Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Garozas bibliotēka

Bibliotēkas vadītāja: Dace Donova

 

 


 

Darba laiks

Galvenie darba rādītāji

Rādītāji 2017 2016 2015

Pirmdiena  10-19
Otrdiena    9-17
Trešdiena — metodiskā diena
Ceturtdiena 9-17
Piektdiena  9-16
Sestdiena, svētdiena — slēgts

Krājums
Lasītāju skaits
Apmeklējums
Izsniegums
5350
225
3189
4229
5127
225
3487
3541
4810
231
2479
3078

Bibliotēkas apmeklētājiem pieejami  datori,  kopētājs,  skeneris un printeris.
Bibliotēkas krājums redzams Ozolnieku novada bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā

Bibliotēkā bez maksas pieejams internets, WiFi (bezvadu internets arī ēkas tuvumā 24 stundas diennaktī), kā arī vērtīgi elektroniskie resursi:
   - datu bāzes LETONIKA.LV; Lursoft Laikrakstu bibliotēka NEWS.LV
   - Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas pilnā kolekcija, t.sk. pirmskara laikrakstu teksti internetā www.periodika.lv  2,8 miljonu lappušu apmērā, ap 7000 grāmatu, kartes, attēli un citi digitalizētie materiāli. 
   - Latvijas filmu portāls http://www.filmas.lv.

 

Bibliotēkas vēsture
Bibliotēkas pirmsākumi meklējami 1922.gadā, kad ar Garozas pagasta padomes 16.oktobra lēmumu dibināta Latviešu Jaunatnes savienības Garozas organizācijas (no 1933.gada 6.jūnija - Garozas jaunatnes bibliotēka "Auseklis", no 1940.gada 26.oktobra - Garozas Lauksaimniecības bibliotēka)bibliotēka. Tā paša gada 19.novembrī organizācijas valde pilnvarojusi priekšsēdētāju Adolfu Kleberu saņemt Kultūras fonda tautas bibliotēku {Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 1632.f., 3.apr.,214.lieta, 5.,7.,50., 98.lp.]
Garozas vecākie iedzīvotāji zina stāstīt, ka 1931. gadā bibliotēka atradusies Garozas skolā, 1937. gadā "Garozkrogā". Pēckara gados, līdz 1965.gadam - bijušajā pagastmājā "Vecozolos". 1965.gadā, rajoniem mainoties, bibliotēku likvidēja, 1969.gadā atjaunoja Garozas centrā, kur par bibliotēkas vadītāju strādāja Vija Buša. No 1971.gada Garozas bibliotēku vadīja Lilita Belova, no 2007. gada Marita Prohorova, no 2012.gada Dace Beire.

2000. gadā bibliotēku pārceļ uz Garozas pamatskolu, kas atrodas skaistā, gleznainā vietā. Skola dibināta 1886.gadā, pirmā pasaules kara laikā nodedzināta, bet 1926.gadā atkal augšāmcelta un iesvētīta, atsāk savu darbu. Ceļš uz skolu ved cauri "Senču priedēm" kur 1812.gadā atradās franču karaspēka nocietinājumi. Pārdesmit metru no skolas, vecupītes krastā, savus zarus slej aptuveni 800 gadus vecais svētozols - Zemgales krīvs. 

Bibliotēkas telpām līdzās atrodas skolas muzejs, kur ar novadpētniecības materiāliem var iepazīties ikviens interesents.

2005. gada nogalē bibliotēka atkal tika pārcelta uz Garozas centru.

 

Kultūras un dabas pieminekļi Garozā

Lilita Belova
  • Izrakumi pie Rūtenieku, Rijnieku un Dalūžu mājām liecina par senām zemgaļu apmetnes vietām. Pie Rijniekiem atrasts visbagātākais (6 kg smags) dzelzs laikmeta monētu depozīts.
  • Pie Garozas skolas un Garozas- Blukas ceļa malās ir franču karaspēka nocietinājumi-skanstis no 1812.g. kara, kad Napoleona karaspēks cauri Garozai devās uz Rīgu.
  • 1935.gadā pie Vareļu mājām uzstādīja piemiņas monumentu 12 karaskolas kadetiem, kas 1919.gada 18. novembrī krita kaujā ar bermontiešiem. Padomju laikā uzspridzināts, 1990. gadā atjaunots.
  • Prezidenta Jāņa Čakstes mājas "Auči", ko 1871. gadā bija nopircis prezidenta tēvs K.Čakste. "Aučos" prezidenta 140. dzimšanas dienā, 1999. gada 14. septembrī, atklāja piemiņas vietu ar plašu ekspozīciju par Čakstes dzimtu.
  • Lāču purva dabas liegums, dibināts 1999.gadā, platība 147 ha. No 1977.g. dzērvenāja liegums. Ligzdo melnais stārķis.
  • Senvēstures liecinieki - Senču ozols (Zemgales krīvs. Svētozols. Apkārtmērs 7,9 m) pie Garozas skolas.
  • Namiķu liepa un ozols.