Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Saites 

 

 

 

 

 

Jelgavas bibliotēkas sociālajos tīklos

Jelgavas valstspilsētas pašvaldības institūcijas:

 

Jelgavas valstspilsētas pašvaldība  

https://www.jelgava.lv/lv/sakums/

Pilsētsaimniecība

https://www.pilsetsaimnieciba.lv/

Operatīvās informācijas centrs https://www.jelgava.lv/lv/iestades/jpoic/

Sociālo lietu pārvalde

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/socialo-lietu-parvalde/

Bāriņtiesa

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/barintiesa/

Dzimtsarakstu nodaļa https://www.jelgava.lv/lv/kontakti/10

Sabiedrības integrācijas pārvalde

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/sabiedribas-integracijas-parvalde/

Pašvaldības policija
https://www.jelgava.lv/lv/iestades/pasvaldibas-policija/

Jelgavas nekustāmā īpašuma pārvalde

https://www.nip.lv/?id=23  

Jelgavas autobusu parks

https://www.jap.lv/

Jelgavas ūdens

https://www.ju.lv/

Zemgales EKO

http://www.zemgaleseko.lv/atkritumu-apsaimniekosanas-uznemums-zemgales-regiona

Jelgavas komunālie pakalpojumi

http://www.komunalie.lv/

Jelgavas tirgus

http://www.jelgavastirgussia.lv/

Jelgavas reģionālais tūrisma centrs https://visit.jelgava.lv/lv/
Medicīnas iestādes Jelgavā:  
Jelgavas pilsētas slimnīca https://jpslimnica.lv/
Jelgavas poliklīnika https://jp.lv/
Medicīnas sabiedrība "OPTIMA 1" https://www.optima1.lv/
Zemgales veselības centrs https://zvc.lv/
Kultūras un izglītības iestādes Jelgavā:  

Kultūra

http://kultura.jelgava.lv/

ĢEliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejs

http://www.jvmm.lv/index.php/

Jelgavas bibliotēka

http://www.jelgavasbiblioteka.lv/

Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs

https://www.zrkac.lv/

Izglītības pārvalde

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/

Jelgavas Centra pamatskola

http://3ssk.lv/

Jelgavas 4. sākumskola

http://www.j4ssk.lv/

Jelgavas pamatskola "Valdeka" - attīstības centrs

http://jpskvaldeka.lv/

Jelgavas Paula Bendrupa pamatskola

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/pamatizglitibas-iestades/4014/

Jelgavas 4. vidusskola

http://www.4vsk.jelgava.lv/

Jelgavas 5. vidusskola

http://www.5vsk.jelgava.lv/

Jelgavas 6. vidusskola

https://www.j6vsk.lv/

Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija

http://www.jsg.lv/

Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola

http://www.jtv.lv/

Jelgavas Valsts ģimnāzija

http://vgim.jelgava.lv/

Jelgavas Amatu vidusskola

http://www.javs.lv/

Jelgavas Tehnikums

https://www.jelgavastehnikums.lv/

Jelgavas Mūzikas skola

http://jelgavasmuzskola.lv/

Jelgavas Mākslas skola

http://www.j-m-s.lv/

Jaunrades nams "Junda"

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/jaunrades-nams-junda/

Jelgavas Ledus sporta skola

http://www.jlss.lv/aktualitates/

Jelgavas specializētā peldēšanas skola

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/izglitibas-parvalde/izglitibas-iestades/interesu-izglitibas-iestades/jelgavas-specializeta-peldesanas-skola/

Jelgavas Bērnu un jaunatnes sporta skola

http://jelgavasbjss.lv/lv/jaunumi

Sporta iestādes Jelgavā:

 

Sporta servisa centrs

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/sporta-servisa-centrs/

Zemgales olimpiskais centrs

https://www.zoc.lv/

Sporta komplekss "Zemgale"

https://www.skzemgale.lv/

Valsts institūciju apkalpošanas centri Jelgavā:

 

Valsts ieņēmumu dienesta Jelgavas klientu apkalpošanas centrs https://www.vid.gov.lv/lv/klientu-apkalposana-0
Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Jelgavas nodaļa https://www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/k/pmlp-nodalas/tr/latgales-nodala/jelgavas-nodala.html
Nodarbinātības valsts aģentūras Jelgavas filiāle https://www.nva.gov.lv/lv/filiale/jelgavas-filiale
Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Jelgavas reģionālā nodaļa  https://www.vsaa.gov.lv/kontakti/kontaktinformacija/jelgavas-regionala-nodala/
Zemgales reģionālā Valsts darba inspekcija http://www.vdi.gov.lv/lv/Par-mums/struktura/zemgales-regionala-valsts-darba-inspekcija/jelgavas-sektors/
APP "Zemgales plānošanas reģions"  https://www.zemgale.lv/kontakti

Valsts Zemes dienesta Klientu apkalpošanas centrs Jelgavā 

https://www.vzd.gov.lv/lv/filiale/klientu-apkalposanas-centrs-jelgava

Valsts vides dienesta Zemgales reģionālā vides pārvalde

http://www.vvd.gov.lv/strukturvienibas/zemgales-regionala-vides-parvalde/informacija/

Valsts meža dienesta Zemgales virsmežniecība

https://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/kontakti/zemgales-virsmeznieciba-?nid=1671#jump

Lauku atbalsta dienesta Zemgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde  http://www.lad.gov.lv/lv/kontakti/klientu-apkalposanas-punkti/zemgales-rlp/
Valsts augu aizsardzības dienesta Zemgales reģionālā nodaļa http://www.vaad.gov.lv/sakums/persons/regioni/zemgales-regionala-nodala.aspx
Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra Jelgavas birojs  http://new.llkc.lv/biroji/jelgavas-birojs
Lauksaimniecības datu centra Jelgavas nodaļa https://www.ldc.gov.lv/lv/for_visitors/map/
Pārtikas un veterinārā dienesta Dienvidzemgales pārvalde https://www.pvd.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/kontakti-un-darba-laiks/teritorialas-strukturvienibas?nid=2547#jump
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Zemgales reģiona nodaļas birojs Jelgavā https://www.vtua.gov.lv/valsts-tehniska-uzraudziba/statiskas-lapas/kontakti?nid=2664#jump
VAS "Ceļu satiksmes drošības direkcija" Klientu apkalpošanas centrs Jelgavā https://www.csdd.lv/kontakti-un-darba-laiki/jelgava
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Jelgavas nodaļa https://www.vugd.gov.lv/lv/strukturvieniba/jelgavas-dala
Zemessardzes 52.kājnieku bataljons https://www.zs.mil.lv/lv/zemessardzes-vienibas/zemessardzes-4-kurzemes-brigade/zemessardzes-52kaujas-atbalsta-bataljons

Valsts policijas Zemgales reģiona pārvalde

https://www.vp.gov.lv/lv/filiale/valsts-policijas-zemgales-regiona-parvalde

Jelgavas cietums https://www.ievp.gov.lv/lv/strukturvieniba/jelgavas-cietums
Valsts probācijas dienesta Zemgales reģiona teritoriālā struktūrvienība https://www.vpd.gov.lv/lv/filiale/zemgales-regiona-teritoriala-strukturvieniba
Zemgales apgabaltiesa  https://www.tiesas.lv/tiesas/saraksts/zemgales-apgabaltiesa-905
Zemgales rajona tiesa  https://www.tiesas.lv/tiesas/saraksts/zemgales-rajona-tiesa-jelgava-909
Zemgales tiesas apgabala prokuratūra  http://www.prokuratura.gov.lv/lv/kontakti/tiesu-apgabalu-prokuraturas/zemgales-tiesas-apgabala-prokuraturas/zemgales-tiesas-apgabala-prokuratura
Notāre Daina Andersone https://www.latvijasnotars.lv/daina.andersone
Notārs Pēteris Ducmanis https://www.latvijasnotars.lv/peteris.ducmanis
Notāre Vita Krekle-Muižniece https://www.latvijasnotars.lv/vita.krekle.muizniece
Notāre Ieva Krūmiņa https://www.latvijasnotars.lv/ieva.krumina
Latvijas Nacionālā arhīva Jelgavas zonālais valsts arhīvs  https://www.arhivi.gov.lv/content.aspx?id=358&mainId=347
Latvijas Lauksaimniecības universitāte https://www.llu.lv/
VAS "Latvijas Attīstības finanšu institūcija Altum" Jelgavas filiāle https://www.altum.lv/lv/kontakti/#map-section

Medicīnas institūcijas: 

 

Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļa http://www.vmnvd.gov.lv/lv/kontakti/78-kontakti
Slimību profilakses un kontroles centra Zemgales reģionālā nodaļa https://www.spkc.gov.lv/lv/filiale/zemgales-regionala-nodala
Veselības inspekcijas Zemgales kontroles nodaļa https://www.vi.gov.lv/lv/filiale/zemgales-kontroles-nodala-jelgava

Veselības un darbnespēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas Jelgavas nodaļa

http://www.vdeavk.gov.lv/kontakti/nodalas/jelgavas-nodala/

Slimnīca "Ģintermuiža"   http://www.gintermuiza.lv/
Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale"  https://www.vsaczemgale.gov.lv/lv
Latvijas Diabēta asociācijas Jelgavas nodaļa  http://www.diabets-asoc.lv/Latviesu_valoda/Kas_ir_LDA/lda_nod.htm

Reliģiskās organizācijas Jelgavā:

 

Jelgavas Svētās Annas evanģēliski luteriskā draudze  http://jelgavasannasbaznica.lv/
Jelgavas Svēto Simeana un Annas pareizticīgo draudze http://www.pareizticiba.lv/
Jelgavas Bezvainīgās Jaunavas Marijas Romas Katoļu katedrāle https://www.jelgavaskatedrale.lv/
Jelgavas Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskā baznīca https://visit.jelgava.lv/lv/apskates-objekti/baznicas-un-klosteri/item/90-sv-jana-luteranu-baznica
Jelgavas Vecticībnieku draudze https://kulturasdati.lv/lv/nevalstiskas-organizacijas/jelgavas-vecticibnieku-draudze

Jelgavas Vissvētās Dievmātes Aizmigšanas pareizticīgo draudze

https://visit.jelgava.lv/lv/apskates-objekti/baznicas-un-klosteri/item/88-jelgavas-vissvetakas-dievmates-aizmigsanas-pareizticigo-baznica

Jelgavas Baptistu draudze  http://www.jbd.lv/
Jelgavas Septītās dienas adventisti https://adventisti.lv/lv/draudzes/25-Jelgavas-draudze
Jelgavas Vasarsvētku draudze http://www.jvd.lv/
Jelgavas baptistu krievu draudze  https://www.lbds.lv/draudzes/jelgavas-baptistu-krievu-draudze

Nevalstiskās organizācijas Jelgavā:

Sabiedrības integrācijas pārvalde ir apkopojusi un regulāri aktualizē aktīvo Jelgavas NVO sarakstu

Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs

https://zemgalei.lv/lv/kontakti/

Jelgavas nacionālo kultūras biedrību asociācija

https://kulturasdati.lv/lv/nevalstiskas-organizacijas/jelgavas-nacionalo-kulturas-biedribu-asociacija

Jelgavas Latviešu biedrība

http://www.jelgavaslb.lv/

Jelgavas Mākslinieku biedrība http://jelgavart.lv/par-jm-biedribu/
Mehu absolventi  https://www.mehiem.lv/?page_id=1583

Latvijas neredzīgo biedrības Jelgavas teritoriālā organizācija

https://www.lnbiedriba.lv/lv/par-biedribu/to-un-juridiskie-biedri/jelgavas-to/https://kulturasdati.lv/lv/bibliotekas/latvijas-neredzigo-bibliotekas-jelgavas-filialbiblioteka

Latvijas Sarkanā krusta Jelgavas komiteja

http://www.redcross.lv/committee-posts/jelgavas-komiteja/

Latvijas Samariešu apvienības Zemgales nodaļa

https://www.samariesi.lv/lv/kontaktinformacija

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera

https://www.chamber.lv/lv/content/269

Zemgales reģionālā enerģētikas aģentūra

https://www.zrea.lv/

Latvijas Politiski represēto apvienība

http://www.represetie.lv/par-mums/strukturvienibas/

Jelgavas Pensionāru biedrība

https://www.draugiem.lv/dobelesiela62a/

Latvijas Bērnu fonda Jelgavas nodaļa

http://www.1182.lv/371426/latvijas-bernu-fonds-jelgavas-nodala

Jelgavas invalīdu biedrība

https://company.lursoft.lv/jelgavas-invalidu-biedriba/40008062827

Jelgavas baltkrievu biedrība "Ļanok"

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/sabiedribas-integracijas-parvalde/nvo/jelgavas-mazakumtautibu-nacionalas-kulturas-biedribas/jelgavas-mazakumtautibu-nacionalas-kulturas-biedribas/jelgavas-baltkrievu-biedriba-kanok/

Jelgavas lietuviešu biedrība "Vītis"

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/sabiedribas-integracijas-parvalde/nvo/jelgavas-mazakumtautibu-nacionalas-kulturas-biedribas/jelgavas-mazakumtautibu-nacionalas-kulturas-biedribas/jelgavas-lietuviesu-biedriba-vitis/

Jelgavas Ebreju biedrība

https://www.jelgava.lv/lv/iestades/sabiedribas-integracijas-parvalde/nvo/jelgavas-mazakumtautibu-nacionalas-kulturas-biedribas/jelgavas-mazakumtautibu-nacionalas-kulturas-biedribas/jelgavas-ebreju-biedriba/

Uzņēmumi Jelgavā:

 

Zemgales uzņēmumu katalogs

https://www.zrkac.lv/uk.php

Uzņēmumi Jelgavā https://www.jelgava.lv/lv/uznemejdarbiba/uznemumi-jelgava/

Latvijas Tālrunis katalogs

https://jelgava.pilseta24.lv/https://docs.pilseta24.lv/pilseta24/pdf_books/zl_pdfs/p_jelgava.pdf

Aicinām papildināt saišu sarakstu!

Saites pārbaudītas 2021. gada 20. jūlijā