Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Novadnieku kalendārs 2023

 

2023. gada jubilāri – novadnieki


 

2022  2021  2020  2019   2018   2017   2016   2015 


Kalendārā iekļauti ievērojami cilvēki, kuriem 2023. gadā atzīmējamas jubilejas un dzīve vai darbs saistīti ar Jelgavu un Jelgavas novadu.

Pirms 270 gadiem dzimis arhitekts Johans Georgs Berlics (Johann Georg Adam Berlitz) (1753 – 1837).

Pirms 280 gadiem dzimis Jelgavas Pētera akadēmijas profesors, dabaszinātnieks, mineralogs Johans Jakobs Ferbers (1743 – 1790).

Pirms 300 gadiem dzimis hercoga galma arhitekts Severīns Jensens (Jensen) (1723 – 1809).

Pirms 195 gadiem dzimis mākslinieks, gleznotājs, fotogrāfs Hermanis Augusts Morics Kīperts (Kiepert) (1828 – 1887).

Pirms 290 gadiem dzimis grāmatizdevējs, iespiedējs un apgādātājs Kristians Lītke (Liedtke) (1733 – 1766).

Pirms 190 gadiem dzimis Jelgavas Latviešu biedrības dibinātājs Jānis Neimanis (1833– 1889).

Pirms 375 gadiem dzimis Kurzemes hercoga grāmatu iespiedējs Georgs Radeckis (Radetzky Georg Christian) (1648 – 1726).

Pirms 390 gadiem dzimis Jelgavas Sv.Trīsvienības baznīcas mācītājs, literāts, dzejnieks un tulkotājs Gerhards Remlings (Remmling) (1633 – 1695).

Pirms 110 gadiem dzimis koktēlnieks, pedagogs Arnolds Roga (1913 – 1999).

Pirms 60 gadiem Jelgavā dzimusi teātra zinātniece, teātra kritiķe Ingrīda Vilkārse (1963).

 

 

 

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris DecembrisJanvāris


1. janv. Pirms 220 gadiem Vircavā dzimis luterāņu mācītājs, cenzors, Jelgavas vācu draudzes diakona vikārs Eduards Bāders (vāc. Eduard von Bahder) (1803 –1882).

1. janv. Pirms 140 gadiem Jelgavā dzimis fotogrāfs Aleksandrs Palejs (dz. Paļulis) (1883 – 1930).

4. janv. Pirms 250 gadiem Jelgavā dzimis mācītājs, docētājs, pedagogs, cenzors Hermanis Leopolds Bēlendorfs (Boehlendorff, Belendorfs) (1773 – 1828).

4. janv. Pirms 125 gadiem Jelgavā dzimis metalurgs, inženieris, tehnisko zinātņu doktors Kristaps Neilands (1898 – 1960).

5. janv. Pirms 120 gadiem Mežmuižā (tagad Vilces pagasts Jelgavas novadā) dzimis rakstnieks, dramaturgs Mārtiņš Zīverts (1903 – 1990).

7. janv. Pirms 190 gadiem dzimis Jelgavas pilsētas arhitekts, sinagogas un dzelzceļa stacijas projektētājs Oto Dīce (vāc. Otto Dietze) (1833 – 1890).

7. janv. Pirms 175 gadiem Jelgavā dzimis senators, krievu izcelsmes vācbaltiešu vēsturnieks, viens no Latvijas vēstures kā vēstures zinātnes apakšnozares pamatlicējiem Leonids Arbuzovs vecākais (Arbusow Leonid, senior) (1848 – 1912).

7. janv. Pirms 90 gadiem dzimis habilitēts ķīmijas doktors, LLU(tagad LBTU) Meža fakultātes profesors, koksnes ķīmijas un tehnoloģijas un meža ekoloģijas speciālists Jurijs Hrols (1933 – 2008).

11. janv. Pirms 110 gadiem Jelgavā dzimis diriģents, mūzikas pedagogs Kārlis Hammers (1913 – 2000).

10. janv. Pirms 60 gadiem Jelgavā dzimusi māksliniece, grafiķe, grāmatu ilustratore Arta Ozola-Jaunarāja (1963).

12. janv. Pirms 105 gadiem dzimis literāts, žurnālists Auseklis Zaļinskis (1918 – 2004).

13. janv. Pirms 150 gadiem dzimis Jelgavas lauksaimniecības vidusskolas un Jelgavas pilsētas 2. elementārskolas skolotājs, Jelgavas pilsētas 3. pamatskolas pārzinis un latviešu valodas skolotājs, Jelgavas latviešu biedrības bibliotekārs, V šķiras Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris Jānis Trans (1873 – 1961).

15. janv. Pirms 120 gadiem Glūdas pagasta Kalneniekos dzimis Latvijas armijas veterinārārsts, agronoms Edgars Kleinbergs (1903 – 1995).

15. janv. Pirms 125 gadiem Zaļenieku pagasta Aptiekās dzimis Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris Kristaps Smiltnieks (1898 – 1948).

16. janv. Pirms 270 gadiem Vilces pagasta Blankenfeldes muižā dzimis mehāniķis, konstruktors, viens no pirmajiem akadēmiski izglītotajiem latviešiem, pirmais latviešu izcelsmes zinātniski tehniskās inteliģences pārstāvis, unikāla personība Latvijas aviācijas priekšvēsturē Ernests Johans Bīnemanis (1753 – 1806).

16. janv. Pirms 65 gadiem dzimis Jelgavas 1. vidusskolas un LLA (tagad LBTU) Mehanizācijas fakultātes absolvents, Latvijas Republikas Ministru prezidents (1995 – 1997, 1999 – 2000) Andris Šķēle (1958).

18. janv. Pirms 130 gadiem dzimis militārs darbinieks, pulkvežleitnants, Jelgavas ģimnāzijas absolvents, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Kārlis Skribo (1893 – 1942).

18. janv. Pirms 170 gadiem dzimis valodnieks, zinātniskās valodniecības aizsācējs Latvijā Kārlis Mīlenbahs (1853 – 1916).

21. janv. Pirms 85 gadiem dzimis pedagogs, treneris, ilggadējs Jelgavas 1. internātpamatskolas (tagad Jelgavas pamatskola "Valdeka"-attīstības centrs) direktors, ar Jelgavas pilsētas "Goda zīmi" apbalvotais Henrijs Kress (1938 –2021).

25. janv. Pirms 95 gadiem Jelgavā dzimusi porcelāna apstrādes māksliniece, Rīgas porcelāna fabrikas galvenā māksliniece keramiķe Zina Ulste (1928 – 2006).

26. janv. Pirms 95 gadiem dzimis inženieris, hidrotehniķis, Valsts emeritētais zinātnieks Ēriks Golubovskis (1928 –2011).

29. janv. Pirms 270 gadiem Jelgavā dzimis gleznotājs, mākslinieks, animālists, literāts Johans Heinrihs Baumanis (Baumann) (1753 – 1832).

29. janv. Pirms 140 gadiem dzimis revolucionārs, jaunstrāvnieks, aktīvs sociāldemokrātiskās kustības, marksistiskā pulciņa dalībnieks Jelgavā Roberts Kreijers (1883 – 1901).

30. janv. Pirms 85 gadiem Jelgavā dzimis ar Jelgavas pilsētas Goda zīmi apbalvotais agronoms, politiķis, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Vilnis Edvīns Bresis (1938 –2017).

 

 

Februāris


2. febr. Pirms 135 gadiem dzimis agronoms, mācību grāmatu autors, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Jānis Balsars (1888 – 1980). 

3. febr. Pirms 75 gadiem dzimis mežzinātnieks, LLU (tagad LBTU) Mežkopības katedras docents, pētnieks Andris Aire (1948).

3. febr. Pirms 90 gadiem dzimusi režisore, skatuves mākslas pedagoģe, profesore, Jelgavas Ā. Alunāna Tautas teātra galvenā režisore, Jelgavas Goda pilsone, Triju Zvaigžņu ordeņa kavaliere Lūcija Ņefedova (1933 – 2022).

5. febr. Pirms 135 gadiem Sesavas pagasta Vējakrogā dzimis militārs darbinieks, ģenerālis Ludvigs Bolšteins (1888 – 1940).

7. febr. Pirms 85 gadiem Jelgavā dzimusi pedagoģe, ar Jelgavas pilsētas augstāko apbalvojumu – Goda zīmi apbalvotā literāte, dzejniece, rakstniece Gunta Micāne (1938 – 2014).

7. febr. Pirms 330 gadiem dzimusi Kurzemes hercogiene (dzīvojusī un valdījusi Jelgavā Kurzemes un Zemgales hercogistē 19 gadus) Anna Ionovna (arī Anna Joanovna, Anna I, Anna Ivanovna; kr. Анна Иоанновна) (1693 – 1740).

8. febr. Pirms 80 gadiem Jelgavā dzimusi māksliniece, gleznotāja, pedagoģe, Jelgavas Tautas gleznošanas studijas dalībniece Zigrīda Cīrule (1943).

10. febr. Pirms 270 gadiem Jelgavā dzimis gleznotājs, literāts, saukts “Kurzemes Minhauzens” Johans Heinrihs Baumanis  (vāc. Johann Heinrich Baumann) (1753 – 1832).

15. febr. Pirms 95 gadiem dzimis Valsts emeritētais zinātnieks, profesors Jānis Latvietis (1928 – 2020).

16. febr. Pirms 95 gadiem dzimusi literatūrzinātniece, grāmatniecības vēstures pētniece, darba "Jelgavas grāmata” autore Līvija Labrence (1928 – 2007).

17. febr. Pirms 165 gadiem Svētes pagasta Līķos dzimis skolotājs, rakstnieks, pirmās atmodas laika darbinieks Almanzors (īst.v. Kristaps Šuberts, pseid. Līķis) (1858 – 1918).

19. febr. Pirms 90 gadiem Jelgavā dzimis fizikālķīmiķis, profesors, diplomāts Uldis Bluķis (1933).

19. febr. Pirms 95 gadiem Jelgavā dzimis teoloģijas zinātņu doktors, profesors un mācītājs Egils Grīslis (ang. Egil Grislis) (1928 – 2020).

21. febr. Pirms 140 gadiem Zaļenieku pagastā dzimis militārs darbinieks, veterinārārsts, pulkvežleitnants Haralds Šuberts (1883 – 1942).

23. febr. Pirms 215 gadiem Līvbērzes pagasta “Lāčos” dzimis pirmais latviešu valodnieks, fabulists, ārsts, dzejnieks Juris Bārs (arī Georgs Bārs; vāc. Georg Heinrich Baar) (1808 – 1879).

23. febr. Pirms 100 gadiem dzimusi Valsts emeritētā zinātniece, veterināro zinātņu doktore Anna Nicmane (1923 – 2009).

24. febr. Pirms 120 gadiem Līvbērzes pagastā dzimis gleznotājs, grafiķis, pedagogs Aleksandrs Lagimovs (arī Logimovs) (1903 – 1990).

26. febr. Pirms 140 gadiem dzimis agronoms, profesors, lauksaimniecības zinātņu doktors Pauls Lejiņš (1883 – 1959).

26. febr. Pirms 130 gadiem dzimusi rakstniece Lūcija Zamaiča (1893 – 1965).

28. febr. Pirms 115 gadiem Vircavas pagastā dzimis riteņbraucējs, olimpisko spēļu dalībnieks Mārtiņš Mazūrs (1908 – 1995).

 

 

Marts

 

1. marts. Pirms 115 gadiem dzimusi valodniece, baltu filoloģe, literāte, Jelgavas klasiskās ģimnāzijas absolvente Terēze Lazdiņa (dz. Terēze Karolīne Viktorija Šulme; prec. Budiņa, Zvejniece, Lazdiņa) (1908 – 1993).

6. marts. Pirms 40 gadiem Sesavā dzimis ar Jelgavas novada "Goda diplomu" apbalvotais ķīmijas zinātņu doktors Kristaps Māliņš (1983).  

8. marts. Pirms 55 gadiem Jelgavā dzimusi aktrise, režisore Indra Roga (1968).

8. marts. Pirms 85 gadiem Vilces pagastā dzimis LOB goda ornitologs, dabaspētnieks Aivars Mednis (1938).

9. marts. Pirms 85 gadiem Jelgavā dzimis habilitētais fizikas un matemātikas doktors, LU profesors Harijs Kalis (1938).

11. marts. Pirms 105 gadiem dzimis Jelgavas Latviešu teātra aktieris Voldemārs Ferģis (1918 –1987).

12. marts. Pirms 180 gadiem Jelgavas apriņķa Udzēs, vēlāk Bēra muižas pagasta Lapačos dzimis rūpnieks, namīpašnieks, teātra darbinieks, aktieris Kristaps Bergs (dz. Kalniņš, 1863 pieņēmis uzvārdu Bergs) (1843 – 1907).

12. marts. Pirms 55 gadiem dzimusi māksliniece, gleznotāja, pedagoģe, Jelgavas mākslinieku biedrības biedre Ilze Ezerniece (1968).

15. marts. Pirms 105 gadiem dzimis Jelgavas teātra aktieris Ansis Mitrēvics (1918 - 2009).

20. marts. Pirms  100 gadiem Valgundes pagastā dzimis ar Triju Zvaigžņu ordeņa Zelta goda zīmi un Jelgavas pilsētas augstāko apbalvojumu – Goda zīmi apbalvotais kultūras darbinieks, horeogrāfs, deju kolektīvu vadītājs un virsvadītājs Vilis Ozols (1923 – 2011).

25. marts. Pirms 130 gadiem dzimis militārs darbinieks, 3. Jelgavas kājnieku pulka rotas komandieris, V šķiras Viestura ordeņa, V šķiras Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Kārlis Rihards Labsvīrs (1893 – 1944).

26. marts. Pirms 140 gadiem militārs darbinieks, ģenerālis, II un III šķiras Lāčplēša Kara ordeņa un I un II šķiras Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, ar Latvijas Aizsargu Nopelnu krustu un Latvijas Sarkanā Krusta goda zīmi apbalvotais Oskars Dankers (1883 –1965).

27. marts. Pirms 130 gadiem dzimis gleznotājs, Jelgavas Skolotāju institūta pedagogs, mākslas kopas "Zaļā Vārna" vadītājs Kārlis Baltgailis (1893 –1979). 

27. marts. Pirms 110 gadiem dzimis Valsts emeritētais zinātnieks, profesors emeritus Pāvils Zariņš (1913 – 2008).

 

 

Aprīlis


2. apr. Pirms 180 gadiem dabas zinātnieks, zoologs, viens no pirmajiem latviešu zinātniekiem, Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības loceklis Frīdrihs Vilhelms Kārlis Bergs (arī Kārlis Bergs; vāc. Friedrich Wilhelm Karl Berg; sp. Carlos Berg) (1843 –1902).

4. apr. Pirms 120 gadiem Sesavas pagastā dzimis militārs darbinieks Pols Armāns (īst.v. Pēteris Pauls Tiltiņš) (1903 – 1943).

4. apr. Pirms 340 gadiem dzimis ārsts, Jelgavas Vecmāšu skolas dibinātājs Nikolajs Heinrihs Biders (vāc. Nikolaus Heinrich Bidder vai Nicolaus von Bidder) (1783 –1833).

6. apr. Pirms 260 gadiem dzimis vācu tautības  luterāņu mācītājs, cenzors, Kurzemes Literatūras un mākslas biedrības loceklis Johans Georgs Lēbrehts Rihters (Richter) (1763 – 1840).

7. apr. Pirms 140 gadiem Vecsvirlaukas pagasta Cāļos dzimis diplomāts, žurnālists, sabiedrisks un politisks darbinieks Eduards Bīriņš (1883 – 1971).

8. apr. Pirms 160 gadiem dzimis sabiedrisks darbinieks, grāmatu izdevējs, spiestuves, sietuves un veikala īpašnieks Juris Landsbergs (1863 – 1912).

9. apr. Pirms 115 gadiem dzimusi Jelgavas Latviešu teātra aktrise Alise Laure-Krūmiņa (dz. Berta Alīse Laurs jeb Laure; prec. Apmane, Krūmiņa) (1908 – 1991).

10. apr. Pirms 70 gadiem Jelgavā dzimusi arhitekte Liesma Markova (1953).

11. apr. Pirms 80 gadiem Jelgavā dzimis matemātikas zinātņu doktors, LU Fizikas un matemātikas fakultātes asoc. profesors Jānis Cīrulis (1943). 

11. apr. Pirms 140 gadiem Elejas pagasta Audruves muižā dzimis militārs darbinieks, pulkvedis, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Žanis Bergs (1883 – 1966).

11. apr. Pirms 130 gadiem Jelgavā dzimis jurists, valsts darbinieks, senators, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Mintauts Frīdrihs Andrejs Čakste (1893 –1962).

11. apr. Pirms 145 gadiem Zaļenieku pagasta Mazkauliņos dzimusi pirmā latviešu sieviete ārste, Jelgavas meiteņu ģimnāzijas audzēkne Klāra Hibšmane (1878 – 1946).

13. apr. Pirms 150 gadiem dzimis agroķīmiķis, zinātnieks, profesors, Latvijas Lauksaimnieku Ekonomiskās Sabiedrības zemkopības skolas Jelgavā mācībspēks, Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas veidotājs Pēteris Kulitāns (1878–1951).

20. apr. Pirms 140 gadiem Jelgavā dzimis militārs darbinieks, administratīvais pulkvežleitnants, ar IV šķiras Latvijas Atzinības krustu apbalvotais Pauls Dailonis Grīnbergs (1883 –1953).

22. apr. Pirms 70 gadiem dzimis lauksaimnieks, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Mārtiņš Arnītis (1953).

23. apr. Pirms 150 gadiem Lielvircavas pagasta Skursteniešu Zūbās dzimis žurnālists, publicists, laikraksta "Dienas Lapa" līdzredaktors  Jānis Kovaļevskis (1873 –1921).

24. apr. Pirms 120 gadiem dzimis mācītājs un sabiedrisks darbinieks, Jelgavas ģimnāzijas absolvents Jānis Vilhelms Romanis (1903 – 1966).

27. apr. Pirms 100 gadiem dzimusi skatuves gaitas Jelgavas teātrī (1945 – 1953)  sākusī aktrise Vera Singajevska (Āboliņa) (1923 – 2014).

27. apr. Pirms 130 gadiem Jelgavas apriņķa Vilces pagastā dzimis mākslinieks, tēlnieks, Zigfrīda Meierovica kapa pieminekļa "Sērojošā Latvija" autors Žanis Smiltnieks (1893 –1931).

28. apr. Pirms 50 gadiem dzimis mežsaimniecības speciālists,  Latvijas Lauksaimniecības un meža Zinātņu akadēmijas īstenais loceklis, profesors Dagnis Dubrovskis (1973). 

29. apr. Pirms 150 gadiem dzimis pedagogs, ģeogrāfs, inspektors un ģeogrāfijas skolotājs 2. Jelgavas valsts ģimnāzijā, V šķiras Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris Fricis Dravnieks (1873 – 1967).

 


Maijs


2. maijs. Pirms 70 gadiem dzimis  ar Jelgavas pilsētas Goda zīmi apbalvotais inženieris, valsts un sabiedriskais darbinieks, Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs (1990 - 1993) Jānis Bunkšs (1953).

12. maijs. Pirms 135 gadiem dzimis rūpnieks un fabrikants Jelgavā, sabiedrisks darbinieks Jānis Fridrihs Markitants (1888 – 1972).

16. maijs. Pirms 125 gadiem dzimis agronoms, Vecauces lauksaimniecības izmēģinājumu stacijas vadītājs, Jelgavas LA profesors Pauls Dermanis (1898 – 1979).

28. maijs. Pirms 90 gadiem dzimis mežistrādes un kokapstrādes speciālists, Latvijas Lauksaimniecības universitātes emeritētais docents Voldemārs Kozuliņš (1933 – 2012).

30. maijs. Pirms 115 gadiem Jelgavā dzimis mūziķis, komponists, diriģents, pedagogs, Jelgavas Pedagoģiskā (Skolotāju) institūta un Jelgavas Tautas konservatorijas audzēknis Jānis Ozoliņš (1908 – 1981).

 

 

Jūnijs


1. jūn. Pirms 115 gadiem Jelgavā dzimis mūziķis, mūzikas pedagogs, diriģents, vairāku nozīmīgu orķestru vadītājs, Jelgavas mūzikas skolas pūšaminstrumentu nodaļas vadītājs Jūlijs Grūtups (1908 – 1981).

1. jūn. Pirms 100 gadiem Jelgavā dzimusi Jelgavas teātra aktrise, Jelgavas Hercoga Pētera ģimnāzijas audzēkne Inga Kalēja (dzim. Ida Bucīte) (1923 – 2011).

2. jūn. Pirms 280 gadiem dzimis starptautisks sicīliešu avantūrists un dēkainis, alķīmiķis, mags Aleksandrs Kaljostro (arī Kaliostro; it. Alessandro Cagliostro, īst. v. Džuzepe Balzamo; it. Giuseppe Balsamo) (1743 –1795).

3. jūn. Pirms 175 gadiem zinātnieks, mikrobiologs, epizootologs, pasaules mēroga atklājumu autors Kristaps Helmanis (1848 – 1892).

4. jūn. Pirms 45 gadiem Jelgavā dzimusi mūzikas pedagoģe, diriģente, komponiste, soliste Līga Celma-Kursiete (1978).

6. jūn. Pirms 85 gadiem dzimis agronoms, entomologs, Latvijas Lauksaimniecības universitātes mācībspēks, zinātnātnisku darbu autors Imants Damroze (1938 –1993).

6. jūn. Pirms 85 gadiem dzimis mežzinātnieks, mežizstrādes speciālists, profesors, vairāk kā 20 izgudrojumu un grāmatu autors Andris Drēska (1938).

7. jūn. Pirms 120 gadiem dzimusi Jelgavas teātra aktrise (1940 - 1944) Lilija Amerika (prec. Rozentāle) (1903 – 1980).

13. jūn. Pirms 140 gadiem dzimis 3. Jelgavas kājnieku pulka vecākais ārsts, pulkvežleitnants, III šķiras Atzinības krusta, IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Jānis Manass (1883 –1966). 

16. jūn. Pirms 90 gadiem dzimis mežzinātnieks, profesors, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Alfons Grīnfelds (1933 – 2019). 

19. jūn. Pirms 185 gadiem dzimis gleznotājs, pedagogs, latviešu ainavu glezniecības pamatlicējs, Jelgavas reālskolas zīmēšanas un rasēšanas skolotājs Jūlijs Feders (1838 –1909).

19. jūn. Pirms 85 gadiem Jelgavā dzimis mežzinātnieks, mežistrādes speciālists, LLA (tagad LBTU) docētājs Ojārs Liepiņš (1938 – 2016).

23. jūn. Pirms 45 gadiem Jelgavā dzimis LLU (tagad LBTU) Kokapstrādes katedras vadošais pētnieks, Dr. sc. ing. Jānis Ošs (1978).

24. jūn. Pirms 90 gadiem dzimusi pedagoģe, Jelgavas Ā. Alunāna Tautas teātra režisore Inta Alekse (1933 –2009).

24. jūn. Pirms 430 gadiem dzimis mācītājs, valodnieks, literāts, pedagogs Georgs Mancelis (arī Juris Mancelis, Mancelijs; lat. Georgius Mancelius; vāc. Manzel) (1593 – 1654).

25. jūn. Pirms 85 gadiem Elejas pagasta Bumbierēs dzimis ķīmiķis, Valsts emeritētais zinātnieks Jānis Polis (1938 – 2011). 

29. jūn. Pirms 120 gadiem dzimis mežzinātnieks, Jelgavas Lauksaimniecības akadēmijas Meža bioloģijas katedras vadītājs, docents (1939 – 1944), Latvijas Centrālās padomes pretestības kustības un Zemgales komitejas dalībnieks  Vilhelms Jānis Eihe (arī Eiche; Vilis Vilhelms Jānis Eihe) (1903 –1991).

29. jūn. Pirms 175 gadiem dzimis gleznotājs, pedagogs, skolotājs Jelgavā un provinces muzeja gleznu nodaļas konservators Oskars Eduards Felsko (1848 –1921).

 

 

Jūlijs

 

1. jūl. Pirms 180 gadiem dzimis Jelgavas Sv.Jāņa draudzes mācītājs, "Tabora" iestādes dibinātājs Ludvigs Traugots Kristiāns Fridrihs Katerfelds (1843 – 1910).

17.jūl. Pirms 125 gadiem dzimusi Jelgavas teātra aktrise Emma Ezeriņa (prec. Jākobsone) (1898 –1967).

20. jūl. Pirms 105 gadiem dzimis teologs, mācītājs, Jelgavas iecirkņa prāvests Jānis Priednieks (1918 – 1999).

20. jūl. Pirms 95 gadiem Jelgavā dzimusi diriģente, pedagoģe, koru un vokālo ansambļu vadītāja, Jelgavas Skolotāju institūta audzēkne Velta Rieksta (1928 – 2017).

22. jūl. Pirms 205 gadiem Jelgavā dzimis pedagogs, cenzors, matemātikas un dabaszinātņu skolotājs Jelgavas ģimnāzijā Gustavs Heinrihs Blēze (vāc. Gustav Heinrich Blaese) (1818 –1887).

25. jūl. Pirms 120 gadiem dzimis vēsturnieks, Jelgavas Valsts skolotāju institūta vēstures skolotājs, vēstures pētījumu par Jelgavu autors Nikolajs Ķaune (1903 – 1939).

27. jūl. Pirms 45 gadiem Jelgavā dzimis mūziķis, solists, komponists, televīzijas raidījumu vadītājs Kārlis Kazāks (1978).  

28. jūl. Pirms 135 gadiem dzimis aktieris, režisors, Jelgavas Latviešu teātra (1925 – 1944) darbinieks Žanis Dulpiņš (1888 – 1972).

28. jūl. Pirms 65 gadiem Jelgavā dzimis režisors, Jelgavas Jaunā teātra izveidotājs un režisors Agris Krūmiņš (1958).

29. jūl. Pirms 155 gadiem dzimis arhitekts, akadēmiķis, Jelgavas pils pārbūves darbu vadītājs (no 1932) Pēteris Feders (arī Fedders) (1868 –1936).

 

 

Augusts


8. aug. Pirms 140 gadiem Jaunsvirlaukas pagasta Salgales Ķenkās dzimusi ārste, literāte, publiciste, Jelgavas meiteņu ģimnāzijas audzēkne Olga Malvīne Resnevica-Sinjorelli (1883 – 1873).

10. aug. Pirms 105 gadiem Līvbērzē dzimis teologs, mācītājs, priesteris, jurisprudences doktors Pauls Grieniņš (ang. Paul Grienins) (1918 – 2002).

10. aug. Pirms 100 gadiem dzimusi literatūrzinātniece, rakstniece, tulkotāja, literatūrkritiķe, 2. Jelgavas valsts ģimnāzijas audzēkne Ingrīda Sokolova (dzim. Ida Levitace) (1923 –2012).

13. aug. Pirms 260 gadiem dzimis grāfs, Elejas Mēdemu atzara aizsācējs Kristofs Johans Frīdrihs Mēdems (arī Žanno; vāc. Christoph Johann Friedrich von Medem; Grafen Medem a. d. H. Elley) (1763 – 1838).

15. aug. Pirms 100 gadiem dzimis sporta pedagogs, treneris, vēsturnieks, grāmatu autors Aleksandrs Balss (1923 – 2019).

15. aug. Pirms 125 gadiem dzimis vēsturnieks, vēstures zinātņu doktors, profesors, Jelgavas elementārskolas un  reālskolas audzēknis Marģers Stepermanis (1898 – 1968).

16. aug. Pirms 50 gadiem Jelgavā dzimusi vingrotāja, trenere Natālija Laščonova (ang. Natalia Lashchenova) (1973).

18. aug. Pirms 85 gadiem Jelgavā dzimis komponists, flautists, saksofonists, klarnetists un mūzikas pedagogs Ivars Birkāns (1938 – 2010).

21. aug. Pirms 130 gadiem dzimis mācītājs, ilggadējs Līvbērzes Romas katoļu baznīcas prāvests, Jelgavas draudzes dekāns Mārtiņš Kaļķis (1893 – 1955).

22. aug. Pirms 95 gadiem dzimis inženieris hidrotehniķis, LLU (tagad LBTU) docētājs  Voldemārs Labrencis (1928  – 2014).

28. aug. Pirms 145 gadiem Jaunsvirlaukas pagasta Ķenkos dzimis militārs darbinieks, Latvijas armijas pulkvežleitnants Alfrēds Resnevics (1888 – 1949).

29. aug. Pirms 105 gadiem dzimis Valsts emeritēts zinātnieks, LLMZA goda loceklis, LLU (tagad LBTU) profesors, veterinārijas mācību grāmatu autors Igors Afanasjevs (1918 – 2013).

31. aug. Pirms 195 gadiem dzimis mākslinieks, kultūras vēsturnieks un mākslas pedagogs, Kurzemes Literatūras un Mākslas biedrības biedrs, sekretārs un bibliotekārs Jūliuss Dērings (dz. Fridrihs Juliuss Dērings; vāc. Friedrich Julius Döring) (1818 –1898).

31. aug. Pirms 105 gadiem dzimis arhitekts, pedagogs, Jelgavas Valsts skolotāju institūta absolvents Tālivaldis Pavārs (1918 – 2011).

 

 

Septembris


8. sept. Pirms 130 gadiem Zaļenieku pagasta Kauliņos dzimis jurists, senators, Jelgavas klasiskās ģimnāzijas audzēknis, Lāčplēša Kara ordeņa kavalieris, Latviešu Centrālās Padomes priekšsēdētājs Pēteris Stērste (1893 – 1976).

9. sept. Pirms 280 gadiem dzimis dabaszinātnieks, ģeologs, mineralogs, Jelgavas Academia Petrina profesors Johans Jakobs Ferbers (vāc. Johann Jacob Ferber) (1743 – 1790).

15. sept. Pirms 170 gadiem dzimis teātra darbinieks un tulkotājs, Jelgavas Latviešu biedrības teātra vadītājs (ar skatuves vārdu Liepiņš) (1883 – 1884) Jānis Steglavs (1853 – 1900).

18. sept. Pirms 40 gadiem dzimis dzejnieks, atdzejotājs Dainis Deigelis (1983).

21. sept. Pirms 135 gadiem Jelgavā dzimusi aktrise, dzejniece Biruta Skujeniece (prec. Dambekalne) (1888 – 1931).

22. sept. Pirms 140 gadiem Zaļenieku pagastā dzimis ārsts, ķirurgs, mākslas mecenāts un kolekcionārs, Triju zvaigžņu ordeņa kavalieris Aleksandrs Neibergs (1883 – 1962).

23. sept. Pirms 165 gadiem dzimis grāmatizdevējs, valodnieks, žurnālists, skolotājs, tulkotājs, grāmatu veikala, spiestuves un sietuves Jelgavā īpašnieks, žurnāla "Austrums" izdevējs un redaktors, mēnešraksta "Zemkopis" izdevējs un redaktors Jēkabs Dravnieks (arī Jēkabs Draviņš-Dravnieks) (1858–1927).

24. sept. Pirms 90 gadiem dzimis mākslinieks, gleznotājs, grafiķis, Mākslinieku savienības Jelgavas nodaļas valdes pirmais priekšsēdētājs Guntis Strupulis (1933 – 1974).

28. sept.  Pirms 110 gadiem Jelgavā dzimusi tulkotāja, atdzejotāja Ruta Spīrsa (arī Ruta Speire, dz. Tīfentāle) (1913 – 2000).

 

 

Oktobris


1. okt. Pirms 95 gadiem dzimusi smaiļošanas un kanoe airēšanas trenere, smaiļošanas un kanoe airēšanas pamatlicēja Jelgavā Elza Krūmiņa (1928 – 2002).

1. okt. Pirms 125 gadiem dzimis rūpnieks, Jelgavas namsaimnieku biedrības priekšnieks Ludvigs Vilhelms Pauls (1898 – 1974).

3. okt. Pirms 130 gadiem dzimis militārs darbinieks, pulkvežleitnants, latviešu pašaizsardzības vienību dalībnieks Jelgavā Jānis Druvaskalns (1893 – 1969).

4. okt. Pirms 170 gadiem dzimis jurists, literāts, valodnieks, tautiskās atmodas darbinieks (arī Jelgavas Latviešu biedrībā), pedagogs Andrejs Stērste (Stērstu Andrejs) (1853 – 1921).

5. okt. Pirms 125 gadiem Jelgavā dzimis mediķis, terapeits, no 1941 līdz mūža beigām ārsts Jelgavas Sarkanā Krusta slimnīcā, galvenais ārsts pilsētas slimnīcā Ringolds Paulis Miķelis Čakste (1898 – 1967).

9. okt. Pirms 130 gadiem dzimis militārs darbinieks, ģenerālis, Jelgavas ģimnāzijas absolvents, Lāčplēša Kara ordeņa un Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Verners Tepfers (1893 – 1958).

10. okt. Pirms 120 gadiem Jelgavā dzimis ar Lāčplēša Kara ordeni apbalvotais žurnālists, sabiedrisks darbinieks, Jelgavas laikraksta "Zemgales Balss" pēdējais redaktors Arnolds Burģis (1903 – 1996).

10. okt. Pirms 85 gadiem dzimis veterinārārsts, LLU (tagad LBTU) Veterinārmedicīnas fakultātes dekāns, profesors Pēteris Keidāns (1938 – 2008).

10. okt. Pirms 180 gadiem Jelgavā dzimis baltvācu rakstnieks, Jelgavas elementārskolas un Jelgavas ģimnāzijas audzēknis Teodors Hermanis Pantēniuss (arī Pantēnijs, jaunais Pantēniuss; vāc. Theodor Hermann Pantenius) (1843 –1915).

11. okt. Pirms 175 gadiem Jelgavā dzimis aktieris, režisors, dramaturgs, latviešu teātra un dramaturģijas pamatlicējs Ādolfs Alunāns (1848 – 1912).

11. okt. Pirms 125 gadiem Jelgavā dzimis ārsts un botāniķis, Jelgavas ģimnāzijas audzēknis Viktors Mīlenbahs (1898 – 1986). 

12. okt. Pirms 135 gadiem dzimis žurnālists, tulkotājs, Jelgavas laikrakstu redaktors Žanis Gruzevskis (1888 – 1930).

13. okt. Pirms 110 gadiem dzimis rakstnieks, dzejnieks, pedagogs, Jelgavas skolotāju institūta absolvents Joņs Madsolas (īst. v. Joņs Ludboržs, arī Jānis Ludbōržs) (1913 – 1975).

17. okt. Pirms 175  gadiem dzimis Rīgas Politehnikuma arhitektūras studiju absolvents, Jelgavas pilsētas arhitekts (1875 - 1879) Oskars Aleksandrs Bārs (1848 – 1914).

18. okt. Pirms 150 gadiem Emburgas pagasta Peludēs dzimis advokāts, "Jaunās strāvas" dalībnieks, publicists, žurnālists, Jelgavas reālskolas audzēknis Jānis Pelūde (arī Jānis Pelūds, Pelūdis; pseid. Jaņķelis) (1873 – 1911).

23. okt. Pirms 125 gadiem dzimis mācītājs, sabiedrisks darbinieks, skolotājs, Sesavas "Knīšos"dzīvojušais Jelgavas ģimnāzijas audzēknis Roberts Jēkabs Slokenbergs (1898 – 1957).

24. okt. Pirms 80 gadiem Jelgavā dzimusi rakstniece, dzejniece, atdzejotāja, prozaiķe, tulkotāja Margita Gūtmane (1943).

25. okt. Pirms 120 gadiem dzimusi Jelgavas teātra aktrise Elvīra Līcīte (prec. Kopštāle, vēlāk Grebzde) (1903 – 1991).

26. okt. Pirms 115 gadiem Jelgavā dzimis žurnālists, laikraksta "Atpūta", "Pēdējā Brīdī", "Rīts" u.c. līdzstrādnieks Aleksandrs Lauberts (pseid. Fēlikss Laube) (1908 – 1993).

30. okt. Pirms 110 gadiem Jelgavas apriņķa Kalnciema pagasta Umulās (Umuļos) dzimis ārsts, mākslinieks, gleznotājs, akvarelists literāts Raimonds Ginters (1913 – 1998).

 

 

Novembris


7.nov. Pirms 95 gadiem dzimis Valsts emeritētais zinātnieks, bioloģijas zinātņu doktors, žurnāla „Zeme un tauta" galvenais redaktors Arturs Mārtiņš Priedīte (1928 – 2014).

8. nov. Pirms 145 gadiem Platones pagastā dzimis revolucionārs, sabiedrisks un politisks darbinieks, Jelgavas reālskolas audzēknis Jānis Ozols (segvārdi Zars, Kļims) (1878 – 1968).

8. nov. Pirms 55 gadiem Jelgavā dzimis publicists, filozofs, rakstnieks, dzejnieks, tulkotājs un dīdžejs Ilmārs Šlāpins (1968).

11. nov. Pirms 155 gadiem Emburgas pagasta Cīzaros dzimis inženieris, mehāniķis, profesors Edvards Cizarevičs (1868 – 1936).

11. nov. Pirms 155 gadiem Emburgas pagasta Cīzaros dzimis būvinženieris, matemātiķis, fizikas un matemātikas zinātņu doktors, Latvijas Universitātes profesors, augstskolu mācību grāmatu autors Jēkabs Cizarevičs (1868 – 1948).

11. nov. Pirms 90 gadiem dzimis mākslinieks, gleznotājs, akvarelists, pedagogs, Jelgavas pilsētas Tautas gleznošanas studijas (1976 – 1982) vadītājs Visvaldis Garokalns (1933 – 2005).

12. nov. Pirms 160 gadiem Kalnciema pagasta Inkās dzimis grāmatizdevējs, Jelgavas Latviešu biedrības un Latviešu mākslas veicināšanas biedrības biedrs Ludis Neimanis (arī Ludvigs Neimanis) (1863 – 1926).

19. nov. Pirms 165 gadiem dzimis farmaceits, aptiekārs, pirmais latviešu farmācijas maģistrs, Galma aptiekas īpašnieks Jelgavā (bija pazīstama kā Herteļa aptieka) Jānis Hertelis (1858 –1912).

20. nov. Pirms 115 gadiem dzimis pedagogs un jaunatnes darbinieks, Jelgavas Skolotāju institūta absolvents, skolotājs Elejā un skolas pārzinis Jelgavas 5. pamatskolā Eduards Avots (1907 – 1984).

28. nov. Pirms 55 gadiem Jelgavā dzimis kodolenerģētikas zinātņu doktors Viktors Grišmanovs (1968).

 

 

Decembris


2. dec. Pirms 160 gadiem Zaļenieku pagastā Kalēj-Ikvildās dzimis agronoms, zinātnieks, Latvijas Universitātes Lauksaimniecības fakultātes profesors, agronomisko zinātņu pamatlicējs Latvijā Jānis Bergs (pseid. Kalniņš, Jaunjāns, Aizkalns, Zaļenieks u.c.) (1863 – 1927). 

8. dec. Pirms 115 gadiem dzimis arhitekts, daudzu Jelgavas objektu projektēšanas līdzautors Jānis Gailis (1908 – 1997).

12. dec. Pirms 145 gadiem dzimis scenogrāfs, latviešu skatuves glezniecības pamatlicējs, gleznotājs, profesors, II šķiras Atzinības krusta, III un IV šķiras Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Jānis Kuga (1878 – 1969).

19. dec. Pirms 140 gadiem dzimis militārs darbinieks, pulkvedis, sabiedrisks darbinieks, Jelgavas pilsētas galva (pilsētas mērs 1938. – 1940), Jelgavas pilsētas vecākais (1941 – 1944), III un IV škiras Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris Kristaps Frickauss (1883 –1964).

20. dec. Pirms 50 gadiem Jelgavā dzimusi stikla apstrādes māksliniece, Jelgavas mākslinieku biedrības biedre Asnate Marts Zutere (1973).

27. dec. Pirms 105 gadiem Jaunsvirlaukas pagastā dzimusi operdziedātāja, opera soliste, Jelgavas mūzikas vidusskolas audzēkne Auguste Klinka (1918 – 2012).

27. dec. pirms 140 gadiem Jelgavas apriņķa Salgales pagasta Billītēs dzimis dzejnieks, rakstnieks, tulkotājs, atdzejotājs, sabiedrisks darbinieks, II un III šķiras Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieris, Kultūras fonda godalgas un Tēvzemes balvas laureāts Edvards Virza (īst. v. Jēkabs Eduards Liekna, Lieknis) (1883 – 1940).

29. dec. Pirms 135 gadiem Zaļenieku pagasta Kalēj-Ikvildās dzimis militārs un sabiedrisks darbinieks, lauksaimnieks, Triju Zvaigžņu ordeņa un Viestura ordeņa kavalieris Jānis Bergs (1888 –1946).

 

 

 

 Datubāzē "Ievērojami cilvēki Jelgavā" šobrīd notiek darbs pie datu precizēšanas un pārstrukturēšanas. Ja pamanāt neprecizitātes, lūdzu sazinieties ar mums!