Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldību publiskās bibliotēkas

 


 

 

 

Pagasts

Bibliotēka

Adrese, tālrunis, bibliotēkas vadītājs

Eleja

Elejas pagasta bibliotēka

Eleja, Lietuvas iela 42, LV-3023; Dace Rače tālr.63061642;

Dace.Race@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Glūda

Bramberģes bibliotēka

Upes 12, p/n Nākotne, LV-3040; Ināra Sagalata tālr. 63086812, Inara.Sagalata@jelgavasnovads.lvElektroniskais katalogs

Nākotnes bibliotēka

Skolas iela 6, p/n Nākotne, LV-3040; Inta Vīksna  tālr. 63077321, 
Inta.Viksna@jelgavasnovads.lvElektroniskais katalogs

Jaunsvirlauka

Dzirnieku bibliotēka

P/n Staļģene, LV-3031, IKSC "Jaunlīdumi"; Rudīte Šturme tālr. 27851708, Rudite.Sturme@jelgavasnovads.lvElektroniskais katalogs

Staļģenes bibliotēka

Skolas iela 2, Staļģene, LV-3031; Liena Blūma, tālr. 26608540

Liena.Bluma@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs 

Vecsvirlaukas bibliotēka

Stārķu iela 24, Vecsvirlauka, Jaunsvirlaukas pag., LV-3031;  tālr. 26608540, Liena.Bluma@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Kalnciems

Kalnciema bibliotēka

Jelgavas iela 15, p/n Kaigi, LV-3016; Nadežda Vovere tālr. 63069681, Nadezda.Vovere@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Lielplatone

Lielplatones pagasta bibliotēka

Lielplatones pils, p/n Lielplatone, LV-3022; Janīna Ungure tālr./fakss 63061883,   Janina.Ungure@jelgavasnovads.lvElektroniskais katalogs

Līvbērze

Līvbērzes pagasta bibliotēka

Kultūras nams „Līvbērze”, Jelgavas iela 17, Līvbērzes pag, LV-3014; Velga Petņičenko, tālr. 63072465, Velga.Petnicenko@jelgavasnovads.lvElektroniskais katalogs

Platone

Platones pagasta bibliotēka

Atspulgu iela 4, Platone, Platones pag., Jelgavas nov., LV 3021, Melita.Mazudre@jelgavasnovads.lv Melita Mazūdre, tālr. 63086513 ; Elektroniskais katalogs

Lielvircavas bibliotēka

Lielvircavas k.n. p/n Vircava  LV - 3020; Māra Ziemele, tālr. 26409832Mara.Ziemele@jelgavasnovads.lvElektroniskais katalogs

Sesava

Sesavas pagasta bibliotēka

„Sesavas”, Sesavas pag. LV-3034; Inta Strazdiņa, tālr. 63061681; fakss 63061478, inta.strazdina@jelgavasnovads.lvElektroniskais katalogs

Bērvircavas bibliotēka

P/n Bērvircavas Tautas nams, Sesavas pag., LV-3034; Aija Valontīna, tālr. 63085596, fakss 63061478; Aija.Valontina@jelgavasnovads.lvElektroniskais katalogs

Svēte

Svētes pagasta bibliotēka

Skolas iela 2, p/n Svēte, Svētes pag., LV-3010; Minjona Ozola, tālr. 27176621, Minjona.Ozola@jelgavasnovads.lvElektroniskais katalogs

Jēkabnieku bibliotēka

Straumes iela-3, p/n Jēkabnieki, Svētes pag., LV-3028; Jautrīte Joze, tālr. 63086701, Jautrite.Joze@jelgavasnovads.lvElektroniskais katalogs

Valgunde

Valgundes bibliotēka

Saules iela 2, p/n Valgunde, LV 3017; Ligita Ķekare,tālr.63085219,  Ligita.Kekare@jelgavasnovads.lvElektroniskais katalogs

Tīreļu bibliotēka

„Ārsta māja”, p/n Kalnciems, LV-3015; Vija Jansone,tālr.63085327; Vija.Jansone@jelgavasnovads.lvElektroniskais katalogs

Vilce

Vilces pagasta bibliotēka

Vilces skola - 1, p/n Vilce, Vilces pag., LV-3026; Vida Inapaite, tālr. 63061000, Vida.Inapaite@jelgavasnovads.lvElektroniskais katalogs

Ķīves bibliotēka

P/n Vilce, "Ķīves skola", Vilces pag., LV-3026; Regīna Deksne, tālr. 29191281, Regina.Deksne@jelgavasnovads.lv ; Elektroniskais katalogs

Ziedkalnes bibliotēka

Papardes 10, Vilces pag., LV-3027; Velta Vilciņa, tālr. 26716528, Velta.Vilcina@jelgavasnovads.lvElektroniskais katalogs

Vircava

Vircavas pagasta bibliotēka

“Kamenes”, Vircavas pag., LV-3020; Vita Bērziņa Elektroniskais katalogs tālr. 22307442, Vita.Berzina@jelgavasnovads.lv

Zaļenieki

Zaļenieku pagasta bibliotēka

Kultūras nams. p.n.Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, LV-3011; Līga Strazdiņa, tālr. 63074470, Liga.Strazdina@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Ūziņu bibliotēka

P/n Jēkabnieki, LV-3028; Gunita Kulmane, mob: 29420785; Gunita.Kulmane@jelgavasnovads.lvElektroniskais katalogs
Ūziņu novadpētniecība

 

Jelgavas novada skolu bibliotēkas

Nr.

Nosaukums

Adrese, bibliotēkas vadītāja tālrunis, e-pasts

 

1.

Elejas vidusskolas bibliotēka

Tamāra Galviņa, Meža prospekts 5, Eleja , 63061285 (kanceleja),elejasvskbibl@jelgavasnovads.lv ;
http://www.elejasvsk.lv/; Elektroniskais katalogs

 

2.

Kalnciema vidusskolas bibliotēka

Ina Jēgermane, "Kalnciema skola", Valgunde,  63069585, 63069112,kalnciemavskbibl@jelgavasnovads.lv ;
http://kalnciemavsk.lv; Elektroniskais katalogs

 
3.

Kalnciema pagasta vidusskolas bibliotēka

Olga Lipšāne, Lielupes iela 21, Kalnciems,63069701,

kpvsk.bibl@inbox.lv  ; Elektroniskais katalogs

 


4.

Līvbērzes pamatskolas bibliotēka 

Inta Kārkliņa, Skolas iela 10, Līvbērze,63072388, 63072488, livberzespskbibl@jelgavasnovads.lv ;
http://www.livberzesvsk.lv; Elektroniskais katalogs

 


5.

Vircavas vidusskolas bibliotēka

Līga Dzintara "Vircavas vidusskola", Vircava, Vircavas pag., Jelgavas 
nov., 63086045, vircavasvsk@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

 
6.

Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas bibliotēka

Ilva Logina, Lielā iela 2, 159.telpa, Jelgava, nvskbibl@jelgavasnovads.lv ;
http://www.nvsk.lv; Elektroniskais katalogs

 
7.

Aizupes pamatskolas bibliotēka

Aļona Nazarova, Tušķi, Līvbērzes pagasts,63083046, aizupespskbibl@jelgavasnovads.lv Elektroniskais katalogs

8. Sesavas pamatskolas bibliotēka
 
9. Staļģenes vidusskolas bibliotēka
Ludmila Petrova, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, 
63085808, stalgenesvskbibl@jelgavasnovads.lv ; 
http://www.stalgenesskola.lv; Elektroniskais katalogs
 
 
10.

Svētes pamatskolas bibliotēka

Dzidra Bahromkina, Vilces ielā 6, Svēte,63055397,   
svetespskbibl@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs


11.

Šķibes pamatskolas bibliotēka

Anna Kačkane, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts,  63077289,skibespskbibl@jelgavasnovads.lv;

http://www.skibespamatskola.lv; Elektroniskais katalogs

 

12.

Vilces pamatskolas bibliotēka

Zanda Reinvalde, Vilce, 63061099,  
vilcespskbibl@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

13.

 

Lielplatones internātpamatskolas bibliotēka

14.

Zaļenieku pamatskolas bibliotēka

Daiga Zīle, 63074388
zaleniekupskbibl@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

15.

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas bibliotēka