Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Novadnieku kalendārs 2020

 

2020. gada jubilāri – novadnieki


 

2019   2018   2017   2016   2015 


Kalendārā iekļauti pazīstamākie Jelgavas un Jelgavas apkārtnes novadu cilvēki,  kuriem 2020. gadā aprit apaļas 5 un 10 gadu jubilejas (50 gadi, 55, 60, 65 utt.)

 

Janvāris Februāris Marts Aprīlis Maijs Jūnijs Jūlijs Augusts Septembris Oktobris Novembris DecembrisJanvāris


01.janv. Pirms 90 gadiem dzimis lauksaimnieks Arturs Čikste (1930–1992)

02.janv. Pirms 125 gadiem dzimis militārais darbinieks, pulkvedis-leitnants Jūlijs Kristaps Jaunsniķeris (1895-1965)

02.janv. Pirms 115 gadiem dzimis jurists, žurnālists, militārs darbinieks, virsleitnants Voldemārs Likerts (1905–1976)

03.janv. Pirms 65 gadiem dzimis Jelgavas pilsētas domes vadītājs Andris Rāviņš (1955)

07.janv. Pirms 80 gadiem dzimis meža entomologs Mārtiņš Bičevskis  (1940–2011)

07.janv. Pirms 125 gadiem dzimusi aktrise Nadīne Poruka (1895–1966)

11.janv. Pirms 55 gadiem Jelgavā dzimusi pedagoģe, dzejniece, gleznotāja Ruta Štelmahere (1965)

12.janv. Pirms 90 gadiem dzimis kokapstrādes speciālists, tehnisko zinātņu kandidāts Uldis Lielpēteris (1930–2016)

13.janv. Pirms 125 gadiem dzimis pašvaldības un sabiedriskais darbinieks Eduards Baumanis (1895–?)

13.janv. Pirms 60 gadiem dzimusi rakstniece, mākslas zinātniece Gundega Repše (1960)

16.janv. Pirms 105 gadiem Jelgavā dzimis zinātnieks, valodnieks, bibliogrāfs Benjamiņš Jēgers (1915–2005)

20.janv. Pirms 235 gadiem dzimis fiziķis un ķīmiķis Teodors Kristians Johans Ditrihs Grothuss (1785–1822)

20.janv. Pirms 80 gadiem Jelgavā dzimis mežsaimniecības speciālists Andris Jurevskis (1940)

22.janv. Pirms 110 gadiem dzimis mežzinātnieks, meža meliorācijas speciālists Austris Grūzis (1910–1990)

24.janv. Pirms 130 gadiem dzimis valsts un sabiedriskais darbinieks Zāmuels Avots-Ansons (1890–1980)

24.janv. Pirms 110 gadiem dzimis literāts, dzejnieks, grāmatizdevējs, teologs, pedagogs Valdis Mežezers

             (īst.v. Valdis Štelmahers) (1910–1982)

25.janv. Pirms 130 gadiem dzimis klasiskās filoloģijas doktors, zinātnieks, tulkotājs un pedagogs Erihs Vilhelms Dīls (1890–1952)

28.janv. Pirms 80 gadiem Jelgavā dzimis rakstnieks, scenārists Ēriks Lanss (1940)

30.janv. Pirms 165 gadiem dzimis folklorists, etnogrāfs Kārlis Pētersons (1855–1917)

 

Februāris


01.febr. Pirms 120 gadiem Jelgavā dzimis ebreju glābējs Otrā pasaules kara laikā Žanis Lipke (1900–1987)

10.febr. Pirms 160 gadiem dzimis rakstnieks, grāmatizdevējs un sabiedriskais darbinieks Stepermaņu Krustiņš

             (īst.v. Kristaps Krustiņš Stepermanis) (1860–1941)

12.febr. Pirms 50 gadiem Jelgavā dzimusi juriste, tiesnese, Satversmes tiesas priekšsēdētaja Ineta Ziemele (1970)

14.febr. Pirms 275 gadiem dzimis matemātiķis, astronoms Vilhelms Gotlībs Dāvids Beitlers (1745–1811)

18.febr. Pirms 170 gadiem dzimis rakstnieks, žurnālists, bibliogrāfs, tautiskās atmodas laika darbinieks Ansis Bandrevičs

             (1850–1935)

19.febr. Pirms 80 gadiem dzimis koksnes ķīmiķis, ķīmijas zinātņu kandidāts Arnis Treimanis (1940–2014)

22.febr. Pirms 95 gadiem dzimis mežsaimniecības darbinieks, novadpētnieks un sabiedriskais darbinieks Voldemārs Birznieks 

             (1925–2019)

22.febr. Pirms 120 gadiem dzimis jurists, literatūrteorētiķis un kritiķis Edgars Sūna (1900–1981)

24.febr. Pirms 125 gadiem Jelgavā dzimis militārais darbinieks, pulkvedis-leitnants Voldemārs Ģinters (1895–1977)

24.febr. Pirms 80 gadiem Jelgavā dzimis mākslinieks, gleznotājs, pedagogs Pēteris Postažs (1940)

25.febr. Pirms 235 gadiem dzimis mākslinieks un gleznotājs Kristofors Urbanovičs (1785–1839)

27.febr. Pirms 180 gadiem Jelgavā dzimis vēsturnieks, pedagogs, bibliofils, bibliotekārs Heinrihs Eduards Vilhelms Fortunatus

             Diderihs (1840–1914)

28.febr. Pirms 125 gadiem dzimis militārais darbinieks, ģenerālis Jānis Teodors Indāns (1895–1941)

 

 

Marts


01. marts. Pirms 125 gadiem dzimis aktieris, režisors un mākslinieks Roberts Vanags (1895–1983)

03. marts. Pirms 100 gadiem dzimis mežzinātnieks, lauksaimniecības zinātņu kandidāts Verners Banders (1920–2008)

07. marts. Pirms 135 gadiem dzimusi ārste Marija Vecrumba (1885–1919)

08. marts. Pirms 135 gadiem dzimis lauksaimnieks, sabiedriskais darbinieks Rihards Blūms (1885–1941)

10. marts. Pirms 100 gadiem dzimusi dzejniece, rakstniece, žurnāliste un redaktore Ingrīda Vīksna

                (dz. Reneslāce, prec. Fogele) (1920–2017)

11. marts. Pirms 175 gadiem dzimis rakstnieks, žurnālists, publicists Māteru Juris (īst.v. Juris Māters, pseid. Teodors Rolands)

                (1845–1885)

12. marts. Pirms 80 gadiem dzimis mežzinātnieks, tehnisko zinātņu kandidāts Leonards Līpiņš (1940)

13. marts. Pirms 115 gadiem dzimis sabiedriskais darbinieks, žurnālists Valdemārs Lambergs (1905–1973)

13. marts. Pirms 120 gadiem dzimusi māksliniece, grafiķe Zelma Tālberga (1900–1972)

14. marts. Pirms 125 gadiem dzimis militārais darbinieks, pulkvedis-leitnants Jānis Reinholds Medens (1895–1942)

15. marts. Pirms 150 gadiem dzimis lauksaimnieks, ķieģelŗūpnieks un biškopis Euards Šēfers (1870–1929)

16. marts. Pirms 155 gadiem dzimusi dzejniece, dramaturģe, tulkotāja un sabiedriskā darbiniece Aspazija (dzim. Emilija Johanna

                 Elizabete Rozenberga-Rozenvalde, prec. Elza Pliekšāne) (1865–1943)

17. marts. Pirms 105 gadiem dzimusi rakstniece, tulkotāja Ija Meldere–Dzērve (īst. v. Jesija Dzērve, arī Džesija Dzērve,

                 dzim. Frēliha) (1915–1982)

18. marts. Pirms 135 gadiem dzimusi dzejniece, prozaiķe, dramaturģe un tulkotāja Elza Stērste (prec. Liekna-Virza) (1885–1976)

18. marts. Pirms 130 gadiem dzimis kuģu būves inženieris, pedagogs, jūrskolotājs Voldemārs Šmulders (1890–1942)

18. marts. Pirms 215 gadiem dzimis pedagogs, etnogrāfs un valodnieks Ferdinands Johans Vīdemanis (1805–1887)

19. marts. Pirms 245 gadiem dzimis mākslinieks, gleznotājs, portretists, miniatūrists Jozefs Dominiks Ēkss (1775–1836)

19. marts. Pirms 100 gadiem dzimis valsts emeritētais zinātnieks, lauksaimniecības zinātņu doktors, habilitēts agroķīmijas doktors,

                 profesors Juris Štikāns (1920–2014)

21. marts. Pirms 40 gadiem Jelgavā dzimis rakstnieks Jānis Joņevs (1980)

21. marts. Pirms 40 gadiem dzimis mežsaimniecības speciālists Linards Sisenis (1980)

22. marts. Pirms 135 gadiem dzimis komponists, diriģents, pedagogs, mūzikas kritiķis un ērģelnieks Jēkabs Mediņš (1885–1971)

23. marts. Pirms 130 gadiem dzimis mācītājs, prāvests un pedagogs Jēkabs Ķullītis (1890–1957)

24. marts. Pirms 140 gadiem dzimis mācītājs Vilhelms Otto Cālis (1880–?)

24. marts. Pirms 65 gadiem Jelgavā dzimusi arhitekte, docētāja, profesore un pētniece Aija Ziemeļniece (dzim. Anstarte) (1955)

24. marts. Pirms 115 gadiem dzimis grafiķis Pēteris Jānis Zutis (1905–1944)

28. marts. Pirms 45 gadiem Jelgavā dzimis kokapstrādes speciālists Uldis Spulle (1975)

30. marts. Pirms 250 gadiem dzimis Mītavas apriņķa maršals, Mītavas virspilskunga tiesas asistents, kanclers

                 Ernests Johans Mēdems  (1770–1842)


Aprīlis


01. apr. Pirms 130 gadiem dzimis revolucionārs, politisks darbinieks, rakstnieks, dzejnieks Augusts Arājs-Bērce

             (īst.v. Augusts Bērce) (1890–1921)

03. apr. Pirms 115 gadiem dzimis mākslinieks, gleznotājs, pedagogs, profesors Arvīds Egle  (1905–1977)

04. apr. Pirms 135 gadiem Jelgavā dzimis militārais darbinieks, pulkvedis-leitnants Harijs Eduards Alfrēds Bolmanis (1885–1970)

06. apr. Pirms 85 gadiem dzimis zinātnieks, ķīmiķis, LZA īstenais loceklis, akadēmiķis, profesors, politisks darbinieks, publicists

             Jānis Freimanis (1935–2006)

06. apr. Pirms 110 gadiem dzimis mācītājs, teoloģijas semināru docents Kārlis Roberts Kalderovskis (1910–1989)

15. apr. Pirms 145 gadiem dzimis jurists, valsts darbinieks, Latvijas Republikas pirmās Saeimas priekšsēdētājs

             Fridrihs Vesmanis (1875–1941)

16. apr. Pirms 105 gadiem dzimusi arhitekte Velta Rammane (1915–2004)

17. apr. Pirms 135 gadiem dzimis grāmatizdevējs Jānis Rapa (1885–1941)

17. apr. Pirms 140 gadiem dzimis agronoms, docents Jēkabs Stankevičs  (1880–1953)

17. apr. Pirms 90 gadiem dzimis zinātnieks, habilitēts inženierzinātņu doktors, profesors Censonis Šķiņķis (1930–1999)

18. apr. Pirms 95 gadiem Jelgavā dzimusi tekstilmāksliniece, scenogrāfe, teātra kostīmu māksliniece Rita Blumberga

              (dzim. Krancs) (1925–2008)

18. apr. Pirms 75 gadiem dzimusi māksliniece, keramiķe Mārīte Djačenko (dzim. Varslavāne) (1945)

20. apr. Pirms 95 gadiem dzimis rakstnieks, pedagogs, filozofijas doktors Pauls Anstrats (1925–2009)

22. apr. Pirms 90 gadiem dzimis ekonomikas zinātņu doktors, profesors Antons Danilāns (1930–2013)

24. apr. Pirms 125 gadiem dzimis militārais darbinieks, pulkvedis, Jelgavas komandants Konstantins Mateuss (1895–1941)

28. apr. Pirms 285 gadiem dzimis literāts, rakstnieks Gotfrīds Georgs Mīlihs (1735–1815)


Maijs


01. maijs. Pirms 130 gadiem dzimis inženieris, profesors Imants Freimanis (1890–1929)

02. maijs. Pirms 125 gadiem dzimis ģenerālis, aizsargu organizācijas priekšnieks Kārlis Prauls (1895–1941)

02. maijs. Pirms 115 gadiem dzimusi aktrise, dziedātāja Veronika Sīle (prec. Plūksna) (1905–1987)

03. maijs. Pirms 170 gadiem dzimis mācītājs, prāvests, literāts, teologs, teoloģijas goda doktors Kārlis Kundziņš (1850–1937)

05. maijs. Pirms 235 gadiem dzimis luterāņu mācītājs, cenzors Karls Ludvigs Vilperts (1785–1861)

07. maijs. Pirms 85 gadiem dzimis arhitekts Ojārs Dombrovskis (1935–2005)

08. maijs. Pirms 135 gadiem dzimis aktieris, režisors Arveds Bergmanis (1885–1938)

10. maijs. Pirms 125 gadiem Jelgavā dzimis militārais darbinieks, pulkvedis-leitnants, valsts darbinieks, diplomāts Fricis Kociņš

                  (1895–1941)

10. maijs. Pirms 130 gadiem Jelgavā dzimis mākslinieks, gleznotājs, grafiķis Sigismunds Vidbergs (1890–1970)

14. maijs. Pirms 140 gadiem dzimis skolotājs Paulis Kunstmanis (1880–1956)

15. maijs. Pirms 125 gadiem militārais darbinieks, pulkvedis-leitnants Rūdolfs Muižzemnieks (1895–1980)

15. maijs. Pirms 125 gadiem Jelgavā dzimis militārais darbinieks, pulkvedis-leitnants skolotājs Kārlis Zīverts (1895–1972)

16. maijs. Pirms 135 gadiem dzimusi aktrise Otīlija Āriņa (1885–1945)

17. maijs. Pirms 130 gadiem dzimis pedagogs, agronoms, ķīmiķis Pēteris Gustavs (1890–1949)

20. maijs. Pirms 130 gadiem arhitekts Fridrihs Kārlis Skujiņš (1890–1957)

21. maijs. Pirms 215 gadiem Jelgavā dzimis muižnieks, cenzors, Kurzemes Konsistorijas loceklis Karls fon Deršavs (1805–1862)

22. maijs. Pirms 100 gadiem dzimis literāts, dzejnieks, tulkotājs, bibliotēkas darbinieks Konstantīns Overčenko (1920–2017)

24. maijs. Pirms 225 gadiem dzimusi māksliniece, miniatūru gleznotāja Anna Luīze fon Bernere (1795–1868)

24. maijs. Pirms 150 gadiem dzimis valsts darbinieks, jurists, politiķis Kārlis Vilhelms Pauļuks (1870–1945)

24. maijs. Pirms 80 gadiem dzimis fotomākslinieks Aivis Šmulders (1940)

25. maijs. Pirms 140 gadiem dzimis arhitekts Eižens Laube (1880–1967)

26. maijs. Pirms 90 gadiem Jelgavā dzimis mežzinātnieks, tehnisko zinātņu kandidāts Imants Krastiņš (1930–1997)

26. maijs. Pirms 110 gadiem dzimis grafiķis Andrejs Porietis (1910–1974)

26. maijs. Pirms 50 gadiem Jelgavā dzimusi keramiķe, stikla māksliniece Ivanda Spulle-Meiere (1970)

29. maijs. Pirms 110 gadiem dzimis arhitekts Alfrēds Ginters (1910–2000)

 

 

Jūnijs


01. jūn. Pirms 65 gadiem Jelgavā dzimusi māksliniece, gleznotāja, pedagoģe Ludmila Grīnberga (dzim. Koršakova) (1955)

02. jūn. Pirms 75 gadiem dzimis medību saimniecības speciālists, sabiedriskais darbinieks Jānis Zommers (1945–2006)

04. jūn. Pirms 135 gadiem Jelgavā dzimis valsts ierēdnis un aizsargu organizācijas darbinieks Boriss Urdēvics (1885–?)

05. jūn. Pirms 80 gadiem dzimis mākslinieks, gleznotājs, pedagogs Indulis Landaus (1940)

08. jūn. Pirms 130 gadiem Jelgavā dzimusi dzejniece, tulkotāja Paulīna Bārda (dzim. Puskalne) (1890–1983)

14. jūn. Pirms 130 gadiem dzimis folklorists, filologs, literāts Kārlis Straubergs (1890–1962)

15. jūn. Pirms 140 gadiem Jelgavā dzimis teologs, sludinātājs Vilis Butlers (1880–1963)

17. jūn. Pirms 110 gadiem dzimis literāts, žurnālists, aktieris Arturs Teodors Strautmanis (1910–1993)

19. jūn. Pirms 45 gadiem Jelgavā dzimis stikla mākslinieks, gleznotājs Didzis Krūmiņš (1975)

25. jūn. Pirms 80 gadiem Jelgavā dzimis inženieris, kokapstrādes speciālists Juris Biķis (1940)

25. jūn. Pirms 135 gadiem dzimis literāts, publicists, rakstnieks, pedagogs Jānis Eduards Lapiņš (pseid. J.L., –p–,

             Eduards Aurenieks, Skolastiķis) (1885–1941)

27. jūn. Pirms 95 gadiem Jelgavā dzimis arhitekts, valsts emeritētais zinātnieks, profesors Oļģerts Buka (1925–2010)

 

Jūlijs

 

01. jūl. Pirms 230 gadiem dzimis mākslinieks, gleznotājs Karls Jakobs Reinholds Minkelde (1790–1858)

04. jūl. Pirms 225 gadiem Jelgavā dzimis zinātnieks, zooloģijas profesors, dabaszinātņu un vēstures pētnieks  

             Kārlis Eduards von Eihvalds (1795–1876)

05. jūl. Pirms 115 gadiem dzimis mežzinātnieks, lauksaimniecības zinātņu kandidāts Rūdolfs Juris Indāns (1905–1987)

06. jūl. Pirms 370 gadiem Jelgavā dzimis Kurzemes un Zemgales hercogs Frīdrihs II Kazimirs Ketlers (1650–1698)

08. jūl. Pirms 85 gadiem dzimis žurnālists, publicists, Latvijas radio un TV komentētājs Voldemārs Hermanis (1935)

08. jūl. Pirms 95 gadiem dzimis mežzinātnieks, lauksaimniecības zinātņu kandidāts Visvaldis Kāposts (1925–2007)

12. jūl. Pirms 135 gadiem Jelgavā dzimis mākslinieks, gleznotājs un pedagogs Ernests Veilands (1885–1963)

13. jūl. Pirms 95 gadiem Jelgavā dzimusi arhitekte Velta Samtiņa (1925–1999)

16. jūl. Pirms 55 gadiem Jelgavā dzimis mākslinieks, fotogrāfs Juris Zēbergs (1965)

18. jūl. Pirms 75 gadiem dzimis mākslinieks, gleznotājs un pedagogs Ivars Klaperis (1945)

21. jūl. Pirms 155 gadiem dzimis publicists, tulkotājs, valodnieks Fricis Garais (1865–1936)

22. jūl. Pirms 110 gadiem dzimis mākslinieks, gleznotājs, pedagogs Eduards Valdemārs Jurķelis (1910–1978)

23. jūl. Pirms 115 gadiem dzimis militārais, politiskais un sabiedriskais darbinieks, majors Vilis Arveds Hāzners (1905–1989)

24. jūl. Pirms 125 gadiem dzimis militārs darbinieks, pulkvedis leitnants, žurnālists Rūdolfs Poruks (1895–1967)

24. jūl. Pirms 75 gadiem dzimusi māksliniece, grafiķe, pedagoģe Ritma Zikmane-Lagzdiņa (1945)

25. jūl. Pirms 115 gadiem dzimis dabas zinātnieks Jānis Pāvulāns (1905–?)

26. jūl. Pirms 90 gadiem Jelgavā dzimis satīriķis, publicists Egils Ziemelis (īst.v. Egils Kocers) (1930)

28. jūl. Pirms 275 gadiem dzimis Kavalērijas ģenerālis Krievijas impērijas dienestā, Kurzemes un Piltenes ģenerālgubernators

            (1795.–1796.), Lieliecavas, Kaucmindes un Tērvetes muižas īpašnieks Pēteris fon der Pālens (1745–1826)

30. jūl. Pirms 60 gadiem Jelgavā dzimusi māksliniece, gleznotāja un pedagoģe Anda Buškevica (dzim. Rubene) (1960)

 

Augusts


03. aug. Pirms 130 gadiem dzimis mežzinātnieks Nikolajs Hermanis Zemītis (1890–1977)

04. aug. Pirms 110 gadiem dzimis teologs, mācītājs, misionārs, jauno mācītāju audzinātājs, profesors un baznīcas vēsturnieks

             Roberts Feldmanis (1910–2002)

05. aug. Pirms 125 gadiem Jelgavā dzimis militārais darbinieks, pulkvedis-leitnants Ernests Rūdolfs Heinrihs Jēgers (1895–1941)

10. aug. Pirms 195 gadiem Jelgavā dzimis mācītājs, publicists un izdevējs Johans Jūlijs Hugo Braunšveigs (1825–1898)

10. aug. Pirms 110 gadiem Jelgavā dzimis koktēlnieks Teodors Pūce (1910–1988)

11. aug. Pirms 90 gadiem dzimis inženieris mežkopis, mežzinātnieks Valdis Plēģeris (1930–2002)

15. aug. Pirms 125 gadiem dzimis rakstnieks Aleksandrs Grīns (1895–1941)

18. aug. Pirms 185 gadiem dzimis pirmais latviešu grāmatizdevējs, izdevniecības, grāmatveikala un lasāmbibliotēkas īpašnieks

             Jelgavā, žurnālists, tulkotājs, jaunlatviešu kustības pārstāvis Indriķis Alunāns (1835–1904)

18. aug. Pirms 135 gadiem dzimis revolucionārs, literāts, publicists, sabiedriskais darbinieks Dāvids Beika (1885–1946)

18. aug. Pirms 110 gadiem Jelgavā dzimis aktieris, režisors Osvalds Uršteins (1910–1980)

20. aug. Pirms 140 gadiem dzimis militārais darbinieks, pulkvedis-leitnants Eduards Pēteris Pauls (1880–1941)

21. aug. Pirms 90 gadiem dzimis dendrologs, bioloģijas zinātņu kandidāts Raimonds Cinovskis (1930–1998)

25. aug. Pirms 110 gadiem Jelgavā dzimis mākslinieks, gleznotājs Auseklis Baušķenieks (1910–2007)

25. aug. Pirms 65 gadiem dzimis māksliniece, tēlniece un pedagoģe Nellija Skujeniece (1955)

25. aug. Pirms 85 gadiem dzimis koksnes ķīmiķis, ķīmijas zinātņu kandidāts Juris Zoldners (1935)

27. aug. Pirms 65 gadiem dzimis mežsaimniecības speciālists, valsts pārvaldes un sabiedriskais darbinieks Andrejs Cunskis (1955)

27. aug. Pirms 290 gadiem dzimis zinātnieks, filozofs, domātājs Johans Georgs Hāmanis (1730–1788)

30. aug. Pirms 260 gadiem dzimis dabaszinātņu un fizikas profesors, ārsts, valsts padomnieks Kurzemes guberņā

             Johans Gotlībs Groške (1760–1828)

 

Septembris


07. sept. Pirms 85 gadiem dzimis mežzinātņu doktors, docents, pedagogs, publicists, rakstnieks Pēteris Skudra (1935–2015)

08. sept. Pirms 280 gadiem dzimis grāmatu tirgotājs un apgādātājs Johans Fridrihs Hartknohs (1740–1789)

09. sept. Pirms 50 gadiem dzimusi māksliniece, keramiķe Ilze Emse-Grīnberga (1970)

11. sept. Pirms 155 gadiem dzimis dzejnieks, tulkotājs, dramaturgs, valsts pārvaldes un sabiedriskais darbinieks Rainis

               (īst.v. Jānis Pliekšāns) (1865–1929)

14. sept. Pirms 95 gadiem dzimis valsts emeritētais zinātnieks, bioloģijas zinātņu doktors, profesors Pauls Andersons (1925–1999)

14. sept. Pirms 150 gadiem dzimis literatūrzinātnieks, pedagogs, folklorists, dzejnieks Ludis Bērziņš

               (īst.v. Ludvigs Ernests Bērziņš) (1870–1965)

14. sept. Pirms 80 gadiem dzimis mežzinātnieks, augu vīrusslimību speciālists Ēvalds Dreimanis (1940)

14. sept. Pirms 165 gadiem dzimis aktieris, režisors, dramaturgs Jēkabs Rozentāls-Krūmiņš (1855–1918)

14. sept. Pirms 80 gadiem dzimis mežizstrādes speciālists Ziedonis Sarmulis (1940)

15. sept. Pirms 180 gadiem dzimis grāmatu iesējējs, apgādātājs, izdevējs, veikala un maksas bibliotēkas īpašnieks Jelgavā

               Jānis (Johans) Frīdrihs Šablovskis (1840–1918)

15. sept. Pirms 75 gadiem Jelgavā dzimusi tulkotāja Ilze Kačevska (dz. Reine) (1945)

17. sept. Pirms 260 gadiem dzimis pedagogs, cenzors Heinrihs Kristofs Lībavs (1760–1829)

21. sept. Pirms 95 gadiem dzimis tēlnieks Imants Murovskis (1925–2001)

25. sept. Pirms 255 gadiem dzimis zinātnieks, Jelgavas ģimnāzijas profesors, mācītājs, vēsturnieks Kārlis Vilhelms Krūze

              (1765–1834)

25. sept. Pirms 135 gadiem Jelgavā dzimis militārais darbinieks, pulkvedis-leitnants Arturs Brankševics (no 1940. Heinrihs Erno

               Arturs Brands-Brankševics) (1885–1948)

26. sept. Pirms 125 gadiem literāts, dzejnieks, tulkotājs, dramaturgs Valdis Grēviņš  (pseid. Epigramms, Dr.Orientācijs,

               V.Gaitnieks, Dzintars-Gaitnieks, princese Badrulbudura, Zilais dzejnieks) (1895–1968)

30. sept. Pirms 95 gadiem dzimusi dzejniece Rita Gāle (prec. Uibo) (1925)

 

Oktobris


01. okt. Pirms 130 gadiem dzimis literāts, feļetonists, agronoms un pedagogs Kuri-Beri (īst.v. Arvīds Valdmanis, pseid.

              Arvīds Spodris) (1890–1942)

06. okt. Pirms 125 gadiem dzimusi literāte, tulkotāja Elija Kliene (1895–1978)

10. okt. Pirms 95 gadiem dzimis sabiedriskais darbinieks Ādolfs Arvīds Sīlis (1925–2014)

13. okt. Pirms 125 gadiem dzimis militārais darbinieks, pulkvedis leitnants, jurists Ernests Alksnis (1895–1958)

13. okt. Pirms 85 gadiem dzimusi ģeogrāfe, ainavzinātniece Aija Melluma (1935)

15. okt. Pirms 140 gadiem dzimis literatūras un mākslas zinātnieks, filoloģijas zinātņu doktors Roberts Pelše (1880–1955)

16. okt. Pirms 300 gadiem dzimis zinātnieks, filozofs, estēts un pedagogs, Jelgavas Pētera akadēmijas līdzdibinātājs

             Johans Georgs Zulcers (1720–1779)

18. okt. Pirms 155 gadiem dzimis mācītājs Adolfs Kundziņš (1865–1940)

21. okt. Pirms 165 gadiem dzimis literāts, dzejnieks, žurnālists, tulkotājs Edvarts Vensku (īst.v. Edvards Skujenieks, pseid. Haralds,

             Edvart Jenee) (1855–1897)

23. okt. Pirms 110 gadiem dzimusi dzejniece, rakstniece, tulkotāja, atdzejotāja Mirdza Bendrupe (1910–1995)

23. okt. Pirms 115 gadiem dzimis sportists, smagatlēts, cīkstonis Jānis Arvīds Kavals (1905–1945)

23. okt. Pirms 115 gadiem dzimis aktieris, režisors Jānis Lūsēns (1905–2001)

24. okt. Pirms 145 gadiem Jelgavā dzimusi aktrise Marija Alunāne (prec. Andersone) (1875–1951)

25. okt. Pirms 115 gadiem dzimis mežzinātnieks, lauksaimniecības zinātņu kandidāts Pauls Mūrnieks (1905–1995)

26. okt. Pirms 115 gadiem dzimis scenogrāfs, mākslinieks Jānis Arnītis (1905–1945)

28. okt. Pirms 410 gadiem dzimis Ketleru dinastijas Kurzemes un Zemgales hercogs (valdīja 1642.–1682.) Jēkabs fon Ketlers

              (hercogs Jēkabs, Herzog von Kurland und Semigallia) (1610–1681)

29. okt. Pirms 170 gadiem Jelgavā dzimis grāmatizdevējs un spiestuves īpašnieks Eduards Zīslaks (1850–1888)

30. okt. Pirms 95 gadiem dzimis valsts emeritētais zinātnieks, bioloģijas zinātņu doktors, mikrobiologs  

             Jūlijs Jākobsons (1925–2011)

30. okt. Pirms 40 gadiem dzimis mežzinātnieks Āris Jansons (1980)

31. okt. Pirms 185 gadiem dzimis folklorists, literāts, publicists, rakstnieks, viens no ievērojamākajiem jaunlatviešu darbiniekiem,

             latviešu tautasdziesmu krājējs, apkopotājs Krišjānis Barons (1835–1923)

 

Novembris


02. nov. Pirms 125 gadiem dzimis laupītājs, noziedznieks Ansis Alberts Kaupēns (1895–1927)

02. nov. Pirms 365 gadiem Jelgavā dzimis Ketleru dinastijas Kurzemes un Zemgales hercogs (1711.–1737.), hercoga Jēkaba Ketlera

             dēls Ferdinands Ketlers (1655–1737)

03. nov. Pirms 125 gadiem dzimis valsts darbinieks Gabriels Krišmanis (1895–1959)

08. nov. Pirms 120 gadiem dzimis arhitekts, pedagogs Osvalds Tīlmanis (1900–1980)

09. nov. Pirms 210 gadiem dzimis zinātnieks, fiziologs, Pēterburgas Zinātņu akadēmijas goda akadēmiķis Fridrihs Biders

             (1810–1894)

11. nov. Pirms 90 gadiem dzimis mežzinātnieks, tehnisko zinātņu kandidāts Antons Vasiļevskis (1930–2009)

12. nov. Pirms 85 gadiem dzimis žurnālists, radio darbinieks, diktors, leģendārais sporta komentētājs Gunārs Jākobsons (1935)

12. nov. Pirms 145 gadiem dzimis pedagogs Alfrēds Rūvalds (1875–?)

17. nov. Pirms 95 gadiem dzimis agronoms, agronomijas zinātņu doktors, lauksaimnieks Arnolds Gross (1925)

18. nov. Pirms 135 gadiem dzimis valsts darbinieks Kārlis Jurevics (1885–?)

19. nov. Pirms 215 gadiem dzimis mācītājs, teologs Fridrihs Vilhelms Dāvids Cimermanis (1805–1848)

23. nov. Pirms 330 gadiem dzimis Kurzemes un Zemgales hercogs Ernsts Johans Bīrons (1690–1772)

24. nov. Pirms 80 gadiem dzimusi māksliniece, grafiķe, gleznotāja Nellija Darkeviča (1940)

24. nov. Pirms 120 gadiem dzimis matemātiķis, docents, pedagogs Arvīds Voldemārs Lūsis (1900–1969)

24. nov. Pirms 155 gadiem dzimis būvinženieris, politisks un sabiedrisks darbinieks Jānis Pauļuks (1865–1937)

25. nov. Pirms 140 gadiem dzimis mūzikas pedagogs, metodiķis, kordiriģents, komponists Jūlijs Rozītis (1880–1952)

26. nov. Pirms 115 gadiem Jelgavā dzimusi aktrise, režisore Lūcija Kalniņa (dzim. Maisiņa) (1905–1995)

26. nov. Pirms 130 gadiem dzimis civilinženieris, profesors, inženierzinātņu doktors Nikolajs Rozenauers (1890–1970)

26. nov. Pirms 55 gadiem Jelgavā dzimusi mākslas kritiķe, kuratore Inga Šteimane (1965)

27. nov. Pirms 135 gadiem dzimis agronomijas doktors, Lauksaimniecības akadēmijas profesors un pirmais rektors

             Pāvils Kreišmanis (no 1938. Kvelde) (1885–1963)

28. nov. Pirms 150 gadiem dzimusi sabiedriskā darbiniece, pirmā Latvijas valsts prezidenta kundze Justīne Čakste (1870–1945)

 

Decembris


02. dec. Pirms 135 gadiem dzimis bibliogrāfs, literāts Augusts Ģinters (1885–1944)

07. dec. Pirms 110 gadiem dzimusi gleznotāja, rakstniece Margarita Kovaļevska (prec. Videniece) (1910–1999)

08. dec. Pirms 125 gadiem dzimis aktieris, režisors Valfrīds Streips (1895–1980)

12. dec. Pirms 85 gadiem dzimis inženieris elektriķis Auseklis Lazdiņš (1935)

13. dec. Pirms 115 gadiem dzimis teologs, mācītājs Alfrēds Gross (1905–1983)

21. dec. Pirms 125 gadiem dzimis militārais darbinieks, pulkvedis Augusts Apse-Apsītis (1895–1947)

26. dec. Pirms 110 gadiem Jelgavā dzimis mācītājs, pedagogs Osvalds Gulbis (1910–1979)

27. dec. Pirms 140 gadiem dzimis diplomēts drogists, tirgotājs un sabiedriskais darbinieks Eduards Emīls Maskovskis (1880–?)

28. dec. Pirms 130 gadiem dzimusi partijas un padomju darbiniece, revolucionāre Emīlija Krustiņsone (1890–1981)

29. dec. Pirms 255 gadiem Jelgavā dzimis mācītājs, mājskolotājs Johans Jakobs Tilings (1765–1830)

30. dec. Pirms 125 gadiem dzimis militārais darbinieks, pulkvedis-leitnants Jānis Jansons (1895–1977)

30. dec. Pirms 110 gadiem Jelgavā dzimusi gleznotāja Olga Kuncīte-Balgalve (1910–1982)

30. dec. Pirms 135 gadiem dzimis medicīnas darbinieks, ārsts, aptiekārs, karavīrs, Brīvības cīņu dalībnieks  

              Edvīns Alfrēds Rubenis (1885–1975)

31. dec. Pirms 125 gadiem dzimis mežzinātnieks Ernests Roze (1895–1968)

 

Sīkāku informāciju par novadniekiem-jubilāriem skatīt šeit.


Datubāze "Ievērojami cilvēki Jelgavā" šobrīd nav pieejama – notiek darbs pie datu precizēšanas un pārstrukturēšanas. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!