Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Jēkabnieku bibliotēka

Bibliotēkas vadītāja: Jautrīte Joze

   

 

Darba laiks

Galvenie darba rādītāji

Rādītāji 2017 2016 2015

Pirmdiena 10.00. - 18.00
Otrdiena 10.00. - 18.00
Trešdiena — metodiskā diena
Ceturtdiena 10.00. - 18.00
Piektdiena 10.00. - 18.00
Sestdiena, svētdiena — slēgts

Krājums
Lasītāju skaits
Apmeklējums
Izsniegums
3911
223
4311
6723

4121

246

4012

6018

3757
246
4485
6739

 

Bibliotēkas lasītāju rīcībā ir vairāk nekā trīs tūkstošus liels krājums, tas redzams Jelgavas bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā; dators, printeris.

 

 

 

Bibliotēkā bez maksas pieejams internets, WiFi (bezvadu internets arī ēkas tuvumā 24 stundas diennaktī), kā arī vērtīgi elektroniskie resursi:
   - datu bāzes LETONIKA.LV; Lursoft Laikrakstu bibliotēka NEWS.LV
   - Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas pilnā kolekcija, t.sk. pirmskara laikrakstu teksti internetāwww.periodika.lv  2,8 miljonu lappušu apmērā, ap 7000 grāmatu, kartes, attēli un citi digitalizētie materiāli. 
   - Latvijas filmu portāls http://www.filmas.lv . 


Ievērojamas personības Svētē
Almanzors (īst.v. Kristaps Šuberts, pseid. Līķis) (1858.17. 02. Svētes pag. Līķos - 1918.21.05.)
Dāvids Bīskaps (1879.03.06. Jelgavas apr. Jēkabnieku Milleros - 1971.30.03. Leikvjū, Mičiganā)
Esenberģu Jānis (īst.v. Jānis Esenberģis–Hess, pseid. Torņakalna Jānis) (1862.09.04. Lielsvētes pag. Upesprieku Daiļos-1890.20.11.)
Elija Kliene (Elizabete Kliene) (1895.06.10. Jēkabnieku pag. Rāvājos - 1978.24.07.)
Arturs Juris Liepkalns (1921.15.02. Svētes pag.)
Ludvigs Pauls (1872.11.08. Jēkabnieku pag. Dakšās)
Nikolajs Rozenauers (1890.26.11. Svētē - 1970.21.03.)
Eduards Svirlovskis (1874. 10.11. Zaļeniekos, Ūziņu pagasta Dimzēnos, bij.Svētes pag. - 1949. 17.05.)
Šalkonis (Kristaps Dīriķis) (1882.23.10. Svētes pag. Stūrīšos - 1957.24.07.)
Dāvids Šveņķis (1869.10.06. Lielsvētē - 1898.05.05.)
Fridrihs Veinbergs (1844.24.01. Lielsvētē - 1924.24.05.)

Vairāk informācijas datu bāzēs Ievērojami cilvēki JelgavāJelgavas novadpētniecība u.c.
  

 

No vēstures

Pirmā bibliotēka Jēkabniekos dibināta 1928.gadā, tā bija pagasta apkārtnes Lauksaimniecības biedrības bibliotēka. Tās krājumu veidoja Kultūras fonds, vadītāja bija Anna Zāģere. No 1996.gada bibliotēkai ir pašreizējais nosaukums.

Ievērojamas vietas bibliotēkas apkārtnē:
  • Galiņu un Purva Rapu senkapi;
  • Riņķa krusts Kalnanšu kapos;
  • Dendroloģiskie stādījumi "Pērlēs" un "Cīruļos";
  • Dižkoki: Ceplīšu vīksna, liepa pie "Cūcēniem", Ķepalu un Mazslapatu ozoli, Vilkaču un Dimperānu priedes.