Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Jelgavas avīzes


 

IESKATIES ceļvedī!

(buklets sagatavots izdrukāšanai)


 

 

Jelgavas laikraksti Latvijas Nacionālajā digitālajā bibliotēkā www.periodika.lv  un Eiropas digitālajā bibliotēkā (ar meklēšanas iespējām):


Jelgavas Laikraksti  Jelgavas Vārds 1929-1930
  Jelgavas Vēstnesis 1922-1922
  Jelgavas Ziņotājs 1989-1992
  Jelgavnieks: LTF Jelgavas novada izdevums 1989-1991
  Mitausche Zeitung 1905 - 1906
  Nacionālā Zemgale 1941
  Plēsums 1956-1986
                                                                      Spēks 1905
                                                                      Tēvija 1905

                                                                       Zemgale 1941–1942
                                                                       Zemgales Balss 1924–1940
                                                                       Zemgales Komunists 1944–1949
                                                                       Zemgalietis 1919-1924

                                                                       Елгавас Зинётайс 1989-1992
                                                                       Курляндские Губернские Ведoмости 1906

                                                                                            

 

                                                                    
Normunda Reča dāvinājums:   Latviešu Avīzes 1842   1856
                                                Mājas Viesis     1860

 

Nacionālās bibliogrāfijas "Periodikas rādītājā" (ISSN 1691-9289), reģistrēti visi Latvijā izdotie laikraksti, žurnāli, gada pārskati, biļeteni un rakstu krājumi. Palīgrādītāji: Personu, Nosaukumu, Izdevēju, Izdošanas vietu rādītājs. No 2009. gada izdevums pieejams elektroniskā formā.
Iepriekšējo gadu izdevumi pieejami arī Jelgavas pilsētas bibliotēkā.