Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Novadnieku datubāze

Datubāzē "Ievērojami cilvēki Jelgavā" apkopotas biogrāfiskas ziņas par cilvēkiem, kuriem bijusi saistība ar Jelgavu, Jelgavas novadu, apkārtni  dzimšanas vieta, mācību, darba, dzīves vieta utt.

Ziņas izrakstītas no enciklopēdijām, biogrāfiskajām vārdnīcām, uzziņu izdevumiem, monogrāfijām, periodikas rakstiem, e-resursiem u.c. Plašāka informācija meklējama grāmatās, rakstos Jelgavas novadpētniecības datubāzē, enciklopēdijās un citur.

Datubāze tiek pakāpeniski papildināta un rediģēta, taču, ja pamanāt kādas nepilnības vai neprecizitātes, lūdzam rakstīt uz info@biblioteka.jelgava.lv.

 

 

Novadnieku kalendārs 2020

2019   2018   2017   2016   2015 


Tīmekļa resursi informācijas meklēšanai, dzimtu vēstures pētniecībai:


Bibliotēku datubāzes:

     - periodika.lv – grāmatas, laikraksti un žurnāli Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā

     - Latvijas kultūras vēsture attēlos - portretu kolekcija

     - Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam  - biogrāfijas un ziņas par latviešu grāmatu producēšanā un izplatīšanā iesaistītajām personām

     - Nacionālā enciklopēdijauniversāla enciklopēdija ar 2054 šķirkļiem par visaptverošām tēmām latviešu valodā 

     - zudusilatvija.lv - informācija par zudušām un izmaiņu skartām Latvijas kultūrvēsturiskām vērtībām

     - http://uzinubiblioteka.blogspot.com/ - Ūziņu bibliotekāres savāktie novadpētniecības materiāli 

 

Arhīvu datubāzes:

     - raduraksti - Latvijas Valsts vēstures arhīva baznīcu grāmatas, dzimušo, kristīto, laulāto reģistri, tautas skaitīšanas u.c. dati
     - aizvestie - Latvijas Valsts arhīva izveidotie deportēto Latvijas iedzīvotāju saraksti

     - Redzi, dzirdi Latviju! - Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva audiovizuālo, foto un skaņas dokumentu digitālā krātuve

     - Latvijas Universitātes studenti - apkopota informāciju par personām, kas 1919.–1944. gadā uzsākušas studijas Latvijas Universitātē un kuru dokumenti atrodami Latvijas Valsts vēstures arhīva 7427. fondā "Latvijas Universitāte"  

 

Muzeju datubāzes: 

     - ieverojamiemediki.lv/ - 100 nozīmīgas personas Latvijas medicīnas vēsturē

     - Latvijas armijas ģenerāļiLatvijas Kara muzeja apkopotie materiāli

 

Citu kultūras un izglītības institūciju datubāzes

     - Latvijas Nacionālā teātra 100 gadi - par Latvijas Nacionālā  teātra ēkām, vēsturi un personībām

     - garamantas.lv/ - latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs

     - Meža fakultātes docētāji (1939-2004) - Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes docētāju saraksts

     - Meža fakultātes absolventi (1922-2004) - Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes absolventu saraksts

     - bbld.de Baltisches biografisches Lexikon digital (digitālais Baltijas biogrāfiskais leksikons)

     - Mākslinieku reģistrsLatvijas Radošo savienību padomes datu bāze, kur pieejama informācija par visu radošo savienību biedriem

     - Jelgavas Mākslinieku biedrības biedri - Jelgavas Mākslinieku biedrības biedru saraksts

 

Vairāku institūciju projekti:

     - historia.lv - Latvijas vēstures avoti (personas, dokumenti, hronikas, raksti, atmiņas u.c.)

     - Personu un vietu attēlu datu bāze - pieejami 5000 Latvijas kultūrvēsturei nozīmīgi attēli - zinātnieku, politiķu, kultūras, izglītības un saimniecisko darbinieku, kā arī pilsētu un apdzīvotu vietu fotogrāfijas un zīmējumi

     - Kolekcija “Rainis un Aspazija”ietver visu Raiņa un Aspazijas darbu pirmizdevumus ar mūsdienīgām anotācijām, kā arī citus teksta materiālus

 

Privātas iniciatīvas:

     - timenote.info - personu, notikumu un kapu kultūrvēsturiska enciklopēdija 
     - geni.com – ciltskoka veidošana u.c.
     - MyHeritage.lv, starptautiska datubāze, ciltskoku veidošana, saistība ar citām ģenealoģijas datubāzēm u.c.

     - Letonika.lv - ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā, uzticams avots ar plašu informāciju par Latviju

     - lkok.com - Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru saraksts
     - biographien.lv  - ziņas par personālijām, biedrībām, apvienībām, organizācijām utt.

     - cemety.lv - Latvijas kapsētu informācijas digitalizācija un parvaldības sistēma

     - Latviešu virsnieku reģistrs 1915.-1945. - Jāņa Meldera sarakstītā grāmata 

     - news.lv - Lursoft laikrakstu bibliotēka

 


NOVADPĒTNIEKA ROKASGRĀMATA
, 2016. Pieejama lejupielāde PDF formātā.

Saites pārbaudītas 2020. gada 22. oktobrī