Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Jelgavas novads

Jelgavas novada pašvaldību publiskās bibliotēkas

 

Pagasts

Bibliotēka

Adrese, tālrunis, bibliotēkas vadītājs

Cena Ānes bibliotēka

Celtnieku iela 12b, Āne, Cenu pag., Jelgavas nov., LV-3043; Jevgēnija Noreiko, tālr. 63055605, jevgenija.noreiko@jelgavasnovads.lv

http://ozolnieki.lv/kultura/bibliotekas/anes-bibliotekaElektroniskais katalogs 
Vainu bibliotēka

Parka iela 4, Brankas, Cenu pag., Jelgavas nov., LV-3042; Maija Sproģe, tālr. 63057074, maija.sproge@jelgavasnovads.lv

http://ozolnieki.lv/kultura/bibliotekas/vainu-bibliotekaElektroniskais katalogs

Eleja

Elejas pagasta bibliotēka

Lietuvas iela 42, Eleja, Elejas pag., LV-3023; Dace Rače, tālr. 63061642,

Dace.Race@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Glūda

Bramberģes bibliotēka

Upes iela 12, Zemgale, Glūdas pag., LV-3040; Māra Bučkovska, tālr. 26130709,  Mara.Buckovska@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Nākotnes bibliotēka

Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pag., LV-3040; Inta Vīksna, tālr. 27817971, Inta.Viksna@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Jaunsvirlauka

Dzirnieku bibliotēka

Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pag., LV-3031; Rudīte Šturme, tālr. 28450669, Rudite.Sturme@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Staļģenes bibliotēka

Skolas iela 2, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag., LV-3031; Liena Blūma-Smeile, tālr. 26608540, Liena.Bluma@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Vecsvirlaukas bibliotēka

Stārķu iela 24, Vecsvirlauka, Jaunsvirlaukas pag., LV-3031; Inese Demčuka, tālr. 29590494, Inese.Demcuka@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Kalnciems

Kalnciema bibliotēka

Jelgavas iela 15, p/n Kaigi, Kalnciema pag., LV-3016; Nadežda Vovere, tālr. 63069681, Nadezda.Vovere@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Lielplatone

Lielplatones pagasta bibliotēka

Lielplatones pils, Lielplatone, Lielplatones pag., LV-3022; Janīna Ungure, tālr. 25470956, Janina.Ungure@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Līvbērze

Līvbērzes pagasta bibliotēka

Jelgavas iela 9, Līvbērze, Līvbērzes pag, LV-3014; Velga Petņičenko, tālr. 63072465, Velga.Petnicenko@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Ozolnieki Ozolnieku bibliotēka

Rīgas iela 29, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Jelgavas nov., LV-3018; Ingrīda Krieķe, tālr. 63050184, biblioteka.ozolnieki@jelgavasnovads.lvingrida.krieke@jelgavasnovads.lv

http://www.ozolnieki.lv/kultura/bibliotekas/ozolnieku-novada-centrala-bibliotekaElektroniskais katalogs 

Ārējās apkalpošanas punkts Emburgā "Vīgriezes", Emburga, Salgales pagasts, Jelgavas novads, LV-3045; Daina Uzule, tālr.  27015785, daina.uzule@jelgavasnovads.lv; http://ozolnieki.lv/kultura/bibliotekas/ozolnieku-novada-centrala-biblioteka/emburga-bibliotekaElektroniskais katalogs 

Platone

  

Platones pagasta bibliotēka

Atspulgu iela 4, Platone, Platones pag., LV-3021; Irina Šanceva, tālr. 26194541, Irina.Sanceva@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Lielvircavas bibliotēka

Ausekļa iela 24, Lielvircava, Platones pag., LV-3036; Māra Ziemele, tālr. 26409832, Mara.Ziemele@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Salgale Garozas bibliotēka

"Eži", Garoza, Salgales pag., Jelgavas nov., LV-3045; Larisa Batkauske, tālr. 26583230, larisa.batkauske@jelgavasnovads.lv,

http://ozolnieki.lv/kultura/bibliotekas/garozas-bibliotekaElektroniskais katalogs 

Sesava

Sesavas pagasta bibliotēka

Zemgales iela 11, Sesava, Sesavas pag, LV-3034; Inta Strazdiņa, tālr. 25405342, Inta.Strazdina@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Bērvircavas bibliotēka

Upes iela 1, Bērvircava, Sesavas pag., LV-3034; Aija Valontīna, tālr. 63085596, fakss 63061478, Aija.Valontina@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Svēte

Svētes pagasta bibliotēka

Skolas iela 2, Svēte, Svētes pag., LV-3010; Natālija Trone , tālr. 26469313Natalija.Trone@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Jēkabnieku bibliotēka

Straumes iela 3, Jēkabnieki, Svētes pag., LV-3028; Jautrīte Joze, tālr. 63086701, Jautrite.Joze@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Valgunde

Valgundes bibliotēka

Celtnieku iela 35, Valgunde, Valgundes pag., LV-3017; Ligita Ķekare, tālr. 63085219, Ligita.Kekare@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Tīreļu bibliotēka

„Ārsta māja”, Rīgas iela 20, Tīreļi, Valgundes pag., LV-3017; Vija Jansone, tālr. 63085327, Vija.Jansone@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Vilce

Vilces pagasta bibliotēka

Skolas iela 8, Vilce, Vilces pag., LV-3026; Regīna Deksne, tālr. 29420223, Regina.Deksne@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Ziedkalnes bibliotēka

Ziedkalnes iela 26-10, Ziedkalne, Vilces pag., LV-3026; Vida Inapaite, tālr. 22037471, Vida.Inapaite@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Vircava

Vircavas pagasta bibliotēka

Jelgavas iela 4, Vircava, Vircavas pag., LV-3020; Anda Saltupe, tālr. 22307442, Anda.Saltupe@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

Zaļenieki

Zaļenieku pagasta bibliotēka

Centra iela 1, Zaļenieki, Zaļenieku pag., LV-3011; Dace Vācere, tālr. 63074470, 

dace.vacere@jelgavasnovads.lvElektroniskais katalogs

Ūziņu bibliotēka

Ūziņu bibliotēka, Ūziņi, Zaļenieku pag., LV-3028; Gunita Kulmane, tālr. 29420785, Gunita.Kulmane@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs; Ūziņu novadpētniecība

 

Jelgavas novada izglītības iestāžu bibliotēkas

Nr.

Nosaukums

Adrese, bibliotēkas vadītāja tālrunis, e-pasts

 

1.

Elejas vidusskolas bibliotēka

Tamāra Galviņa, Meža prospekts 5, Eleja, 63061285 (kanceleja), elejasvskbibl@jelgavasnovads.lv;
http://www.elejasvsk.lv/; Elektroniskais katalogs

 

2.

Kalnciema vidusskolas bibliotēka

Ina Jēgermane, "Kalnciema skola", Valgunde, 63069585, 63069112, kalnciemavskbibl@jelgavasnovads.lv;
http://kalnciemavsk.lv; Elektroniskais katalogs

 
3.

Kalnciema pagasta vidusskolas bibliotēka

Olga Lipšāne, Lielupes iela 21, Kalnciems, 63069701,

kpvsk.bibl@inbox.lv; Elektroniskais katalogs

 


4.

Līvbērzes pamatskolas bibliotēka 

Inta Kārkliņa, Skolas iela 10, Līvbērze, 63072388, 63072488, livberzespskbibl@jelgavasnovads.lv;
http://www.livberzesvsk.lv; Elektroniskais katalogs

 


5.

Vircavas vidusskolas bibliotēka

Līga Dzintara, "Vircavas vidusskola", Vircava, Vircavas pag., 63086045, vircavasvsk@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

 
6.

Jelgavas novada Neklātienes vidusskolas bibliotēka

Ilva Logina, Mātera 44, Jelgava, nvskbibl@jelgavasnovads.lv;
http://www.nvsk.lv; Elektroniskais katalogs

 
7.

Aizupes pamatskolas bibliotēka

Aļona Nazarova, Tušķi, Līvbērzes pag., 63083046, aizupespskbibl@jelgavasnovads.lvElektroniskais katalogs

8. Sesavas pamatskolas bibliotēka
 
9. Staļģenes vidusskolas bibliotēka
Ludmila Petrova, Staļģene, Jaunsvirlaukas pag.,
63085808, stalgenesvskbibl@jelgavasnovads.lv
http://www.stalgenesskola.lv; Elektroniskais katalogs
 
 
10.

Svētes pamatskolas bibliotēka

Dzidra Bahromkina, Vilces ielā 6, Svēte, 63055397,   
svetespskbibl@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs


11.

Šķibes pamatskolas bibliotēka

Anna Kačkane, Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pag., 63077289, skibespskbibl@jelgavasnovads.lv;

http://www.skibespamatskola.lv; Elektroniskais katalogs

 

12.

Vilces pamatskolas bibliotēka

Skaidrīte Vanaga, Madaru iela 2, Vilce, Vilces pag., 63061085,
vilcespskbibl@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

13.

 

Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra bibliotēka

14.

Zaļenieku pamatskolas bibliotēka

Daiga Zīle, Jelgavas iela 7, Zaļenieki, Zaļenieku pag., 63074388, 
zaleniekupskbibl@jelgavasnovads.lv; Elektroniskais katalogs

15.

Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas bibliotēka

Inese Vārslavāne, Jelgavas iela 7, Zaļenieki, Zaļenieku pag., 63074250, 
zaleniekuavsk@inbox.lv; http://www.zav.lv/; Elektroniskais katalogs
16.  Ozolnieku vidusskolas bibliotēka

Veneranda Trokša, Jelgavas iela 35, Ozolnieki, Ozolnieku pag.,

63050688, 63050666, 
ozolniekuvskbibl@ozolnieki.lv;

http://www.ozolniekuvsk.lv/Elektroniskais katalogs

17. Teteles pamatskolas bibliotēka

Larisa Holsta, Skolas iela 10, Tetele, 63055531, 
tetelespskbibl@jelgavasnovads.lvElektroniskais katalogs

18. Garozas pamatskolas bibliotēka

Solveiga Helviga, Krasta 5, Garoza, Salgales pag.,

19. Salgales pamatskolas bibliotēka

Santa Šuca, Emburga, Salgales pag.,