Aiziet!
Akadēmijas iela 26, Jelgava, LV-3001 info@biblioteka.jelgava.lv
Drukāt

Ievērojami cilvēki Jelgavā

 

 


Māteru Juris (arī Juris Māters, pseid. Juris Andrejevičs, Teodors Rolands, Th. R., Ērkšķis, Vētītāju Dāvis, J. Viduklis u.c.)
11.03.1845. Cildu pag. – 04.02.1885. Jelgavā, apbed. Jāņa kapos

Rakstnieks, žurnālists, publicists. Skrundas pagasta tiesas skrīvera palīgs (1862), tiesas skrīveris Diždzeldas pag., Rudbāržos, ierēdnis Kuldīgā, Kandavā, Piltenē. 1873 Kurzemes gubernators P. Lilienfelds iecēla J. Māteru par guberņas tipogrāfijas pārzini, savas privātās bibliotēkas pārzini un tekstu korektoru, ar dzīvesvietu Jelgavas pilī. Tulkojis Krievijas likumus vācu un latviešu val. (no 1872), nozīmīgi paplašinot tieslietu terminoloģiju latviešu valodā. Ar P. Lilienfelda atbalstu nodibināja nedēļas laikrakstu "Baltijas Zemkopis" (1875 – 1879 izdevējs, līdz 1880 red. Jelgavā). Izdeva un vadīja pirmo juridisko laikrakstu latviešu valodā "Tiesu Vēstnesis" (1880 – 1884). Aktīvi darbojies dažādās Jelgavas biedrībās. Publicistiskos rakstos aizstāvējis jaunlatviešu idejas, cīnījies par tautas labklājību un ekonomisko nostiprināšanos. Viens no pirmajiem nacionālās zemniecības ideologiem. Sarakstījis romānus "Sadzīves viļņi" (1879), "Patriotisms un mīlestība" (publ. "Tiesu Vēstnesī" 1880 – 1882). Izdoti Kopotie raksti (1–4, 1924). Jelgavā J. Mātera iela (1924 – 10.07.1950., no 26.04.1990; agrāk Kannulējēju iela, padomju laikā A. Upīša iela). Arī Aizputē, Aucē, Kuldīgā un Piltenē ir Jura Mātera ielas, viņa vārdā nosaukta Kazdangas Māteru Jura pamatskola. 1935 Kazdangas lauksaimniecības vidusskolas apkaimē Valsts prezidents Alberts Kviesis atklāja T. Zaļkalna veidotu Māteru Jura pieminekli. Piemiņas akmens Jelgavā (1995), Alunāna parkā (bij. Jāņa kapi).

 

Informācijas avoti:

1. Latviešu rakstniecība biogrāfijās. Rīga: Latvijas enciklopēdija, 1992. ISBN 5899600349

2. Latvijas enciklopēdija, 4. sēj. Rīga: Valērija Belokoņa izdevniecība, 2007. ISBN 9984948249

3. https://literatura.lv/lv/person/Juris-Maters/872717 (skatīts 26.05.2021.)

4. Ziemelis, M. Māteru Jura piemiņa Jelgavā ir jāatjauno! Laiks, Nr. 31, 1995.

5. Attēls no Māteru Juris. Tieslietu Ministrijas Vēstnesis, Nr. 2, 1935.