Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Jelgavas pilsēta

 

Jelgavas pilsētas skolu bibliotēkas

Nr. Nosaukums Adrese, bibliotēkas vad. tālrunis, e-pasts
1. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskolas bibliotēka Meiju ceļš 9, 63046651, Tamāra Šembele

jtvsk.biblioteka@izglitiba.jelgava.lv; Elektroniskais katalogs

2.  Jelgavas Valsts ģimnāzijas bibliotēka Lielā iela 2, 159.telpa, Elizabete Trušule

vgim.biblioteka@izglitiba.jelgava.lv; Elektroniskais katalogs

3.  Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzijas bibliotēka Mātera iela 30, Lita Vēvere, 63029241,

spidolasbiblioteka@gmail.com; Elektroniskais katalogs

4.  Jelgavas 4. vidusskolas bibliotēka Akmeņu iela 1, Inta Brantevica,

inta.brantevica@izglitiba.jelgava.lv; Elektroniskais katalogs

5.  Jelgavas 5. vidusskolas bibliotēka Aspazijas iela 20, Aleksandra Gorškova,

5vsk.biblioteka@izglitiba.jelgava.lv; Elektroniskais katalogs

6.  Jelgavas 6. vidusskolas bibliotēka Loka maģistrāle 29, Larisa Holsta, 63027467,

Larisa.Holsta@izglitiba.jelgava.lv; Elektroniskais katalogs

7.  Jelgavas 2. pamatskolas bibliotēka Sarmas iela 2, Iveta Šaicāne,

biblioteka_2psk@inbox.lv Elektroniskais katalogs

8.  Jelgavas Centra pamatskolas bibliotēka Uzvaras iela 10, Sarma Birzniece,

Sarma.Birzniece@izglitiba.jelgava.lv; Elektroniskais katalogs

9.  Jelgavas 4. sākumskolas bibliotēka Pulkveža O.Kalpaka iela 34, Mārīte Kreitenberga,

4ssk.biblioteka@izglitiba.jelgava.lv; Elektroniskais katalogs

10. Jelgavas 1. internātpamatskolas - attīstības centra bibliotēka

Institūta iela 4, Ligita Vecuma-Veco,

http://www.jelgava1isk.lv

 1intpsk.biblioteka@izglitiba.jelgava.lv; Elektroniskais katalogs

11.  Jelgavas 2. internātpamatskolas bibliotēka Filozofu iela 50, Evita Arčugova,

Evita.Arcugova@izglitiba.jelgava.lv; Elektroniskais katalogs

12.  Jelgavas vakara (maiņu) vidusskolas bibliotēka Skolotāju iela 8, Anita Kalēja, 63021897

vvsk.biblioteka@izglitiba.jelgava.lv; Elektroniskais katalogs

13. Jelgavas Tehnikuma bibliotēka
Svetlana Segliņa, Pulkveža O.Kalpaka iela 37,

biblioteka@jelgavastehnikums.lv ; Elektroniskais katalogs

14.  Jelgavas Amatu vidusskolas bibliotēka Akadēmijas iela 25, Valentīna Šustere-Rudevica,

avsk.biblioteka@izglitiba.jelgava.lv; Elektroniskais katalogs

15.  Jelgavas Mūzikas vidusskolas bibliotēka Lapskalna iela 2, Inese Sīle,

jmv.biblioteka@izglitiba.jelgava.lv; Elektroniskais katalogs

 

Citas bibliotēkas

Nr. Nosaukums Adrese, bibliotēkas vad. tālrunis, e-pasts
 1. Latvijas Lauksaimniecības universitātes fundamentālā bibliotēka Lielā iela 2, LV-3001, Jelgava, tālr. 63025925, llufb@llu.lv
http://llufb.llu.lv/
 2. Baltijas Starptautiskās akadēmijas Jelgavas filiāles bibliotēka Skolas iela 4B, LV-3018, Ozolnieki, Ozolnieku novads, Larisa Vazne, tālr. 63046036,
laravazne@inbox.lv
 3. Zemgales reģiona Kompetenču attīstības centra Metodiskā bibliotēka

Svētes ielā 33, Jelgava, tālr. 63012161, Vija Rimdenoka
e-pasts: biblio@zrkac.jelgava.lv
www.zrkac.lv; Elektroniskais katalogs

 4. Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiālbibliotēka Pulkveža O.Kalpaka ielā 16, LV-3001, Jelgava, tel: 63083120, e-pasts:jelgava@neredzigo.biblioteka.lv