Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Ievērojami cilvēki Jelgavā

 

 


Skujeniece Biruta (prec. Dambekalne)
21.09.1888. Jelgavā – 08.08.1931. Jūrmalā, apbed. Rīgas Meža kapos

Aktrise, dzejniece. Mācījusies Āgenskalna Latviešu biedrības meiteņu skolā, A. Ķeniņas meiteņu ģimnāzijā Rīgā, Filharmoniskās biedrības skolā Maskavā (1907 – 1909), dramatiskās mākslas augstskolā Berlīnē (1912 – 1914). Lielus panākumus guvusi uz Rīgas Jaunā teātra skatuves kā Vizbulīte Raiņa lugā "Indulis un Ārija", Laimdota "Ugunī un naktī", kā arī deklamējot Aspazijas, Friča Bārdas, Kārļa Skalbes, Jāņa Sudrabkalna (autora mūza) dzeju. Ar mērķi skatuves mākslā izkopt dziļo un dvēselisko, nodibinājusi "Intīmo teātri". Dzeju krājuma "Staru spārni pār dūmainu upurtrauku" (1925) autore. Periodikā publicējusi arī stāstus un rakstījusi par skatuves mākslas teorētiskajiem jautājumiem, daiļrunu un teātra darbiniekiem. Mūža pēdējos gados aizrāvās ar tēlniecību un glezniecību. Tēvs literāts Vensku Edvarts (1855 – 1897), māte teātra kritiķe Luīze Skujeniece (1857 – 1934), brālis politiskais darbinieks, publicists Marģers Skujenieks (1886 – 1941). Vīrs rēderu Dambekalnu dzimtas atvase, Rīgas policijas prefekts Jānis Dambekalns (dz.1883). Biruta Skujeniece gājusi bojā vilciena katastrofā Jūrmalā (vienīgais upuris).


Informācijas avoti:
1. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1992. ISBN 5899600349

2. Skujeniece, Biruta. Kā rīta un vakara zvaigzne. [sastādītājs, priekšvārda un komentāru autors Jānis Zālītis]. Rīga: Daugava, 2002. 207, [1] lpp., [8] iel. lpp. ISBN 9984741060

3. Deisons, R. Luizes Skujenieces piemiņai. Zeltene, Nr. 14, 1934.

4. https://lr2.lsm.lv/lv/raksts/latvijas-simtgades-stastu-raksti/pieminot-dzejnieci-birutu-skujenieci.a108934/ (skatīts 27.01.2021.)

5. https://www.literatura.lv/lv/person/Biruta-Skujeniece/872511 (skatīts 27.01.2021.)

6. Attēls no Latvijas Universitātes Akadēmiskā bibliotēka un Rakstniecības un mūzikas muzejs. Skujeniece, Biruta. Pieejams:

https://www.acadlib.lu.lv/oldsite/www.acadlib.lu.lv/site/PVP/0000000117.html (skatīts 27.01.2021.)