Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Par projektu

Projekts "Jelgavas atjaunošana, 1944-1949" realizēts divos posmos ar Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) un Jelgavas pašvaldības atbalstu. Tā pirmais posms "MŪSU GAITA VĒSTURĒ. Otrā pasaules kara seku likvidācija un padomju okupācijas sistēmas atjaunošana Jelgavā 1944. – 1949.g." īstenots 2003.gadā VKKF mērķprogrammā "Bibliotēku, arhīvu un muzeju sadarbības projektu digitālā vidē atbalsts" .

 

Projekta dalībnieki bija Jelgavas Zonālais valsts arhīvs, Ģ.Eliasa Jelgavas Vēstures un mākslas muzejs, Latvijas Nacionālā bibliotēka un Jelgavas Zinātniskā bibliotēka.

 

Katras institūcijas speciālisti savos krājumos izvēlējās atbilstošos dokumentus un pārveidoja tos elektroniskā formā, veicot skenēšanu, datu apstrādi un ierakstīšanu CD. Latvijas Nacionālās bibliotēkas Restaurācijas nodaļā digitalizēja pilsētas laikrakstu "Zemgales Komunists" no 1944.-1949.gadam. Protams, projektā bija iespējams aptvert tikai nelielu krājumu daļu: ap 200 dokumentu un attēlu no muzeja un arhīva fondiem, ap 400 laikrakstu publikāciju, galvenokārt no pilsētas laikraksta.

 

Projekta otrajā posmā, 2005.gada sākumā, atsevišķi izveidotie elektroniskie dokumenti tika apvienoti un radīta internetā pieejama datu bāze "Jelgavas atjaunošana, 1944-1949". Daudzveidīgo materiālu attēlošanai izmantota integrētā informācijas sistēma ALISE, kas dod iespēju ierakstam pievienot attēlu, tekstu, dokumenta kopiju, saiti vai citu informāciju. Projekta uzdevums ir izpildīts un ceram, ka tas kļūs par ierosmi tālākiem un dziļākiem pētījumiem.

 

Materiāli sakārtoti tematiskā secībā, aptverot pilsētas dzīves nozīmīgākās jomas. Katrs interesents datu bāzē var uzklikšķināt sev vēlamo pēc satura – iepazīties ar pilsētas atjaunošanas plāniem un salīdzināt tos ar šodienas realitāti; sadaļā "Personālijas" sameklēt sevi, draugus un radiniekus, ja viņi bijuši deputāti, deputātu kandidāti, uzņēmumu, iestāžu vadītāji, amatpersonas, svinīgā mītiņa, gājiena dalībnieki vai nonākuši korespondenta uzmanības lokā, novācot drupas pilsētā. Sadaļā "Celtniecība" – sameklēt savu namu, ja zināms, ka tas būvēts pirmajos pēckara gados, piemēram, blokmājas Lielajā ielā. Izglītības, kultūras, medicīnas iestāžu, rūpniecības, tirdzniecības, transporta vai citu nozaru darbinieki var izsekot savas organizācijas atjaunošanai un darbībai utt.

 

Unikāls ir arhīva dokuments par iedzīvotāju atgriešanos pilsētā (город Иелгава), caurlaižu, dzīvokļu orderu saņemšanu, ko parakstījis izpildkomitejas priekšsēdētājs R.Kleķeris; protokols par līdzekļu piešķiršanu sagrautā Jelgavas Latviešu biedrības nama atjaunošanai 1946.gadā un kultūras nama izbūvi tajā; muzeja dokuments – 1944.gada 19.februārī Rūdolfam Kleķerim izsniegtā apliecība ar norīkojumu frontes politpārvaldes rīcībā specuzdevumu izpildei. Tā paša gada novembrī R.Kleķeris tika iecelts par Jelgavas izpildkomitejas priekšsēdētāju. Interesants ir apjomīgais attēlu klāsts no muzeja krājumiem, pilsētas atjaunotājiem izsniegtās apliecības, arhīvā glabātie protokoli par dažādiem pilsētas dzīves jautājumiem un daudzi citi dokumenti.

Datu bāze pieejama internetā, Zinātniskās bibliotēkas, muzeja http://www.jvmm.lv/ un arhīva http://www.arhivi.gov.lv/index.php?&2 mājas lapās.

 

2005. gada 28. aprīlis     Dagnija Avota