Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldību publiskās bibliotēkas

 

Pagasts

Bibliotēka

Adrese, tālrunis, bibliotēkas vadītājs

Cenu Ānes bibliotēka

Celtnieku iela 12b, Āne, Cenu pag., Jelgavas nov., LV-3043; Jevgēnija Noreiko, tālr. 63055605, jevgenija.noreiko@jelgavasnovads.lv

Elektroniskais katalogs 
Vainu bibliotēka

Parka iela 4, Brankas, Cenu pag., Jelgavas nov., LV-3042; Maija Sproģe, tālr. 63057074, maija.sproge@jelgavasnovads.lv

Elektroniskais katalogs

Eleja

Elejas pagasta bibliotēka

Lietuvas iela 42, Eleja, Elejas pag., LV-3023; Dace Roze, tālr. 63061642,

Dace.Roze@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Glūda

Bramberģes bibliotēka

Upes iela 12, Zemgale, Glūdas pag., LV-3040; Māra Bučkovska, tālr. 26130709,  Mara.Buckovska@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Nākotnes bibliotēka

Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pag., LV-3040; Inta Vīksna, tālr. 27817971, Inta.Viksna@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Jaunsvirlauka

Dzirnieku bibliotēka

Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pag., LV-3031; Rudīte Šturme, tālr. 28450669, Rudite.Sturme@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Staļģenes bibliotēka

Skolas iela 2, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., LV-3031; Liena Blūma-Smeile, tālr. 26608540, Liena.Bluma@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Vecsvirlaukas bibliotēka

Stārķu iela 24, Vecsvirlauka, Jaunsvirlaukas pag., LV-3031; Inese Demčuka, tālr. 28371756, Inese.Demcuka@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Kalnciems

Kalnciema bibliotēka

Jelgavas iela 15, p/n Kaigi, Kalnciema pag., LV-3016; Nadežda Vovere, tālr. 26679062, Nadezda.Vovere@jelgavasnovads.lv, natalija.kvedova@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Lielplatone

Lielplatones pagasta bibliotēka

Lielplatones pils, Lielplatone, Lielplatones pag., LV-3022; Janīna Ungure, tālr. 25470956, Janina.Ungure@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Līvbērze

Līvbērzes pagasta bibliotēka

Jelgavas iela 9, Līvbērze, Līvbērzes pag, LV-3014; Inta Kārkliņa, tālr. 63072465,

Inta.Karklina@jelgavasnovads.lv, Elektroniskais katalogs

Ozolnieki Ozolnieku bibliotēka

Rīgas iela 29, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov., LV-3018; Ingrīda Irbe, tālr. 63050184, biblioteka.ozolnieki@jelgavasnovads.lvingrida.krieke@jelgavasnovads.lv

Elektroniskais katalogs 

Ārējās apkalpošanas punkts Emburgā "Vīgriezes", Emburga, Salgales pagasts, Jelgavas novads, LV-3045; Daina Uzule, tālr.  27015785, daina.uzule@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs 

Platone

  

Platones pagasta bibliotēka

Atspulgu iela 4, Platone, Platones pag., LV-3021; Dace Vācere, tālr. 26194541,  Dace.Vacere@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Lielvircavas bibliotēka

Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pag., LV-3036; Māra Ziemele, tālr. 26409832, Mara.Ziemele@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Salgale Garozas bibliotēka

"Eži", Garoza, Salgales pag., Jelgavas nov., LV-3045; Dace Donova, tālr. 26583230,  Dace.Donova@jelgavasnovads.lv,

Elektroniskais katalogs 

Sesava

Sesavas pagasta bibliotēka

Zemgales iela 11, Sesava, Sesavas pag, LV-3034; Inta Strazdiņa, tālr. 25405342, Inta.Strazdina@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Bērvircavas bibliotēka

Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pag., LV-3034; Larisa Batkauske, tālr. 28070133, larisa.batkauske@jelgavasnovads.lv ; Elektroniskais katalogs

Svēte

Svētes pagasta bibliotēka

Skolas iela 2, Svēte, Svētes pag., LV-3008; Natālija Trone , tālr. 26469313Natalija.Trone@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Jēkabnieku bibliotēka

Straumes iela 3, Jēkabnieki, Svētes pag., LV-3028; Jautrīte Joze, tālr. 29585778, Jautrite.Joze@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Valgunde

Valgundes bibliotēka

Saules iela 2, Valgunde, Valgundes pag., LV-3017; Vita Sandere, tālr. 63085219, Vita.Sandere@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Tīreļu bibliotēka

„Ārsta māja”, Rīgas iela 20, Tīreļi, Valgundes pag., LV-3017;Inese Prancīte, tālr. 25710789, Elektroniskais katalogs

Vilce

Vilces pagasta bibliotēka

Skolas iela 8, Vilce, Vilces pag., LV-3026; Regīna Deksne, tālr. 29420223, Regina.Deksne@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Ziedkalnes bibliotēka

Ziedkalnes iela 26-10, Ziedkalne, Vilces pag., LV-3026; Vida Inapaite, tālr. 22037471, Vida.Inapaite@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Vircava

Vircavas pagasta bibliotēka

Jelgavas iela 4, Vircava, Vircavas pag., LV-3020; Kristīne Peina , tālr. 22307442, Kristine.Peina@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Zaļenieki

Zaļenieku pagasta bibliotēka

Centra iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pag., LV-3011; Elīna Čerkovska, tālr. 28360147, 

Elina.Cerkovska@jelgavasnovads.lvElektroniskais katalogs

Ūziņu bibliotēka

Ūziņu bibliotēka, Ūziņi, Zaļenieku pag., LV-3028; Gunita Kulmane, tālr. 29420785, Gunita.Kulmane@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs; Ūziņu novadpētniecība

 

Jelgavas novada izglītības iestāžu bibliotēkas

Nr.

Nosaukums

Adrese, bibliotēkas vadītāja tālrunis, e-pasts

 

1.

Elejas vidusskolas bibliotēka

Elija Tāraude, Meža prospekts 5, Eleja, elejasvskbibl@jelgavasnovads.lv;
http://www.elejasvsk.lv/; Elektroniskais katalogs

 

2.

Kalnciema vidusskolas bibliotēka

Inese Jankovska, "Kalnciema skola", Valgunde,  kalnciemavskbibl@jelgavasnovads.lv;  Elektroniskais katalogs

 
3.

Kalnciema pagasta pamatskolas bibliotēka

Olga Lipšāne, Lielupes iela 21, Kalnciems, 63069701,

 kalnciemapagvskbibl@jelgavasnovads.lv ; Elektroniskais katalogs

 


4.

Līvbērzes pamatskolas bibliotēka 

Inta Kārkliņa, Skolas iela 10, Līvbērze, 63072388, 63072488, livberzespskbibl@jelgavasnovads.lv;
http://www.livberzesvsk.lv; Elektroniskais katalogs

 


5.

Vircavas pamatskolas bibliotēka

Līga Dzintara, "Vircavas vidusskola", Vircava, Vircavas pag., 63086045, vircavasvsk@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

 
6.

Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas bibliotēka

Ilva Logina, Mātera 44, Jelgava, nvskbibl@jelgavasnovads.lv;
http://www.nvsk.lv; Elektroniskais katalogs

 
7.

Aizupes pamatskolas bibliotēka

Agnese Zenfa, Tušķi, Līvbērzes pag.,

Agnese.Zenfa@jelgavasnovads.lvElektroniskais katalogs

8. Sesavas pamatskolas bibliotēka
 
9. Staļģenes pamatskolas bibliotēka
Ludmila Petrova, Skolas iela 2, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag.,
stalgenesvskbibl@jelgavasnovads.lv
http://www.stalgenesskola.lv; Elektroniskais katalogs
 
 
10.

Svētes pamatskolas bibliotēka

Daiga Gorbunova, Vilces ielā 6, Svēte,   
svetespskbibl@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs


11.

Šķibes pamatskolas bibliotēka

Anna Kačkane, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pag., 63077289, skibespskbibl@jelgavasnovads.lv;

http://www.skibespamatskola.lv; Elektroniskais katalogs

 

12.

Vilces pamatskolas bibliotēka

Skaidrīte Vanaga, Madaru iela 2, Vilce, Vilces pag., 63061085,
vilcespskbibl@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

13.

 

Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra bibliotēka

14.

Zaļenieku pamatskolas bibliotēka

Daiga Zīle, Centra iela 3, Zaļenieki, Zaļenieku pag., 63074388, 
zaleniekupskbibl@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

15.

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas bibliotēka

Daiga Zīle, Baznīcas iela 2, Zaļenieki, Zaļenieku pag., http://www.zav.lv/; Elektroniskais katalogs
16.  Ozolnieku vidusskolas bibliotēka

Veneranda Trokša, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pag.,

ozolniekuvskbibl@jelgavasnovads.lv

http://www.ozolniekuvsk.lv/Elektroniskais katalogs

17. Teteles pamatskolas bibliotēka

Daina Užule, Skolas iela 10, Tetele, 
Daina.Uzule@jelgavasnovads.lvElektroniskais katalogs

18. Garozas pamatskolas bibliotēka

Solveiga Helviga, Krasta 5, Garoza, Salgales pag.,


28360147