Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Ievērojami cilvēki Jelgavā

 

 


Purs Laimonis (Laimonis Strazdiņš)
03.06.1922. Vilces pag. Ruņģos – 27.11.2016.

Rakstnieks, žurnālists. Žurnāla "Zvaigzne" atbildīgais sekretārs (1952 – 1961), literārais līdzstrādnieks (līdz 1967), redaktors izdevniecībā "Liesma" (1969 – 1970) un Rīgas Kinostudijas scenāriju kolēģijā. Rakstnieku savienības biedrs (1956).
Pirmais romāns Ēnas gaist (1956); vēsturisku romānu tetraloģija par seno zemgaļu cīņām 13. gadsimtā - Degošais pilskalns (1962), Krusts virs pilskalna (1979), Tālajos pilskalnos (1981), Sūrābele pilskalnā (1986), romāns Skaists nobrauciens (2000). Dažādu žanru darbi apkopoti izlasē Gaismēnas (1972).
1990. gados rakstnieks atsācis aktīvu darbību publicistikā, dažādos period. izdevumos publicējis vairāk nekā 30 rakstu par atjaunotās Latvijas valsts un latviešu tautas problēmām. Kriminālromāns Daugavs vienu malu... (2004).Atmiņu atspulgas par noklusēto un viltniecisko Aizejot atskaties, pirmā grāmata (2006), otrā (2006). Īsromāns Atmiņu kliedziens (2007).


Informācijas avoti:
1. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga, 1992. ISBN 5899600349
2. letonika.lv (skatīts 16.08.2021.)
3. Rozenbaha,L. Atvadoties no Laimoņa Pura. Latvijas Avīze, 2016, 29.novembris.
4. literatura.lv (skatīts 16.08. 2021.)