Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Novadnieku datubāze

Datubāzē "Ievērojami cilvēki Jelgavā" apkopotas biogrāfiskas ziņas par cilvēkiem, kuriem bijusi vai ir saistība ar Jelgavu, Jelgavas novadu, apkārtni  dzimšanas vieta, mācību, darba, dzīves vieta utt.

Ziņas izrakstītas no enciklopēdijām, biogrāfiskajām vārdnīcām, uzziņu izdevumiem, monogrāfijām, periodikas rakstiem, e-resursiem u.c. Plašāka informācija meklējama grāmatās, rakstos Jelgavas novadpētniecības datubāzē, enciklopēdijās un citur.

Datubāze tiek papildināta un rediģēta, taču, ja pamanāt kādas nepilnības vai neprecizitātes, lūdzam rakstīt uz info@biblioteka.jelgava.lv.

 

 

Novadnieku kalendārs 2023

2022 2021 2020   2019   2018   2017   2016   2015 


Tīmekļa resursi informācijas meklēšanai, dzimtu vēstures pētniecībai:


Bibliotēku datubāzes:

      - Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka - viss digitālais saturs vienā meklētājā. 1 429 838 periodiskie izdevumi, 688 069 grāmatas, 173 920 attēli, 6425 kartes, 25 243 skaņu un video ieraksti

     - zudusilatvija.lv - informācija par zudušām vai izmaiņu skartām Latvijas kultūrvēsturiskām ēkām, vietām, notikumiem u.c. (zīmējumi, atklātnes, fotogrāfijas)

     - periodika.lv – grāmatas, laikraksti un žurnāli Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā

     - Latvijas kultūras vēsture attēlos -  LNB portretu kolekcija

     - Latviešu grāmatniecības darbinieki līdz 1918. gadam - biogrāfijas un ziņas par latviešu grāmatu producēšanā un izplatīšanā iesaistītajām personām

     - Personu un vietu attēli - gandrīz 5000 Latvijā nozīmīgu zinātnieku, politiķu, kultūras, izglītības un saimniecisko darbinieku fotoattēli

     - Nacionālā enciklopēdijauniversāla enciklopēdija ar 2054 šķirkļiem par visaptverošām tēmām latviešu valodā 

     - G. F. Stendera literārais mantojums

     - http://uzinubiblioteka.blogspot.com/ - Ūziņu bibliotekāres savāktie novadpētniecības materiāli 

 

 

Arhīvu datubāzes:

     - raduraksti - Latvijas Valsts vēstures arhīva baznīcu grāmatas, dzimušo, kristīto, laulāto reģistri, tautas skaitīšanas u.c. dati
     - aizvestie un Latvijas izsūtīto iedzīvotāju datu bāze - Latvijas Valsts arhīva izveidotie deportēto Latvijas iedzīvotāju saraksti

     - Redzi, dzirdi Latviju! - Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva audiovizuālo, foto un skaņas dokumentu digitālā krātuve

     - LPSR VDK dokumentu arhīvs - LPSR Valsts drošības iestāžu personāls, VDK aģentūras dokumenti, nolēmumi lietās par sadarbību ar VDK, VDK operatīvās lietas un palīgmateriāli

     - LVA datubāze - visi komunistiskās partijas fondu apraksti un vēsturiskās izziņas (9083 vienības)

     - Latvijas Universitātes studenti - apkopota informāciju par personām, kuras 1919.–1944. gadā uzsākušas studijas Latvijas Universitātē un kuru dokumenti atrodami Latvijas Valsts vēstures arhīva 7427. fondā "Latvijas Universitāte"  

jaunumspases.arhivi.lv/ - Latvijas iedzīvotāju saraksts (1918-1940)

 

 

Muzeju datubāzes: 

     - ieverojamiemediki.lv/ - 100 nozīmīgas personas Latvijas medicīnas vēsturē

     - Latvijas armijas ģenerāļiLatvijas Kara muzeja apkopotie materiāli

jaunums Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogs (NMKK) - Jelgavas muzeja darbinieki līdz 2021. gadam 10 gadu laikā ievadījuši vairāk nekā 70 000 aprakstus par muzeja krājumā reģistrētiem artefaktiem

jaunums - Latvijas Nacionālā vēstures muzeja digitālo resursu krātuve pieejamas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja veidotās virtuālās izstādes, tematiskās galerijas, izstādēm gatavotie interaktīvie resursi, muzeja izdevumi, video un audio ieraksti, izglītojošie materiāli skolām, ģimenēm

jaunums - Latvijas gadsimts - izstāde ir Latvijas muzeju kopīgs veltījums valsts simtgadei, kurā vienkopus apskatāmas izcilas Latvijas muzejos saglabātas vēstures liecības no Kurzemes, Latgales, Sēlijas, Vidzemes, Zemgales un Rīgas.

 


jaunums Augstskolu datubāzes:

     - Elektronikas un datorzinātņu institūta esošie un bijušie darbinieki, kas institūta 50 darbības gados devuši izcilu ieguldījumu zinātnē un institūta izaugsmē - apkopota informāciju par 18 personām

     - Meža fakultātes docētāji (1939-2004) - Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes docētāju saraksts

     - Meža fakultātes absolventi (1922-2004) - Latvijas Lauksaimniecības universitātes Meža fakultātes absolventu saraksts

 

 

Citu kultūras, izglītības, valsts un pašvaldību institūciju datubāzes

     - Latvijas Nacionālā teātra 100 gadi - par Latvijas Nacionālā teātra ēkām, vēsturi un personībām

     - garamantas.lv/ - latviešu folkloras krātuves digitālais arhīvs (arī autobiogrāfijas, piem., pandēmijas dienasgrāmata)

     - Mākslinieku reģistrsLatvijas Radošo savienību padomes datu bāze, kur pieejama informācija par visu radošo savienību biedriem

     - literatura.lv - nozares virtuālais resurss, kurā bez mūsdienu literatūras aktualitātēm ietilpst arī apjomīga personu un literāro darbu datubāze

     - Jelgavas Mākslinieku biedrības biedri - Jelgavas Mākslinieku biedrības biedru saraksts

 jaunumsValsts emeritēto zinātnieku saraksts; saraksts pēc nozarēm - sarakstā minētas 379 personas

 jaunums - karavīru apbedījumu vietu saraksts Latvijā; karte - sarakstā 1042 ieraksti

 jaunums - Latvijas valsts apbalvojumu saņēmēji 

 jaunums2020; 1998-2019 - Jelgavas pilsētas augstāko apbalvojumu saņēmēji

 jaunums - 20202010-2019 - Jelgavas novada augstāko apbalvojumu saņēmēji

 jaunums - Latvijas Profesionālo aktieru apvienības biedru saraksts - vairāk kā 300 Latvijas aktieri, brīvmākslinieki

 jaunums - sciencelatvia.lv - zinātniskajās institūcijās akadēmiskajos amatos ievēlēto personu reģistrs

 jaunums - padomju un nacisma okupācijas varas represētie Latvijas Republikas ārlietu dienesta darbinieki - par 51 personu

 jaunums - Jelgavas pamatzināšanu ruļļi (10 ruļļi)

 jaunums - barikadopedija - Trešās atmodas ilustrēta vēsture laikrakstu un žurnālu publikācijās, elektroniskajās grāmatās, radio un TV raidījumu sižetos, muzeju un arhīvu dokumentos, audio un video ierakstos, fotogrāfijās, aculiecinieku atmiņās

 jaunums - lingvistiskakarte - arī  valodniecības personu biogrāfijas, attēli

 jaunums - Padomju represīvo orgānu arestētie Latvijas iedzīvotāji 1940. gada jūnijā-oktobrī 

 jaunums - digitālā karte "Latviešu arhīvi pasaulē"

 

 

Vairāku institūciju projekti:

     - historia.lv - Latvijas vēstures avoti (personas, dokumenti, hronikas, raksti, atmiņas u.c.)

     - Personu un vietu attēlu datu bāze - pieejami 5000 Latvijas kultūrvēsturei nozīmīgi attēli - zinātnieku, politiķu, kultūras, izglītības un saimniecisko darbinieku, kā arī pilsētu un apdzīvotu vietu fotogrāfijas un zīmējumi

     - Kolekcija “Rainis un Aspazija”ietver visu Raiņa un Aspazijas darbu pirmizdevumus ar mūsdienīgām anotācijām, kā arī citus teksta materiālus

 

 

Privātas iniciatīvas:

     - timenote.info - personu, notikumu un kapu kultūrvēsturiska enciklopēdija 
     - geni.com – ciltskoka veidošana u.c.
     - MyHeritage.lv, starptautiska datubāze, ciltskoku veidošana, saistība ar citām ģenealoģijas datubāzēm u.c.

     - Letonika.lv - ceļvedis Latvijas kultūrā, vēsturē, valodā, dabā un literatūrā, uzticams avots ar plašu informāciju par Latviju

     - lkok.com - Lāčplēša Kara ordeņa kavalieru saraksts
     - biographien.lv - ziņas par vairāk kā 30000 personālijām, militārie darbinieki, seni nekrologi, biedrības pēc pagastiem, dižciltis utt.

     - cemety.lv - Latvijas kapsētu informācijas digitalizācija un parvaldības sistēma

     - Latviešu virsnieku reģistrs 1915.-1945. - Jāņa Meldera sarakstītā grāmata 

     - news.lv - Lursoft laikrakstu bibliotēka

     - ciltskoki.lv - palīgs dzimtas vēstures pētīšanā un ciltskoka veidošanā

     - Jelgavas-ielas

     - Jelgava residents

     - noziegumi pret cilvēci un te - vietne iedibināta 1997. g.  kā Latvijas Politiski Represēto Apvienības Interneta izdevums un ir informācijas avots par okupācijas varu noziegumiem pret cilvēci un Latvijas tautu

jaunums - JewishGen Latvia Database - apvienotajā datubāzē ir vairāk nekā 175 000 ierakstu, kas attiecas uz ebrejiem, kuri dzīvojuši Latvijā

jaunums Aizmirstie karavīri – ebreji Latvijas armijā 1918.–1940. gadā [Forgotten soldiers - Jews in the Army of Latvia, 1918-1940]. Rīga, 2013

jaunums - Latvian Anzacs / Latviešu anzaki - latviešu karavīri Austrālijas armijā Pirmajā pasaules karā

jaunums - Latviešu strēlnieku saraksts 1915 – 1917 - Jāņa Hartmaņa veidotais latviešu strēlnieku saraksts, kuri Latvijā Krievijas karaspēka sastāvā cīnījās pret Vācijas armiju

jaunums - Latviešu karavīru kapi un piemiņas vietas - informācija par latviešu karavīru – strēlnieku, Atbrīvošanās kara dalībnieku, leģionāru un nacionālo partizānu – atdusas un piemiņas vietām

jaunums - Latvijas muižas un pilis un citas interesantas vietas - apjomīgs muižu saraksts

jaunums - Latvijas pilskalni un senvietas

 

 

jaunums - Nozīmīgas grāmatas (pieejams tiešsaistē publiskajās bibliotēkās Gaismas tīklā) 

     - No NKVD līdz KGB. Politiskās prāvas Latvijā: 1940-1986. Noziegumos pret padomju valsti apsūdzēto Latvijas iedzīvotāju rādītājs (1999) - grāmatā alfabētiskā kārtībā iekļautas ziņas par 49321 personām

     - Latvijas Valsts vēstures arhīvs. No hercoga Gotharda līdz hercogam Jēkabam : Kurzemes un Zemgales hercogistes 450. dzimšanas dienas izstāde. Rīga: Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 2011. Tiešsaistes resurss (45 lp.). 556 KB

     - Kurzemes hercogi un viņu laikmets (1993)

     - Jelgavas rajons, 1991.gads (1992)

     - Liel-Vircavas novads (1937)

     - Vircava (1940)

     - Mana Jelgava. Grāmatas sastādītājs Andris Tomašūns ; māksliniece Daiga Brinkmane. [Jelgava] : [2015].  Tiešsaistes resurss (224 lapas) : faksimili, ilustrācijas, kartes, portreti. 10,42 MB. Sistēmas prasības: Adobe Acrobat Reader (PDF)

     - Sīpeles pagasts senās dienās (1936)

     - Jelgavas apriņķis (1937)

     - Olaines pagasts (2008)

     - Pieminat viņus! Veltīts Brīvības cīņām Jelgavas apkārtnē 1919. gadā (1992)

     - Pieminat viņus (1921)

     - Latvijas nacionālās armijas cīņas 1919. gada vasarā un rudenī  (1931) 

     - Latviešu saraksti (1929.-1938.)

     - Jelgava un viņas atbrīvošana (1934)

     - Latvijas Valsts vēstures arhīvs. Kultūras pieminekļi Jelgavas rajonā : izstāde veltīta Starptautiskajai pieminekļu aizsardzības dienai : izstādes katalogs. Rīga: Latvijas Valsts vēstures arhīvs, 1997. Tiešsaistes resurss (12 lp.). 305 KB

     - Latviešu aktieri trimdā (1996)

     - Trimdas biogrāfiskā vārdnīca (1979)

     - Latvijas vadošie darbinieki (1935)

     - Latvijas darbinieku galerija, 1918-1928 (1929)

     - Jelgavas adresu grāmata (1930)

     - Jelgavas grāmata (1984)

     - Jelgava, sakarā ar Zemgales 10-gadu jubilejas izstādi (1930)

     - Jelgava aicina! (1936)

     - Jelgava (1932)

 


 jaunums Ārvalstu resursi:

vācu valodā:

      - bbld.de - Baltisches biografisches Lexikon digital (digitālais Baltijas biogrāfiskais leksikons)

angļu valodā:

      - billiongraves un findagrave - pasaulē lielākās kapsētu datubāzes

      - digitalcollections.its-arolsen.org - informācija par priekšmetiem, kas piederējuši nacistu režīma laikā koncentrācijas nometnēs ieslodzītājiem latviešiem

      - latvianaviation - latviešu lidotāji 

      - familysearch.org - arī latviešu baznīcas grāmatas 

krievu valodā:

      - pamyat-naroda.ru - dokumenti par kara varoņiem (поиск документов о Героях Войны)

      - biografija.ru - personāliju datubāze 

      obd-memorial.ru - par kritušajiem un bezvēsts pazudušajiem Sarkanās armijas karavīriem Vācijas–PSRS karā (1941.–1945.)

      - lists.memo.ru - ziņas par 1937. gada PSRS terora upuriem

      - forum.vgd.ru - palīdzības formums meklējot radiniekus Krievijā

 

 


NOVADPĒTNIEKA ROKASGRĀMATA
, 2016. Pieejama lejupielāde PDF formātā.

Saites pārbaudītas 2020. gada 22. oktobrī, jaunumi precizēti 04.06.2021.