2009.gadā bibliotēka sāka strādāt ar bibliotēku informācijas sistēmu ALISE, ievadot savu krājumu Jelgavas bibliotēku kopkatalogā. 2010.gada beigās process tika pabeigts un 2011.gadā sākta elektroniska grāmatu izsniegšana.

Lasītājiem varam piedāvāt 12 datorus ar interneta pieslēgumu. Bibliotēkā pieejams arī bezmaksas bezvadu internets. Pastāvīgi tiek atjaunots grāmatu krājums, tiek abonēti vairāk nekā 20 nosaukumu periodiskie izdevumi.

Bibliotēkā daudzus gadus tiek vākti un apkopoti novadpētniecības materiāli par Kalnciemu. Lielu darbu šajā darbā ir ieguldījusi ilggadēja bibliotēkas lasītāja Rita Ķirsone. Ir pieejami materiāli par veselību, izglītību, rūpniecību, tās vēsturi un attīstību no 17.gs līdz mūsdienai. Sagatavoti materiāli : Kalnciems cauri gadsimtiem, Kalnciema kūdras ražotne un citi.

Bērnu nodaļa aktīvi sadarbojas ar bērnudārzu „Mārīte”. Gandrīz katru nedēļu mācību gada laikā divas vecākās grupas apmeklē bibliotēku kopā ar audzinātājiem, kur lasa grāmatas, zīmē, spēlē spēles vai skatās animācijas filmas.