Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldību publiskās bibliotēkas

 

Pagasts

Bibliotēka

Adrese, tālrunis, bibliotēkas vadītājs

Eleja

Elejas pagasta bibliotēka

Lietuvas iela 42, Eleja, Elejas pag., LV-3023; Dace Rače tālr. 63061642,

Dace.Race@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Glūda

Bramberģes bibliotēka

Upes iela 12, Zemgale, Glūdas pag., LV-3040; Ināra Sagalata, tālr. 22367757, Inara.Sagalata@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Nākotnes bibliotēka

Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pag., LV-3040; Inta Vīksna, tālr. 27817971, Inta.Viksna@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Jaunsvirlauka

Dzirnieku bibliotēka

Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pag., LV-3031; Rudīte Šturme tālr. 28450669, Rudite.Sturme@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Staļģenes bibliotēka

Skolas iela 2, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., LV-3031; Liena Blūma-Smeile tālr. 26608540, Liena.Bluma@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Vecsvirlaukas bibliotēka

Stārķu iela 24, Vecsvirlauka, Jaunsvirlaukas pag., LV-3031; Inese Demčuka tālr. 29590494, Inese.Demcuka@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Kalnciems

Kalnciema bibliotēka

Jelgavas iela 15, p/n Kaigi, Kalnciema pag., LV-3016; Nadežda Vovere tālr. 63069681, Nadezda.Vovere@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Lielplatone

Lielplatones pagasta bibliotēka

Lielplatones pils, Lielplatone, Lielplatones pag., LV-3022; Janīna Ungure, tālr. 25470956, Janina.Ungure@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Līvbērze

Līvbērzes pagasta bibliotēka

Jelgavas iela 9, Līvbērze, Līvbērzes pag, LV-3014; Velga Petņičenko, tālr. 63072465, Velga.Petnicenko@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Platone

Platones pagasta bibliotēka

Atspulgu iela 4, Platone, Platones pag., LV-3021; Irina Šanceva,tālr. 26194541,  Irina.Sanceva@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Lielvircavas bibliotēka

Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pag., LV-3036; Māra Ziemele, tālr. 26409832, Mara.Ziemele@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Sesava

Sesavas pagasta bibliotēka

Zemgales iela 11, Sesava, Sesavas pag, LV-3034; Inta Strazdiņa, tālr. 25405342, Inta.Strazdina@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Bērvircavas bibliotēka

Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pag., LV-3034; Aija Valontīna, tālr. 63085596, fakss 63061478, Aija.Valontina@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Svēte

Svētes pagasta bibliotēka

Skolas iela 2, Svēte, Svētes pag., LV-3010; Sandra Kravale, tālr. 28698657,  Sandra.Kravale@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Jēkabnieku bibliotēka

Straumes iela 3, Jēkabnieki, Svētes pag., LV-3028; Jautrīte Joze, tālr. 63086701, Jautrite.Joze@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Valgunde

Valgundes bibliotēka

Celtnieku iela 35, Valgunde, Valgundes pag., LV-3017; Ligita Ķekare, tālr. 63085219, Ligita.Kekare@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Tīreļu bibliotēka

„Ārsta māja”, Rīgas iela 20, Tīreļi, Valgundes pag., LV-3017; Vija Jansone, tālr. 63085327, Vija.Jansone@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Vilce

Vilces pagasta bibliotēka

Skolas iela 8, Vilce, Vilces pag., LV-3026; Regīna Deksne, tālr. 29420223,  Regina.Deksne@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Ziedkalnes bibliotēka

Ziedkalnes iela 26-10, Ziedkalne, Vilces pag., LV-3026; Vida Inapaite, tālr. 22037471,  Vida.Inapaite@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Vircava

Vircavas pagasta bibliotēka

Jelgavas iela 4, Vircava, Vircavas pag., LV-3020; Vita Bērziņa, tālr. 22307442, Vita.Berzina@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Zaļenieki

Zaļenieku pagasta bibliotēka

Centra iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pag., LV-3011; Elīna Čerkovska, tālr. 63074470,Elina.Cerkovska@jelgavasnovads.lvElektroniskais katalogs

Ūziņu bibliotēka

Ūziņu bibliotēka, Ūziņi, Zaļenieku pag., LV-3028; Gunita Kulmane, tālr. 29420785, Gunita.Kulmane@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs; Ūziņu novadpētniecība

 

Jelgavas novada izglītības iestāžu bibliotēkas

Nr.

Nosaukums

Adrese, bibliotēkas vadītāja tālrunis, e-pasts

 

1.

Elejas vidusskolas bibliotēka

Tamāra Galviņa, Meža prospekts 5, Eleja , 63061285 (kanceleja),elejasvskbibl@jelgavasnovads.lv ;
http://www.elejasvsk.lv/; Elektroniskais katalogs

 

2.

Kalnciema vidusskolas bibliotēka

Ina Jēgermane, "Kalnciema skola", Valgunde,  63069585, 63069112,kalnciemavskbibl@jelgavasnovads.lv ;
http://kalnciemavsk.lv; Elektroniskais katalogs

 
3.

Kalnciema pagasta vidusskolas bibliotēka

Olga Lipšāne, Lielupes iela 21, Kalnciems,63069701,

kpvsk.bibl@inbox.lv  ; Elektroniskais katalogs

 


4.

Līvbērzes pamatskolas bibliotēka 

Inta Kārkliņa, Skolas iela 10, Līvbērze,63072388, 63072488, livberzespskbibl@jelgavasnovads.lv ;
http://www.livberzesvsk.lv; Elektroniskais katalogs

 


5.

Vircavas vidusskolas bibliotēka

Līga Dzintara "Vircavas vidusskola", Vircava, Vircavas pag., Jelgavas 
nov., 63086045, vircavasvsk@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

 
6.

Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas bibliotēka

Ilva Logina, Mātera, 44, Jelgava, nvskbibl@jelgavasnovads.lv ;
http://www.nvsk.lv; Elektroniskais katalogs

 
7.

Aizupes pamatskolas bibliotēka

Aļona Nazarova, Tušķi, Līvbērzes pagasts,63083046, aizupespskbibl@jelgavasnovads.lv Elektroniskais katalogs

8. Sesavas pamatskolas bibliotēka
 
9. Staļģenes vidusskolas bibliotēka
Ludmila Petrova, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, 
63085808, stalgenesvskbibl@jelgavasnovads.lv ; 
http://www.stalgenesskola.lv; Elektroniskais katalogs
 
 
10.

Svētes pamatskolas bibliotēka

Dzidra Bahromkina, Vilces ielā 6, Svēte, 63055397,   
svetespskbibl@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs


11.

Šķibes pamatskolas bibliotēka

Anna Kačkane, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts,  63077289,skibespskbibl@jelgavasnovads.lv;

http://www.skibespamatskola.lv; Elektroniskais katalogs

 

12.

Vilces pamatskolas bibliotēka

Skaidrīte Vanaga, Madaru iela 2, Vilce, Vilces pagasts, 63061085
vilcespskbibl@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

13.

 

Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra bibliotēka

14.

Zaļenieku pamatskolas bibliotēka

Daiga Zīle, Jelgavas iela 7, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts,
zaleniekupskbibl@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

15.

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas bibliotēka

Inese Vārslavāne, Jelgavas iela 7, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, 
zaleniekuavsk@inbox.lv; http://www.zav.lv/; Elektroniskais katalogs