Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Ānes bibliotēka

Adrese: Cenu pagasts, Āne, Celtnieku 12B, p/n Ozolnieki, LV—3043
Tālr. 63055605
E-pasts: jevgenija.noreiko@ozolnieki.lv

 

Bibliotēkas vadītāja Jevgēnija Noreiko

 

Darba laiks

Galvenie darba rādītāji

Rādītāji 2017 2016 2015
Pirmdiena        8-17
 Otrdiena         8-17
Ceturtdiena     9-19
Piektdiena       8-14
Pusdienu pārtr.13:00-13:45 (izņemot piektd.)
Trešdiena — metodiskā diena
Krājums
Lasītāju skaits
Apmeklējums
Izsniegums
6269
300
5085
7086

6346
282
5512
6990

6042
271
4894
6251

 

Bibliotēkā bez maksas pieejami datori, printeris, kopētājs, internets, WiFi (bezvadu internets arī ēkas tuvumā 24 stundas diennaktī), kā arī vērtīgi elektroniskie resursi:
   - datu bāzes LETONIKA.LV; Lursoft Laikrakstu bibliotēka NEWS.LV
   - Latvijas Nacionālās digitālās bibliotēkas pilnā kolekcija, t.sk. pirmskara laikrakstu teksti internetā www.periodika.lv  2,8 miljonu lappušu apmērā, ap 7000 grāmatu, kartes, attēli un citi digitalizētie materiāli. 
   - Latvijas filmu portāls www.filmas.lv .

Bibliotēkas vēsture 
Ānes bibliotēka ir dibināta 1962.gadā kā celtniecības keramikas rūpnīcas „Spartaks” arodbiedrības bibliotēka. 1993.gadā rūpnīca tika reorganizēta, un rūpnīcas arodbiedrības komiteja bibliotēkas fondus nodeva Cenu pagasta pašvaldībai.

Bibliotēka šodien 
No 2008.gada bibliotēka atrodas Ānes Kultūras nama telpās, 58 m2 platībā. Lasītāju rīcībā ir abonements, bērnu stūrītis, lasītava un piecas datoru darba vietas.

Iedzīvotāji izmanto bibliotēkas datorus elektroniskajiem pakalpojumiem, ātrākai un ērtākai rēķinu apmaksai, darba meklējumiem, kā arī saziņai sociālajos tīklos. Ar multifunkcionālās iekārtas palīdzību var veikt dokumentu, tekstu, attēlu kopēšanu vai skenēšanu. 
Atbilstoši pašvaldības līdzekļiem, krājums regulāri papildinās ar jauniem izdevumiem. Tiek pārbaudīts un izvērtēts bibliotēkas fonds un tā atbilstība šodienas prasībām, turpinās krājuma ievadīšana Ozolnieku novada bibliotēku elektroniskajā kopkatalogā, rekataloģizācija. 

Grāmatu un lasīšanas popularizēšanai uzsākta sadarbība ar bērnudārzu “Saulīte”. Bērni tiek iepazīstināti ar bibliotēku un bibliotekāra darbu, ar tās piedāvājumu bērniem, kopīgās pārrunās un nodarbībās veicinot lasītprieku un mācot saudzīgu attieksmi pret grāmatām. 

Lai popularizētu lasīšanu skolēnu vidū, bibliotēkā regulāri veido grāmatu jaunumu izstādes jauniešiem, notiek pārrunas par interesējošām tēmām, ir aplūkojamas  kopīgi veidotās pašdarinātu darbiņu izstādes.

Senioriem tiek piedāvāta bezmaksas datorapmācība.

Bibliotēka Ānē ne tikai zināšanu avots, bet arī brīvā laika pavadīšanas vieta.

Nosaukums

Diena

Laiks

Pasniedzējs

Angļu valodas fanu klubiņš pieaugušajiem 

Trešdiena

18.00

Signe

Senioru apmācība

Otrdiena

10.00-12.00

Jevgēnija Noreiko