Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Bramberģes bibliotēka

 

Bibliotēkas vadītāja: Māra Bučkovska 

 
Darba laiks

Galvenie darba rādītāji

Rādītāji 2017 2016 2015

Otrdiena 9-17
Trešdiena  metodiskā diena
Ceturtdiena 9-17
Piektdiena 9-17
Sestdiena 8-16
Svētdiena, pirmdiena – slēgts

Krājums
Lasītāju skaits
Apmeklējums
Izsniegums

5684
373
2965
11647

5467
287
3031
10020

4864
341
4134
11952

 

Bibliotēkas krājums redzams Jelgavas bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā

Bibliotēkas lasītājiem pieejami datori, printeris. 

Bez maksas pieejams internets, WiFi (bezvadu internets arī ēkas tuvumā 24 stundas diennaktī), kā arī vērtīgi elektroniskie resursi:
  • Datu bāzes LETONIKA.LV; Lursoft Laikrakstu bibliotēka NEWS.LV;
  • Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas pilnā kolekcija, t.sk. pirmskara laikrakstu teksti internetā www.periodika.lv  2,8 miljonu lappušu apmērā, ap 7000 grāmatu, kartes, attēli un citi digitalizētie materiāli;
  • Latvijas filmu portāls http://www.filmas.lv.
Bibliotēka vāc un apkopo novadpētniecības materiālus par Glūdas pagastu. Izveidotas šādas mapes:
  • Bramberģes pils;
  • Glūdas pagasts;
  • Glūdas pagasta skolas.

Ievērojami cilvēki Glūdā
Augusts Arājs – Bērce, Kārlis Bertrams, Arvīds Liberts, Ija Meldere – Dzērve, Andrejs Porietis, Nadīne Poruka, Valdis Rihters.

Vairāk - datu bāzē Ievērojami cilvēki Jelgavā